ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind alegerea viceprimarului

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, întrunit astăzi, 28.06.2004,

în ședința extraordinară a Consiliului local

 

Având în vedere art.78, alin.(1) și art.46 din Legea administrației publice locale nr.215/2001 cât și ale art.15-18 din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului local al municipiului Vatra Dornei aprobat prin H.C.L. nr.36/2002, modificată și completată prin H.C.L. nr.36/2003;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 În urma stabilirii rezultatului votului secret declară ales viceprimar al municipiului Vatra Dornei, județul Suceava, pe domnul COJOCARU NICUȘOR MARCEL.

Art. 2 Consiliul local al municipiului Vatra Dornei ia act de încetarea mandatului de consilier al domnului COJOCARU NICUȘOR MARCEL.

 

Președinte de ședință

MIHAI PINTILESCU

 

Contrasemnează

Secretarul municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

VATRA DORNEI

28.06.2004

NR.59