ROMÂNIA

     JUDETUL  SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

                                                     VATRA DORNEI

 

 

HOTĂRÂRE

privind  aprobarea documentatiei de dezlipire a imobilului cu nr.cadastral 36045-C1 –din CF 36045, situat in Str.Calea Transilvaniei Bl.A,ANL,  sc.A+B, jud.Suceava

 

   Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

intrunit in   sedinta  ordinara  din  data de  29 iulie    2015

            Având în vedere expunerea de motive nr.18.349/28.07.2015 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr.118.348/28.07.2015 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;
          În baza prevederile art. 24 din Legea nr. 7/1996, republicată şi actualizată, a cadastrului şi a publicităţii imobiliare şi ale art. 879 alin. (2), art. 880 şi art.888 din Codul Civil.
           În temeiul prevederilor art. 36 alin.(2) lit.c) coroborat cu alin (5) lit . c), ale art. 45 alin. (3), ale art. 115 alin.(1) lit. b)  din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată  si actualizata;

                                                                        HOTĂRÂRE: 

    Art.1. Se aprobă dezlipirea imobilului, cu nr.cadastral 36045-C1 –din CF 36045, situat in Str.Calea Transilvaniei,Bl.A, ANL,  sc.A+B, jud.Suceava astfel:

-          imobilul cu nr.cadastral 36045-C1-U1  situat in Str.Calea Transilvaniei,bl.A,ANL, Sc.A, parter,ap.1,  avand suprafata utila de 53,7 mp va fi inscris in cartea funciara in favoarea Statului roman, domeniul privat.

-          imobilul cu nr.cadastral 36045-C1-U2  situat in Str.Calea Transilvaniei,bl.A, ANL, Sc.A, parter,ap.2,  avand suprafata utila de 53,7 mp va fi inscris in cartea funciara in favoarea Statului roman, domeniul privat.

-          imobilul cu nr.cadastral 36045-C1-U3  situat in Str.Calea Transilvaniei,bl.A, ANL,  Sc.A, parter,ap.3,  avand suprafata utila de 40,9 mp va fi inscris in cartea funciara in favoarea Statului roman, domeniul privat.

-          imobilul cu nr.cadastral 36045-C1-U4  situat in Str.Calea Transilvaniei,bl.A, ANL,  Sc.A, parter,ap.4,  avand suprafata utila de 53,7 mp va fi inscris in cartea funciara in favoarea Statului roman, domeniul privat.

-          imobilul cu nr.cadastral 36045-C1-U5  situat in Str.Calea Transilvaniei,bl.A, ANL, Sc.A, etaj 1,ap.5,  avand suprafata utila de 53,7 mp va fi inscris in cartea funciara in favoarea Statului roman, domeniul privat.

-          imobilul cu nr.cadastral 36045-C1-U6  situat in Str.Calea Transilvaniei,bl.A, ANL, Sc.A, etaj 1,ap.6,  avand suprafata utila de 53,7 mp va fi inscris in cartea funciara in favoarea Statului roman, domeniul privat.

-          imobilul cu nr.cadastral 36045-C1-U7  situat in Str.Calea Transilvaniei,bl.A, ANL,  Sc.A, etaj 1,ap.7,  avand suprafata utila de 53,7 mp va fi inscris in cartea funciara in favoarea Statului roman, domeniul privat.

-          imobilul cu nr.cadastral 36045-C1-U8  situat in Str.Calea Transilvaniei,bl.A, ANL,  Sc.A, etaj 1,ap.8,  avand suprafata utila de 53,7 mp va fi inscris in cartea funciara in favoarea Statului roman, domeniul privat.

-          imobilul cu nr.cadastral 36045-C1-U9  situat in Str.Calea Transilvaniei,bl.A, ANL, Sc.A, etaj 2,ap.9,  avand suprafata utila de 53,7 mp va fi inscris in cartea funciara in favoarea Statului roman, domeniul privat.

-          imobilul cu nr.cadastral 36045-C1-U10  situat in Str.Calea Transilvaniei,bl.A, ANL, Sc.A, etaj 2,ap.10,  avand suprafata utila de 53,7 mp va fi inscris in cartea funciara in favoarea Statului roman, domeniul privat.

-          imobilul cu nr.cadastral 36045-C1-U11  situat in Str.Calea Transilvaniei,bl.A, ANL,  Sc.A, etaj 2,ap.11,  avand suprafata utila de 53,7 mp va fi inscris in cartea funciara in favoarea Statului roman, domeniul privat.

-          imobilul cu nr.cadastral 36045-C1-U12  situat in Str.Calea Transilvaniei,bl.A, ANL, Sc.A, etaj 2,ap.12,  avand suprafata utila de 53,7 mp va fi inscris in cartea funciara in favoarea Statului roman, domeniul privat.

-          imobilul cu nr.cadastral 36045-C1-U13  situat in Str.Calea Transilvaniei,bl.A, ANL,  Sc.A, etaj 3,ap.13,  avand suprafata utila de 53,7 mp va fi inscris in cartea funciara in favoarea Statului roman, domeniul privat.

-          imobilul cu nr.cadastral 36045-C1-U14  situat in Str.Calea Transilvaniei,bl.A, ANL,  Sc.A, etaj 3,ap.14,  avand suprafata utila de 53,7 mp va fi inscris in cartea funciara in favoarea Statului roman, domeniul privat.

-          imobilul cu nr.cadastral 36045-C1-U15  situat in Str.Calea Transilvaniei,bl.A, ANL, Sc.A, etaj 3,ap.15,  avand suprafata utila de 53,7 mp va fi inscris in cartea funciara in favoarea Statului roman, domeniul privat.

-          imobilul cu nr.cadastral 36045-C1-U16  situat in Str.Calea Transilvaniei,bl.A, ANL,  Sc.A, etaj 3,ap.16,  avand suprafata utila de 53,7 mp va fi inscris in cartea funciara in favoarea Statului roman, domeniul privat.

-          imobilul cu nr.cadastral 36045-C1-U17  situat in Str.Calea Transilvaniei,bl.A, ANL,  Sc.A, mansarda,ap.17,  avand suprafata utila de 53,7 mp va fi inscris in cartea funciara in favoarea Statului roman, domeniul privat.

-          imobilul cu nr.cadastral 36045-C1-U18  situat in Str.Calea Transilvaniei,bl.A, ANL,  Sc.A, mansarda,ap.18,  avand suprafata utila de 53,7 mp va fi inscris in cartea funciara in favoarea Statului roman, domeniul privat.

-          imobilul cu nr.cadastral 36045-C1-U19  situat in Str.Calea Transilvaniei,bl.A, ANL, Sc.A, mansarda,ap.19,  avand suprafata utila de 53,7 mp va fi inscris in cartea funciara in favoarea Statului roman, domeniul privat.

-          imobilul cu nr.cadastral 36045-C1-U20  situat in Str.Calea Transilvaniei,bl.A, ANL,  Sc.A, mansarda,ap.20,  avand suprafata utila de 53,7 mp va fi inscris in cartea funciara in favoarea Statului roman, domeniul privat.

-          imobilul cu nr.cadastral 36045-C1-U21  situat in Str.Calea Transilvaniei,bl.A, ANL,  Sc.B, parter,ap.1,  avand suprafata utila de 40,9 mp va fi inscris in cartea funciara in favoarea Statului roman, domeniul privat.

-          imobilul cu nr.cadastral 36045-C1-U22  situat in Str.Calea Transilvaniei,bl.A, ANL, Sc.B, parter,ap.2,  avand suprafata utila de 40,72 mp va fi inscris in cartea funciara in favoarea Statului roman, domeniul privat.

-          imobilul cu nr.cadastral 36045-C1-U23  situat in Str.Calea Transilvaniei,bl.A, ANL,, Sc.B, etaj 1,ap.3,  avand suprafata utila de 40,9 mp va fi inscris in cartea funciara in favoarea Statului roman, domeniul privat.

-          imobilul cu nr.cadastral 36045-C1-U24  situat in Str.Calea Transilvaniei,bl.A, ANL, Sc.B, etaj 1,ap.4,  avand suprafata utila de 52,92 mp va fi inscris in cartea funciara in favoarea Statului roman, domeniul privat.

-          imobilul cu nr.cadastral 36045-C1-U25  situat in Str.Calea Transilvaniei,bl.A, ANL,  Sc.B, etaj 2,ap.5,  avand suprafata utila de 40,9 mp va fi inscris in cartea funciara in favoarea Statului roman, domeniul privat.

-          imobilul cu nr.cadastral 36045-C1-U26  situat in Str.Calea Transilvaniei,bl.A, ANL,  Sc.B, etaj 2,ap.6,  avand suprafata utila de 52,92 mp va fi inscris in cartea funciara in favoarea Statului roman, domeniul privat.

-          imobilul cu nr.cadastral 36045-C1-U27  situat in Str.Calea Transilvaniei,bl.A, ANL,  Sc.B, etaj 3,ap.7,  avand suprafata utila de 40,9 mp va fi inscris in cartea funciara in favoarea Statului roman, domeniul privat.

-          imobilul cu nr.cadastral 36045-C1-U28  situat in Str.Calea Transilvaniei,bl.A, ANL,  Sc.B, etaj 3,ap.8,  avand suprafata utila de 52,92 mp va fi inscris in cartea funciara in favoarea Statului roman, domeniul privat.

-          imobilul cu nr.cadastral 36045-C1-U29  situat in Str.Calea Transilvaniei,bl.A, ANL,  Sc.B, mansarda,ap.9,  avand suprafata utila de 40,9 mp va fi inscris in cartea funciara in favoarea Statului roman, domeniul privat.

-          imobilul cu nr.cadastral 36045-C1-U30  situat in Str.Calea Transilvaniei,bl.A, ANL, Sc.B, mansarda,ap.10,  avand suprafata utila de 40,9 mp va fi inscris in cartea funciara in favoarea Statului roman, domeniul privat.

    Art.2 Se insuseste documentatia tehnica pentru dezlipirea imobilului situat in municipiul Vatra Dornei, Str. Calea Transilvaniei, Bl.A, ANL,  Sc.A+B, conform anexei la prezenta hotarare.

   Art. 3. Se mandatează Primarul municipiului Vatra Dornei să semneze actul autentic de dezlipire.        

   Art. 4. Se dispune O.C.P.I. Suceava înscrierea în evidenţele de Carte funciară a celor aprobate în articolele precedente.

   Art. 5. Primarul municipiului, prin Compartimentul Cadastru şi Compartimentul Juridic, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

      ROMANICA TIREL

 

 

                     Contrasemneaza,

                        Pt. Secretarul municipiului

    Luminita Luminosu

 

 

 

Vatra Dornei

29.07.2015

Nr.132