ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea înființării unei ludoteci în cadrul

Bibliotecii municipale “G.T.Kirileanu” Vatra Dornei

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, întrunit astăzi, 30.03.2004, în ședință ordinară

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile O.G. nr.45/2003 a finanțelor publice locale;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit. “i” și art. 46 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă înființarea unei ludoteci în cadrul Bibliotecii municipale “G.T.Kirileanu” Vatra Dornei.

Art. 2 Ludoteca va funcționa într-un spațiu special amenajat în clădirea Bibliotecii municipale “G.T.Kirileanu” și va fi deservită de personalul acesteia.

Art. 3 Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al ludotecii.

Art. 4 Se acceptă donațiile de jucării și materiale, necesare funcționării ludotecii, din partea unor persoane fizice și juridice, române sau străine.

Art. 5 Primarul municipiului, prin Biblioteca municipal㠓G.T.Kirileanu” vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Consilier local

MIHAI PINTILESCU

Contrasemnează,

Secretarul municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

 

VATRA DORNEI

30.03.2004

NR.38

 

 

 

 

Anexă la HCL nr.38/30.03.2004

 

Regulament

Ludoteca “Ursulețul” Vatra Dornei

 

1. Ludoteca “ Ursulețul” este constituită împreună cu Comisia de prietenie Lonay- România și este deschisă tuturor copiilor municipiului Vatra Dornei.

2.Ludoteca este instalată în incinta Bibliotecii Municipale “G.T. Kirileanu”.

3. Ludoteca își desfășoară activitatea sub autoritatea superioară a primarul municipiului Vatra Dornei.

4. Ludoteca este condusă de către bibliotecarul coordonator.

5. Ludoteca este deschisă două zile pe săptămână, în funcție de orarul bibliotecii.

6. Fiecare copil este abilitat să împrumute un joc sau o jucărie pentru o perioadă de 7 zile.( o săptămână).

7. Pentru a asigura o rulare normală a jocurilor și a jucăriilor din inventarul existent, împrumutul unui obiectiv nu va trebui în principiu să se prelungească dincolo de perioada de 7 zile (o săptămână).

8. Dacă obiectul înapoiat de un împrumutător este deteriorat sau considerat ca inapt pentru o nouă folosire, responsabilii ludotecii au dreptul de a-i refuza copilului ce a greșit împrumutul unui alt obiect pentru o perioadă de timp pe care o vor determina în funcție de natura și gravitatea stricăciunilor.

9. Dacă copilul nu înapoiază obiectul împrumutat la termenul stabilit, responsabilii ludotecii au dreptul de a-i refuza un alt împrumut pentru o perioadă pe care ei o vor determina.

10. Comisia de prietenie Lonay –România își rezervă dreptul de a fi ținută la curent despre starea și despre funcționarea ludotecii atunci când ea consideră a fi necesar.

11. Responsabilii ludotecii și Comisia de prietenie Lonay –România nu pot în nici un caz să fie considerați ca responsabili pentru pagubele sau accidentele ce ar putea rezulta din folosirea jocurilor sau jucăriilor împrumutate.

12. Pentru înscrierea la ludotecă, copii vor fi însoțiți de o persoană responsabilă (părinți, bunici ) care vor semna fișa de înscriere.

13. Jucăriile împrumutate se vor restitui curate, complete și la termen. În caz contrar nu vor mai primi jucării.

14. Nu se va șterge numărul de inventar al jocului (jucăriei).

15. Regulamentul jocului aflat în interiorul cutiei se va păstra cu grijă, pentru a nu fi deteriorat.

16. Nu se vor adăuga piese sau descompleta jocurile (jucăriile).

17. Pentru predarea jocului, copilul poate fi neînsoțit, fiind liber să predea și să primească alt joc.

18. Cel ce dorește să împrumute jocuri (jucării), va avea răbdare pentru verificarea jocului (jucăriei).

18. Pentru o bună desfășurare a activității, abonații vor respecta programul stabilit.