Hotarari 2018

HOTARÂRILE CONSILIULUI LOCAL 2018

HOTARÂREA NR. 1

privind acoperirea deficitului bugetar pentru bugetul anului 2017

HOTARÂREA NR. 2

privind utilizarea excedentului bugetar aferent anului 2017

HOTARÂREA NR. 3

privind aprobarea tarifelor pentru accesul la partia de Schi Veverita a Primariei Municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 4

privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru proiectul « Continuare lucrari « Internat cu cantina la Liceul “Ion Luca” Vatra Dornei « si Schimbarea destinatiei in Sali de clasa si internat

HOTARÂREA NR. 5

privind aprobarea cofinantarii proiectului “Continuare lucrari « Internat cu cantina la Liceul “Ion Luca” Vatra Dornei « si Schimbarea destinatiei in Sali de clasa si internat

HOTARÂREA NR. 6

privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru proiectul « Reabilitare, modernizare Scoala Gimnaziala nr.1 «

HOTARÂREA NR. 7

privind aprobarea cofinantarii proiectului “Reabilitare, modernizare Scoala Gimnaziala nr.1

HOTARÂREA NR. 8

privind aprobarea preţurilor de pornire la licitaţie pentru masa lemnoasă pe picior şi exploatarea masei lemnoase la platforma primară (drum auto) din partizile constituite din fondul forestier proprietatea mun. Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 9

privind alocarea sumei de 1200 de lei pentru organizarea Concursului National de Schi”Bucuriile Zapezii” de catre Clubul copiilor si elevilor

HOTARÂREA NR. 10

privind aprobarea vanzarii suprafetei de 335 de mp teren situat in Str.Republicii f.n., situat in curtea domnului Solovastru Marius Iacob, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru Solovastru Marius Iacob

HOTARÂREA NR. 11

privind atestarea apartenentei unor imobile la domeniul privat si domeniul public al municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 12

privind aprobarea Planului cu principalele activităţi ce le desfăşoară Poliţia Locală Vatra Dornei în anul 2018 şi criteriile specifice de evaluare

HOTARÂREA NR. 13

privind aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de pe raza Municipiului Vatra Dornei, pentru anul 2018-2019

HOTARÂREA NR. 14

privind aprobarea propunerii documentatiei de alipire a doua suprafete de teren situat in Str.Pacii f.n., Vatra Dornei, jud.Suceava

HOTARÂREA NR. 15

privind aprobarea propunerii documentatiei de alipire a doua suprafete de teren situat in Str.Cetinei f.n., Vatra Dornei, jud. Suceava

HOTARÂREA NR. 16

privind aprobarea propunerii documentatiei de alipire a doua suprafete de teren situat in Str.Cetinei f.n., Vatra Dornei, jud. Suceava

HOTARÂREA NR. 17

privind aprobarea propunerii documentatiei de alipire a doua suprafete de teren situat in Str.Cetinei f.n., Vatra Dornei, jud. Suceava

HOTARÂREA NR. 18

privind aprobarea indicatorilor de performanta pentru Serviciul Public de Salubrizare delegat catre SC ECOLOGICA VATRA DORNEI SRL

HOTARÂREA NR. 19

privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pentru o perioada de 5 ani incepand cu anul 2018, pentru cladirea afectata de inundatiile din februarie 2017, pentru Caraza Livia Adriana

HOTARÂREA NR. 20

privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli preliminate pentru anul 2018, al fondului forestier, proprietatea Municipiului Vatra Dornei, propuse de catre O.S.Vatra Dornei, O.S. Iacobeni

HOTARÂREA NR. 21

privind aprobarea contului de executie a bugetelor de venituri si cheltuieli precum si a volumului de masa lemnoasa exploatata in anul 2017 din fondul forestier proprietatea Municipiului Vatra Dornei, intocmit de catre O.S.Dorna Candrenilor, O.S.Iacobeni, O.S. Carlibaba

HOTARÂREA NR. 22

privind aprobarea preturilor de valorificare a materialului lemnos pentru unitatile subordonate Primariei Municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 23

privind modificarea art.1 din Contractul de administrare nr.12286/30.05.2014 a fondului forestier, proprietatea Municipiului Vatra Dornei, incheiat intre Municipiul Vatra Dornei si Directia Silvica Suceava prin OS Iacobeni

HOTARÂREA NR. 24

privind aprobarea vanzarii suprafetei de 13 mp teren situat in Str.izvorului nr.11, teren aflat langa proprietatea doamnei Nistor Mioara, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru Nistor Mioara

HOTARÂREA NR. 25

privind aprobarea vanzarii imobilului situat in Str.Runc nr.7, in suprafata de 43,31 mp, proprietatea Municipiului Vatra Dornei, cu respectarea dreptului de preemţiune pentru Bazarca Grigore

HOTARÂREA NR. 26

privind completarea HCL nr.316/2017 privind « aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui teren in suprafata de 1062 mp, situat in Str.Foresta f.n., teren proprietatea Municipiului Vatra Dornei, domeniul privat »

HOTARÂREA NR. 27

privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii la aparatul de specialitate al primarului municipiului Vatra Dornei şi a instituţiilor subordonate pentru anul 2018

HOTARÂREA NR. 28

privind aprobarea Programului şi a sumelor necesare organizării şi desfăşurării Serbărilor Zăpezii 2018

HOTARÂREA NR. 29

privind acordarea unui sprijin financiar sportivilor Atodiresei Cosmin si Musei Stefan-sportivi ai Clubului Universitar Pitesti, pentru achizitionarea unei perechi de patine

HOTARÂREA NR. 30

privind alocarea unui sprijin financiar studentului Nichita Ciprian pentru plata taxelor la facultate

HOTARÂREA NR. 31

privind aprobarea Regulamentului de atribuire a locurilor de parcare de reşedinţă din Municipiul Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 32

privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al municipiului Vatra Dornei pentru anul 2018 şi a Programului anual de investiţii -2018 si a bugetului institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2018

HOTARÂREA NR. 33

privind aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor -PAAR pentru anul 2018

HOTARÂREA NR. 34

privind aprobarea Planului privind Asigurarea Resurselor Umane, Materiale si Financiare necesare Gestionarii Situatiilor de Urgenta pentru anul 2018

HOTARÂREA NR. 35

privind alocarea sumei de 3185 de lei pentru premierea castigatorilor din cadrul Concursului National de Schi si Snowboard din Romania

HOTARÂREA NR. 36

privind trecerea unor bunuri din proprietatea Statului roman in proprietatea Municipiului Vatra Dornei, domeniul public, Judetul Suceava

HOTARÂREA NR. 37

privind aprobarea a organigramei si a statului de funcţii şi Spitalului Municipal Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 38

privind atestarea apartenentei unor imobile la domeniul public al municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 39

privind stabilirea unor criterii proprii de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat

HOTARÂREA NR. 40

privind aprobarea preţurilor de pornire la licitaţie pentru masa lemnoasă pe picior şi exploatarea masei lemnoase la platforma primară (drum auto) din partizile constituite din fondul forestier proprietatea mun. Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 41

privind aprobarea procentului pentru fondul de conservare pentru anul 2018 propuse de O.S. Vatra Dornei, O.S.Iacobeni, OS Dorna Candrenilor si OS Cirlibaba, pentru fondul forestier proprietatea municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 42

privind completarea HCL nr.249/2017 privind „aprobarea numărului de burse şcolare de care pot beneficia elevii din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Vatra Dornei”

HOTARÂREA NR. 43

privind aprobarea vanzarii imobilului situat in Str.Podu Verde,Bl.1, Sc.A, Et.2, ap.3, in suprafata construita de 89,46mp mp, proprietatea Municipiului Vatra Dornei, cu respectarea dreptului de preemţiune pentru Lostun Adrian Mihail si Lostun Cristina Eugenia

HOTARÂREA NR. 44

privind aprobarea vanzarii unui apartament tip ANL, situat in Municipiul Vatra Dornei, Str.Podu Verde, nr.1, bl.1, Sc.D,etaj 3, ap.8, catre Gnaciuc Viorica si Boicu Dumitru Florin

HOTARÂREA NR. 45

privind aprobarea vânzării fara licitaţie publică a unui teren in suprafata de 60,28 mp teren situat in Str.Parcului nr.33, Bl.1, Et.1, ap.2, reprezentand cota aferenta locuintei si caii de acces, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru Oancea Petru, proprietarul constructiei

HOTARÂREA NR. 46

privind aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice, pe anul 2018, pentru aparatul propriu de specialitate al Primarului Municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 47

privind aprobarea vanzarii cotelor de teren aferente ap.8 si ap.9, situate in Str.Dornelor nr.10, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru Grohinschi Dorin si Grohinschi Liliana, proprietarii apartamentelor

HOTARÂREA NR. 48

privind aprobarea Programului anual privind regimul finantarilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Municipiului Vatra Dornei pentru activitati nonprofit de interes general pentru anul 2018

HOTARÂREA NR. 49

privind constituirea comisiei de evaluare si selectie a proiectelor in vederea atribuirii contractelor de finantare nerambursabila conform Legii nr.350/2005” si a OG nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România”

HOTARÂREA NR. 50

privind aprobarea delegarii gestiunii in mod direct a Serviciului public de salubrizare si ecologizare din municipiul Vatra Dornei catre S.C. “ECOLOGICA VATRA DORNEI S.R.L.” si aprobarea incheierii contractului de delegare de gestiune a Serviciului public de salubrizare si ecologizare al municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 51

privind aprobarea vanzarii suprafetei de 8mp teren, situata in Str.Unirii,f.n., cu respectarea dreptului de preemtiune pentru SC COS-LIL-COM SRL,proprietara constructiei

HOTARÂREA NR. 52

privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local nr. 62/2017 privind „acordarea normei de hrană personalului Poliţiei Locale Vatra Dornei”

HOTARÂREA NR. 53

privind aprobarea vanzarii cotei de 66/100, respectiv suprafata de 64,68 mp din terenul aferent locuintei, situat in Str.Negresti nr.51, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru Nita Leon Romeo proprietarul constructiei

HOTARÂREA NR. 54

privind aprobarea contului de execuţie bugetară pentru trimestrul IV al anului 2017

HOTARÂREA NR. 55

privind completarea HCL nr.3/2018 privind „aprobarea tarifelor pentru accesul la partia de Schi Veverita a Primariei Municipiului Vatra Dornei „

HOTARÂREA NR. 56

privind modificarea contractului de comodat nr.36205/21.11.2017 in contract de locatiune

HOTARÂREA NR. 57

privind modificarea structurii organizatorice a Spitalului Municipal Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 58

privind aprobarea proiectului reabilitarea Secției de obstetrică - ginecologie a spitalului municipal Vatra Dornei si a cheltuielilor legate de proiect

HOTARÂREA NR. 59

privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru şedinţele consiliului local al municipiului Vatra Dornei pentru urmatoarele 3 luni

HOTARÂREA NR. 60

privind completarea Inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava, înscris în Anexa la Hotărârea nr.66 din 31.08.1999, cu modificările şi completările ulterioare

HOTARÂREA NR. 61

privind premierea antrenorului si a sportului dornean, de la csm pentru rezultate deosebite obtinute la campionatele nationale de atletism

HOTARÂREA NR. 62

privind aprobarea Regulamentului de vânzare a terenurilor curţi, terenuri aferente construcțiilor, căi de acces, cote indivize ale imobilelor, aparţinând domeniului privat al Municipiului Vatra - Dornei, în favoarea proprietarilor de locuinţe cumpărate în condiţiile Legii nr. 112/1995, ale Decretului-Lege nr. 61/1990 şi ale Legii nr. 85/1992, a moştenitorilor acestora sau cumpărătorilor subsecvenţi

HOTARÂREA NR. 63

privind aprobarea vanzarii terenului aferent imobilului situat in Str.Republicii, nr.3, prin atribuire pentru SC GIMIL SERV SRL, proprietara constructiei

HOTARÂREA NR. 64

privind aprobarea vanzarii terenului aferent curtii, in suprafata de 144 mp situat in Str.Izvorului nr.12, prin atribuire directa,pentru Rusu Rodica si Rusu Gheorghe, proprietarii constructiei

HOTARÂREA NR. 65

privind aprobarea sumelor necesare organizării Festivalului Judeţean de poezie,, Nichita în luna lui Marte”-ediţia a XII-a

HOTARÂREA NR. 66

privind respingerea proiectului de hotarare privind”aprobarea unui sprijin financiar pentru Facina Anica, pentru publicarea volumului de versuri ”Ceasornicul de iarba”

HOTARÂREA NR. 67

privind completarea HCL nr.249/2017 privind „aprobarea numărului de burse şcolare de care pot beneficia elevii din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Vatra Dornei”

HOTARÂREA NR. 68

privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui teren in suprafata de 297 mp, situat in Str.Lumea Noua nr.46, teren proprietatea Municipiului Vatra Dornei, domeniul privat

HOTARÂREA NR. 69

privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2018 precum si a Programului anual de investiţii pentru anul 2018

HOTARÂREA NR. 70

privind aprobarea preţurilor de pornire la licitaţie pentru masa lemnoasă pe picior şi exploatarea masei lemnoase la platforma primară (drum auto) din partizile constituite din fondul forestier proprietatea mun. Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 71

privind aprobarea vanzarii unui apartament tip ANL, situat in Municipiul Vatra Dornei, Str.Podu Verde, nr.1, bl.1, Sc.C,etaj 1, ap.3, catre Ungurean Nitu si Ungurean Mihaela Oltita

HOTARÂREA NR. 72

privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiect a obiectivului de investitii « Constructia si echiparea infrastructurii educationale a unui corp de cladire nou al Liceului tehnologic « Vasile Deac » din Vatra Dornei, judetul Suceava« realizat prin Axa prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale,Obiectiv specific 10.2Creșterea gradului de participare la învăţământul profesional şi tehnic şi învăţare pe tot parcursul vieţii Apel de proiecte nr. POR/2017/10/10.1/10.2/7 Regiuni”

HOTARÂREA NR. 73

privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului de investitii: „ Constructia si echiparea infrastructurii educationale a unui corp de cladire nou al Liceului tehnologic « Vasile Deac » din Vatra Dornei, judetul Suceava

HOTARÂREA NR. 74

privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pentru o perioada de 4 ani incepand cu anul 2018 pentru cladiri si scutirea de la plata impozitului pentru terenurile aferente acestora afectate de inundatii, pentru anul 2018, pentru Seserman Petronela,

HOTARÂREA NR. 75

privind trecerea unei suprafeţe de teren din domeniul public în domeniul privat al municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 76

privind insusirea raportului de informare si consultare a publicului privind elaborarea PUZ- Extindere Centru Comercial – amplasament str.22 Decembrie, f.n.,CF 37708,CF35423,35439, Beneficiar-SC REGNAFOR SA SI SC MAVIPROD SRL

HOTARÂREA NR. 77

privind aprobarea documentatiei necesare delegării gestiunii a serviciului de iluminat public in Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 78

privind completarea HCL nr.286/2017 privind « aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui teren in suprafata de 681 mp, situat in Str.Vasile Deac nr.12, teren proprietatea Municipiului Vatra Dornei, domeniul privat »

HOTARÂREA NR. 79

privind atestarea apartenentei unor imobile la domeniul public al municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 80

privind actualizarea anexei la HCL nr.268/06.11.2017 privind “aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici ai investitiei “Reabilitarea sectiei de obstetrica ginecologie a Spitalului Municipal Vatra Dornei”

HOTARÂREA NR. 81

privindaprobarea inchirierii prin licitaţie publică deschisă cu strigare, a spaţiului comercial situat în incinta pietei agroalimentare, cu destinatia –macelarie

HOTARÂREA NR. 82

privind alocarea sumei de 600 de lei catre Ansamblul Folcloric “Dorna Dorului” vedere deplasarii la Susenii Bargaului, la spectacolul aniversar „Florin Flamand ” -50 de ani in slujba folclorului

HOTARÂREA NR. 83

privind inchirierea prin licitatie publica cu strigare a unui teren parte din PT 2300/1 inscrisa in CF 30879 a com. Cad. Vatra Dornei, situat în Parcul municipiului Vatra Dornei, jud. Suceava 92 de zile pe an, în perioada 01 iunie – 31 august, pentru ani 2018 – 2022, cu scopul amplasării unor masinute electrice cu telecomanda pentru copii

HOTARÂREA NR. 84

privind aprobarea sumelor necesare premierii elevilor participanti la olimpiadele scolare

HOTARÂREA NR. 85

privind respingerea proiectului de hotarare privind “modificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2018 propuse de O>S.Iacobeni, aprobat prin HCL nr.20/2018”

HOTARÂREA NR. 86

privind aprobarea vanzarii terenului aferent imobilului situat in Str.Pacii, f.n., cu respectarea dreptului de preemtiune pentru Zivkovic Simona Georgeta, proprietara constructiei

HOTARÂREA NR. 87

privind aprobarea vanzarii terenului aferent imobilului situat in Str.Pacii, f.n., cu respectarea dreptului de preemtiune pentru Nichiceanu Dumitru, proprietara constructiei

HOTARÂREA NR. 88

privind aprobarea modificarii organigramei şi a statului de funcţii la aparatul de specialitate al primarului municipiului Vatra Dornei şi a instituţiilor subordonate pentru anul 2018

HOTARÂREA NR. 89

privind modificarea salariilor de baza pentru functiile publice din cadrul Politiei locale, incepand cu 1 mai 2018

HOTARÂREA NR. 90

privind aprobarea documentatiei PUZ+RLU(REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT PUZ), in intravilanul MUNICIPIULUI VATRA DORNEI, in vederea extinderii Centrului Comercial – amplasament str.22 Decembrie, f.n.,CF 37708,CF35423,35439, Beneficiar-SC REGNAFOR SA SI SC MAVIPROD SRL

HOTARÂREA NR. 91

privind atestarea apartenentei unor imobile la domeniul public al municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 92

privind aprobarea propunerii de dezlipire a imobilului cu nr.cadastral 38022 din CF 38022 situat in Str.Procopeanu Procopovici., judetul Suceava

HOTARÂREA NR. 93

privind aprobarea Regulamentului – Cadru privind organizarea și desfășurarea licitațiilor publice privind vânzarea, bunurilor imobile proprietate privată a municipiului Vatra – Dornei

HOTARÂREA NR. 94

privind alocarea sumei de 3500 de lei pentru organizarea evenimentului “Carvana Zestrea Bucovinei

HOTARÂREA NR. 95

privind alocarea sumei de 7500 de lei pentru organizarea conferintei “Millennials.Promovarea turismului romanesc catre generatia y.Implicarea autoritatilor si asociatiilor in dezvoltarea si promovarea turismului romanesc

HOTARÂREA NR. 96

privind actualizarea HCL nr.240/817.10.2017 privind aprobarea proiectului “ Modernizare Strazi De Acces Si Locuri De Recreare In Statiunea Balneo-Climaterica Vatra-Dornei” și a cheltuielilor legate de proiect , propus spre finantare prin POR 2014-2020,P.I.7.1/2”

HOTARÂREA NR. 97

privind actualizarea HCL nr.241/17.10.2017 privind aprobarea a documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico econimici, ai investitiei “ Modernizare Strazi De Acces Si Locuri De Recreare In Statiunea Balneo-Climaterica Vatra-Dornei” la faza Studiu de Fezabilitate , propus spre finantare prin POR 2014-2020,P.I.7.1/2”

HOTARÂREA NR. 98

privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici, pentru investitia “Reabilitarea sursei si a retelei de transport si distributie energie termica in municipiul Vatra Dornei, la faza de studiu de fezabilitate”

HOTARÂREA NR. 99

privind aprobarea sumei de 2000 de lei pentru Scoala Gimnaziala Nr.4 Vatra Dornei, pentru organizarea “Concursului Judetean al Performantei Scolare”-Editia a II a

HOTARÂREA NR. 100

privind trecerea unei suprafeţe de teren din domeniul public în domeniul privat al municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 101

privind aprobarea preţurilor de pornire la licitaţie pentru masa lemnoasă pe picior şi exploatarea masei lemnoase la platforma primară (drum auto) din partizile constituite din fondul forestier proprietatea mun. Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 102

privind completarea HCL nr.249/2017 privind „aprobarea numărului de burse şcolare de care pot beneficia elevii din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Vatra Dornei”

HOTARÂREA NR. 103

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Sălilor de sport din Municipiul Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 104

privind încadrarea unor bunuri cu destinația drumuri, clasificate străzi în categoria funcțională drumuri publice de interes local, situate pe raza unității administrativ – teritoriale, municipiul Vatra – Dornei, Județul Suceava

HOTARÂREA NR. 105

privind modificarea Art.3 din Contractul de administrare nr.12345/31.05.2017 a fondului forestier, proprietatea Municipiului Vatra Dornei, intre Municipiul Vatra Dornei si Directia Silvica Suceava prin Ocolul Silvic Vatra Dornei, privind cheltuielile pentru paza padurii si a art.2 lit.a al HCL nr.20/2018 privind “aprobarea bugetelorlor de venituri si cheltuieli pentru anul 2018, al fondului forestier, proprietatea Municipiului Vatra Dornei, propuse de catre O.S.Vatra Dornei, O.S. Iacobeni «

HOTARÂREA NR. 106

pentru modificarea și completarea Anexei nr. 6, la Hotărârea Guvernului nr. 1.357/2001 privind atestarea domeniului public al Judetului Suceava, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din Judetul Suceava si modificarea Anexei nr.1 a HCL nr.60 din 28.03.2018, privind completarea Inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava, inscris in Anexa la Hotarare nr.66 din 31.08.1999, cu modificarile si completarile ulterioare

HOTARÂREA NR. 107

privind actualizarea HCL nr.96/26.04.2018 privind aprobarea proiectului “ Modernizare Strazi De Acces Si Locuri De Recreare In Statiunea Balneo-Climaterica Vatra-Dornei” și a cheltuielilor legate de proiect , propus spre finantare prin POR 2014-2020,P.I.7.1/2”

HOTARÂREA NR. 108

privind actualizarea HCL nr.97/26.04.2018 privind aprobarea a documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico econimici, ai investitiei “ Modernizare Strazi De Acces Si Locuri De Recreare In Statiunea Balneo-Climaterica Vatra-Dornei” la faza Studiu de Fezabilitate , propus spre finantare prin POR 2014-2020,P.I.7.1/2”

HOTARÂREA NR. 109

privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico economici, ai investitiei extindere și modernizare școala gimnaziala nr.2 VATRA DORNEI

HOTARÂREA NR. 110

privind completarea Inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava, înscris în Anexa la Hotărârea nr.66 din 31.08.1999, cu modificările şi completările ulterioare

HOTARÂREA NR. 111

privind modificarea art.2 al HCL nr.12/20.01.2011 privindaprobarea preţului de închiriere a utilajelor proprietatea municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 112

privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico economici, ai investitiei “ASFALTARE STRĂZI ÎN MUNICIPIUL VATRA DORNEI” la stadiul de Studiu de fezabilitate

HOTARÂREA NR. 113

privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru proiectul “Municipiul Verde – Mobilitate Urbană Durabilă În Vatra Dornei”

HOTARÂREA NR. 114

privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici din cadrul proiectului “Municipiul Verde – Mobilitate Urbană Durabilă În Vatra Dornei”, în faza de Studiu de Fezabilitate

HOTARÂREA NR. 115

privind aprobarea planului de mobilitate urbană durabilă al municipiului VATRA DORNEI

HOTARÂREA NR. 116

privind aprobarea studiului privind reglementarea politicii parcarilor in municipiul VATRA DORNEI

HOTARÂREA NR. 117

privind aprobarea actualizarii Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbana a Municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 118

privind aprobarea cofinantarii lucrarilor de interventie la reteaua de distributie a agentului termic catre Asociatia de proprietari nr.5

HOTARÂREA NR. 119

privind aprobarea sumelor necesare organizării evenimentului “Jocurile copilariei”

HOTARÂREA NR. 120

privind alocarea sumei de 6000 de lei pentru organizarea celei de-a XX a ediţie a Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale “Turismul rural românesc in context international.Actualitate si perspective

HOTARÂREA NR. 121

privind aprobarea Acordului-cadru de parteneriat privind colaborarea dintre Administrația Bazinală de Apă SIRET şi UAT Vatra Dornei, in vederea asigurarii cu operativitate a cadrului necesar implementarii proiectului “Municipiul Verde - Mobilitate Urbană Durabilă în Vatra Dornei”

HOTARÂREA NR. 122

privind alocarea sumei de 3200 de lei pentru Liceul Teoretic ,,Ion Luca” pentru organizarea unei excursii pentru elevii olimpici la faza nationala si judeteana ale olimpiadelor scolare

HOTARÂREA NR. 123

privind aprobarea sumelor necesare desfăşurării manifestărilorocazionate de “Ziua Universala a Iei”-Editia a V a

HOTARÂREA NR. 124

privind aprobarea sumelor necesare organizării celei de-a doua editii a festivalului „Bucovina Acustic Park Vatra Dornei”

HOTARÂREA NR. 125

privind completarea HCL nr.249/2017 privind „aprobarea numărului de burse şcolare de care pot beneficia elevii din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Vatra Dornei”

HOTARÂREA NR. 126

privind acordarea normei de hrana personalului Politiei Locale Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 127

privind atestarea apartenentei unor imobile la domeniul public al municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 128

privind aprobarea unui ajutor de urgenta pentru Buzila Apetrii Brndusa Mariana pentru reconstructia locuintei afectata de incendiu

HOTARÂREA NR. 129

privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici, pentru investitia “Reabilitarea sursei si a retelei de transport si distributie energie termica in municipiul Vatra Dornei, la faza de studiu de fezabilitate”

HOTARÂREA NR. 130

privind aprobarea sumelor necesare premierii elevilor de la Scoala Gimnaziala nr.2, participanti la olimpiadele scolare

HOTARÂREA NR. 131

privind aprobarea alocării sumei de 1500 lei în vederea susţinerii financiare a editării revistei ,, Popas la Han” a Şcolii Gimnaziale nr. 4 din Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 132

privind aprobarea contului de execuţie bugetară pentru trimestrul I al anului 2018

HOTARÂREA NR. 133

privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2018, bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii precum si a Programului anual de investiţii pentru anul 2018

HOTARÂREA NR. 134

privind aprobarea atribuirii calitatii de ordonator tertiar de credite Clubului Sportiv Municipal “Dorna” Vatra Dornei, persoană juridică de drept public

HOTARÂREA NR. 135

privind trecerea unei suprafeţe de teren din domeniul public în domeniul privat al municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 136

privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului de investitii: „Reabilitare fatada Primaria Vatra Dornei”

HOTARÂREA NR. 137

privind alocarea sumei de 2000 de lei pentru organizarea Concursului local de sah

HOTARÂREA NR. 138

privind insusirea raportului de informare si consultare a publicului privind elaborarea PUZ-Revitalizarea Infrastructurii Economice si Sociale in Municipiul Vatra Dornei– amplasament str.Miristeif.n.,CF 38261, Beneficiar- MUNICIPIUL VATRA DORNEI

HOTARÂREA NR. 139

privind completarea HCL nr.187/2016 privind “aprobarea preţurilor terenurilor din domeniul privat al municipiului Vatra Dornei »

HOTARÂREA NR. 140

privind completarea HCL 211/29.08.2017 privind „aprobarea cofinanţării evenimentului „Bike Me Up 2018”

HOTARÂREA NR. 141

privind modificarea HCL-ului nr.230/29.11.2016 privind zonarea Municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 142

privind aprobarea Strategiei de alimentarea cu energie termica, componenta „Reabilitarea sistemului centralizat de alimentare cu energie termica”

HOTARÂREA NR. 143

privind aprobarea apartenentei unui bun imobil la domeniul public al municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 144

privind completarea Inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava, înscris în Anexa la Hotărârea nr.66 din 31.08.1999, cu modificările şi completările ulterioare

HOTARÂREA NR. 145

privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Direcției de Asistență Socială Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 146

privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2018, bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii

HOTARÂREA NR. 147

privind aprobarea schimbării denumirii străzii Plantelor în Strada Botanist Procopeanu Procopovici, stradă situată în municipiul Vatra Dornei, județul Suceava,

HOTARÂREA NR. 148

privind aprobarea indicatorilor tehnico economici ai investitiei si a destinatiei de locuinte sociale pentru proiectul „Construirea a două blocuri de locuinte sociale în regim de înăltime p+3 în municipiul Vatra Dornei pe str. Mălinilor”

HOTARÂREA NR. 149

Privind aprobarea indicatorilor tehnico economici ai investitiei pentru finanatarea din bugetul local a cheltuielilor pentru proiectul „Construirea a două blocuri de locuinte sociale în regim de înăltime p+3 în municipiul Vatra Dornei pe str. Mălinilor”

HOTARÂREA NR. 150

privind actualizarea hcl nr.109/08.05.2018 privind „aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico economici, ai investitiei extindere și modernizare școala gimnaziala nr.2 VATRA DORNEI”

HOTARÂREA NR. 151

privind trecerea unei suprafeţe de teren din domeniul privat în domeniul public al municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 152

privind stabilirea zonelor unitare de încălzire din municipiul Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 153

privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru şedinţele consiliului local al municipiului Vatra Dornei pentru urmatoarele 3 luni

HOTARÂREA NR. 154

privind atestarea apartenentei unor imobilela domeniul public si privat al municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 155

privind aprobarea preţurilor de pornire la licitaţie pentru masa lemnoasă pe picior şi exploatarea masei lemnoase la platforma primară (drum auto) din partizile constituite din fondul forestier proprietatea mun. Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 156

privind aprobarea sumei necesara organizării unei excursii pentru copii de la »Centrul de zi pentru copii Vatra Dornei”

HOTARÂREA NR. 157
privind aprobarea sumelor necesare deplasarii Ansamblului Folcloric “Dorna Dorului” in Serbia la Festivalul International de folclor
HOTARÂREA NR. 158

privind aprobarea protocolului de colaborare dintre DGASPC Suceava si Municipiul Vatra Dornei, pentru respectarea si promovarea drepturilor copilului, a persoanelor cu handicap si a persoanelor varstnice

HOTARÂREA NR. 159
privind aprobarea vanzarii terenului aferent imobilului situat in Str.Pacii, f.n., cu respectarea dreptului de preemtiune pentru Toderean Traian, proprietarul constructiei
HOTARÂREA NR. 160

privind aprobarea vanzarii terenului aferent imobilului situat in Str.Pacii, f.n., cu respectarea dreptului de preemtiune pentru Dumitrache Gheorghe, proprietarul constructiei

HOTARÂREA NR. 161

privind aprobarea vanzarii suprafetei de 25 mp teren situat in Str. 22 Decembrie, nr.13, in curtea d-nei Talaba Lucia, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru Talaba Lucia, proprietara constructiei

HOTARÂREA NR. 162

privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui teren aparţinînddomeniului privat al Municipiului Vatra Dornei, situat in Str.Poligonului f.n.

HOTARÂREA NR. 163

privind modificarea si completarea preambulului la HCL nr.50/2018 privindaprobarea delegarii de gestiune in mod direct a Serviciului public de salubrizare si ecologizare din municipiul Vatra Dornei catre S.C. “ECOLOGICA ” S.R.L. VATRA DORNEI si aprobarea incheierii contractului de delegare de gestiune a Serviciului public de salubrizare si ecologizare al municipiului Vatra Dornei “

HOTARÂREA NR. 164

privind desemnarea reprezentantul municipiului Vatra Dornei în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor în Judeţul Suceava și împuternicirea acestuia să voteze pentru aprobarea Regulamentului Serviciului de salubrizare al județului Suceava și pentru adoptarea și semnarea Actului adițional de modificare a Acordului privind modul de implementare a Proiectului “Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Suceava”

HOTARÂREA NR. 165

privind aprobarea Regulamentului privind acordarea primei de instalare pentru medicii care se angajeaza cu contract individual de munca pe perioada nedeterminata sau contract de prestari servicii, la Spitalul Municipal Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 166

privind insusirea raportului de informare si consultare a publicului privind elaborarea PUZ-pentru construire Hala industriala si Anexe, amplasament Str.Rosu, f.n., CF 38098, Beneficiar-SC MASPEX ROMANIA SRL

HOTARÂREA NR. 167

privind stabilirea perioadei, a programului si a sumelor necesare desfasurarii “Zilelor Municipiului” Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 168

privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2018, bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii precum si a Programului anual de investiţii pentru anul 2018

HOTARÂREA NR. 169

privind aprobarea documentatiei PUZ+RLU(REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT PUZ), -pentru construire Hala industriala si Anexe, amplasament Str.Rosu, f.n., CF 38098, Beneficiar-SC MASPEX ROMANIA SRL

HOTARÂREA NR. 170

privind aprobarea inchirierii si a documentatiei pentru inchirierea prin licitaţie publică deschisă cu strigare, a unei suprafete de 5000 de mp teren situat in Str.Foresta, f.n., in vederea amenajarii unui teren de paintball

HOTARÂREA NR. 171 privind aprobarea documentatiei PUZ+RLU(REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT PUZ), - pentru Revitalizarea Infrastructurii economice si sociale in Municipiul Vatra Dornei– amplasament str.Miristeif.n.,CF 38261, Beneficiar- MUNICIPIUL VATRA DORNEI
HOTARÂREA NR. 172

privind aprobarea structurii organizatorice, a organigramei, a statului de funcţii si statul de prsonal a Spitalului Municipal Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 173

privind alocarea sumelor pentru premierea sportivilor Stefan Musei si Atodiresei Cosmin, participanti la Jocurile Olimpice de Iarna din Coreea de sud, la proba de dublu sanie

HOTARÂREA NR. 174

privind acordarea unui sprijin financiar catre « «Asociatia Pro CIVIS Dorna » Vatra Dornei, pentru organizarea simpozionului « Bucovina-Traditie si Modernitate«

HOTARÂREA NR. 175

privind aprobarea preţurilor de pornire la licitaţie pentru masa lemnoasă pe picior şi exploatarea masei lemnoase la platforma primară (drum auto) din partizile constituite din fondul forestier proprietatea mun. Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 176

privind atestarea apartenentei unor imobile la domeniul public al municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 177

privind trecerea unei suprafeţe de teren din domeniul public în domeniul privat al municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 178

privind aprobarea contului de execuţie bugetară pentru trimestrul II al anului 2018

HOTARÂREA NR. 179

privind aprobarea procedurii privind scutirea de la plata majorarilor/penalitatilor de intarziere aferente impozitelor si taxelor locale datorate bugetului local de catre persoane fizice de pe raza administrativ teritoriala a Municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 180

privind modificarea poziţiei 242 din Anexa nr.1 la HCL nr.104/26.04.2018

HOTARÂREA NR. 181 privind aprobarea cofinanţării Festivalului de film de scurt metraj”Caravana Next
HOTARÂREA NR. 182

privind aprobarea preţurilor de pornire la licitaţie pentru masa lemnoasă fasonată lemn rotund pentru cherestea şi lemn rotund celuloză (lei/mc volum brut lei/mc coajă, lei/mc volum net) rezultată din partizile exploatate în prestări servicii de pe fondul forestier proprietatea mun. Vatra Dornei de la O.S Dorna Candrenilor

HOTARÂREA NR. 183

privind aprobarea sumelor necesare deplasarii Ansamblului Folcloric Plaiurile Dornelor in Sutomore -Muntenegru la Festivalul International de folclor

HOTARÂREA NR. 184

privind aprobarea sumelor necesare organizarii Campionatului National de Biatlon de catre Clubul Sportiv Scolar

HOTARÂREA NR. 185

privind alocarea sumei de 2500 de lei pentru organizarea Concursului local de sah

HOTARÂREA NR. 186

privind aprobarea sumei pentru achizitia unei arme cu tranchilizante pentru capturarea cainilor comunitari

HOTARÂREA NR. 187  
HOTARÂREA NR. 188  
HOTARÂREA NR. 189

privind aprobarea vanzarii imobilului situat in Str.Parcului, nr.51, in suprafata de 29,45 mp, proprietatea Municipiului Vatra Dornei, cu respectarea dreptului de preemţiune pentru Antonovici Romeo Ioan

HOTARÂREA NR. 190

privind acordarea normei de hrana personalului Politiei Locale Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 191

privind alocarea sumei de 15.000 de lei, catre Agentia Zonei Montane, pentru organizarea celei de-a XI a ediţie a Conventiei europene a Muntilor “Patrimoniul cultural, Motor al Creativitatii, Inovarii si Dezvoltarii Socio-Economice pentru Viitorul Zonelor Montane

HOTARÂREA NR. 192

privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2018, bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii precum si a Programului anual de investiţii pentru anul 2018

HOTARÂREA NR. 193

privind aprobarea instituirii unui drept de servitute de trecere asupra imobilului teren cu numarul cadastral 38326 si asupra imobilului cu numarul cadastral 36337 ca fond aservit proprietatea privata a Municipiului Vatra Dornei in favoarea imobilului - teren cu numar cadastral 36338 ca fond dominant

HOTARÂREA NR. 194

privind aprobarea inchirierii si a documentatiei pentru inchirierea prin licitaţie publică deschisă cu strigare, a unei suprafete de 300 de mp teren situat in Str.Unirii, f.n., proprietatea Municipiului Vatra Dornei, domeniul privat

HOTARÂREA NR. 195
privind aprobarea criteriilor pentru organizarea concursului de ocupare a functiei contractuale de Director al Clubului Sportiv Municipal”Dorna” Vatra Dornei
HOTARÂREA NR. 196

privind stabilirea salariilor pentru functiile contractuale din cadrul Clubului Sportiv Municipal”Dorna” Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 197
privind aprobarea scutirii de la plata majorarilor/penalitatilor de intarziere aferente impozitelor si taxelor locale datorate bugetului local de catre persoane fizice de pe raza administrativ teritoriala a Municipiului Vatra Dornei, conform HCL nr.179/30.07.2018
HOTARÂREA NR. 198

privind atestarea apartenentei unor imobile la domeniul public al municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 199

privind aprobarea inchirierii si a documentatiei pentru inchirierea prin licitaţie publică deschisă cu strigare, a 3 suprafete de teren de 20 mp teren situate in Str.Republicii, f.n., in vederea amplasarii unor chioscuri , pentru desfasurare activitate comerciala

HOTARÂREA NR. 200

privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului de investitii: „Infiintare parcari auto” in Str.Unirii, Malinilor si Mihai Eminescu

HOTARÂREA NR. 201

privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii la aparatul de specialitate al primarului municipiului Vatra Dornei şi a instituţiilor subordonate pentru anul 2018

HOTARÂREA NR. 202

privind modificarea tarifelor ce vor fi practicate de catre sc ,,Ecologica Vatra Dornei” SRL, pentru desfasurarea activitatilor de salubrizare şi ecologizare pe raza municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 203

privind aprobarea sumei necesara deplasarii domnului Rusu Filaret Mircea-Administrator Public la Primaria Municipiului Vatra Dornei la Conferinta Anuala a Administratorilor Publici din Baltimore -SUA

HOTARÂREA NR. 204

privind alocarea sumei de 2000 de lei, catre Centrul de Economie Montana Vatra Dornei, pentru organizarea Conferintei Stiintifice Anuale a CE-MONT

HOTARÂREA NR. 205

privind premierea sportivei muraru ioana, de la csm cu rezultate deosebite obtinute la concursurile de tenis de masa

HOTARÂREA NR. 206

privind aprobarea cofinantarii lucrarilor de interventie la reteaua de distributie a agentului termic catre Asociatia de proprietari nr. 2

HOTARÂREA NR. 207

privind numirea unei comisii speciale de evaluare a oportunitatii achizitionarii de imobile

HOTARÂREA NR. 208

privind clasificarea în categoria de folosință drumuri publice de interes local a unor străzi neclasificate din municipiul Vatra Dornei, Județul Suceava

HOTARÂREA NR. 209

pentru modificarea și completarea Anexei 1f. la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Vatra Dornei nr. 66 din 31.08.1999, privind însușirea inventarului domeniului public întocmit conform Legii nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică

HOTARÂREA NR. 210

privind aprobarea proiectului, a documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici, ai investitiei Modernizare Strazi in Municipiul Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 211

privind acordarea unor stimulente financiare pentru unii salariati din cadrul Spitalului Municipal Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 212

privind atribuirea in folosinta gratuita a suprafetei de 2495 mp teren proprietate publica a Municipiului Vatra Dornei,catre Fondul Bisericesc Ortodox Roman al Bucovinei,pentru organizarea de santier, in vederea consolidarii si restaurarii cladirii monument istoric”Cazinoul Bailor”

HOTARÂREA NR. 213

privind aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizati pentru proiectul ” CONTINUARE LUCRĂRI LA GRADINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT STR. CHILIA, NR.9A, VATRA DORNEI”

HOTARÂREA NR. 214
privind aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizati pentru proiectul « Reabilitare, modernizare Scoala Gimnaziala nr.1 «
HOTARÂREA NR. 215

privind modificarea HCL nr.163/29.06.2017 privind “desemnarea reprezentanţilor Consiliului local şi a membrilor supleanţi în Consiliul de administraţie ale unitatilor de invatamant din Municipiul Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 216

privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în cadrul Consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ din municipiul Vatra Dornei”

HOTARÂREA NR. 217

privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în cadrul Comisiilor pentru Evaluarea Calitatii in Educatie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 218

privind aprobarea vanzarii unui apartament tip ANL, situat in Municipiul Vatra Dornei, Str.Calea Transilvaniei, Bl.B, Sc.C, Et.2, ap.11, catre Purav Dumitru-Mihai si Purav Cristina Dumitrana

HOTARÂREA NR. 219

privind aprobarea vanzarii unui apartament tip ANL, situat in Municipiul Vatra Dornei, Str.Unirii nr.67A, Sc.A, Et.4, ap.18, catreTarca Catalin Dumitru si Tarca Celina

HOTARÂREA NR. 220

privind desemnarea inlocuitorului reprezentantului Consiliului local al Municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava, în Adunarea Generală a Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi Canalizare Suceava si imputernicirea acestuia să voteze pentru aprobarea preturilor/tarifelor ce vor fi practicate de ACET SA Suceava la apa potabila si canalizare-epurare In Municipiul Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 221
privind aprobarea unei Scheme de ajutor de minimis reprezentând scutirea la plata majorărilor de întârziere aferente impozitelor şi taxelor locale, restante la plată, datorate bugetului local de către persoane juridice, intreprinderi individuale, intreprinderi familiale, persoane fizice autorizate, asociații familiale de pe raza administrativ-teritorială a municipiului Vatra Dornei
HOTARÂREA NR. 222

privind aprobarea scutirii de la plata majorarilor/penalitatilor de intarziere aferente impozitelor si taxelor locale datorate bugetului local de catre persoane fizice de pe raza administrativ teritoriala a Municipiului Vatra Dornei, conform HCL nr.179/30.07.2018

HOTARÂREA NR. 223

privind aprobarea preţurilor de pornire la licitaţie pentru masa lemnoasă pe picior şi exploatarea masei lemnoase la platforma primară din partizile constituite din fondul forestier proprietatea mun. Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 224

privind aprobarea preţurilor de pornire la licitaţie pentru masa lemnoasă fasonată lemn rotund pentru cherestea şi lemn rotund celuloză (lei/mc volum brut lei/mc coajă, lei/mc volum net) rezultată din partizile exploatate în prestări servicii de pe fondul forestier proprietatea mun. Vatra Dornei de la O.S Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 225

privind atestarea apartenentei unor imobile la domeniul public al municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 226

privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui teren aparţinînddomeniului privat al Municipiului Vatra Dornei, situat in Str.Botanist Procopeanu Procopovici f.n.

HOTARÂREA NR. 227

privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui teren in suprafata de 237 mp aparţinînddomeniului privat al Municipiului Vatra Dornei, situat in Str.Botanist Procopeanu Procopovici f.n.

HOTARÂREA NR. 228

privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a imobilului locuinta, situat in Str.Podu Verde nr.53, Bl.3, ap.6, parter, proprietatea Municipiului Vatra Dornei, domeniul privat

HOTARÂREA NR. 229

privind aprobarea vanzarii imobilului situat in Str. Mihai Eminescu, nr.30, et.1, ap.6, in suprafata de 41,54 mp, proprietatea Municipiului Vatra Dornei, domeniul privat,cu respectarea dreptului de preemţiune pentru Ortoanu Neculai

HOTARÂREA NR. 230

privind trecerea unei suprafeţe de teren din domeniul public în domeniul privat al municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 231

privind aprobarea sumelor necesare premierii elevilor de la Scoala Gimnaziala nr4, participanti cu rezultate deosebite la olimpiadele scolare

HOTARÂREA NR. 232

privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui teren in suprafata de 420 mp aparţinînd domeniului privat al Municipiului Vatra Dornei, situat in Str.Petreni f.n.

HOTARÂREA NR. 233

privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2018, si a Programului anual de investiţii pentru anul 2018

HOTARÂREA NR. 234

privind aprobarea delegării gestiunii serviciului de iluminat public și a documentatiei necesare delegarii gestiunii serviciului de iluminat public in municipiul Vatra Dornei, Judetul Suceava

HOTARÂREA NR. 235

privind clasificarea unor drumuri de interes local neclasificate şi incadrarea lor in categoria de folosinta drunuri vicinale, din municipiul Vatra Dornei, Județul Suceava

HOTARÂREA NR. 236

privind aprobarea organigramei si statului de functii al societatii comerciale “ Ecologica Vatra Dornei” S.R.L.

HOTARÂREA NR. 237

privind completarea HCL nr.202/2018 privind “aprobarea tarifelor ce vor fi practicate de catre sc ,,Ecologica Vatra Dornei” SRL, pentru desfasurarea activitatilor de salubrizare şi ecologizare pe raza municipiului Vatra Dornei”

HOTARÂREA NR. 238

privind aprobarea unui ajutor financiar pentru Seserman Anca Maria pentru efectuarea unei interventii chirurgicale

HOTARÂREA NR. 239

privind aprobarea a documentatiei tehnico economice si a indicatorilor tehnici economici pentru proiectul „extindere, modernizare si dotare cu echipamente si aparatura medicala a ambulatoriului spitalului municipal Vatra Dornei, propus spre finantare prin por 2014-2020, axa prioritara 8

HOTARÂREA NR. 240

privind aprobarea a documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico - econimici, ai investiției „REABILITAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC IN MUNICIPIUL VATRA DORNEI” la faza Studiu de Fezabilitate, propus spre finanțare prin POR 2014-2020, apelul de proiecte nr. POR/2018/3/3.1/C/1/7Regiuni

HOTARÂREA NR. 241

privind modificarea HCL nr.134/2018 privind „aprobarea atribuirii calitatii de ordonator tertiar de credite Clubului Sportiv Municipal “Dorna” Vatra Dornei, persoană juridică de drept public”

HOTARÂREA NR. 242

privind aprobarea organizării concursului de ocupare a unui post vacant de Director al Clubului Sportiv Municipal ”Dorna” Vatra Dornei, funcție contractuală

HOTARÂREA NR. 243

privind aprobarea preţurilor de pornire la licitaţie pentru masa lemnoasă fasonată lemn rotund pentru cherestea şi lemn rotund celuloză (lei/mc volum brut lei/mc coajă, lei/mc volum net) rezultată din partizile exploatate în prestări servicii de pe fondul forestier proprietatea mun. Vatra Dornei de la O.S Dorna Candrenilor

HOTARÂREA NR. 244

privind aprobarea organizării Galei Premiilor Asociaţiei Scriitorilor şi Artiştilor din Ţara Dornelor, ediția a X a

HOTARÂREA NR. 245
privind aprobarea Programului de îmbunătățire a eficienței energetice pentru municipiul Vatra Dornei
HOTARÂREA NR. 246

privind aprobarea proiectului „reabilitarea sistemului de iluminat public in municipiul VATRA DORNEI” si a cheltuielilor legate de proiect

HOTARÂREA NR. 247
privind aprobarea organizării “ Balului Bobocilor ” de către municipiul Vatra Dornei, în caliatate de coorganizator, pentru elevii liceelor “Ion Luca” Liceul Teoretic și “Vasile Deac” Liceul Tehnologic din Municipiul Vatra Dornei
HOTARÂREA NR. 248

privind aprobarea proiectului „extindere, modernizare si dotare cu echipamente si aparatura medicala a ambulatoriului spitalului municipal VATRA DORNEI, propus spre finantare prin por 2014-2020,axa prioritara 8 ” si a cheltuielilor legate de proiect

HOTARÂREA NR. 249

privind aprobarea preţurilor de pornire la licitaţie pentru masa lemnoasă fasonată lemn rotund pentru cherestea şi lemn rotund celuloză (lei/mc volum brut lei/mc coajă, lei/mc volum net) rezultată din partizile exploatate în prestări servicii de pe fondul forestier proprietatea mun. Vatra Dornei de la O.S Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 250

privind aprobarea delegarii de gestiune prin atribuire directa a Serviciului public de salubrizare din municipiul Vatra Dornei catre S.C. “ECOLOGICA VATRA DORNEI SRL” si a documentatiei necesare

HOTARÂREA NR. 251

privind aprobarea tarifelor ce vor fi practicate de catre Sc ,,Ecologica Vatra Dornei” SRL, pentru activitatea de colectare, transport si depozitare deseuri menajere, pe raza municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 252

privind aprobarea scutirii de la plata majorarilor/penalitatilor de intarziere aferente impozitelor si taxelor locale datorate bugetului local de catre persoane fizice de pe raza administrativ teritoriala a Municipiului Vatra Dornei, conform HCL nr.179/30.07.2018

HOTARÂREA NR. 253

privind aprobarea scutirii de la plata majorarilor/penalitatilor de intarziere aferente impozitelor si taxelor locale datorate bugetului local de catre persoane juridice, intreprinderi individuale, intreprinderi familiale, persoane fizice autorizate, asociatii familiale de pe de pe raza administrativ teritoriala a Municipiului Vatra Dornei, conform HCL nr.221/28.09.2018

HOTARÂREA NR. 254

privind aprobarea numărului de burse şcolare de care pot beneficia elevii din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Vatra Dornei”

HOTARÂREA NR. 255

privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2018, bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii precum si a Programului anual de investiţii pentru anul 2018

HOTARÂREA NR. 256

privind atestarea apartenentei la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei a unor imobile şi modificarea inventarului domeniului privat prin introducearea de noi poziţii

HOTARÂREA NR. 257

privind aprobarea unui ajutor financiar pentru Coman Ioan Mihnea pentru efectuarea Unui tratament medical

HOTARÂREA NR. 258

privind aprobarea apartenentei unui bun imobil - Pod pietonal la domeniul public al municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 259

privind completarea Inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava, înscris în Anexa la Hotărârea nr.66 din 31.08.1999, cu modificările şi completările ulterioare

HOTARÂREA NR. 260

privind modificarea Anexei la Hotararea Consiliului Local Nr. 110 din 08.05.2018 privind „completarea Inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava, înscris în Anexa la Hotărârea nr.66 din 31.08.1999, cu modificările şi completările ulterioare

HOTARÂREA NR. 261

privind completarea Inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava, înscris în Anexa la Hotărârea nr.66 din 31.08.1999, cu modificările şi completările ulterioare in vederea completarii si actualizarii pozitiei nr.411 din Anexa nr.6 la HG nr.1357/2001

HOTARÂREA NR. 262

privind aprobarea organizării Concursului Interjudeţean de matematică- si informatica „Memorialul Ştefan Dîrţu”ediţia a XX-a

HOTARÂREA NR. 263

privind actualizarea HCL nr.113/17.05.2018 “privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru proiectul “Municipiul Verde – Mobilitate Urbană Durabilă În Vatra Dornei”

HOTARÂREA NR. 264
privind actualizarea HCL nr.114/17.05.2018 privind” aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici din cadrul proiectului Municipiul Verde – Mobilitate Urbană Durabilă În Vatra Dornei, în faza de Studiu de Fezabilitate”
HOTARÂREA NR. 265

privind modificarea poziţiilor 36, 53 si 56 a art.1 a Hotararii Consiliului Local Nr. 209 din 12.09.2018 „Pentru modificarea și completarea Anexei 1f. la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Vatra Dornei nr. 66 din 31.08.1999, privind însușirea inventarului domeniului public întocmit conform Legii nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică”

HOTARÂREA NR. 266

privind modificarea Anexei la Hotararea Consiliului Local Nr. 260 din 26.10.2018 privind „completarea Inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava, înscris în Anexa la Hotărârea nr.66 din 31.08.1999, cu modificările şi completările ulterioare

HOTARÂREA NR. 267

privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Direcției de Asistență Socială Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 268

privind aprobarea contului de execuţie bugetară pentru trimestrul III al anului 2018

HOTARÂREA NR. 269

privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2018, bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii precum si a Programului anual de investiţii pentru anul 2018

HOTARÂREA NR. 270

privind aprobarea scutirii de la plata majorarilor/penalitatilor de intarziere aferente impozitelor si taxelor locale datorate bugetului local de catre persoane fizice de pe raza administrativ teritoriala a Municipiului Vatra Dornei, conform HCL nr.179/30.07.2018

HOTARÂREA NR. 271

privind aprobarea scutirii de la plata majorarilor/penalitatilor de intarziere aferente impozitelor si taxelor locale datorate bugetului local de catre persoane juridice, intreprinderi individuale, intreprinderi familiale, persoane fizice autorizate, asociatii familiale de pe raza administrativ teritoriala a Municipiului Vatra Dornei, conform HCL nr.221/28.09.2018

HOTARÂREA NR. 272

privind aprobarea preţurilor de referinta pentru anul de productie 2019 pentru masa lemnoasă pe picior care se recolteaza din fondul forestier, proprietatea municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 273

privind completarea art.2 al HCL nr.254/2018 privind „aprobarea numărului de burse şcolare de care pot beneficia elevii din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Vatra Dornei”

HOTARÂREA NR. 274

privind aprobarea unui ajutor financiar pentru Boboc Alesia Denisa pentru efectuarea unui tratament medical

HOTARÂREA NR. 275

privind aprobarea unui ajutor financiar pentru Ivascu Leonte Dorin pentru achizitionarea de proteze la membrele inferioare

HOTARÂREA NR. 276

privind atestarea apartenentei la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei a unor imobile şi modificarea inventarului domeniului privat prin introducearea de noi poziţii

HOTARÂREA NR. 277

privind aprobarea scutirii de la plata impozitului incepand cu anul 2019 pentru cladirile si pentru terenurile aferente acestora, pentru Secoban Maria, erou al Revolutiei din Decembrie 1989

HOTARÂREA NR. 278
privind aprobarea vanzarii cotei de 1827/10000, respectiv suprafata de 28,68 mp din terenul aferent locuintei, situat in Str.Mihai Eminescu nr.44, et.I, ap.1,, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru Acatrinei Vasile si Mihaiela, proprietarii apartamentului
HOTARÂREA NR. 279

privind aprobarea vanzarii suprafetei de 44 mp teren situat in Str.Lumea Noua nr.39,aferent locuintei proprietate personala, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru Leonte Genoveva

HOTARÂREA NR. 280

privind aprobarea vanzarii suprafetei de 8 mp teren situat in Str.Sondei, f.n., afernt constructiei proprietate privata, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru Varvarescu Soltana si Varvarescu Sandel

HOTARÂREA NR. 281

privind aprobarea modificarii organigramei şi a statului de funcţii a aparatului de specialitate al primarului municipiului Vatra Dornei şi a instituţiilor subordonate pentru anul 2018

HOTARÂREA NR. 282

privind aprobarea programului manifestarilor culturale organizate de catre Primaria Municipiului Vatra Dornei, care vor avea loc in perioada decembrie 2018/, ianuarie 2019 si a cheltuielilor necesare organizarii acestora

HOTARÂREA NR. 283

privind aprobarea organizarii primei editii a Festivalului concurs de proza scurta „La pas prin tara mea”

HOTARÂREA NR. 284

privind aprobarea listei de partizi constituite şi preliminate, care urmează a fi exploatate în cursul anului 2019 din fondul forestier proprietatea Mun. Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 285

privind repartizarea volumului de masă lemnoasă ce urmează a fi exploatată în anul 2019, conform amenajamentului silvic

HOTARÂREA NR. 286
privind aprobarea contractarii unui credit in valoare de 12.700.000 in vederea cofinantarii/finantarii unor obiective de investitii de interes local
HOTARÂREA NR. 287

privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui teren aparţinînd domeniului privat al Municipiului Vatra Dornei, in suprafata de 100 mp, teren situat in Str.Runc, nr.10 ,Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei,

HOTARÂREA NR. 288

privind aprobarea preţurilor de pornire la licitaţie pentru masa lemnoasă pe picior şi exploatarea masei lemnoase la platforma primară din partizile constituite din fondul forestier proprietatea mun. Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 289

privind aprobarea preţurilor de pornire la licitaţie pentru masa lemnoasă fasonată lemn rotund pentru cherestea (buştean gater) (lei/mc volum brut lei/mc coajă, lei/mc volum net) rezultată din partizile exploatate în prestări servicii de pe fondul forestier proprietatea mun. Vatra Dornei de la O.S Vatra Dornei si O.S.Dorna Candrenilor

HOTARÂREA NR. 290

privind aprobarea vanzarii suprafetei de 97 mp teren, proprietatea Municipiului Vatra Dornei, situat in Str.Luceafarului nr.19, teren aferent constructiei proprietate privata, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru SC BIANCO NERO COMSERV SRL

HOTARÂREA NR. 291
privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui teren aparţinînd domeniului privat al Municipiului Vatra Dornei, in suprafata de 1949 mp, teren situat in Str.Parcului, f.n.,,Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei,
HOTARÂREA NR. 292
privind aprobarea scutirii de la plata impozitului incepand cu data de 01.01.2019 pentru cladirile clasate ca monumente istorice precum si pentru terenurile aferente acestora, respectiv pentru cladirea Cazinoul Bailor si Casa Vladimir precum si terenul aferent acestora, apartinand Fondului Bisericesc Ortodox Roman al Bucovinei
HOTARÂREA NR. 293

privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pentru anul 2019 pentru cladirile si pentru terenurile aferente acestora, pentru Ardelean Gheorghe erou al Revolutiei din Decembrie 1989

HOTARÂREA NR. 294

privind aprobarea Regulamentului de atribuire a locurilor de parcare de reşedinţă din Municipiul Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 295

privind Asocierea intre Municipiul Vatra si Clubul Copiilor Vatra Dornei si aprobarea sumelor necesare deplasarii Ansamblului Folcloric “Plaiurile Dornelor” in Mantova- Italia, cu ocazia evenimentelor dedicate Centenarului Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918

HOTARÂREA NR. 296

privind alocarea sumei de 2000 de lei catre scoala Gimnaziala nr.4 in vedere deplasarii la Festivalul National de Datini si obiceiuri de la Cluj Napoca :”Datini si obiceiuri din strabuni lasate”

HOTARÂREA NR. 297

privind respingerea proiectului de hotarare privind „alocarea sumei de 1500 de lei, catre Centrul de Economie Montana Vatra Dornei, pentru organizarea Conferintei Nationale consacrata celebrarii „Zilei Mondiale a Muntelui”

HOTARÂREA NR. 298

privind premierea coordonatorului si a sportivilor dorneni, de la csm cu rezultate deosebite obtinute la campionatul national de tenis de masa

HOTARÂREA NR. 299

privind aprobarea vanzarii suprafetelor de teren proprietatea Municipiului Vatra Dornei, domeniul privat, dupa cum urmeaza: 237 mp teren aferent Hotelului Maestro situat in Str.Republicii, 245 mp teren situat Str.Parcului, aferent cladirii “Salon de Parc” , 246 mp teren situat in Str.Parcului, aferent cladirii” Salon de Parc” , 156 mp teren situat in Str.Pacii aferent cladirii “Cabana schiorilor” si 212 mp teren situat in Str.Pacii, aferent cladirii “Cabana schiorilor”

HOTARÂREA NR. 300

privind aprobarea unui ajutor financiar pentru Gavril Maria pentru efectuarea unui tratament medical

HOTARÂREA NR. 301

privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica deschisa cu strigare, a terenului in suprafata de 1600 de mp teren situat in Str.22 Decembrie, proprietatea Municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 302

privind instituirea sensului unic pe Str.Vicilicilor, din Municipiul Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 303

privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru şedinţele consiliului local al municipiului Vatra Dornei pentru urmatoarele 3 luni

HOTARÂREA NR. 304

privind aprobarea scutirii de la plata majorarilor/penalitatilor de intarziere aferente impozitelor si taxelor locale datorate bugetului local de catre persoane fizice de pe raza administrativ teritoriala a Municipiului Vatra Dornei, conform HCL nr.179/30.07.2018

HOTARÂREA NR. 305

privind aprobarea scutirii de la plata majorarilor/penalitatilor de intarziere aferente impozitelor si taxelor locale datorate bugetului local de catre persoane juridice, intreprinderi individuale, intreprinderi familiale, persoane fizice autorizate, asociatii familiale de pe de pe raza administrativ teritoriala a Municipiului Vatra Dornei, conform HCL nr.221/28.09.2018

HOTARÂREA NR. 306

privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, a chiriilor şi a tarifelor pentru anul 2019

HOTARÂREA NR. 307

privind trecerea unei suprafeţe de teren din domeniul public în domeniul privat al municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 308

privindaprobarea vanzarii imobilului situat in Str.Mihai Eminescu, nr.36A, in suprafata de 25 mp, proprietatea Municipiului Vatra Dornei, domeniul privat,cu respectarea dreptului de preemţiune pentru Florea Ioan

HOTARÂREA NR. 309

privind majorarea capitalului social al SC Ecologica Vatra- Dornei SRL ce are ca actionar unic Municipiul Vatra Dornei, prin aport in numerar.

HOTARÂREA NR. 310

privind diminuarea capitalului social al SC Ecologica Vatra- Dornei SRL ce are ca actionar unic Municipiul Vatra Dornei, prin retragere aport in natura

HOTARÂREA NR. 311

privind respingerea proiectului de hotarare privind « premierea antrenorului si a sportivului dornean, de la csm cu rezultate deosebite obtinute la campionatele internationale de atletism”

HOTARÂREA NR. 312

privind respingerea proiectului de hotarare privind” aprobarea vanzarii suprafetei de 5287 mp teren concesionat, proprietatea Municipiului Vatra Dornei, domeniul privat, teren situat in Str.22 Decembrie nr.22 C, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru SC NICIMAN SA”

HOTARÂREA NR. 313

privind atestarea apartenentei la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei a unor imobile şi modificarea inventarului domeniului privat prin introducearea de noi poziţii

HOTARÂREA NR. 314

privind acordarea unor stimulente financiare pentru unii salariati din cadrul Spitalului Municipal Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 315

privind aprobarea unui ajutor financiar pentru Asociatia Crestin Filantropica Sfintii Voievozi “Mihail si Gavril”, pentru plata cheltuielilor la energia termica

HOTARÂREA NR. 316

privind aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de pe raza Municipiului Vatra Dornei, pentru anul 2018-2019

HOTARÂREA NR. 317

privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2018, bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii  

HOTARÂREA NR. 318

privind  respingerea proiectului de hotarare privind “ modificarea tarifelor ce vor fi practicate  de catre Sc ,,Ecologica Vatra Dornei” SRL, pentru activitatea de colectare, transport si depozitare deseuri menajere, pe raza municipiului Vatra Dornei”

HOTARÂREA NR. 319

privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli preliminate pentru anul 2019, al fondului forestier,  proprietatea Municipiului Vatra Dornei,  propuse de catre O.S.Dorna Candrenilor, O.S. Iacobeni si O.S. Carlibaba

HOTARÂREA NR. 320

privind   aprobarea preţurilor de pornire la licitaţie pentru masa lemnoasă fasonată lemn rotund pentru cherestea (buştean gater) (lei/mc volum brut lei/mc coajă, lei/mc volum net) rezultată din partizile exploatate în prestări servicii de pe fondul forestier proprietatea mun. Vatra Dornei de la O.S Vatra Dornei

HOTARÂREA NR.  
HOTARÂREA NR.  
HOTARÂREA NR.  
HOTARÂREA NR.  
HOTARÂREA NR.  
HOTARÂREA NR.  
HOTARÂREA NR.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parcare auto in Vatra Dornei

Șoferii din Vatra Dornei au la dispoziție două opțiuni de plată a parcării cu telefonul:


·Șoferii care doresc să plătească parcarea pentru 1 ORĂ - trimitere un SMS la numărul 7420 cu textul: 291 NRMAȘINĂ (Ex. 291 SV01ABC).
·Șoferii care doresc să plătească parcarea pentru 24 de ORE trebuie să trimită un SMS la numărul 7420 cu textul 290 NRMAȘINĂ (Ex. 290 SV01ABC).

Rețele de telefonie disponibile sunt Digi, Orange, Telekom și Vodafone.
Tarife pentru aceste opțiune se pot vizualiza accesand urmatorul link (detalii)

Conform HCL nr.103 / 28.09.2012, în Municipiul Vatra Dornei, pe străzile Mihai Eminescu, Gării, Republicii, Oborului, Dornelor si parcarea special amenajata din spatele Policlinicii municipale, se introduce sistemul de parcare cu plată ....citeste mai departe