ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului

Dulgheru Petrea și declararea locului vacant

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, întrunit astăzi, 30.06.2005, în ședință ordinară

Având în vedere cererea de demisie din calitatea de consilier local a domnului Dulgheru Petrea, înregistrată sub nr.10720/07.06.2005;

În baza referatului constatator semnat de primarul și secretarul municipiului;

În conformitate cu prevederile art.9 alin.(2) lit.”a” și alin.(3) din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali;

În temeiul dispozițiilor art. 12 alin.1 din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali și art. 46 din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se ia act de demisia din calitatea de consilier local a domnului Dulgheru Petrea, care a fost înscris pe lista electorală a Partidului Național Liberal la alegerile locale din 6 iunie 2004.

Art.2 Se declară vacant locul de consilier local al domnului Dulgheru Petrea.

Președinte de ședință,

GHEORGHE ICHIM

Contrasemnează,

Secretarul municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

 

 

 

 

 

VATRA DORNEI

30.06.2005

NR.71