ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

Privind manifestarea acordului pentru ca partea indiviză ce-i revine municipiului Vatra Dornei din conductele de transport gaze naturale de înaltă presiune realizate în judeţul Suceava în cadrul Programului ,,Utilităţi şi mediu la standarde europene în judeţul Suceava” să fie predate, conform legii, Societăţii Naţionale de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ SA Mediaş, în vederea continuării lucrărilor de investiţii şi punere în exploatare

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei,  jud. Suceava, întrunit în şedinţă extraordinară în data de 18 iunie 2009

 

          Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

          În conformitate cu dispoziţiile art. 3 pct. 52 şi ale art. 23 alin. (2) din Legea gazelor nr. 351/2004 cu modificările şi completările ulterioare;

          În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.c”şi ale art 45 alin.(3) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale republicată cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

   Art.1 Consiliul local al municipiului Vatra Dornei îşi dă acordul pentru ca partea indiviză ce-i revine din conductele de transport gaze naturale de înaltă presiune realizate în judeţul Suceava în cadrul Programului ,,Utilităţi şi mediu la standarde europene în judeţul Suceava” să fie predate, conform legii, Societăţii Naţionale de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ SA Mediaş, în vederea continuării lucrărilor de investiţii şi punere în exploatare.

Art.2 Consiliul local al municipiului Vatra Dornei mandatează Consiliul Judeţean Suceava să predea Societăţii Naţionale de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ SA Mediaş, în numele municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava, conductele de transport gaze naturale de înaltă presiune realizate în judeţul Suceava în cadrul Programului ,,Utilităţi şi mediu la standarde europene în judeţul Suceava”.

Art.3 Primarul municipiului Vatra Dornei, împreună cu ceilalţi împrumutaţi din cadrul Programului ,,Utilităţi şi mediu la standarde europene în judeţul Suceava” vor face demersurile necesare pentru recuperarea costurilor investiţiilor predate.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

MIRCEA RUSU

Contrasemnează

Secretar municipiu

Petronela Vlasa

 

 

 

 

Vatra Dornei

18.06.2009

NR. 95