ROMŚNIA                                        

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRŚRE

privind stabilirea perioadei, a locatiei si a programului desfasurariiZilelor MunicipiuluiVatra Dornei

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, Judetul Suceava

intrunit in sedinta ordinara in data de 27.06.2013

 

            AvČnd Ēn vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local;

            Žn conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale;

            Žn temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit.“d”şi alin. (6) lit. ,,a” pct.4,5,6,, precum şi art. 45 alin.1 din Legea nr. 215/2001  – a administraţiei publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art. 1  Se aprobă  organizarea şi desfăşurarea Zilelor Muncipiului Vatra Dornei” – ediţia 2013,  Ēn perioada 16-21 iulie 2013, in Parcul Municipal Vatra Dornei.

            Art. 2 Se aprobă programul de activităţi al Zilelor Municipiului Vatra Dornei, conform anexei la prezenta hotărČre.

            Art. 3  Se  aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 20.000 lei pentru manifestările zilelor municipiului.

            Art. 4 Primarul municipiului, prin Diectia buget contabilitate, Directia Sport, Cultura si Turism şi Compartimentul administrativ, va duce la Ēndeplinire prevederile prezentei hotărČri

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                    SCRIPCARU CORNELIU

      

                       Contrasemneaza,

                     Secretarul municipiului

       Vasile Turcu

Vatra Dornei

27.06.2013

Nr.108

 

 

 

                                   

Anexa la HCL nr.108/27.06.2013                   

   Zilele Municipiului Vatra Dornei

 

Marţi 16 iulie 2013, Parcul Municipal, Izvorul Sentinela

Ora 17.30 Deschiderea oficiala a Festivalului National al Ansamblurilor Folclorice ,,Dorna, plai de joc şi cČntec,,-In memoriam Gavril Morosan, editia a VI a

-Parada Portului Popular -Str. Luceafarului-Parcul Municipal-Izvorul Sentinela

 -Deschiderea TČrgului Copiilor si Elevilor Mestesugari

Miercuri 17 iulie Parcul Municipal, Izvorul Sentinela

Ora 18.00  - Festivalul National al Ansamblurilor Folclorice ,,Dorna, plai de joc şi cČntec,,-In memoriam Gavril Morosan, editia a VI a

-TČrgul Copiilor si Elevilor Mestesugari

Joi  18 iulie Parcul Municipal, Izvorul Sentinela

Ora 18.00  - Festivalul National al Ansamblurilor Folclorice ,,Dorna, plai de joc şi cČntec,,-In memoriam Gavril Morosan, editia a VI a –Gala Laureatilor

-TČrgul Copiilor si Elevilor Mestesugari

Vineri 19 iulie Parcul Municipal, Izvorul Sentinela

Ora 19.00  - Festivalul Naţional de Muzică Uşoară pentru Copii si Tineret ,,Muzritm’’, editia a XIX a

Ora 21.30 -Concert, trupa  Artisband din Suceava

Ora 22.20 - Daggu Project

SČmbătă 20 iulie Parcul Municipal, Izvorul Sentinela

Ora 10.00 - TČrgul meşterilor populari de Sfantul Ilie

Ora 12.00 –Sarbatorirea cuplurilor de Aur, Sala Oglinzilor, Primaria Vatra Dornei

Ora  14.00  Spectacol folcloric  ,,La hram de Sfantul Ilie,,filmare Favorit TV

 -Ansamblul Folcloric ,,ArcanuI USV” solist- Manuela Pohoata

 -Ansamblul folcloric ,,Ausana”din Oradea, solisti: Eliza Hechelciuc, Emilia Borza, Ciprian Zopota, Adriana si Delia Tont, Lavinia Chifor, Paula Ioana Crisan

- invitat special-Florica Bradu.

Ora 17.00 Ansamblul Folcloric ,,Dorna Dorului ,,

Ora  18.00  Festivalul Naţional de Muzică Uşoara pentru Copii si Tineret ,,Muzritm,,

Ora   21.00 Concert -  Corina,

                                   -Bere Gratis   

Duminică 21 iulie Parcul Municipal, Izvorul Sentinela

Ora 13.30   Festivalul National de Muzica Usoara pentru Copii si Tineret ,,Muzritm,, –Festivitate de premiere

                     Concert de final

Ora 15.00  Spectacol folcloric al minoritatilor ,, Dulce Plai Bucovinean”

                   Grup folcloric ,,Cozacioc,, din Balcauti -Ciutura Baisesti, Ansamblul Folcloric ,,Bujor de munte,,-Cirlibaba.

Ora  16.00  Cristina Gheorghiu si Ansamblul ,,Cetina Calimaniului,,

Ora 17.00 Spectacol al Ansamblului Artistic Profesionist ,,Ciprian Porumbescu,, din Suceava

Ora 18.30 Spectacol folcloric ,, Joc si cantec din strabuni”

                     Ansamblul Folcloric “Dorna Dorului”  si invitatii săi.

                                             -Ilioara Stefănel

                                              -Pamfil Roată

Pe parcursul acestor zile, programul va fi completat si de competitii sportive.