ROMĀNIA                     

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRĀRE

privind revocarea HCL nr. 160/2008  privind aprobarea īntocmirii unui studiu de prefezabilitate īn vederea construirii unei Telegondole  

 

          Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, jud. Suceava, īntrunit īn şedinţă ordinară īn data de 30 iunie 2009

          Avānd īn vedere expunerea de motive prezentată de consilierul local Romanică Tirel, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

         

          Īn temeiul dispoziţiilor  art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

           Art.1 Se revocă HCL nr. 160/2008  privind aprobarea īntocmirii unui studiu de prefezabilitate īn vederea construirii unei Telegondole, īntrucāt documentaţia tehnică aprobată spre realizare prin HCL nr.  86/03.06.2009 include şi realizarea studiului de fezabilitate pentru construirea unei telegondole.

          Art. 2        Primarul municipiului, prin Compartimentele de specialitate, va duce la īndeplinire prevederile prezentei hotărāri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

MIRCEA RUSU

 

Contrasemnează

Secretar municipiu

Petronela Vlasa

 

 

 

 

Vatra Dornei

30.06.2009

NR. 103

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 ROMĀNIA                              8

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărāre

privind revocarea HCL nr. 160/2008  privind aprobarea īntocmirii unui studiu de prefezabilitate īn vederea construirii unei Telegondole  

 

     Documentaţia tehnică aprobată spre realizare prin HCL nr.  86/03.06.2009 privind extinderea domeniului schiabil include şi realizarea studiului de fezabilitate pentru construirea unei telegondole, pe traseul propus īn şedinţa de la īnceputul lunii iunie.

      Īntrucāt  HCL nr. 160/2008  privind aprobarea īntocmirii unui studiu de prefezabilitate īn vederea construirii unei Telegondole are acelaşi obiect, propun revocarea hotărārii din 2008.

     Faţă de cele prezentate, vă rog să analizaţi şi să hotărāţi.

 

Consilier local

Romanică Tirel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                ROMĀNIA                              8

JUDEŢUL SUCEAVA

SECRETARUL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

RAPORT

la proiectul de hotărāre

privind revocarea HCL nr. 160/2008  privind aprobarea īntocmirii unui studiu de prefezabilitate īn vederea construirii unei Telegondole  

 

     Documentaţia tehnică aprobată spre realizare prin HCL nr.  86/03.06.2009 privind extinderea domeniului schiabil include şi realizarea studiului de fezabilitate pentru construirea unei telegondole, pe traseul propus īn şedinţa de la īnceputul lunii iunie.

      Īntrucāt  HCL nr. 160/2008  privind aprobarea īntocmirii unui studiu de prefezabilitate īn vederea construirii unei Telegondole are acelaşi obiect, susţin revocarea hotărārii din 2008.

     Faţă de cele prezentate, susţin proiectul de hotărāre īn forma prezentată de iniţiator.

SECRETAR

PETRONELA VLASA