Hotarari 2022

HOTARÂRILE CONSILIULUI LOCAL 2022

HOTARÂREA NR. 1

privind utilizarea excedentului bugetar aferent anului 2021

HOTARÂREA NR. 2

privind aprobarea participarii Municipiului Vatra Dornei la
„Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera în transporturi,prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutiernepoluantdin punct de vedere energetic: sta?ii de reîncarcare pentru vehicule electrice în localita?i”a documenta?iei tehnico-economice?i aindicatorilor tehnico-economici ai proiectului „Dotarea Municipiului Vatra Dornei cu sta?ii de încarcare rapida pentru vehicule electrice”

 

HOTARÂREA NR. 3

privind aprobarea unui ajutor de urgenta pentru Moisa Iulian, pentru efectuarea unei interventii chirurgicale

HOTARÂREA NR. 4

privind aprobarea pierderilor tehnologice rezultate din prestarea serviciului public de transport, distributie si furnizare a energiei termice in sistem centralizat in Municipiul Vatra Dornei pentru anul 2021

HOTARÂREA NR. 5

privind aprobarea nivelului alocatiei zilnice de hrana pentru persoanele vârstnice din Centrul social de Primire, Asistare si Ingrijire Centrul Social de Primire , Asistare si Ingrijire Rosu, nr.103

HOTARÂREA NR. 6

privind aprobarea preturilor de pornire la licitatie pentru masa lemnoasa pe picior, din partizile constituite din fondul forestier proprietatea mun. Vatra Dornei, de la O.S Dorna Candrenilor

HOTARÂREA NR. 7 privind completarea hcl nr.185/2021 privind”aprobarea documenta?iei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul EFICIENTIZAREA ENERGETICA A CLADIRII „LICEUL TEORETIC ION LUCA” DIN MUNICIPIUL VATRA DORNEI”
HOTARÂREA NR. 8

privind alegerea presedintelui de sedinta pentru sedintele consiliului local al municipiului Vatra Dornei pentru urmatoarele 3 luni

HOTARÂREA NR. 9

privind aprobarea vanzarii unui apartament tip ANL, Str.Unirii, nr.67A, Sc.A, etaj 2, ap.12, catre Ordinschi Isidor si Ordinschi Loreta-Ionela

HOTARÂREA NR. 10

privind aprobarea vanzarii unui apartament tip ANL, Str.Unirii, nr.67A, Sc.B, et.2, ap.12, catre Popescu George –Cristian si Popescu Liliana-Mihaela

HOTARÂREA NR. 11

privind aprobarea vanzarii unui apartament tip ANL, Str.Unirii, nr.67A, Sc.B, parter, ap.2, catre Cojocariu-Tetea Cristi-Iliuta si Cojocariu-Tetea Margareta –Victoria

HOTARÂREA NR. 12

privind aprobarea vanzarii unui apartament tip ANL, Str.Unirii, nr.67A, Sc.B, et.2, ap.10, catre Vieriu Marius-Gabriel si Vieriu Mariana -Cristina

HOTARÂREA NR. 13

privind aprobarea vanzarii unui apartament tip ANL, Str.Calea Transilvaniei, Bl.A, Sc.B, ap.2, catre Apetrii Loredana

HOTARÂREA NR. 14

privind aprobarea vanzarii unui apartament tip ANL, Str.Calea Transilvaniei, nr.22, Bl.B, Sc.A, Et.2, ap.7, catre Olariu Mugurel si Olariu si Olariu Lenuta

HOTARÂREA NR. 15

privind aprobarea vanzarii unui apartament tip ANL, Str.Calea Transilvaniei, Bl.B, Sc.A, Et.2, ap.9, catre Cruceanu Constantin si Cruceanu Rodica

HOTARÂREA NR. 16

privind aprobarea vanzarii unui apartament tip ANL, Str.Podu Verde, Sc.C, Et.2, ap.6, catre Vrinceanu Ciprian –Tudor si Vranceanu si Vrinceanu Laura-Elena

HOTARÂREA NR. 17

privind aprobarea vanzarii unui apartament tip ANL, Str.Unirii, nr.67A, Sc.A, etaj 2, ap.9, catre Melniciuc Mihaela

HOTARÂREA NR. 18

privind aprobarea Regulamentului intern si a Regulamentului de organizare si functionare al Spitalului Municipal Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 19

privind aprobarea statului de personal si a statului de functii al personalului contractual al Spitalului Municipal Vatra Dornei, jude? Suceava

HOTARÂREA NR. 20

privind aprobarea Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor -PAAR pentru anul 2022

HOTARÂREA NR. 21

privind aprobarea Planului privind Asigurarea Resurselor Umane, Materiale si Financiare necesare Gestionarii Situatiilor de Urgenta pentru anul 2022

HOTARÂREA NR. 22

privind aprobarea unui sprijin financiar pentru Asociatia Crestin Filantropica Sfintii Voievozi “Mihail si Gavril”, pentru plata cheltuielilor la energia termica pentru luna decembrie 2021

HOTARÂREA NR. 23

privind Planul cu principalele activitati ce se desfasoara de Politia Locala Vatra Dornei în anul 2022 si criteriile specifice de evaluare

HOTARÂREA NR. 24

privind aprobarea vanzarii cotei de teren 1/2 aferenta constructiei proprietate privata, din suprafata de 69 de mp teren, situata in Str. Calea Transilvaniei, f.n., cu respectarea dreptului de preemtiune pentru Zaharia Adina Speranta si vanzarea cotei de ½ aferenta constructiei proprietate privata, din suprafata de 69 de mp teren, situata in Str. Calea Transilvaniei, f.n., cu respectarea dreptului de preemtiune pentru Cozac Nicolas, proprietarii constructiei

HOTARÂREA NR. 25

privind atestarea apartenentei la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei a unor imobile si modificarea inventarului domeniului privat prin introducerea de noi pozitii

HOTARÂREA NR. 26

privind trecerea unor imobile in domeniul public al municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava

HOTARÂREA NR. 27

privind stabilirea unor criterii proprii de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat

HOTARÂREA NR. 28

privind aprobarea unui ajutor de urgenta pentru Mazga Niculina, pentru refacerea locuintei afectata de incendiu

HOTARÂREA NR. 29

privind aprobarea contului de executie a bugetelor de venituri si cheltuieli si a volumului de masa lemnoasa exploatat pentru anul 2021 din fondul forestier proprietatea Municipiului Vatra Dornei, intocmit de catre O.S. Vatra Dornei, O.S.Dorna Candrenilor, O.S.Iacobeni, O.S. Carlibaba

HOTARÂREA NR. 30

privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli al municipiului Vatra Dornei pentru anul 2022, a bugetului institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2022 si a fondurilor nerambursabile pe anul 2022 si a Programului anual de investitii -2022

HOTARÂREA NR. 31

privind stabilirea costului lunar pentru întretinerea persoanelor vârstnice de la Centrul Social de Primire , Asistare si Ingrijire Rosu, nr.103

HOTARÂREA NR. 32

privind aprobarea contractarii unor servicii de consultan?a, asisten?a ?i reprezentare juridica, pentru anul 2022

HOTARÂREA NR. 33

privind aprobarea proiectului ?i a cheltuielilor aferente proiectului “Management performant ?i proceduri simplificate pentru competen?ele exclusive la nivelul Municipiului Vatra Dornei”

HOTARÂREA NR. 34

privind aprobarea preturilor de pornire la licitatie pentru masa lemnoasa pe picior, din partizile constituite din fondul forestier proprietatea mun. Vatra Dornei, de la O.S Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 35

privind alocarea sumei de 15.000 de lei pentru organizarea de catre Primaria Vatra Dornei a Concursului National de Schi”Bucuriile Zapezii”

HOTARÂREA NR. 36

privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2022

HOTARÂREA NR. 37

privind aprobarea efectuarii de teste gratuite în cadrul Spitalului Municipal Vatra Dornei pentru cetatenii refugiati din Ucraina, care ajung in municipiul Vatra Dornei si solicita efectuarea unui test rapid sau test PCR

HOTARÂREA NR. 38

privind actualizarea indicatorilor tehnico economici pentru proiectul „MUNICIPIUL VERDE – MOBILITATE URBANA DURABILA IN VATRA DORNEI”

HOTARÂREA NR. 39

privind nominalizarea consilierilor locali care vor face parte din comisia de concurs pentru ocuparea functiilor de director si director adjunct, din unitatile de intatamant aflate pe raza Municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 40

privind aprobarea Programului anual privind regimul finantarilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Municipiului Vatra Dornei pentru activitati nonprofit de interes general pentru anul 2022

HOTARÂREA NR. 41

privind aprobarea contului de executie bugetara pentru trimestrul IV al anului 2021

HOTARÂREA NR. 42

privind darea în administrare catre GRADINITA CU PROGRAM Normal “Casuta povestilor ”VATRA DORNEI, cu personalitate juridica, a bunului imobil -constructie si terenul aferent al imobilului Cresa situat in Str. Sondei

HOTARÂREA NR. 43

privind indreptarea erorii materiale a preambulului HCL nr.211/2021 privindstabilirea impozitelor ?i taxelor locale aplicabile în anul fiscal 2022”

HOTARÂREA NR. 44

privind aprobarea preturilor de pornire la licitatie pentru masa lemnoasa pe picior, din partizile constituite din fondul forestier proprietatea mun. Vatra Dornei, de la O.S Vatra Dornei si O.S.Dorna candrenilor

HOTARÂREA NR. 45

privind aprobarea unui sprijin financiar pentru Asociatia Crestin Filantropica Sfintii Voievozi “Mihail si Gavril”, pentru plata cheltuielilor la energia termica pentru luna ianuarie si februarie 2022

HOTARÂREA NR. 46

privind aprobarea vanzarii unui apartament tip ANL, Str.Calea Transilvaniei, Bl.B, Sc.B, etaj.1, ap.7, catre Pop Daniela- Elena

HOTARÂREA NR. 47

privind aprobarea vanzarii unui apartament tip ANL, Str.Calea Transilvaniei, Bl.B, Sc.A,etaj.2, ap.11, catre Obreja Lucian-Florin si Obreja Irina - Claudia

HOTARÂREA NR. 48

privind aprobarea vanzarii unui apartament tip ANL, Str.Calea Transilvaniei, Bl.B, Sc.B,etaj.3, ap.13, catre Petrencic Ilie-Irinel

HOTARÂREA NR. 49

privind aprobarea vanzarii unui apartament tip ANL, Str. Podu Verde, nr.1, Bl.ANL, Sc.C,etaj.3, ap.8, catre Preda Marius Iulian si Preda Ecaterina

HOTARÂREA NR. 50

privind aprobarea vanzarii unui apartament tip ANL, Str.Calea Transilvaniei, Bl.A, Sc.A,etaj.2, ap.9, catre Alupei Daniela

HOTARÂREA NR. 51

privind aprobarea vanzarii unui apartament tip ANL, Str.Calea Transilvaniei,nr.22, Bl.B, Sc.B,etaj.1, ap.5, catre Urs Danut si Urs Marilena

HOTARÂREA NR. 52

privind aprobarea vanzarii unui apartament tip ANL, Str.Podu Verde, nr.1, Bl.1, Sc.C,etaj.1, ap.2, catre Lesanu Doru-Petrica si Lesanu Florinela

HOTARÂREA NR. 53

privind aprobarea vanzarii unui apartament tip ANL, Str.Calea Transilvaniei, nr.22, Bl.B, Sc.B, ap.1, parter, catre Botezatu Viorel si Botezatu Mihaela

HOTARÂREA NR. 54

privind aprobarea vanzarii unui apartament tip ANL, Str.Podu Verde, nr.1, Bl.1, Sc.D,etaj.1, ap.1, catre Virlan Vasile si Virlan Adriana

HOTARÂREA NR. 55

privind aprobarea vanzarii unui apartament tip ANL, Str. Unirii, nr.67A, Sc.A,etaj.3, ap.16, catre Juravle Costel si Juravle Angela Mariana

HOTARÂREA NR. 56

privind aprobarea numarului de burse scolare, tipul si cuantumul burselor scolare, de care pot beneficia elevii din unitatile de învatamânt preuniversitar de stat din municipiul Vatra Dornei” , pentru semestrul al II-lea al anului scolar 2021-2022

HOTARÂREA NR. 57

privind aprobarea vanzarii fara licitatie publica, a unei suprafete de 300 mp teren, proprietatea privata a Municipiului VCatra Dornei, situat in Str.Miristei nr.2C, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru Afloarei Nicolae si Afloarei Daniela Viorica, proprietarii constructiei

HOTARÂREA NR. 58

privind completarea art.1 al HCL nr.103/2012 privind “ aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a sistemului de parcare cu plata in municipiul Vatra Dornei”

HOTARÂREA NR. 59

privind aprobarea unui ajutor de urgenta, d-nei Cercel Liliana, pentru achizitionarea unui scaun rulant electric

HOTARÂREA NR. 60

privind aprobarea achizitionarii suprafetei de 2000 mp teren intravilan , identic cu nr.cadastral 40172 din CF 40172 , situat in Str.Chiliei nr.56A, de la Maxim Gheorghe Dorel si de la Ungureanu Dorina

HOTARÂREA NR. 61

privind acordul în vederea ocuparii temporare din fondul forestier national a suprafetei de 0,2158 ha de teren, proprietatea Municipiului Vatra Dornei, cu defrisarea vegetatiei forestiere în scopul realizarii obiectivului Amplasare camine pentru înfiintare retea aductiune apa Dorna Candrenilor - Vatra Dornei de catre S.C MASPEX ROMANIA SRL din jud. Prahova

HOTARÂREA NR. 62

privind aprobarea statului de personal si a statului de functii al personalului contractual al Spitalului Municipal Vatra Dornei, jude? Suceava

HOTARÂREA NR. 63

privind trecerea unui imobil in domeniul public al municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava

HOTARÂREA NR. 64

privind modificarea art.1 al HCL nr.1/06.01.2022 privind “utilizarea excedentului bugetar aferent anului 2021

HOTARÂREA NR. 65

privind respingerea contestatiei administrative nr.5611/23.03.2022, depusa de SC SIND ROMANIA SRL

HOTARÂREA NR. 66

Privind aprobarea aprobarea cererii de finan?are ?i a devizului general pentru proiectul „Extindere sistem distibu?ie cu re?ele inteligente de distribu?ie a gazelor naturale în Mun. Vatra Dornei din jude?ul Suceava”, în cadrul Programului Na?ional de Investi?ii Anghel Saligny a obiectivelor de investi?ii din categoria prevazuta la art. 4 alin. (1) lit. e) din Ordonan?a de urgen?a a Guvernului nr. 5/2021, respectiv sisteme de distribu?ie a gazelor naturale, inclusiv bran?amente ?i racordul la sistemul de transport al gazelor naturale

HOTARÂREA NR. 67

privind aprobarea sumei necesare pentru achizitionarea de pachete de Pasti, pentru beneficiarii de ajutor social ?i pensionarii cu venituri modeste

HOTARÂREA NR. 68

privind aprobarea depunerii proiectului " RENOVAREA ENERGETICA A UNUI NUMAR DE 20 DE CLADIRI REZIDEN?IALE MULTIFAMILIALE DIN MUNICIPIUL VATRA DORNEI"în cadrul Planului Na?ional de Redresare ?i Rezilien?a – Componenta C5 – Valul Renovarii, Axa 1 - Schema de granturi pentru eficien?a energetica ?i rezilien?a în cladiri reziden?iale multifamiliale, Opera?iunea A.3: Renovarea energetica moderata sau aprofundata a cladirilor reziden?iale multifamiliale

HOTARÂREA NR. 69

privind aprobarea preturilor de pornire la licitatie pentru exploatarea masei lemnoase la platforma primara (drum auto) si modul de valorificare a acesteia din partizile constituite pe fondul forestier proprietatea mun. Vatra Dornei, de la O.S Iacobeni

HOTARÂREA NR. 70

privind alegerea presedintelui de sedinta pentru sedintele consiliului local al municipiului Vatra Dornei pentru urmatoarele 3 luni

HOTARÂREA NR. 71

privind aprobarea sumelor necesare pentru participarea unor elevi de la Liceul „Ion Luca” la olimpiadele scolare, Faza Nationala

HOTARÂREA NR. 72

privind indreptarea erorii materiale a art.2 al anexei nr.6 al HCL nr.211/2021 privind „aprobarea taxelor si impozitelor locale pentru anul 2022”

HOTARÂREA NR. 73

privind aprobarea unui sprijin financiar pentru Asociatia Crestin Filantropica Sfintii Voievozi “Mihail si Gavril”, pentru plata cheltuielilor la energia termica pentru luna martie 2022

HOTARÂREA NR. 74

privind aprobarea unui ajutor de urgenta, d-nei Suster Ioana Georgeta, pentru efectuarea unei interventii chirurgicale

HOTARÂREA NR. 75

privind aprobarea vanzarii unui apartament tip ANL, Str.Calea Transilvaniei, Bl.B, Sc.C, etaj.1, ap.7, catre Vacariuc Radu si Vacariuc Viorica

HOTARÂREA NR. 76

privind aprobarea vanzarii unui apartament tip ANL, Str.Calea Transilvaniei, Bl.B, Sc.C,etaj.3, ap.16, catre Chiriac Mihaela

HOTARÂREA NR. 77

privind aprobarea vanzarii unui apartament tip ANL, Str. Podu Verde, nr.1, Bl.ANL, Sc.D,etaj.2, ap.6, catre Irimiea Ionut si Irimiea Anca -Cerasela

HOTARÂREA NR. 78

privind aprobarea vanzarii unui apartament tip ANL, Str.Calea Transilvaniei, Bl.A, Sc.A,etaj.2, ap.11, catre Lostun Daniel Vasilica si Lostun Maria

HOTARÂREA NR. 79

privind aprobarea vanzarii unui apartament tip ANL, Str.Calea Transilvaniei, Bl.A, Sc.B,etaj.1, ap.4, catre Ghervan Mihaela si Ghervan Marius-Florin

HOTARÂREA NR. 80

privind aprobarea pre?ului de închiriere a autoutilitarei –Mercedes BENZ SV-78-PVD, din proprietatea primariei Municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 81

privind aprobarea unui ajutor de urgenta, d-nei Risciuc Georgeta, pentru efectuarea unui tratament medical

HOTARÂREA NR. 82

privind aprobarea sumelor necesare desfasurarii manifestarilor ocazionate de “Ziua Universala a Iei”-Editia a VII a

HOTARÂREA NR. 83

privind aprobarea sumelor necesare organizarii evenimentului “Jocurile copilariei”

HOTARÂREA NR. 84

aprobarea documenatatiei cu propunerea de dezlipire a imobilului cu nr.Cadastral 31338 situat in Str.Lucian Blaga nr.10

HOTARÂREA NR. 85

privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 202, bugetul institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii pentru anul 2022 precum si programul anual de investitii pentru anul 2022

HOTARÂREA NR. 86

privind aprobarea organigramei ?i a statului de func?ii pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului Vatra Dornei, Jude?ul Suceava

HOTARÂREA NR. 87

privind aprobarea proiectului ?i a cheltuielilor legate de proiectul “SISTEM INTELIGENT DE MANAGEMENT URBAN IN MUNICIPIUL VATRA DORNEI”

HOTARÂREA NR. 88

privind aprobarea aprobarea depunerii proiectului “RENOVAREA ENERGETICA MODERATA A CLADIRII REZIDEN?IALE MULTIFAMILIALE SITUATA PE STR. LUCEAFARULUI, NR.2, ÎN MUNICIPIUL VATRA DORNEI"

HOTARÂREA NR. 89

privind aprobarea aprobarea depunerii proiectului“RENOVAREA ENERGETICA MODERATA A CLADIRILOR PUBLICE – BIBLIOTECA MUNICIPALA G.T. KIRILEANU, RESPECTIV MUZEUL DE ?TIIN?E ALE NATURII ?I CINEGETICA - DIN MUNICIPIUL VATRA DORNEI"

HOTARÂREA NR. 90

privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici ?i a devizului general întocmit la faza dtac pentru proiectul „CONSTRUCTIA SI ECHIPAREA INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE A UNUI CORP DE CLADIRE NOU AL LICEULUI TEHNOLOGIC VASILE DEAC DIN VATRA DORNEI, JUDETUL SUCEAVA”

HOTARÂREA NR. 91

privind aprobarea Strategiei integrata de dezvoltare urbana a Municipiului Vatra Dornei 2021-2027

HOTARÂREA NR. 92

privind aprobarea indexarii cu rata inflatiei a impozitelor si taxelor locale care constau într-o anumita suma în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, aplicabile în anul fiscal 2023

HOTARÂREA NR. 93

privind aprobarea acordului de colaborare întremunicipiul VATRA DORNEI ?i Asocia?ia XS MOTORSPORT în vederea organizarii evenimentului „RALIUL BUCOVINEI 2022”

HOTARÂREA NR. 94

privind atestarea apartenentei la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei a unor imobile si modificarea inventarului domeniului privat prin introducerea de noi pozitii

HOTARÂREA NR. 95

privind aprobarea actualizarii valorii proiectului ?i a cheltuielilor legate de proiectul „EXTINDERE, MODERNIZARE ?I DOTARE CU ECHIPAMENTE ?I APARATURA MEDICALA A AMBULATORIULUI SPITALULUI MUNICIPAL VATRA DORNEI”

HOTARÂREA NR. 96

privind aprobarea actualizarii valorii proiectului ?i a cheltuielilor legate de proiectul „REVITALIZAREA INFRASTRUCTURII ECONOMICE ?I SOCIALE ÎN MUNICIPIUL VATRA DORNEI”

HOTARÂREA NR. 97

privind aprobarea  proiectului ?i a cheltuielilor legate  de proiectul “Elaborarea în format digital a documenta?iei de amenajarea teritoriului ?i de urbanism – Plan Urbanistic General pentru municipiul Vatra Dornei, jude?ul Suceava"

HOTARÂREA NR. 98

privind aprobarea aprobarea depunerii proiectului "RENOVAREA ENERGETICA MODERATA A CLADIRII PUBLICE MUZEUL DE ?TIIN?E ALE NATURII ?I CINEGETICA - DIN MUNICIPIUL VATRA DORNEI, JUDETUL SUCEAVA"

HOTARÂREA NR. 99

privind aprobarea aprobarea depunerii proiectului "RENOVAREA ENERGETICA MODERATA A CLADIRII PUBLICE – BIBLIOTECA MUNICIPALA G.T. KIRILEANU, MUNICIPIUL VATRA DORNEI, JUDE?UL SUCEAVA”

HOTARÂREA NR. 100

privind aprobarea proiectului “CRE?TEREA SIGURAN?EI PACIEN?ILOR SPITALULUI MUNICIPAL VATRA DORNEI", a valorii totale a proiectului, a documenta?iei tehnico-economice ?i a indicatorilor tehnico-economici, faza DALI

HOTARÂREA NR. 101

privind aprobarea contului de executie bugetara pentru trimestrul I al anului 2022

HOTARÂREA NR. 102

privind aprobarea  vanzarii unui apartament tip ANL,  Str.Calea Transilvaniei,  Bl.B, Sc.B, parter , ap.4, catre  Urs Ionel si Urs Adina Maria

HOTARÂREA NR. 103

privind aprobarea  vanzarii unui apartament tip ANL,  Str.Calea Transilvaniei,  Bl.A, Sc.A, parter,  ap.3, catre Muresan Bogdan-Alexandru si Muresan Irina- Liliana

HOTARÂREA NR. 104

privind   aprobarea vanzarii fara licitatie publica, a  suprafetei de 275 mp teren aferent constructiei proprietate privata a Municipiului Vatra Dornei, situata in Str.Runc,f.n.,  cu respectarea dreptului de preemtiune pentru Bucsa Marius-Cosmin si Bucsa Ramona-Iolanda, proprietarii constructiei

HOTARÂREA NR. 105

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investitia „EXTINDERE RETEA DE CANALIZARE ?I DISTRIBUTIE APA PE STR.NICOLAE TITULESCU, MUNICIPIUL VATRA DORNEI, JUDETUL SUCEAVA

HOTARÂREA NR. 106

privind  atestarea apartenentei  la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei a unor imobile si modificarea inventarului domeniului privat prin introducerea de noi pozitii

HOTARÂREA NR. 107

privind alocarea unui sprijin financiar pentru  Liceul Teoretic ,,Ion Luca” pentru  participarea a 2 elevi si 2 profesori  la Milset Expo Science Africa 2022-Monastir-Tunisia in perioada 24-30 iulie 2022

HOTARÂREA NR. 108

privind  aprobarea schimbarii   destinatiei   imobilului in care a functionat  fosta Gradinita cu program normal nr. 8 din Municipiul Vatra Dornei,Str.Bârnarel, nr.13, ap.1,  din imobil cu destinatia unitati de învatamânt  în imobil cu destina?ia de  locuinta

HOTARÂREA NR. 109

privind  respingerea proiectului de hotarare privind “ completarea art.9 al HCL nr.103/2012 privind “ aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a sistemului de parcare cu plata in municipiul Vatra Dornei”

HOTARÂREA NR. 110

privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2022, bugetul institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii pentru anul 2022  precum si programul anual de investitii pentru anul 2022

HOTARÂREA NR. 111

privind aprobarea organizarii  Proiectiei de Gala a Filmului „R.M.N.” in regia lui Cristian Mungiu

HOTARÂREA NR. 112

 privind aprobarea sumelor necesare organizarii de catre Primaria Municipiului Vatra Dornei, a  manifestarilor ocazionate de “Ziua Universala a Iei”-Editia a VII  a”

HOTARÂREA NR. 113

privind  aprobarea preturilor de pornire la licitatie pentru exploatarea masei lemnoase la platforma primara (drum auto) si modul de valorificare a acesteia din partizile constituite pe fondul forestier proprietatea mun. Vatra Dornei, , de la O.S  Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 114

privind  acordul în vederea ocuparii temporare din fondul forestier national a suprafetei de 0,2127 ha de teren, proprietatea Municipiului Vatra Dornei, cu defrisarea vegetatiei forestiere în scopul realizarii obiectivului “Lucrari pentru punerea in siguranta a obiectivului de pe DN 17, Km 153+200-153+500 dr”,  de catre  C.N.A.I.R SA, D.R.D.P IASI, S.D.N. Campulung Moldovenesc

HOTARÂREA NR. 115

privind aprobarea vânzarii prin licitatie publica a  terenului situat in Str. Republicii f.n,  in suprafata de 78 mp precum si si aprobarea documentatiei de licitatie

HOTARÂREA NR. 116

privind aprobarea modificarii art. 4, alin.(2) al HCL nr.105/27.04.2017 privind  aprobarea „ REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL CENTRULUI SOCIAL DE PRIMIRE, ASISTARE ?I ÎNGRIJIRE A PERSOANELOR VÂRSTNICE

HOTARÂREA NR. 117

privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2022, bugetul institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii pentru anul 2022  precum si programul anual de investitii pentru anul 2022

HOTARÂREA NR. 118

privind   aprobarea vanzarii fara licitatie publica, a imobilului situat in Str.Vulturului nr.3, in suprafata de 26,4 mp cu respectarea dreptului de preemtiune pentru Mihalea Vasile, titularul contractului de inchiriere

HOTARÂREA NR. 119

 privind aprobarea unui sprijin financiar pentru Asociatia Crestin Filantropica Sfintii Voievozi “Mihail si Gavril”, pentru plata cheltuielilor la energia termica pentru luna aprilie si mai  2022

HOTARÂREA NR. 120

privind apriobarea  unui ajutor de urgenţă pentru minora Boboc Alesia Denisa, pentru  efectuarea unui tratament medical

HOTARÂREA NR. 121

privind apriobarea  unui ajutor de urgenţă, d-nei Luca Magdalena Darcle, pentru  efectuarea unui tratament medical

HOTARÂREA NR. 122

privind aprobarea art. 4, alin.(1) şi (2) din REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL CENTRULUI DE ZI PENTRU COPII, aprobat prin HCL nr.45/28.02.2017

HOTARÂREA NR. 123

 privind acordarea unor premii pentru familiile care au împlinit 50 ani de căsătorie

HOTARÂREA NR. 124

privind  atestarea apartenentei la domeniul public al MUNICIPIULUI VATRA DORNEI, JUDEŢUL SUCEAVA a retelelor de  canalizare  si a retelelor de apa situate in Str. Poligonului,  Str. Zimbrului si Str.Miristei

HOTARÂREA NR. 125

privind acordarea avizului Consiliului Local al Municipiului Vatra Dornei, pentru prestarea de servicii funerare de către  S.C.Sfantul Lazar  S.R.L.

HOTARÂREA NR. 126

privind   completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare încheiat cu Operatorul Regional ACET , aprobat prin HCL nr.80/2005

HOTARÂREA NR. 127

privind  respingerea plangerii prealabile inregistrata sub  nr.14818/24.05.2022 formulata de catre Ariciuc Petru Bogdan impotriva HCL nr.209/25.11.2021

HOTARÂREA NR. 128

privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru şedinţele consiliului local al municipiului Vatra Dornei pentru urmatoarele 3 luni

HOTARÂREA NR. 129

privind   aprobarea  vanzarii unui apartament tip ANL,  Str.Calea Transilvaniei,  Bl.B, Sc.A, parter,  ap.2, catre  Neacsu Constantin  si Neacsu Oana-Maria

HOTARÂREA NR. 130

privind   aprobarea  vanzarii unui apartament tip ANL,  Str.Podu Verde,  nr.1, Bl.1,  Sc.C, etaj.4,   ap.12, catre  Cristea Catalin Bogdan si Cristea Olimpia

HOTARÂREA NR. 131

privind   aprobarea vanzarii fara licitatie publica, a imobilului situat in Str.Eroilor nr.54, in suprafata de 110 mp cu respectarea dreptului de preemtiune pentru Asofronie Irina, titulara contractului de inchiriere

HOTARÂREA NR. 132

privind   aprobarea vanzarii fara licitatie publica, a imobilului situat in Str.22 Decembrie nr.7, in suprafata de 36 mp cu respectarea dreptului de preemtiune pentru Sovan Georgeta, titulara contractului de inchiriere

HOTARÂREA NR. 133

privind   aprobarea  vanzarii fara licitatie publica, a imobilului situat in Str.Nichituseni nr.1, in suprafata de 33 mp cu respectarea dreptului de preemtiune pentru Farcas Marioara, titulara contractului de inchiriere

HOTARÂREA NR. 134

privind  aprobarea    vanzarii cotei de teren de 1/1,  aferenta constructiei proprietate privata, in suprafata de 24 mp teren, situata in Str.Calea Transilvaniei,  cu respectarea dreptului de preemtiune pentru  Pilug Viorica, proprietara  constructiei

HOTARÂREA NR. 135

privind   aprobarea vanzarii cotei de teren de 361/395 aferenta constructiei proprietate privata, in suprafata de 361 mp teren, situata in Str.Petreni, nr.43, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru Macovei Ana -Maria, proprietara constructiei

HOTARÂREA NR. 136

privind   aprobarea inchirierii unei suprafete de teren proprietatea privată a doamnei CIRCIU MARIA SI CIRCIU RALUCA , pentru facilitarea traversării conductelor de termie pe proprietatea privată a doamnei CIRCIU MARIA SI CIRCIU RALUCA

HOTARÂREA NR. 137

privind aprobarea  instituirii unui drept de servitute de trecere asupra imobilului teren cu numarul cadastral 38058 ca fond aservit proprietatea privata a Municipiului Vatra Dornei in favoarea imobilului - teren cu numar cadastral 34812  ca fond dominant

HOTARÂREA NR. 138

privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica  a spaţiului din incinta Casei de cultură-etaj 1, notat in plan cu nr.3 si a documentatiei de licitatie,  in vederea desfasurarii de activitati economice sau prestari servicii

HOTARÂREA NR. 139

privind  atestarea apartenentei  la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei a unor imobile şi modificarea inventarului domeniului privat prin introducerea de noi poziţii

HOTARÂREA NR. 140

privind  acordarea mandatului special Presedintelui Asociatiei Judetene pentru Apa si Canalizare Suceava, sa semneze in numele si pe seama Municipiului Vatra Dornei,  Actele Adiţionale de modificare a Actului Constitutiv şi a Statutului Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi Canalizare Suceava 

HOTARÂREA NR. 141

privind   aprobarea  vanzarii unui apartament tip ANL,  Str.Calea Transilvaniei,  Bl.B, Sc.C, etaj.3,  ap.14, catre  Benchea Claudiu  si Benchea Rodica

HOTARÂREA NR. 142

privind  aprobarea preţurilor de pornire la licitaţie pentru masa lemnoasă pe picior, din partizile constituite pe fondul forestier proprietatea mun. Vatra Dornei,  de la O.S  Vatra Dornei. O.S.Dorna Candrenilor si O.S.Iacobeni

HOTARÂREA NR. 143

privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2022, bugetul institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii pentru anul 2022  precum si programul anual de investitii pentru anul 2022

HOTARÂREA NR. 144

privind aprobarea acordului de colaborare între municipiul VATRA DORNEI și Asociația „Gigi Ursu”în vederea organizării evenimentului „Bear Film Festival”

HOTARÂREA NR. 145

privind  aprobarea sumelor necesare pentru modernizarea startului de sanie situat la baza partiei Veverita

HOTARÂREA NR. 146

privind  aprobarea  sumelor necesare pentru modernizarea  mantinelei  situata la partia de sanie pe pista naturala

HOTARÂREA NR. 147

privind  aprobarea sumei necesare pentru organizarea unui  spectacol de Fanfara in Foisorul din  Parcul Municipal Veverita 

HOTARÂREA NR. 148

privind   aprobarea completarii preambulului HCL nr.226/2021 privind “aprobarea vânzării fara licitaţie publică a terenului in suprafata de 1479 mp, situat in Str.Runc nr.8A., proprietate privata a Municipiului Vatra Dornei, cu respectarea dreptului de preemtiune opentru SC ONIONA COM PROD SRL”

HOTARÂREA NR. 149

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 188 din 5.11.2021 privind instrumentarea proiectului: ,,CREȘTEREA SIGURANȚEI PACIENȚILOR SPITALULUI MUNICIPAL VATRA DORNEI" cu finanțare prin  fonduri publice nerambursabile obținute  prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Obiectivul Specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19
HOTARÂREA NR. 150 privind  aprobarea preţurilor de pornire la licitaţie pentru masa lemnoasă pe picior, exploatarea masei lemnoase la platforma primară (drum auto) şi modul de valorificare a acesteia din partizile constituite pe fondul forestier proprietatea mun. Vatra Dornei
HOTARÂREA NR. 151 privind aprobarea  unui ajutor de urgenţă d-nei Candrea Lucica, pentru  efectuarea unei interventii chirurgicale
HOTARÂREA NR. 152 privind aprobarea unui sprijin financiar pentru acoperirea unei părţi din costul hranei zilnice oferită persoanelor nevoiaşe din municipiul Vatra Dornei, beneficiare de servicii sociale in cadrul Cantinei Sociale a Asociatiei Sf.Voievozi  Mihail şi Gavril Vatra Dornei
HOTARÂREA NR. 153 privind aprobarea constituirii rezervei de implementare a contractului de execuție pentru obiectivul de investiții „REVITALIZAREA INFRASTRUCTURII ECONOMICE ȘI SOCIALE ÎN MUNICIPIUL VATRA DORNEI”
HOTARÂREA NR. 154 privind constituirea rezervei de implementare a contractului de execuție pentru obiectivul de investiții „CONSTRUCȚIA ȘI ECHIPAREA INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE A UNUI CORP DE CLĂDIRE NOU AL LICEULUI TEHNOLOGIC VASILE DEAC  DIN VATRA DORNEI”
HOTARÂREA NR. 155 privind constituirea rezervei de implementare a contractului de execuție pentru obiectivul de investiții „MUNICIPIUL VERDE – MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ ÎN VATRA DORNEI”
HOTARÂREA NR. 156 privind constituirea rezervei de implementare a contractului de execuție pentru obiectivul de investiții EXTINDERE, MODERNIZARE ȘI DOTARE CU ECHIPAMENTE ȘI APARATURĂ MEDICALĂ A AMBULATORIULUI SPITALULUI MUNICIPAL VATRA DORNEI”
HOTARÂREA NR. 157 privind  nominalizarea consilierilor locali care vor face parte din comisia  de evaluare a probei de interviu in cadrul  concursului pentru ocuparea functiilor de director si director adjunct, pentru unitatea scolara Gradinita cu program prelungit „Alba ca Zapada” Vatra Dornei
HOTARÂREA NR. 158 privind aprobarea  demararii procedurii de delegare prin concesiune a  serviciului de salubrizare a Municipiului Vatra Dornei
HOTARÂREA NR. 159 privind   actualizarea HCL 152/2020 privind „aprobarea participării la Programul Termoficare şi a graficului de eşalonare anuală a plăţilor pentru proiectul REABILITAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CENTRALIZATA CU CALDURA IN MUNICIPIULUI VATRA DORNEI – ETAPA II”
HOTARÂREA NR. 160

privind trecerea  unui imobil din domeniul public în domeniul privat al municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 161  
HOTARÂREA NR. 162  
HOTARÂREA NR. 163  
HOTARÂREA NR. 164  
HOTARÂREA NR. 165  
HOTARÂREA NR. 166  
HOTARÂREA NR. 167  
HOTARÂREA NR. 168  
HOTARÂREA NR. 169  
HOTARÂREA NR. 170  
HOTARÂREA NR. 171  
HOTARÂREA NR. 172  
HOTARÂREA NR. 173  
HOTARÂREA NR. 174  
HOTARÂREA NR. 175  
HOTARÂREA NR. 176  
HOTARÂREA NR. 177  
HOTARÂREA NR. 178  
HOTARÂREA NR. 179  
HOTARÂREA NR. 180  
HOTARÂREA NR. 181  
HOTARÂREA NR. 182  
HOTARÂREA NR. 183  
HOTARÂREA NR. 184  
HOTARÂREA NR. 185  
HOTARÂREA NR. 186  
HOTARÂREA NR. 187  
HOTARÂREA NR. 188  
HOTARÂREA NR. 189  
HOTARÂREA NR. 190  
HOTARÂREA NR. 191  
HOTARÂREA NR. 192  
HOTARÂREA NR. 193  
HOTARÂREA NR. 194  
HOTARÂREA NR. 195  
HOTARÂREA NR. 196  
HOTARÂREA NR. 197  
HOTARÂREA NR. 198  
HOTARÂREA NR. 199  
HOTARÂREA NR. 200  
HOTARÂREA NR. 201  
HOTARÂREA NR. 202  
HOTARÂREA NR. 203  
HOTARÂREA NR. 204  
HOTARÂREA NR. 205  
HOTARÂREA NR. 206  
HOTARÂREA NR. 207  
HOTARÂREA NR. 208  
HOTARÂREA NR. 209  
HOTARÂREA NR. 210  
HOTARÂREA NR. 211  
HOTARÂREA NR. 212  
HOTARÂREA NR. 213  
HOTARÂREA NR. 214  
HOTARÂREA NR. 215  
HOTARÂREA NR. 216  
HOTARÂREA NR. 217  
HOTARÂREA NR. 218  
HOTARÂREA NR. 219  
HOTARÂREA NR. 220  
HOTARÂREA NR. 221  
HOTARÂREA NR. 222  
HOTARÂREA NR. 223  
HOTARÂREA NR. 224  
HOTARÂREA NR. 225  
HOTARÂREA NR. 226  
HOTARÂREA NR. 227  
HOTARÂREA NR. 228  
HOTARÂREA NR. 229  
HOTARÂREA NR. 230  
HOTARÂREA NR. 231  
HOTARÂREA NR. 232  
HOTARÂREA NR. 233  
HOTARÂREA NR. 234  
HOTARÂREA NR. 235  
HOTARÂREA NR. 236  
HOTARÂREA NR. 237  
HOTARÂREA NR. 238  
HOTARÂREA NR. 239  
HOTARÂREA NR. 240  
HOTARÂREA NR. 241  
HOTARÂREA NR. 242  
HOTARÂREA NR. 243  
HOTARÂREA NR. 244  
HOTARÂREA NR. 245  
HOTARÂREA NR. 246  
HOTARÂREA NR. 247  
HOTARÂREA NR. 248  
HOTARÂREA NR. 249  
HOTARÂREA NR. 250  
HOTARÂREA NR. 251  
HOTARÂREA NR. 252  
HOTARÂREA NR. 253  
HOTARÂREA NR. 254  
HOTARÂREA NR. 255  
HOTARÂREA NR. 256  
HOTARÂREA NR. 257  
HOTARÂREA NR. 258  
HOTARÂREA NR. 259  
HOTARÂREA NR. 260  
HOTARÂREA NR. 261  
HOTARÂREA NR. 262  
HOTARÂREA NR. 263  
HOTARÂREA NR. 264  
HOTARÂREA NR. 265  
HOTARÂREA NR. 266  
HOTARÂREA NR. 267  
HOTARÂREA NR. 268  
HOTARÂREA NR. 269  
HOTARÂREA NR. 270  
HOTARÂREA NR. 271  
HOTARÂREA NR. 272  
HOTARÂREA NR. 273  
HOTARÂREA NR. 274  
HOTARÂREA NR. 275  
HOTARÂREA NR. 276  
HOTARÂREA NR. 277  
HOTARÂREA NR. 278  
HOTARÂREA NR. 279  
HOTARÂREA NR. 280  
HOTARÂREA NR. 281  
HOTARÂREA NR. 282  
HOTARÂREA NR. 283  
HOTARÂREA NR. 284  
HOTARÂREA NR. 285  
HOTARÂREA NR. 286  
HOTARÂREA NR. 287  
HOTARÂREA NR. 288  
HOTARÂREA NR. 289  
HOTARÂREA NR. 290  
HOTARÂREA NR. 291  
HOTARÂREA NR. 292  
HOTARÂREA NR. 293  
HOTARÂREA NR. 294  
HOTARÂREA NR. 295  
HOTARÂREA NR. 296  
HOTARÂREA NR. 297  
HOTARÂREA NR. 298  
HOTARÂREA NR. 299  
HOTARÂREA NR. 300  
HOTARÂREA NR. 301  
HOTARÂREA NR. 302  
HOTARÂREA NR. 303  
HOTARÂREA NR. 304  
HOTARÂREA NR. 305  
HOTARÂREA NR. 306  
HOTARÂREA NR. 307  
HOTARÂREA NR. 308  
HOTARÂREA NR. 309  
HOTARÂREA NR. 310  
HOTARÂREA NR. 311  
HOTARÂREA NR. 312  
HOTARÂREA NR. 313  
HOTARÂREA NR. 314  
HOTARÂREA NR. 315  
HOTARÂREA NR. 316  
HOTARÂREA NR. 317  
HOTARÂREA NR. 318  
HOTARÂREA NR. 319  
HOTARÂREA NR. 320  
HOTARÂREA NR.  
HOTARÂREA NR.  
HOTARÂREA NR.  
HOTARÂREA NR.  
HOTARÂREA NR.  
HOTARÂREA NR.  
HOTARÂREA NR.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parcare auto in Vatra Dornei

Șoferii din Vatra Dornei au la dispoziție două opțiuni de plată a parcării cu telefonul:


·Șoferii care doresc să plătească parcarea pentru 1 ORĂ - trimitere un SMS la numărul 7420 cu textul: 291 NRMAȘINĂ (Ex. 291 SV01ABC).
·Șoferii care doresc să plătească parcarea pentru 24 de ORE trebuie să trimită un SMS la numărul 7420 cu textul 290 NRMAȘINĂ (Ex. 290 SV01ABC).

Rețele de telefonie disponibile sunt Digi, Orange, Telekom și Vodafone.
Tarife pentru aceste opțiune se pot vizualiza accesand urmatorul link (detalii)

Conform HCL nr.103 / 28.09.2012, în Municipiul Vatra Dornei, pe străzile Mihai Eminescu, Gării, Republicii, Oborului, Dornelor si parcarea special amenajata din spatele Policlinicii municipale, se introduce sistemul de parcare cu plată ....citeste mai departe