ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind validarea mandatului de consilier al domnului

POSTELNICU PETRICĂ TINEL

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, întrunit astăzi, 28.06.2004,

în ședința extraordinară a Consiliului local

 

Având în vedere procesul-verbal privind propunerea de validare a mandatului consilierului Postelnicu Petrică Tinel, prezentat de Comisia de validare;

În baza prevederilor art.32 și art.46 din Legea administrației publice locale nr.215/2001 cât și ale art.17 din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului local al municipiului Vatra Dornei aprobat prin H.C.L. nr.36/2002, modificată și completată prin H.C.L. nr.36/2003;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Validează mandatul de consilier local al domnului POSTELNICU PETRICĂ TINEL, primul supleant aflat pe lista PARTIDULUI ROMÂNIA MARE.

 

Președinte de ședință

MIHAI PINTILESCU

 

 

Contrasemnează

Secretarul municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

VATRA DORNEI

28.06.2004

NR.60