HCL Taxe 2016

Hotararea Consiliului Local privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, a chiriilor şi a tarifelor pentru anul 2016

Capitolul I - Impozitul şi taxa pe cladiri

Capitolul II - Impozitul si taxa pe teren (intravilan / extravilan)

Capitolul II - Impozitul si taxa pe teren intravilan fara constructii

Impozitul / taxa pe terenurile amplasate în extravilan

Capitolul III - Impozitul pe mijloace de transport

Capitolul IV - Taxe pentru eliberarea certificatelor de urbanism, avizelor şi autorizaţiilor

Capitolul V - Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate

Capitolul VI - Impozitul pe spectacole

Capitolul VII - Alte taxe locale

Sancţiuni

Taxele extrajudiciare de timbru

Zonarea municipiului Vatra Dornei anul 2016

Taxele speciale stabilite pentru anul fiscal 2016

Chirii si taxe pentru folosirea terenurilor din domeniul public şi privat

Tarife pe m.p. pentru închirierea la persoane fizice si juridice a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă proprietate publică sau privată a municipiului

Tarife prestări servicii

Regulament privind eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiilor pentru a desfăşura o activitate prevăzută la art.268 alin(1)şi alin. (5) din legea nr.571/2003 privind codul fiscal cu modificările ulterioare activitate desfasurata în raza administrativă a municipiului Vatra Dornei

Regulament privind instituirea, incasarea taxelor speciale pentru serviciul public de evidenta a persoanelor-stare civila, serviciul venituri , serviciul urbanism, serviciul salvamont-taxa salvamont, arhiva, serviciul salubritate, directia economica

Regulament de organizare si functionare a sistemului de parcare cu plata in Municipiul Vatra Dornei

Lista facilităților fiscale acordate contribuabililor din Municipiul Vatra Dornei pentru impozitele și taxele locale datorate de aceștia în anul 2016

Procedura de acordare a facilităţilor la plata impozitului pentru clădirea folosită ca domiciliu, terenul aferent şi un singur autoturism la alegere aflate în proprietatea sau coproprietatea veteranilor de război, a văduvelor de război şi a văduvelor nerecăsătorite ale veteranilor de război