ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind validarea mandatelor consilierilor

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, întrunit astăzi, 22.06.2004,

în ședința de constituire a Consiliului local

Având în vedere procesul-verbal privind propunerile de validare a consilierilor, prezentat de Comisia de validare;

În baza prevederilor art.32 și art.46 din Legea administrației publice locale nr.215/2001 cât și ale art.8, alin.(7) și (8) din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului local al municipiului Vatra Dornei aprobat prin H.C.L. nr.36/2002, modificată și completată prin H.C.L. nr.36/2003;

HOTĂRĂȘTE:

Art. unic Validează mandatele consilierilor aleși la data de 06.06.2004 pentru Consiliul local al municipiului Vatra Dornei, județul Suceava, după cum urmează:

  1. AGAPI IOAN
  2. ALEXIEVICI PETRICĂ
  3. BOANCHEȘ ILIE
  4. BOCA ROMAN
  5. CHIRUȚĂ VASILE
  6. CIOBANU ANETA
  7. COJOCARU NICUȘOR MARCEL
  8. CRĂCIUNESCU ILIE
  9. CRISTEA DRAGOȘ
  10. DULGHERU PETREA
  11. ICHIM GHEORGHE
  12. IOJA LUCIAN
  13. MORARU IOAN
  14. NICOARĂ IOANA
  15. PARDĂU DUMITRU
  16. PINTILESCU MIHAI
  17. VOIVOD ANCUȚA

Președinte de vârstă,

MIHAI PINTILESCU

Asistenți

ILIE CRĂCIUNESCU

LUCIAN IOJA

 

 

 

 

Contrasemnează

Secretarul municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

VATRA DORNEI

22.06.2004

NR.56