Documente Publice

Debite Arhiva situatii financiare Taxe si Impozite Locale
Registrul datoriei publice Urbanism Taxe locale - HCL
Situatii Financiare Bugete Anuale Alte documente/Anunturi

 

Debite

 

Registrul datoriei publice

 

Situatii Financiare

Arhiva documente si situatii financiare

Taxe si Impozite Locale

Somatii si Titluri Executorii

Taxe locale - Hotarari Consiliu Local

 

Bugete Anuale / Investitii

Bugete Anuale - Proiecte de buget -

  Autorizatii constructie Autorizatii constructie si Certificate de Urbanism

Alte documente / Anunturi

 

NOU! - COMUNICAT DE PRESĂ - Primăria Municipiului Vatra Dornei vă informează că începând cu data de 1 mai  2017 vor demara lucrările de reparații asfaltice-plombări în municipiul Vatra Dornei.

Anunţ de participare în vederea atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă din bugetul local pentru activităţi nonprofit de interes general, sesiunea 2017 (proiecte sociale, culturale, sportive, de educaţie civică, culte şi tineret)

Anunt organizare licitatie publica: inchiriere suprafere teren cu destinatia pasuni - 22 martie 2017

Comunicat - Incepand cu 12.01.2016 Primaria municipiului Vatra Dornei a activat serviciul de plati online cu cardul bancar, prin Sistemul National Electronic de Plata

Anunt concurs pentru ocuparea postului vacant de administrator in cadrul Directiei de turism-cultura-salvamont

Anunt proces de selectie “TARG DE IARNA EDITIA 2016-2017”

Anunt concurs pentru ocuparea postului vacant de operator in cadrul Directiei de producere, transport si distributie energie termica - 21.11.2016

Proces Verbal intrunire comisie pentrut concurs ocuparea postului vacant inspector în cadrul Serviciului public comunitar de evidenţa populaţiei -25.10.2016

Anunt concurs pentru ocuparea postului vacant inspector în cadrul Serviciului public comunitar de evidenţa populaţiei -25.10.2016

ANUNT acordare ajutor de incalzire in sistem centralizat 2016

Anunt concurs pentru ocuparea posturilor contractuale vacante de: Șef Serviciu în cadrul Direcţiei de producere, transport si distribuţie energie termică si Bucatar - oct 2016

NOU! - Serviciu plata parcare cu telefonul

Anunt organizare concurs pentru ocuparea postului vacant de bucatar din cadrul Directiei de asistenta sociala-cresa

Anunt Politia Locala cu privire la cainii agresivi

Anunt concurs pentru ocuparea postului vacant de muncitor calificat -Direcției de producere transport si distribuție energie termica 22.09.2016

Anunt organizare examene de promovare in functiile publice de consilieri 23 - 26 august 2016

Anunt organizare examene de promovare 28 iulie 2016 - proba scrisa si 1 august 2016 - interviul, orele 10.00

Comunicat de presa privind procedura de achizitie de tocatura material lemnos pentru centrala termica

Anunt intalnire investitii a proiectelor supuse informarii publice - 21.05.2016 - Reabilitare și modernizare infrastructură rutieră în stațiunea balneo-climaterică Vatra Dornei / Crearea unui spațiu de agrement și loisir în stațiunea balneară Vatra Dornei)

Anunt organizare concurs ocuparea funcțiilor publice vacante de polițist local, grad profesional debutant și polițist local, grad profesional asistent - 12.05.2016

Raport activitate privind liberul acces la informatiile publice pe anul 2015 (legea 544/2001)

Anunt concurs pentru ocuparea postului vacant de inspector in cadrul Serviciului Turism-Cultura-Salvamont-Sport Aprilie 2016

PROCES VERBAL Incheiat astazi 24.03.2016 cu privire la afisarea rezultatelor finale pentru ocuparea functiei vacante de Sef Serviciu din cadrul Directiei de producere,transport si distributie energie termica

PROCES VERBAL- Incheiat astazi 23.03.2016 cu privire la afisarea rezultatelor la proba scrisa, sustinuta pentru ocuparea functiei vacante de Sef Serviciu in cadrul Directiei de producere, transport si distributie energie termica

Centralizator nominal al rezultatelor concursului sustinut pentru ocuparea functiilor publice de executie de consilier si referent in cadrul Serviciului public comunitar de evidenta persoanei - 17.03.1016

Rezultat final al probei scrise a concursului organizat pentru functia publica de executie de consilier, grad profesional debutant in cadrul Serviciului public comunitar de evidenta persoanei - 15.03.1016

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul organizat pentru funcţiile publice de execuţie de Consilier si Referent grad profesional debutant in cadrul Serviciului public comunitar de evidenta persoanei

Anunt rezultatate finale selectie proiecte care vor beneficia de fonduri nerambursabile 2016

Anunt organizare concurs ocupare post de sef Serviciu in cadrul "Directiei de producere transport si distributie energie termica" - data limita 15.03.2016

Anunt privind "Regulamentul de funcţionare a Serviciului specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân din municipiul Vatra Dornei"

Invitatie grup de lucru pe tema egalitatii de gen si reconcilierea vietii profesionale cu viata familiala.
Salonul Alb - Casa de cultura Platon Pardau - 24 -25 februarie 2016

Raport anual al finantarilor nerambursabile din fondurile publice ale Primariei municipiului Vatra Dornei pe anul 2015

Anunţ de participare pentru acordarea de finanţare nerambursabilă în baza Legii 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general pe anul 2016 pentru domeniile – sport, cultură – educație și social.

Privind modificarea si completarea HCL nr.67/2014 privind aprobarea “Regulamentului pentru stabilirea programului de funcţionare al unităţilor de alimentaţie publica precum si al celor destinate recreerii si divertismentului”

Anunt organizare concurs ocupare post de consilier, grad profesional asistent in cadrul compartimentului de achizitii publice - data limita 04.12.2015

Anunt organizare concurs ocupare post de inspector de specialitate turism - data limita 10.12.2015

Anunt organizare concurs ocuparea postului de Asistent Medical - data limita 28.10.2015
ANUNT acordare ajutor de incalzire in sistem centralizat - 01.10.2015

Raport Economico-Financiar SC Ecologica Vatra Dornei pe anul 2014 (august 2015)

Anunt organizare concurs ocupare posturi in cadrul Serviciului de ecarisaj - data limita 15.07.2015

Declaratie de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele si mecanismele de monitorizare al SNA a conducerii Primariei municipiului Vatra Dornei

Anunţ de participare pentru acordarea de finanţare nerambursabilă în baza Legii 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general pe anul 2015 pentru domeniile tineret – sport, cultură – educație și social.

Anunt organizare concurs ocupare posturi in cadrul Serviciului de ecarisaj - data limita 11.05.2015

Anunt organizare concurs ocupare post sudor la directia de producere, transport si distributie energie termica - data limita 15.05.2015