×

Warning

JFolder: :files: Path is not a folder. Path: /home/sites/vatra-dornei.ro/public_html/images/galerie_poze/schi

JFolder: :files: Path is not a folder. Path: /home/sites/vatra-dornei.ro/public_html/images/galerie_poze/calimani

×

Notice

There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/galerie_poze/schi

There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/galerie_poze/calimani

Proiecte Municipale - REABILITAREA SECTIEI DE OBSTRETICA GINECOLOGIE A SPITALULUI MUNICIPAL VATRA DORNEI

 

UAT MUNICIPIUL VATRA DORNEI, implementeaza, proiectul ”REABILITAREA SECTIEI DE OBSTRETICA GINECOLOGIE A SPITALULUI MUNICIPAL VATRA DORNEI”, cod SMIS 114145, pentru care s-a semnat Contractul de finantare in luna iunie 2018. Proiectul se finalizeaza in luna decembrie 2019.

Proiectul este finantat prin Programul Operational Regional 2014 – 2020, Axa prioritara 3- Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon, Prioritatea de investitii 3.1- Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a utilizarii energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in cladirile publice, si in sectorul locuintelor, Operatiunea B- Cladiri publice.

Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional 2014-2020 este Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, iar Organismul Intermediar responsabil cu implementarea acestui program in Regiunea de Dezvoltare Nord-Est este Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord – Est.

Valoarea totala a proiectului este 1.986.168,00 lei, din care valoare eligibila nerambursabila din FEDR 1.587.291,16 lei, valoare eligibila nerambursabila din bugetul national 151.259,51 lei si cofinantarea eligibila a beneficiarului 128.850,69 lei. Valoarea neeligibila a proiectului este 118.766,64 lei.

Obiectivul general al proiectului consta in cresterea eficientei energetice a cladirii in care functioneaza Sectia de obstretica ginecologie apartinand Spitalului municipal Vatra Dornei, prin implementarea unor masuri specifice care presun reabilitarea termica a cladirii, implementarea unor solutii de scadere a consumului de combustibil conventional si in mod implicit si scaderea emisiilor de bioxid de carbon. Se doreste ca reabilitarea acestei cladiri si aducerea la standarde normale solicitate de reglementarile in domeniul medical, sa fie realizata prin implementarea unui proiect cu finantare prin POR 2014-2020.

Obiectivele specifice ale proiectului

1. Reabilitarea anvelopei termice prin izolarea peretilor exteriori ai cladirii, ai planseului, a instalatiilor de transport energie termica si prin luarea unor masuri de economie a energiei

2. Implementarea unor solutii cu caracter novativ constand in producerea energiei termice (pompe de caldura si panouri fotovoltaice)

3. Eficienta si eficacitate in implementarea proiectului prin asigurarea unui management adecvat atat in ceea ce priveste implementarea proiectului cat si a asigurarii sustenabilitatii investitiei

           

Instrumente Structurale în România,

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro 

Programul Operaţional Regional 2014-2020, www.inforegio.ro

Inforegio on Facebook 

Proiecte Municipale - Reabilitare si modernizare infrastructura rutiera in staţiunea balneo-climaterica Vatra Dornei

 

UAT Municipiul Vatra Dornei implementează proiectul REABILITARE SI MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA IN STAŢIUNEA BALNEO­CLIMATERICA VATRA DORNEI

Proiectul este finanţat în cadrul Programului Operaţional  Regional 2014 -2020 Axa prioritară 7 – Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului, Prioritatea de investiții 7.1 – Sprijinirea unei creșteri favorabile ocupării forței de muncă, prin dezvoltarea potențialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care să includă reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum și sporirea accesibilității și dezvoltarea resurselor naturale și culturale specifice (Investiţii în infrastructură de turism). Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional  Regional 2014 -2020 este  Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, iar Organismul Intermediar responsabil cu implementarea acestui program în Regiunea de Dezvoltare Nord Est este Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord Est.

        Contractul de finanțare nerambursabilă nr. 938  a fost semnat în data de 22.12.2017.  Data începerii implementării proiectului este 22 decembrie 2017. Proiectul se defășoară pentru o perioadă de 36 luni.

Valoarea totală a proiectului este de 14.823.842,95 lei din care:

 • Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR  - 12.600.266,01 (85%)
 • Valorea eligibilă nerambursabilă din Bugetul Național – 1.927.099,58 (13%)
 • Cofinanțarea eligibilă  a Beneficiarului – 296.476,86(2%)

Proiectul urmărește valorificarea potențialului turistic al Stațiunii balneo-climaterice Vatra Dornei prin dezvoltarea infrastructurii rutiere, cu consecința directă în creșterea numărului mediu de salariați precum și a calității vieții cetățenilor.

Obiectivele specifice ce vor asigura atingerea obiectivului general sunt umătoarele:

OS 1 – Reabilitarea si modernizarea infrastructurii stradale care asigura accesul între centrul stațiunii, obiectivele de interes turistic si zonele cu potențial de dezvoltare:

                - 12 strazi modernizate:  Strada Bistriței, Strada Chilia, Strada Foresta, Strada Bârnarel, Strada Eroilor, Strada Pinului, Strada Schitului, Strada Sondei, Strada Dornelor, Strada Vasile Lițu, Strada Telefericului, Strada Unirii

-      Suprafața reabilitată este de 71.970 mp (10,04 Km)

OS  2 – Reabilitarea si modernizarea trotuarelor aferente acestor străzi

-      Suprafața reabilitată este de 18.231 mp

-      Lungimea trotuarelor modernizate este de 12,815 km

OS  3 – Amenajarea unor trasee pentru biciclisti

-      12,560 km piste pentru biciclisti (12.560 mp)

OS  4 – Crearea in zona reabilitată a unor spații verzi formate din suprafețe

-      Suprafața spațiilor verzi este de 450 mp

OS  5 – Creșterea numărului de vizitatori in stațiune ca garanție a dezvoltării economice

-      Creșterea numărului de vizitatori cu peste 22 %, de la 46.200 persoane la 56.400 persoane;

 

Instrumente Structurale în România,

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro 

Programul Operaţional Regional 2014-2020, www.inforegio.ro

Inforegio on Facebook  

Proiecte Municipale - MODERNIZARE STRAZI DE ACCES SI LOCURI DE RECREARE IN STATIUNEA BALNEO-CLIMATERICA

 

UAT MUNICIPIUL VATRA DORNEI, implementeaza, proiectul ”MODERNIZARE STRAZI DE ACCES SI LOCURI DE RECREARE IN STATIUNEA BALNEO-CLIMATERICA VATRA DORNEI”, cod SMIS 118996, pentru care s-a semnat Contractul de finantare in luna iulie 2018. Proiectul se finalizeaza in luna aprilie 2020.

Proiectul este finantat prin Programul Operational Regional 2014 – 2020, Axa prioritara 7- Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabila a turismului, Prioritatea de investitii 7.1- Sprijinirea unei cresteri favorabile ocuparii fortei de munca, prin dezvoltarea potentialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care sa includa reconversia regiunilor industriale aflate in declin, precum si sporirea accesibilitatii si dezvoltarea resurselor naturale si culturale specifice.

Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional 2014-2020 este Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, iar Organismul Intermediar responsabil cu implementarea acestui program in Regiunea de Dezvoltare Nord-Est este Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord – Est.

Valoarea totala a proiectului este 11.795.908,44 lei, din care valoare eligibila nerambursabila din FEDR 10.005.954,13 lei, valoare eligibila nerambursabila din bugetul national 1.530.322,39 lei si cofinantarea eligibila a beneficiarului 235.434,22 lei. Valoarea neeligibila a proiectului este 24.197,70 lei.

Obiectivul general al proiectului consta in valorificarea potentialului turistic al Statiunii balneoclimaterice Vatra Dornei prin dezvoltarea infrastructurii rutiere de acces in statiune si a unor locuri de recreare pentru copii si tineret in Parcul Central al acesteia, cu consecinta directa in cresterea numarului mediu de salariati precum si in calitatea vietii cetatenilor.

Obiectivele specifice ale proiectului:

 1. Reabilitarea si modernizarea infrastructurii stradale care asigura accesul in statiune precum si doua artere importante pentru accesul la obiective turistice precum si realizarea unor infrastructuri in aer liber de joaca si sport pentru copii si tineret in Parcul Central al statiunii Obiectivul specific vizeaza in mod concret realizarea lucrarilor de constructii aferente celor 7 obiecte de investitie (patru strazi urbane si trei locuri de joaca si fitness). Lucrarile la strazi presupun refacerea canalizarii pentru pluviale, consolidarea infrastructurii de baza a strazilor, refacerea covorului asfaltic, reamenajarea trotuarelor prin largirea acestora si marcarea pe ele a unor piste pentru biciclete, marcarea trecerilor de pietoni cu pavaj tactil, etc. Amenajarea celor trei locuri de joaca presupune pregatirea suprafetelor pentru montarea echipamentelor ce urmeaza a fi achizitionate, inclusiv a covoarelor de cauciuc pentru protectie la alunecari, cazaturi ale copiilor, etc.
 1. Amenajarea si dotarea spatiilor de recreare realizate pentru copii si tineret cu echipamente specifice moderne Se urmareste dotarea locurilor de joaca cu echipamente moderne pentru copii, specifice grupelor de varsta. Se face mentiunea ca amenajarea suprafetelor de circulatie cu covoare de cauciuc reprezinta o abordare moderna in domeniu si este de natura a asigura protectia copiilor la accidente
 2. Eficienta si eficacitate in implementarea proiectului prin asigurarea unui management adecvat atat in ceea ce priveste implementarea proiectului cat si a asigurarii sustenabilitatii investitiei

   

Instrumente Structurale în România,

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro 

Programul Operaţional Regional 2014-2020, www.inforegio.ro

Inforegio on Facebook         

Proiecte Municipale - Crearea unui spațiu de agrement și loisir în stațiunea balneo-climaterică Vatra Dornei

 

UAT Municipiul Vatra Dornei implementează proiectul CREAREA UNUI SPAȚIU DE AGREMENT ȘI LOISIR ÎN STAȚIUNEA BALNEO-CLIMATERICĂ VATRA DORNEI  

Proiectul este finanţat în cadrul Programului Operaţional  Regional 2014 -2020 Axa prioritară 7 – Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului, Prioritatea de investiții 7.1 – Sprijinirea unei creșteri favorabile ocupării forței de muncă, prin dezvoltarea potențialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care să includă reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum și sporirea accesibilității și dezvoltarea resurselor naturale și culturale specifice (Investiţii în infrastructură de turism).  

Contractul de finanțare nerambursabilă nr. 332 a fost semnat în data de 24.08.2017.  Data începerii implementării proiectului este 26 SEPTEMBRIE 2017. Proiectul se defășoară pentru o perioadă de 24 luni.

Valoarea totală a proiectului este de 2.977.271,83 lei din care:

 • Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR  - 2.530.681,04 (85%)
 • Valorea eligibilă nerambursabilă din Bugetul Național – 387.045,35 (13%)
 • Cofinanțarea eligibilă  a Beneficiarului – 59.545,44 (2%)

Proiectul urmărește punerea în valoare a potențialului turistic al stațiunii balneo-climaterice Vatra Dornei prin crearea și extinderea infrastructurii de agrement, inclusiv a utilităților aferente. Locația proiectului se fală în str. Calea Transilvaniei, în zona destinată activităților sportive și de agrement.

Pentru realizarea proiectului propus vor fi desfășurate următoarele activități:

 1. Crearea unui spațiu de agrement și loisir cu o suprafață de 13.246 mp, în stațiunea balneo-climaterică Vatra Dornei
 2. Realizarea unui teren de tenis/baschet împrejmuit cu o suprafață de 700 mp, în stațiunea balneo-climaterică Vatra Dornei
 3. Amenajarea unui teren multisport (acoperit pe timp de iarnă cu balon presostatic), cu suprafața de 1042,45 mp în stațiunea balneo-climaterică Vatra Dornei
 4. Construirea a 676 mp de piste biciclete (cu sens unic)
 5. Realizarea a 1620 mp alei pietonale
 6. Creșterea numărului de vizitatori în stațiunea balneo-climaterică Vatra Dornei, de la 46.200 la 55.700, prin oferirea de posibilități multiple de agrement și loisir în cadrul spațiului creat prin proiect
 7. Creșterea numărului mediu de salariați în stațiunea turistică balneo-climaterică Vatra Dornei, cu 69 salariați

 

Instrumente Structurale în România,

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro 

Programul Operaţional Regional 2014-2020, www.inforegio.ro

Inforegio on Facebook