ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind alegerea președintelui de ședință

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, întrunit astăzi, 22.06.2004,

în ședința de constituire a Consiliului local

În baza prevederilor art.37, alin.(1) și art.46 din Legea administrației publice locale nr.215/2001 cât și ale art.10 din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului local al municipiului Vatra Dornei aprobat prin H.C.L. nr.36/2002, modificată și completată prin H.C.L. nr.36/2003;

HOTĂRĂȘTE:

Art. unic Alege prin vot deschis, ca președinte de ședință al Consiliului local al municipiului Vatra Dornei, județul Suceava, pe domnul consilier PINTILESCU MIHAI.

 

 

Președinte de vârstă,

MIHAI PINTILESCU

Asistenți

ILIE CRĂCIUNESCU

LUCIAN IOJA

 

Contrasemnează

Secretarul municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

VATRA DORNEI

22.06.2004

NR.58