×

Warning

JFolder: :files: Path is not a folder. Path: /home/sites/vatra-dornei.ro/public_html/images/galerie_poze/schi

JFolder: :files: Path is not a folder. Path: /home/sites/vatra-dornei.ro/public_html/images/galerie_poze/calimani

×

Notice

There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/galerie_poze/schi

There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/galerie_poze/calimani

Plan de Mobilitate Urbana Durabila 2018-2030

Prezentul Plan de Mobilitate Urbană Durabilă a fost elaborat pentru Unitatea Administrativ Teritorială Vatra Dornei Planul de Mobilitate Urbană Durabilă se referă la perioada 2018-2030.

Planul de Mobilitate Urbană Durabilă este un document strategic, nivelul de detaliere a proiectelor propuse fiind adaptat în consecință. Astfel, în faza de implementare a PMUD vor fi necesare studii de fezabilitate privind investițiile propuse, conform legislației în vigoare, inclusiv în ceea ce privește amplasamentul exact și soluția tehnică optimă.
Menționăm că acest document reprezintă prima variantă a Planului de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Municipiul Vatra Dornei. Etapa următoare, respectiv demararea procedurii de evaluare a impactului PMUD asupra mediului, în baza HG nr. 1076/2004, incluzând informarea şi consultarea publicului, va avea ca rezultat varianta finală a acestui document.
 
 
 

HCL Taxe 2018

Hotararea Consiliului Local privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, a chiriilor şi a tarifelor pentru anul 2018

Hotarari 2018

HOTARÂRILE CONSILIULUI LOCAL 2018

HOTARÂREA NR. 1

privind acoperirea deficitului bugetar pentru bugetul anului 2017

HOTARÂREA NR. 2

privind utilizarea excedentului bugetar aferent anului 2017

HOTARÂREA NR. 3

privind aprobarea tarifelor pentru accesul la partia de Schi Veverita a Primariei Municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 4

privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru proiectul « Continuare lucrari « Internat cu cantina la Liceul “Ion Luca” Vatra Dornei « si Schimbarea destinatiei in Sali de clasa si internat

HOTARÂREA NR. 5

privind aprobarea cofinantarii proiectului “Continuare lucrari « Internat cu cantina la Liceul “Ion Luca” Vatra Dornei « si Schimbarea destinatiei in Sali de clasa si internat

HOTARÂREA NR. 6

privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru proiectul « Reabilitare, modernizare Scoala Gimnaziala nr.1 «

HOTARÂREA NR. 7

privind aprobarea cofinantarii proiectului “Reabilitare, modernizare Scoala Gimnaziala nr.1

HOTARÂREA NR. 8

privind aprobarea preţurilor de pornire la licitaţie pentru masa lemnoasă pe picior şi exploatarea masei lemnoase la platforma primară (drum auto) din partizile constituite din fondul forestier proprietatea mun. Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 9

privind alocarea sumei de 1200 de lei pentru organizarea Concursului  National de Schi”Bucuriile Zapezii” de catre Clubul copiilor si elevilor

HOTARÂREA NR. 10

privind  aprobarea vanzarii suprafetei de 335 de mp teren situat in Str.Republicii f.n., situat in curtea domnului Solovastru Marius Iacob, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru Solovastru Marius Iacob

HOTARÂREA NR. 11

privind atestarea apartenentei unor imobile la domeniul privat si domeniul public al municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 12

privind  aprobarea Planului cu principalele activităţi ce le desfăşoară Poliţia Locală Vatra Dornei în anul 2018 şi criteriile specifice de evaluare

HOTARÂREA NR. 13

privind aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de pe raza Municipiului Vatra Dornei, pentru anul 2018-2019

HOTARÂREA NR. 14

privind  aprobarea propunerii  documentatiei de alipire a doua suprafete de teren  situat in Str.Pacii f.n., Vatra Dornei, jud.Suceava

HOTARÂREA NR. 15

privind  aprobarea propunerii  documentatiei de alipire a doua suprafete de teren  situat in Str.Cetinei f.n., Vatra Dornei, jud. Suceava

HOTARÂREA NR. 16

privind  aprobarea propunerii  documentatiei de alipire a doua suprafete de teren  situat in Str.Cetinei f.n., Vatra Dornei, jud. Suceava

HOTARÂREA NR. 17

privind  aprobarea propunerii  documentatiei de alipire a doua suprafete de teren  situat in Str.Cetinei f.n., Vatra Dornei, jud. Suceava

HOTARÂREA NR. 18

privind aprobarea  indicatorilor de performanta pentru Serviciul Public de Salubrizare delegat catre SC ECOLOGICA VATRA DORNEI SRL

HOTARÂREA NR. 19

privind  aprobarea scutirii de la plata impozitului pentru  o perioada de 5 ani incepand cu anul 2018, pentru cladirea afectata de  inundatiile din februarie 2017, pentru  Caraza Livia Adriana

HOTARÂREA NR. 20

privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli preliminate pentru anul 2018, al fondului forestier,  proprietatea Municipiului Vatra Dornei,  propuse de catre O.S.Vatra Dornei, O.S. Iacobeni

HOTARÂREA NR. 21

privind aprobarea contului de executie a bugetelor de venituri si cheltuieli precum si a volumului de masa lemnoasa exploatata in anul 2017 din fondul forestier proprietatea Municipiului Vatra Dornei, intocmit de catre O.S.Dorna Candrenilor, O.S.Iacobeni, O.S. Carlibaba

HOTARÂREA NR. 22

privind  aprobarea preturilor de valorificare a materialului lemnos pentru unitatile subordonate Primariei Municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 23

privind  modificarea art.1 din Contractul de administrare nr.12286/30.05.2014 a fondului forestier, proprietatea Municipiului Vatra Dornei, incheiat intre Municipiul Vatra Dornei si Directia Silvica Suceava prin OS Iacobeni

HOTARÂREA NR. 24

privind  aprobarea  vanzarii suprafetei de 13 mp teren situat in Str.izvorului nr.11, teren aflat langa proprietatea doamnei Nistor Mioara, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru Nistor Mioara

HOTARÂREA NR. 25

privind  aprobarea  vanzarii imobilului  situat in Str.Runc nr.7, in suprafata de 43,31 mp, proprietatea Municipiului Vatra Dornei, cu respectarea dreptului de preemţiune pentru Bazarca Grigore

HOTARÂREA NR. 26

privind completarea HCL nr.316/2017 privind « aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui teren in suprafata de 1062 mp, situat in Str.Foresta f.n.,  teren proprietatea Municipiului Vatra Dornei, domeniul privat »

HOTARÂREA NR. 27

privind  aprobarea  organigramei şi a statului de funcţii la aparatul de specialitate al primarului municipiului Vatra Dornei  şi a instituţiilor subordonate pentru anul 2018

HOTARÂREA NR. 28

privind aprobarea Programului şi a sumelor necesare organizării şi desfăşurării Serbărilor Zăpezii 2018

HOTARÂREA NR. 29

privind  acordarea unui sprijin financiar sportivilor Atodiresei Cosmin si Musei Stefan-sportivi ai Clubului Universitar Pitesti, pentru achizitionarea unei perechi de patine

HOTARÂREA NR. 30

privind  alocarea unui sprijin financiar  studentului Nichita Ciprian pentru plata taxelor la facultate

HOTARÂREA NR. 31

privind aprobarea Regulamentului de atribuire a locurilor de parcare de reşedinţă din Municipiul Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 32

privind aprobarea bugetului local  de venituri şi cheltuieli al municipiului Vatra Dornei pentru anul 2018 şi a Programului anual de investiţii -2018 si  a bugetului institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2018

HOTARÂREA NR. 33

privind aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor -PAAR pentru anul 2018

HOTARÂREA NR. 34

privind aprobarea Planului privind Asigurarea Resurselor Umane, Materiale si Financiare necesare Gestionarii Situatiilor de Urgenta pentru anul 2018

HOTARÂREA NR. 35

privind alocarea sumei de 3185  de lei pentru premierea castigatorilor din cadrul  Concursului  National de Schi si Snowboard din Romania

HOTARÂREA NR. 36

privind trecerea unor bunuri din proprietatea Statului roman in proprietatea Municipiului Vatra Dornei, domeniul public, Judetul Suceava

HOTARÂREA NR. 37

 

HOTARÂREA NR. 38

 

HOTARÂREA NR. 39

 

HOTARÂREA NR. 40

 

HOTARÂREA NR. 41

 

HOTARÂREA NR. 42

 

HOTARÂREA NR. 43

 

HOTARÂREA NR. 44

 

HOTARÂREA NR. 45

 

HOTARÂREA NR. 46

 

HOTARÂREA NR. 47

 

HOTARÂREA NR. 48

 

HOTARÂREA NR. 49

 

HOTARÂREA NR. 50

 

HOTARÂREA NR. 51

 

HOTARÂREA NR. 52

 

HOTARÂREA NR. 53

 

HOTARÂREA NR. 54

 

HOTARÂREA NR. 55

 

HOTARÂREA NR. 56

 

HOTARÂREA NR. 57

 

HOTARÂREA NR. 58

 

HOTARÂREA NR. 59

 

HOTARÂREA NR. 60

 

HOTARÂREA NR. 61

 

HOTARÂREA NR. 62

 

HOTARÂREA NR. 63

 

HOTARÂREA NR. 64

 

HOTARÂREA NR. 65

 

HOTARÂREA NR. 66

 

HOTARÂREA NR. 67

 

HOTARÂREA NR. 68

 

HOTARÂREA NR. 69

 

HOTARÂREA NR. 70

 

HOTARÂREA NR. 71

 

HOTARÂREA NR. 72

 

HOTARÂREA NR. 73

 

HOTARÂREA NR. 74

 

HOTARÂREA NR. 75

 

HOTARÂREA NR. 76

 

HOTARÂREA NR. 77

 

HOTARÂREA NR. 78

 

HOTARÂREA NR. 79

 

HOTARÂREA NR. 80

 

HOTARÂREA NR. 81

 

HOTARÂREA NR. 82

 

HOTARÂREA NR. 83

 

HOTARÂREA NR. 84

 

HOTARÂREA NR. 85

 

HOTARÂREA NR. 86

 

HOTARÂREA NR. 87

 

HOTARÂREA NR. 88

 

HOTARÂREA NR. 89

 

HOTARÂREA NR. 90

 

HOTARÂREA NR. 91

 

HOTARÂREA NR. 92

 

HOTARÂREA NR. 93

 

HOTARÂREA NR. 94

 

HOTARÂREA NR. 95

 

HOTARÂREA NR. 96

 

HOTARÂREA NR. 97

 

HOTARÂREA NR. 98

 

HOTARÂREA NR. 99

 

HOTARÂREA NR. 100

 

HOTARÂREA NR. 101

 

HOTARÂREA NR. 102

 

HOTARÂREA NR. 103

 

HOTARÂREA NR. 104

 

HOTARÂREA NR. 105

 

HOTARÂREA NR. 106

 

HOTARÂREA NR. 107

 

HOTARÂREA NR. 108

 

HOTARÂREA NR. 109

 

HOTARÂREA NR. 110

 

HOTARÂREA NR. 111

 

HOTARÂREA NR. 112

 

HOTARÂREA NR. 113

 

HOTARÂREA NR. 114

 

HOTARÂREA NR. 115

 

HOTARÂREA NR. 116

 

HOTARÂREA NR. 117

 

HOTARÂREA NR. 118

 

HOTARÂREA NR. 119

 

HOTARÂREA NR. 120

 

HOTARÂREA NR. 121

 

HOTARÂREA NR. 122

 

HOTARÂREA NR. 123

 

HOTARÂREA NR. 124

 

HOTARÂREA NR. 125

 

HOTARÂREA NR. 126

 

HOTARÂREA NR. 127

 

HOTARÂREA NR. 128

 

HOTARÂREA NR. 129

 

HOTARÂREA NR. 130

 

HOTARÂREA NR. 131

 

HOTARÂREA NR. 132

 

HOTARÂREA NR. 133

 

HOTARÂREA NR. 134

 

HOTARÂREA NR. 135

 

HOTARÂREA NR. 136

 

HOTARÂREA NR. 137

 

HOTARÂREA NR. 138

 

HOTARÂREA NR. 139

 

HOTARÂREA NR. 140

 

HOTARÂREA NR. 141

 

HOTARÂREA NR. 142

 

HOTARÂREA NR. 143

 

HOTARÂREA NR. 144

 

HOTARÂREA NR. 145

 

HOTARÂREA NR. 146

 

HOTARÂREA NR. 147

 

HOTARÂREA NR. 148

 

HOTARÂREA NR. 149

 
HOTARÂREA NR. 150  
HOTARÂREA NR. 151  
HOTARÂREA NR. 152  
HOTARÂREA NR. 153  
HOTARÂREA NR. 154  
HOTARÂREA NR. 155  
HOTARÂREA NR. 156  
HOTARÂREA NR. 157  
HOTARÂREA NR. 158  
HOTARÂREA NR. 159  
HOTARÂREA NR. 160  
HOTARÂREA NR. 161  
HOTARÂREA NR. 162  
HOTARÂREA NR. 163  
HOTARÂREA NR. 164  
HOTARÂREA NR. 165  
HOTARÂREA NR. 166  
HOTARÂREA NR. 167  
HOTARÂREA NR. 168  
HOTARÂREA NR. 169  
HOTARÂREA NR. 170  
HOTARÂREA NR. 171  
HOTARÂREA NR. 172  
HOTARÂREA NR. 173  
HOTARÂREA NR. 174  
HOTARÂREA NR. 175  
HOTARÂREA NR. 176  
HOTARÂREA NR. 177  
HOTARÂREA NR. 178  
HOTARÂREA NR. 179  
HOTARÂREA NR. 180  
HOTARÂREA NR. 181  
HOTARÂREA NR. 182  
HOTARÂREA NR. 183  
HOTARÂREA NR. 184  
HOTARÂREA NR. 185  
HOTARÂREA NR. 186  
HOTARÂREA NR. 187  
HOTARÂREA NR. 188  
HOTARÂREA NR. 189  
HOTARÂREA NR. 190  
HOTARÂREA NR. 191  
HOTARÂREA NR. 192  
HOTARÂREA NR. 193  
HOTARÂREA NR. 194  
HOTARÂREA NR. 195  
HOTARÂREA NR. 196  
HOTARÂREA NR. 197  
HOTARÂREA NR. 198  
HOTARÂREA NR. 199  
HOTARÂREA NR. 200  
HOTARÂREA NR. 201  
HOTARÂREA NR. 202  
HOTARÂREA NR. 203  
HOTARÂREA NR. 204  
HOTARÂREA NR. 205  
HOTARÂREA NR. 206  
HOTARÂREA NR. 207  
HOTARÂREA NR. 208  
HOTARÂREA NR. 209  
HOTARÂREA NR. 210  
HOTARÂREA NR. 211  
HOTARÂREA NR. 212  
HOTARÂREA NR. 213  
HOTARÂREA NR. 214  
HOTARÂREA NR. 215  
HOTARÂREA NR. 216  
HOTARÂREA NR. 217  
HOTARÂREA NR. 218  
HOTARÂREA NR. 219  
HOTARÂREA NR. 220  
HOTARÂREA NR. 221  
HOTARÂREA NR. 222  
HOTARÂREA NR. 223  
HOTARÂREA NR. 224  
HOTARÂREA NR. 225  
HOTARÂREA NR. 226  
HOTARÂREA NR. 227  
HOTARÂREA NR. 228  
HOTARÂREA NR. 229  
HOTARÂREA NR. 230  
HOTARÂREA NR. 231  
HOTARÂREA NR. 232  
HOTARÂREA NR. 233  
HOTARÂREA NR. 234  
HOTARÂREA NR. 235  
HOTARÂREA NR. 236  
HOTARÂREA NR. 237  
HOTARÂREA NR. 238  
HOTARÂREA NR. 239  
HOTARÂREA NR. 240  
HOTARÂREA NR. 241  
HOTARÂREA NR. 242  
HOTARÂREA NR. 243  
HOTARÂREA NR. 244  
HOTARÂREA NR. 245  
HOTARÂREA NR. 246  
HOTARÂREA NR. 247  
HOTARÂREA NR. 248  
HOTARÂREA NR. 249  
HOTARÂREA NR. 250  
HOTARÂREA NR. 251  
HOTARÂREA NR. 252  
HOTARÂREA NR. 253  
HOTARÂREA NR. 254  
HOTARÂREA NR. 255  
HOTARÂREA NR. 256  
HOTARÂREA NR. 257  
HOTARÂREA NR. 258  
HOTARÂREA NR. 259  
HOTARÂREA NR. 260  
HOTARÂREA NR. 261  
HOTARÂREA NR. 262  
HOTARÂREA NR. 263  
HOTARÂREA NR. 264  
HOTARÂREA NR. 265  
HOTARÂREA NR. 266  
HOTARÂREA NR. 267  
HOTARÂREA NR. 268  
HOTARÂREA NR. 269  
HOTARÂREA NR. 270  
HOTARÂREA NR. 271  
HOTARÂREA NR. 272  
HOTARÂREA NR. 273  
HOTARÂREA NR. 274  
HOTARÂREA NR. 275  
HOTARÂREA NR. 276  
HOTARÂREA NR. 277  
HOTARÂREA NR. 278  
HOTARÂREA NR. 279  
HOTARÂREA NR. 280  
HOTARÂREA NR. 281  
HOTARÂREA NR. 282  
HOTARÂREA NR. 283  
HOTARÂREA NR. 284  
HOTARÂREA NR. 285  
HOTARÂREA NR. 286  
HOTARÂREA NR. 287  
HOTARÂREA NR. 288  
HOTARÂREA NR. 289  
HOTARÂREA NR. 290  
HOTARÂREA NR. 291  
HOTARÂREA NR. 292  
HOTARÂREA NR. 293  
HOTARÂREA NR. 294  
HOTARÂREA NR. 295  
HOTARÂREA NR. 296  
HOTARÂREA NR. 297  
HOTARÂREA NR. 298  
HOTARÂREA NR. 299  
HOTARÂREA NR. 300  
HOTARÂREA NR. 301  
HOTARÂREA NR. 302  
HOTARÂREA NR. 303  
HOTARÂREA NR. 304  
HOTARÂREA NR. 305  
HOTARÂREA NR. 306  
HOTARÂREA NR.  
HOTARÂREA NR.  
HOTARÂREA NR.  
HOTARÂREA NR.  
HOTARÂREA NR.  
HOTARÂREA NR.  
HOTARÂREA NR.  
HOTARÂREA NR.  
HOTARÂREA NR.  
HOTARÂREA NR.  
HOTARÂREA NR.  
HOTARÂREA NR.  
HOTARÂREA NR.  
HOTARÂREA NR.  
HOTARÂREA NR.  
HOTARÂREA NR.  
HOTARÂREA NR.  
HOTARÂREA NR.  
HOTARÂREA NR.  
HOTARÂREA NR.  
HOTARÂREA NR.