HCL Taxe 2011

Hotararea Consiliului Local privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, a chiriilor şi a tarifelor pentru anul 2011

Hotararea Consiliului Local cuprinzând valorile impozabile, impozitele şi taxele locale, alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile în anul 2011

Impozitul şi taxa pe teren  

Impozitul/taxa pe terenurile amplasate în intravilan - orice altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii

Impozitul / taxa*) pe terenurile amplasate în extravilan

Impozitul pe mijloace de transport

Taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor

Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate

Impozitul pe spectacole

Alte taxe locale

Sancţiuni

Taxele extrajudiciare de timbru

Zonarea municipiului vatra dornei anul 2011

Taxele speciale stabilite pentru anul fiscal 2011 

Chirii si taxe pentru folosirea terenurilor din domeniul public şi privat

Tarife pe m.p. pentru închirierea la persoane fizice si juridice a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă proprietate publică sau privată a municipiului

Tarife prestări servicii

Regulament privind eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiilor pentru a desfăşura o activitate prevăzută la art.268 alin(1)şi alin. (5) din legea nr.571/2003 privind codul fiscal cu modificările ulterioare activitate desfasurata în raza administrativă a municipiului Vatra Dornei