ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind constituirea Consiliului Local

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, întrunit astăzi, 22.06.2004,

în ședința de constituire a Consiliului local

În baza prevederilor art.36 și art.46 din Legea administrației publice locale nr.215/2001 cât și ale art.9, alin.(6) din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului local al municipiului Vatra Dornei aprobat prin H.C.L. nr.36/2002, modificată și completată prin H.C.L. nr.36/2003;

HOTĂRĂȘTE:

Art. unic În urma validării mandatelor consilierilor aleși la data de 06.06.2004 și depunerii jurământului de către toți consilierii validați, declară legal constituit Consiliul local al municipiului Vatra Dornei, județul Suceava.

 

 

Președinte de vârstă,

MIHAI PINTILESCU

Asistenți

ILIE CRĂCIUNESCU

LUCIAN IOJA

 

 

Contrasemnează

Secretarul municipiului

PETRICĂ BORGOVAN