anunt consilier achizitii publice

    Primăria municipiului Vatra Dornei organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de consilier, grad profesional asistent în cadrul compartimentului de achizitii publice  din cadrul Primăriei municipiului Vatra Dornei.

Concursul va avea loc în data de 14.12.2015 – proba scrisă.
    Conditii specifice de înscriere la concurs , conform Legii nr.188/1999 sunt:
-    conditiile prevazute la art.54 din Legea 188/1999 republicata – privind Statutul functionarilor publici;
-    studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
-    vechime in specialitate studiilor – 1 an

Dosarele de înscriere la concurs se depun până pe data de 04.12.2015 la Biroul Resurse Umane, cam.11.