Cereri tip Taxe si Impozite

Cereri / Declaratii tip Taxe si Impozite

CERERE PENTRU ELIBERAREA UNUI CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALĂ PENTRU PERSOANE FIZICE PRIVIND IMPOZITE, TAXE LOCALE ŞI ALTE VENITURI DATORATE BUGETULUI LOCAL

CERERE PENTRU ELIBERAREA UNUI CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALĂ PENTRU PERSOANE JURIDICE PRIVIND IMPOZITE, TAXE LOCALE ŞI ALTE VENITURI DATORATE BUGETULUI LOCAL

DECLARAȚIE FISCALĂ: PENTRU STABILIREA IMPOZITULUI/TAXEI PE CLĂDIRI PERSOANE FIZICE

DECLARAȚIE FISCALĂ: PENTRU STABILIREA IMPOZITULUI/TAXEI PE CLĂDIRI PERSOANE JURIDICE

DECLARAȚIE FISCALĂ: PENTRU STABILIREA IMPOZITULUI/TAXEI PE TEREN IN CAZUL PERSOANELOR FIZICE

DECLARAȚIE FISCALĂ: PENTRU STABILIREA IMPOZITULUI/TAXEI PE TEREN IN CAZUL PERSOANELOR JURIDICE

DECLARAȚIE FISCALĂ: PENTRU STABILIREA IMPOZITULUI/TAXEI PE MIJLOACELE DE TRANSPORT AFLATE ÎN PROPRIETATEA (PF si PJ)

DECLARAȚIE FISCALĂ: PENTRU STABILIREA IMPOZITULUI ASUPRA MIJLOACELOR DE TRANSPORT MARFĂ CU MASA TOTALĂ AUTORIZATĂ DE PESTE 12 TONE
AFLATE ÎN PROPRIETATEA (PF si PJ)


 

 

 

 

 

 

CERERE

PENTRU ELIBERAREA UNUI CERTIFICAT de atestare fiscală PENTRU  PERSOANE  FIZICE

PRIVIND IMPOZITE, TAXE LOCALE şi alTe venituri Datorate bugetulUI local