Solicitare informatii Legea 544/2001


Legislație Legea 544

 Legea nr. 544 din 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public și Normele Metodologice de aplicare (click aici pentru detalii)

Formular pentru solicitare în baza Legii 544/2001

      CERERE-TIP pentru solicitarea de informații în baza Legii nr. 544 / 2001
 


Reclamație administrativă

În cazul în care o persoană se consideră vătămată în drepturile sale, prevăzute în legea 544/2001, aceasta poate face plângere la secția de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau ...... click aici pentru detalii


 
Rapoarte anuale Legea 544/2001

 Raport de evaluare a implementării legii nr. 544/2001 (click pentru detalii)