ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind alegerea membrilor Comisiei de validare a mandatelor consilierilor

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, întrunit astăzi, 22.06.2004,

în ședința de constituire a Consiliului local

În baza prevederilor art.32 alin.(2) și art.46 din Legea administrației publice locale nr.215/2001 cât și ale art.6 din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului local al municipiului Vatra Dornei aprobat prin H.C.L. nr.36/2002, modificată și completată prin H.C.L. nr.36/2003;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Comisia de validare a mandatelor de consilieri locali va fi formată din 5 consilieri.

Art.2 Se alege Comisia de validare a mandatelor de consilieri locali, în următoarea componență:

    1. BOCA ROMAN
    2. VOIVOD ANCUȚA
    3. DULGHERU PETREA
    4. CHIRUȚĂ VASILE
    5. IOJA LUCIAN

 

 

Președinte de vârstă,

MIHAI PINTILESCU

Asistenți

ILIE CRĂCIUNESCU

LUCIAN IOJA

 

 

Contrasemnează

Secretarul municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

 

VATRA DORNEI

22.06.2004

NR.55