ROMĀNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI VATRA DORNEI

 

 

HOTĂRĀRE

privind alegerea preşedintelui de şedinţă

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, intrunit in sedinta ordinara in data de 31 octombrie 2012

 

            Avānd īn vedere propunerea domnului consilier Forfota Danut Marcel  privind alegerea preşedintelui de şedinţă;

          Īn temeiul prevederilor art. 35 alin.1, art. 41 şi art. 45 alin. (1)  şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările  şi completările ulterioare;

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 

Art.unic -  Domnul  consilier Costel Ungureanu se alege preşedinte de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Vatra Dornei, pe o perioadă de 3 luni, īncepānd cu luna octombrie 2011.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                       UNGUREANU COSTEL

      

                 Contrasemneaza,

                  Secretarul municipiului

      Vasile Turcu

 

 

 

 

 

 

 

 

Vatra Dornei

31.10.2012

Nr.122