Proiecte Municipale - Reabilitare si modernizare infrastructura rutiera in staţiunea balneo-climaterica Vatra Dornei

 

UAT Municipiul Vatra Dornei implementează proiectul REABILITARE SI MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA IN STAŢIUNEA BALNEO­CLIMATERICA VATRA DORNEI

Proiectul este finanţat în cadrul Programului Operaţional  Regional 2014 -2020 Axa prioritară 7 – Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului, Prioritatea de investiții 7.1 – Sprijinirea unei creșteri favorabile ocupării forței de muncă, prin dezvoltarea potențialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care să includă reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum și sporirea accesibilității și dezvoltarea resurselor naturale și culturale specifice (Investiţii în infrastructură de turism). Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional  Regional 2014 -2020 este  Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, iar Organismul Intermediar responsabil cu implementarea acestui program în Regiunea de Dezvoltare Nord Est este Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord Est.

        Contractul de finanțare nerambursabilă nr. 938  a fost semnat în data de 22.12.2017.  Data începerii implementării proiectului este 22 decembrie 2017. Proiectul se defășoară pentru o perioadă de 36 luni.

Valoarea totală a proiectului este de 14.823.842,95 lei din care:

  • Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR  - 12.600.266,01 (85%)
  • Valorea eligibilă nerambursabilă din Bugetul Național – 1.927.099,58 (13%)
  • Cofinanțarea eligibilă  a Beneficiarului – 296.476,86(2%)

Proiectul urmărește valorificarea potențialului turistic al Stațiunii balneo-climaterice Vatra Dornei prin dezvoltarea infrastructurii rutiere, cu consecința directă în creșterea numărului mediu de salariați precum și a calității vieții cetățenilor.

Obiectivele specifice ce vor asigura atingerea obiectivului general sunt umătoarele:

OS 1 – Reabilitarea si modernizarea infrastructurii stradale care asigura accesul între centrul stațiunii, obiectivele de interes turistic si zonele cu potențial de dezvoltare:

                - 12 strazi modernizate:  Strada Bistriței, Strada Chilia, Strada Foresta, Strada Bârnarel, Strada Eroilor, Strada Pinului, Strada Schitului, Strada Sondei, Strada Dornelor, Strada Vasile Lițu, Strada Telefericului, Strada Unirii

-      Suprafața reabilitată este de 71.970 mp (10,04 Km)

OS  2 – Reabilitarea si modernizarea trotuarelor aferente acestor străzi

-      Suprafața reabilitată este de 18.231 mp

-      Lungimea trotuarelor modernizate este de 12,815 km

OS  3 – Amenajarea unor trasee pentru biciclisti

-      12,560 km piste pentru biciclisti (12.560 mp)

OS  4 – Crearea in zona reabilitată a unor spații verzi formate din suprafețe

-      Suprafața spațiilor verzi este de 450 mp

OS  5 – Creșterea numărului de vizitatori in stațiune ca garanție a dezvoltării economice

-      Creșterea numărului de vizitatori cu peste 22 %, de la 46.200 persoane la 56.400 persoane;

 

Instrumente Structurale în România,

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro 

Programul Operaţional Regional 2014-2020, www.inforegio.ro

Inforegio on Facebook