Hotarari 2008

HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL 2008

HOTĂRÂREA NR. 1 privind modificarea Actului Constitutiv şi a Statutului Asociaţiei pentru Alimentări cu Apă, Canalizări şi Salubrizări in Judeţul Suceava, la care municipiul/oraşul este membru asociat
HOTĂRÂREA NR. 2 privind modificarea HCL nr.124/2006 privind aprobarea preţului local de facturare în municipiul Vatra Dornei la energia termică furnizată populaţiei
HOTĂRÂREA NR. 3 privind aprobarea taxei de branşare pentru utilizatorii de energie termică din Municipiul Vatra Dornei
HOTĂRÂREA NR. 4 privind aprobarea diferenţei de cost pentru gigacaloria produsă pe bază de motorină, în lunile noiembrie-decembrie 2007, la centrala termică pe deşeuri din lemn
HOTĂRÂREA NR. 5 privind aprobarea vânzării, fără licitaţie publică, a terenului în suprafaţă de 233,5 mp. situat în Str.Unirii, nr.119, cu respectarea dreptului de preempţiune pentru Puşcaşu Ioan
HOTĂRÂREA NR. 6 privind aprobarea vânzării, fără licitaţie publică, a terenului în suprafaţă de 150,5 mp., teren situat în Str.Unirii, nr.119, cu respectarea dreptului de preempţiune pentru Szentgyorgyi Ibolya
HOTĂRÂREA NR. 7 privind majorarea cuantumului pentru masa zilnică a copiilor de la “Centrul de zi pentru copii Chilia”
HOTĂRÂREA NR. 8 privind aprobarea vânzării fără licitaţie publică a suprafeţei de 43 mp, teren situat în Str.Petreni nr.20, cu respectarea dreptului de preemţiune pentru Cota Elena
HOTĂRÂREA NR. 9 privind aprobarea vânzării, suprafetei de 1479 mp, teren situat în Str.Runc, nr.8A, cu respectarea dreptului de preemţiune pentru SC ONIONA COM PORD SRL
HOTĂRÂREA NR. 10 pentru aprobarea startegiei locale privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice
HOTĂRÂREA NR. 11 privind modificarea anexei 1, Capitolul IV din HCL nr.92/28.06.2007 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, a chiriilor şi a tarifelor pentru anul 2008
HOTĂRÂREA NR. 12 privind acceptarea donaţiei de la Asociaţia Sukar Romano a obiectivului “Secţie de producţie împletituri nuiele” care a făcut obiectul finanţării PNUD , SGG – CL
HOTĂRÂREA NR. 13 Privind aprobarea Regulamentului de organizare şi functionare a Muzeului de Ştiinţe Naturale din Municipiul Vatra Dornei
HOTĂRÂREA NR. 14 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi functionare a Muzeului de Etnografie din Municipiul Vatra Dornei
HOTĂRÂREA NR. 15 privind aprobarea sumelor, a datei şi a programului manifestărilor “Serbările Zăpezii”
HOTĂRÂREA NR. 16 privind aprobarea realizării acordului de înfrăţire între părţile : Municipiul Vatra Dornei,Judeţul Suceava şi oraşul Yasinya - Ucraina
HOTĂRÂREA NR. 17 privind modificarea HCL nr.188/2007, privind concesionarea, prin licitaţie publică, a suprafeţei de 15.000 mp teren, situat în str. Unirii f.n.
HOTĂRÂREA NR. 18 privind aprobarea cofinanţării Proiectului “Refacerea şi dezvoltarea infrastructurii pentru turism în Parcul Balnear Vatra Dornei”
HOTĂRÂREA NR. 19 privind măsuri pentru ducerea la îndeplinire a Legii nr.339/2007 privind promovarea aplicării strategiilor de management de proiect
HOTĂRÂREA NR. 20 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Vatra Dornei pentru anul 2008 şi a Programului anual de investiţii -2008
HOTĂRÂREA NR. 21 privind aprobarea modului de utilizare a fondului de rulment
HOTĂRÂREA NR. 22 privind aprobarea vânzării, suprafetei de 38 mp teren, teren situat în Str.Lumea Nouă, nr.33, aferent locuintei proprietate personală, cu respectarea dreptului de preemţiune pentru Magazin Victoria
HOTĂRÂREA NR. 23 privind aprobarea vânzării, cotelor de teren aferente spaţiului comercial din Str.Mihai Eminescu nr.28, cu respectarea dreptului de preemţiune pentru S.C. “Marcant” S.R.L, proprietara construcţiilor
HOTĂRÂREA NR. 24 privind aprobarea vânzării, cotei de teren aferentă spaţiilor comerciale din Str.Republicii, nr.5, cu respectarea dreptului de preemţiune pentru S.C. “DORNA TURISM” S.A., proprietara construcţiilor
HOTĂRÂREA NR. 25 privind aprobarea concesionării, suprafetei de 72,6 mp teren situat în Str.Mihai Eminescu nr.30, către Dr.Benchea Macsim Sînziana, în vederea extinderii cabinetului medical individual de psihiatrie şi homeopatie
HOTĂRÂREA NR. 26 privind aprobarea unui sprijin financiar doamnei Samson Greta, pentru refacerea locuinţei proprietate personală, situată în Str.Chilia nr.16, afectată de incendiu
HOTĂRÂREA NR. 27 privind aprobarea vânzării suprafetei de 231 mp, teren situat în Str.Calea Transilvaniei , nr.22A, cu respectarea dreptului de preemţiune pentru SC ROMADI COM SRL
HOTĂRÂREA NR. 28 modificarea şi completarea HCL nr.83/30.05.2006 privind “aprobarea contractării unui împrumut de la BRD – Groupe Societe Generale S.A.”
HOTĂRÂREA NR. 29 privind aprobarea modificării şi completării organigramei şi a statului de funcţii al Primăriei municipiului Vatra Dornei
HOTĂRÂREA NR. 30 aprobarea folosirii cu titlu gratuit a terenurilor din domeniul public al Municipiului Vatra Dornei, Judeţul Suceava, pentru lucrări de executie, întretinere şi reparatii a reţelelor de distribuţie a gazelor naturale de către operatorul de distributie care va concesiona serviciul public de distribuţie a gazelor naturale de la Ministerul Economiei şi Finanţelor
HOTĂRÂREA NR. 31 privind aprobarea listei nominale cu persoanele pentru acordarea subvenţiei la construirea de locuinţe proprietate personală, conform OUG nr.51/2006
HOTĂRÂREA NR. 32 privind repartizarea locuinţelor sociale, realizate prin mansardarea tronsonului A al Blocului nr.1 Podu Verde precum şi repartizarea imobilului situat în Str.Lumea Nouă, nr.21
HOTĂRÂREA NR. 33 privind aprobarea întocmirii unui raport de reevaluare a terenurilor pe zone şi subzone de amplasare
HOTĂRÂREA NR. 34 aprobarea cofinanţării unui Proiect Educaţional, propus de Liceul Teoretic „Ion Luca”Vatra Dornei, în cadrul programului de granturi pentru dezvoltare şcolară
HOTĂRÂREA NR. 35 privind aprobarea acordului de principiu, în vederea realizării schimbului de teren situat în Dealu Negru- Telescaun proprietatea Municipiului Vatra Dornei, cu suprafata de teren echivalentă situată în comuna Dorna Arini, proprietatea domnului Chiforescu Stelian, în vederea amenajării unei pârtii de ski
HOTĂRÂREA NR. 36 privind aprobarea vânzării suprafetei de 1446 mp, teren situat în Str.Negresti , nr.5A, cu respectarea dreptului de preemţiune pentru SC DEALU FLORENI SRL., proprietara construcţiei
HOTĂRÂREA NR. 37 privind aprobarea vânzării suprafetei de 68 mp, teren situat în Str.Pinului, nr.22B, cu respectarea dreptului de preemţiune pentru Prisăcaru Gheorghe, proprietarul construcţiei
HOTĂRÂREA NR. 38 privind aprobarea vânzării suprafetei de 26 mp, teren situat în Str.Ouşorului, nr.7A,cu respectarea dreptului de preemţiune pentru Joltea Dumitru, aferent construcţiei proprietate personală
HOTĂRÂREA NR. 39 privind alocarea unor fonduri pentru achiziţia de carburanţi pentru Poliţia municipiului Vatra Dornei şi Jandarmeria Vatra Dornei
HOTĂRÂREA NR. 40 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Vatra Dornei a unor locuinţe sociale în vederea vânzării conform Legii nr.112/1995
HOTĂRÂREA NR. 41 privind aprobarea cofinanţării lucrărilor de construcţie a Şcolii Generale nr.4, cu 1/3 din valoarea devizului general
HOTĂRÂREA NR. 42 privind aprobarea Regulamentului de Transport în regim de taxi şi în regim de închiriere pe raza municipiului Vatra – Dornei
HOTĂRÂREA NR. 43 privind acordarea de ajutoare în alimente cu ocazia Sfintelor Sărbători de Paşti unor persoane singure şi familii cu venituri reduse
HOTĂRÂREA NR. 44 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi functionare a Serviciului de transport public local în Municipiul Vatra Dornei
HOTĂRÂREA NR. 45 privind alocarea sumei de 30.000 lei pentru schimbarea filtrelor de apă la staţia de captare- tratare apă Roşu
HOTĂRÂREA NR. 46 privind modificarea HCL nr.110/2006 pentru “concesionarea, prin licitaţie publică, a două suprafeţe de teren, situat în str. Podu Verde şi cealaltă în str. Unirii, în vederea construirii unor magazine tip supermarket”
HOTĂRÂREA NR. 47 privind acordarea unui premiu de 1000 lei, pentru elevul Bacer Andrei, ca urmare a rezultatelor deosebite obţinute la olimpiadele nationale de informatica
HOTĂRÂREA NR. 48 privind prelungirea contractului de inchiriere nr. 21.187/29.06.2007, pentru spatiul cu alta destinatie decât cea de locuinţă, situat in municipiul Vatra Dornei, Str. Gării, nr.2
HOTĂRÂREA NR. 49 privind revocarea HCL nr.174/2006 privind aprobarea “vânzării unor suprafeţe de teren situate în str. Republicii nr.5, aferente imobilului proprietate, către SC GIMIL SERV SRL”
HOTĂRÂREA NR. 50 privind modificarea si completarea HCL nr.53/2005 pentru “aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului public de salubrizare în municipiul Vatra Dornei”
HOTĂRÂREA NR. 51 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2008
HOTĂRÂREA NR. 52 privind aprobarea concesionării, către SC QUERCUS SRL VATRA DORNEI suprafeţei de 618 mp de teren, aferente construcţiilor proprietate particulară, teren situat în Str.Unirii şi a suprafeţei de 990 mp teren, situat în Str.Podu Verde
HOTĂRÂREA NR. 53 privind concesionarea, privind aprobarea concesionării suprafeţei de 250 mp teren, către Ortuanu Cătălin Vasile, teren situat în Str.Tudor Vladimirescu, nr.2, în vederea extinderii locuinţei proprietate particulară a acestuia
HOTĂRÂREA NR. 54 privind aprobarea vânzării, fără licitaţie publică, a cotei de teren aferentă spaţiilor comerciale din Str.Mihai Eminescu, nr.51, Str.Chiliei nr.10 şi Str.Bîrnărel nr.19, către S.C. “DORNACOM ” S.A., proprietara construcţiilor
HOTĂRÂREA NR. 55 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Vatra Dornei a unor locuinţe sociale în vederea vânzării conform Legii nr.112/1995
HOTĂRÂREA NR. 56 privind concesionarea, prin licitaţie publică, a suprafeţei de 1450 mp teren, situat în str. Unirii f.n.
HOTĂRÂREA NR. 57 privind aprobarea vânzării suprafeţei de 86 mp teren, situat în Str.Parcului nr.25C, cu respectarea dreptului de preemţiune pentru Niculcea Silvia, proprietara construcţiilor
HOTĂRÂREA NR. 58 privind extinderea reţelei de distribuţie a agentului termic în zona Str. Mihai Eminescu nr.53
HOTĂRÂREA NR. 59 privind acordarea unui premiu de 2500 lei, pentru elevii Atofanei Bianca, Cârdei Bianca, Punguţă Mara, Bantaş Mihai şi Bud Cristina, ca urmare a rezultatelor deosebite obţinute la olimpiadele nationale
HOTĂRÂREA NR. 60 privind acordarea unui sprijin financiar, către Catedrala Sfânta Treime, în vederea achiziţionării unui clopot
HOTĂRÂREA NR. 61 privind aprobarea alocării sumei de 12.000 lei, în vederea achiziţionării unui mash
HOTĂRÂREA NR. 62 privind acordarea unui sprijin financiar, pentru Ştefănel Ilioara Valentina, în vederea realizării unui CD de muzică populară
HOTĂRÂREA NR. 63 privind privind alocarea sumei de 2300 lei, în vederea organizării taberei de pictură “Prisma”
HOTĂRÂREA NR. 64 privind privind acordarea unui sprijin financiar către Beskid Rada, în vederea achitării contravalorii reparaţiilor casei proprietate particulară
HOTĂRÂREA NR. 65 privind aprobarea extinderii iluminatului public pe Str.Roşu
HOTĂRÂREA NR. 66 privind aprobarea vânzării suprafeţei de 1008 mp, teren situat în Str.Republicii nr.33, cu respectarea dreptului de preemţiune pentru SC NARCISA SRL
HOTĂRÂREA NR. 67 privind aprobarea închirierii suprafeţei de 209 mp, teren situat în Str.Unirii nr.91, proprietatea domnului Dumitraş Radu, teren afectat de montarea conductelor termice
HOTĂRÂREA NR. 68 privind modificarea şi completarea HCL nr.126/2001 “privind stabilirea destinaţiei şi a ordinii de priorităţi pentru repartizarea locuinţei din Str.Bîrnărel nr.7, ap.4”
HOTĂRÂREA NR. 69 privind aprobarea diferenţei de cost neacoperite din încasări, pentru activitatea de transport public de călători în Municipiul Vatra Dornei
HOTĂRÂREA NR. 70 privind aprobarea contului de execuţie bugetară pentru anul 2007
HOTĂRÂREA NR. 71 privind acordarea sumei de 600 lei în vederea organizării concursului ,,Sanitarii pricepuţi ,,
HOTĂRÂREA NR. 72 privind alegerea membrilor Comisiei de validare a mandatelor consilierilor
HOTĂRÂREA NR. 73 privind validarea mandatelor consilierilor
HOTĂRÂREA NR. 74 privind constituirea Consiliului local almunicipiului Vatra Dornei
HOTĂRÂREA NR. 75 privind alegerea preşedintelui de şedinţă
HOTĂRÂREA NR. 76 privind alegerea viceprimarului Consiliului local
HOTĂRÂREA NR. 77 privind constituirea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate
HOTĂRÂREA NR. 78 privind aprobarea componenţei Comisiei de evaluare a ofertelor de concesionare
HOTĂRÂREA NR. 79 privind stabilirea reprezentanţilor Consiliului Local în cadrul Comisiei de vânzare a spaţiilor cu destinaţia de cabinete medicale şi activităţi conexe actului medical şi a comisiei de contestaţie conform OUG nr. 68/2008
HOTĂRÂREA NR. 80 privind stabilirea componenţei Comisiei de negociere pentru achiziţionarea de imobile de pe piaţa liberă
HOTĂRÂREA NR. 81 privind stabilirea “Zilelor Municipiului” Vatra Dornei în perioada 19-21 septembrie şi a sumelor necesare pentru desfăşurarea manifestărilor
HOTĂRÂREA NR. 82 De respingere a proiectului de hotărâre privind aprobarea criteriilor, procedurilor şi atribuţiilor specifice ocupării funcţiei de administrator public
HOTĂRÂREA NR. 83 privind aprobarea locaţiei în vederea construirii unor parcări etajate si aprobarea sumelor necesare întocmirii proiectelor tehnice
HOTĂRÂREA NR. 84 privind privind aprobarea sumelor necesare pentru întocmirea proiectului tehnic şi pentru achiziţionarea unor module de epurare a apelor uzate provenite de la comunităţi restrânse(50-100 persoane)
HOTĂRÂREA NR. 85 privind aprobarea documentaţiei de proiectare tehnică aferentă proiectului “Reabilitare străzi în parcul balnear Vatra Dornei”
HOTĂRÂREA NR. 86 privind aprobarea cofinanţării Proiectului “Reabilitare străzi în parcul balnear”
HOTĂRÂREA NR. 87 privind aprobarea delimitării spaţiului periurban din municipiul Vatra Dornei
HOTĂRÂREA NR. 88 privind aprobarea înfiinţării, cofinanţării şi susţinerii Centrului pentru adăpostirea victimelor violenţei în familie Vatra Dornei
HOTĂRÂREA NR. 89 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Vatra Dornei a unor locuinţe în vederea vânzării conform Legii nr.112/1995
HOTĂRÂREA NR. 90 privind achiziţionarea de materiale în vederea schimbării reţelei de alimentare primară cu agent termic în str. Schitului
HOTĂRÂREA NR. 91 privind aprobarea cofinanţării acţiunilor cultural artistice şi sportive organizate de Clubul Copiilor şi Elevilor
HOTĂRÂREA NR. 92 privind finanţarea participării Ansamblulului folcloric ,,Dorna Dorului” la Festivalul Internaţional de Folclor din Polonia
HOTĂRÂREA NR. 93 privind aprobarea cofinanţării Festivalului Sporturilor Extreme
HOTĂRÂREA NR. 94 privind acordarea sumei de 3000 de lei către Curmei Ioana Maria , în vederea efectuării unei operaţii în străinătate
HOTĂRÂREA NR. 95 Privind respingerea proiectului de hotărâre privind atribuirea unor spaţii, prin închiriere pentru PPPS- Filiala Vatra Dornei şi PNGCD- Filiala Vatra Dornei în Str.Republicii nr.41
HOTĂRÂREA NR. 96 privind aprobarea vânzării suprafeţei de 196,97 mp teren, situat în Str.Unirii nr.39, cu respectarea dreptului de preempţiune pentru Ionică Jenică Gabriel şi Ionică Cristina, proprietarul construcţiilor
HOTĂRÂREA NR. 97 privind acordul pentru vânzarea unei suprafete de 5000 mp teren situate in Str.Foresta în vederea construirii si amenajării unui depozit pentru deşeuri refolosibile
HOTĂRÂREA NR. 98 privind acordul în vederea înfiinţării , construirii şi finanţării unui adăpost pentru animale în zona Buliceni
HOTĂRÂREA NR. 99 privind modificarea Actului Constitutiv şi a Statutului Asociaţiei pentru Alimentări cu Apă, Canalizări şi Salubrizări in Judeţul Suceava, la care municipiul Vatra Dornei este membru asociat
HOTĂRÂREA NR. 100 privind reactualizarea preţurilor la serviciile de furnizare apă şi canalizare aplicate de către SC ACET SA
HOTĂRÂREA NR. 101 privind completarea denumirii unui obiectiv din Lista de de investiţii-rectificată pentru anul 2008
HOTĂRÂREA NR. 102 privind acordarea unui ajutor de urgenţă familiilor afectate de inundaţii din judeţul Suceava
HOTĂRÂREA NR. 103 privind modificarea şi completarea HCL nr. 101/29.06.2006
HOTĂRÂREA NR. 104 privind aprobarea studiului de fezabilitate al proiectului „Bază Sportivă Vatra Dornei ”,precum şi a măsurilor necesare implementării acestuia
HOTĂRÂREA NR. 105 privind aprobarea cofinanţării Proiectului “Baza sportivă Vatra Dornei”
HOTĂRÂREA NR. 106 privind acordul Consiliului local pentru atribuirea în folosinţă gratuită a unei suprafeţe de teren de 5000 mp situat în str. Unirii f.n. în vederea construirii unei staţii de transfer a deşeurilor provenite din bazinul Dornelor
HOTĂRÂREA NR. 107 privind constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local a domnului Ioja Cezar
HOTĂRÂREA NR. 108 privind validarea mandatului de consilier municipal al domnului Apostoaie Emil
HOTĂRÂREA NR. 109 privind nominalizarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Vatra Dornei în Comisia pentru vânzarea spaţiilor comerciale şi de prestări servicii, conform Legii nr.550/2002
HOTĂRÂREA NR. 110 privind modificarea şi completarea HCL nr. 157/2007 privind constituirea unei Comisii de analiză a solicitărilor pentru acordarea sprijinului la construirea de locuinţe proprietate personală
HOTĂRÂREA NR. 111 privind aprobarea participării municipiului Vatra Dornei, jud. Suceava ca membru asociat la înfiinţarea ,,Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor în judeţul Suceava”
HOTĂRÂREA NR. 112 privind aprobarea documentaţiei de atribuire a contractului de concesiune pentru suprafaţa de 1450 mp teren situat în Str. Mălinilor f.n., în vederea construirii unei baze sportive
HOTĂRÂREA NR. 113 privind închirierea unor spaţii la mansarda Policlinicii Vatra Dornei, pentru doctor Vasiluţ Daniela şi doctor Rusu Cristian, pentru amenajarea unor cabinete medicale
HOTĂRÂREA NR. 114 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2008 şi modificarea Listei de investiţii pentru anul 2008
HOTĂRÂREA NR. 115 privind aprobarea sumelor necesare efectuării reţelei de canalizare menajeră pe str. Miriştei tronson II-III
HOTĂRÂREA NR. 116 privind aprobarea vânzării, prin licitaţie publică, a două loturi de teren de câte 250 mp, situate în str. Negreşti f.n în vederea construirii de locuinţe
HOTĂRÂREA NR. 117 privind aprobarea întocmirii unui PUD în zona Oborului în vederea lotizării şi atribuirii de teren în conformitate cu legea nr. 15/2003
HOTĂRÂREA NR. 118 privind aprobarea prelungirii duratei de atribuire a spaţiului cu destinaţia magazin tip economat din incinta Pieţei Agroalimentare
HOTĂRÂREA NR. 119 privind aprobarea vânzării suprafeţei de 70 mp teren, situat în Str. Petreni nr.32, cu respectarea dreptului de preemţiune pentru Niga Sorin Gheorghe, proprietarul construcţiilor
HOTĂRÂREA NR. 120 privind aprobarea vânzării, fără licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 79 mp. situat în Str.Transilvaniei , nr.40, cu respectarea dreptului de preempţiune pentru SC Marta SRL
HOTĂRÂREA NR. 121 privind aprobarea vânzării suprafeţei de 173,35 mp teren, situat în Str.Mihai Eminescu nr.19, cu respectarea dreptului de preempţiune pentru Lostun Ciprian Constantin, proprietarul construcţiilor
HOTĂRÂREA NR. 122 privind aprobarea vânzării suprafeţei de 62 mp teren situat în Str. Mihai Eminescu nr. 21A, aflat sub construcţia proprietate a SC Sagemi Impex SRL
HOTĂRÂREA NR. 123 privind aprobarea vânzării, fără licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 42 mp. situat în Str. Dornelor nr. 8A, cu respectarea dreptului de preempţiune pentru SC Alnico SRL
HOTĂRÂREA NR. 124 privind aprobarea vânzării suprafeţei de 103,7 mp teren, situat în Str.Parcului nr.11, cu respectarea dreptului de preempţiune pentru Hriscu Gheorghe, proprietarul construcţiilor
HOTĂRÂREA NR. 125 privind aprobarea executării şi montării a două plăci comemorative pentru eroii dorneni căzuţi în cel de al II-lea Război Mondial
HOTĂRÂREA NR. 126 privind aprobarea preţurilor terenurilor din domeniul privat al municipiului Vatra Dornei
HOTĂRÂREA NR. 127 Privind transmiterea unui imobil teren în suprafaţă de 500 mpsituat în str. Oborului nr. 11, proprietate a Municipiului Vatra Dornei, din domeniul Municipiului şi administrarea Consiliului Local Vatra Dornei, în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultura – Centrul Judeţean Suceava, pentru amplasarea unei construcţii tip modular cu destinaţia de sediu pentru Centrul Local Vatra Dornei
HOTĂRÂREA NR. 128 privind aprobarea întocmirii unui studiu de prefezabilitate în vederea executării lucrărilor de regularizare a cursurilor pâraielor de pe raza municipiului Vatra Dornei
HOTĂRÂREA NR. 129 privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a suprafetei de 5000 mp teren situat in Str.Foresta în vederea construirii si amenajării unui depozit pentru deşeuri refolosibile
HOTĂRÂREA NR. 130 privind aprobarea vânzarii unei suprafete de 210 mp teren situată in Str.Mihai Eminescu nr. 34 în vederea extinderii construcţiei proprietate a SC Dealu Floreni Prod Com SRL
HOTĂRÂREA NR. 131 privind privind aprobarea Proiectului ,, Complex de agrement Lunca Dornelor » şi a cheltuielilor legate de proiect
HOTĂRÂREA NR. 132 privind aprobarea vânzării unor suprafeţe de teren din CF 8542 către SC Chery Gaby Com SRL şiSC Sedcomlibris SA situate în str. Luceafărului nr. 1 în vederea extinderii construcţiilor proprietate
HOTĂRÂREA NR. 133 privind alocarea sumei de 150.000 lei către Secţia de obstetrică-ginecologie a Spitalului Vatra Dornei în vederea executării unor lucrări de reparaţii
HOTĂRÂREA NR. 134 privind aprobarea întocmirii unui PUD în strada Petreni nr. 41 în vederea lotizării şi atribuirii de teren în conformitate cu legea nr. 15/2003
HOTĂRÂREA NR. 135 privind aprobarea deplasării unei delegaţii în Italia pentru un schimb de experienţă
HOTĂRÂREA NR. 136 privind acordarea unor premii pentru familiile care au împlinit 50 ani de căsătorie
HOTĂRÂREA NR. 137 privind acordarea unor premii pentru elevii dorneni participanţi la olimpiadele naţionale
HOTĂRÂREA NR. 138 privind aprobarea listei spaţiilor medicale ce urmează a fi vândute conform OUG nr. 68/2008
HOTĂRÂREA NR. 139 privind atribuirea în administrare a unor spaţii la mansarda Centrului medical de specialitate în vederea desfăşurării activităţii Dispensarului TBC
HOTĂRÂREA NR. 140 privind închirierea unor spaţii la mansarda Policlinicii Vatra Dornei, pentru doctor Bruja Radu şi doctor Costea Gabriela Florentina pentru amenajarea unor cabinete medicale
HOTĂRÂREA NR. 141 privind aprobarea întocmirii unui proiect tehnic în vederea reabilitării reţelei secundare corespunzătoare punctului termic 1-Aleea Dornelor
HOTĂRÂREA NR. 142 privind aprobarea vânzării către Baciu Ion şi Virginia a suprafeţei de 43 mp teren, situat în Str. Vasile Liţu nr.2, aferent construcţiilor proprietate
HOTĂRÂREA NR. 143 privind aprobarea vânzării către Lozneanu Magda a suprafeţei de 167 mp teren, situat în Str.Republicii nr.44, aferent construcţiilor proprietate
HOTĂRÂREA NR. 144 privind aprobarea întocmirii documentaţiei tehnice în vederea construirii unui Cămin de bătrâni pe str. Roşu
HOTĂRÂREA NR. 145 privind aprobarea întocmirii documentaţiei tehnice în vederea construirii unei clădiri pentru desfăşurarea activităţii Centrului Şcolar de Zi
HOTĂRÂREA NR. 146 privind aprobarea întocmirii unui studiu de prefezabilitate pentru Proiectul Complex Sportiv European
HOTĂRÂREA NR. 147 privind aprobarea închirierii unor imobile de la SC GO SA în vederea amenajării sediului DADP
HOTĂRÂREA NR. 148 privind aprobarea vânzării către SC Centrul Medical Dorna SRL a suprafeţei de 108 mp teren, situat în str. Mihai Eminescu nr. 26, aferent construcţiei proprietate
HOTĂRÂREA NR. 149 privind aprobarea vânzării către SC Koala SRL a suprafeţei de 209 mp teren, situat în str. Mălinilor, aferent construcţiei proprietate
HOTĂRÂREA NR. 150 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2008 şi modificarea Programului anual de investiţii pentru anul 2008
HOTĂRÂREA NR. 151 privind stabilirea cuantumului indemnizaţiei pentru membrii comisiei de vânzare a spaţiilor comerciale şi de prestări servicii conform Legii nr. 550/2002
HOTĂRÂREA NR. 152 privind stabilirea cuantumului indemnizaţiei pentru membrii comisiei de vânzare şi a comisiei de contestaţie a spaţiilor medicale conform OUG nr. 68/2008
HOTĂRÂREA NR. 153 privind aprobarea închirierii suprafeţei de 6 mp teren, situat în Str.Negreşti, nr.9 către Berbeci Olesea
HOTĂRÂREA NR. 154 privind aprobarea închirierii suprafeţei de 40 mp, teren situat în Str. Republicii nr.48, proprietatea domnului Piticari Eugenie, teren afectat de montarea conductelor de canalizare
HOTĂRÂREA NR. 155 privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere al Universităţii Alexandru Ioan Cuza –Iaşi pentru spaţiul din incinta Casei de Cultură
HOTĂRÂREA NR. 156 privind stabilirea preţului de pornire la licitaţie pentru vânzarea masei lemnoase rezultate din Parcul balnear
HOTĂRÂREA NR. 157 privind aprobarea cofinanţării Campionatului Naţional de Biatlon
HOTĂRÂREA NR. 158 privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 505 mp situat în str. Republicii nr.5, aferent imobilului proprietate a SC GIMIL SERV SRL
HOTĂRÂREA NR. 159 privind aprobarea Parteneriatului dintre Serviciul Public de Asistenţă Socială al Primăriei municipiului Vatra Dornei şi Asociaţia să îmbătrânim frumos Bucovina
HOTĂRÂREA NR. 160 privind aprobarea întocmirii unui studiu de prefezabilitate în vederea construirii unei Telegondole
HOTĂRÂREA NR. 161 privind aprobarea cofinanţării Proiectului “Refacerea şi dezvoltarea infrastructurii pentru turism în Parcul Balnear Vatra Dornei” – LOT 2
HOTĂRÂREA NR. 162 privind aprobarea aderării municipiului Vatra Dornei în cadrul Asociaţiei Naţionale a Staţiunilor Turistice
HOTĂRÂREA NR. 163 privind aprobarea Parteneriatului cu Asociaţia Euroarte pentru realizarea Taberei de fotografie Vatra Dornei 2008
HOTĂRÂREA NR. 164 privind aprobarea cofinanţării Concursului Interjudeţean de matematică- Memorialul Ştefan Dîrţu” şi a Concursului Judeţean de informatică-ediţia a IV-a
HOTĂRÂREA NR. 165 privind completarea HCL nr. 26/2007 privind aprobarea extinderii reţelei de termoficare în Ansamblul de locuinţe situat în strada Schitului
HOTĂRÂREA NR. 166 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, a chiriilor şi a tarifelor pentru anul 2009 + Anexele1-6
HOTĂRÂREA NR. 167 privind aprobarea componenţei Comisiei de efectuare a verificărilor situaţiilor de lucrări şi a stadiului fizic de execuţie , conform prevederilor HG nr. 1097/2008
HOTĂRÂREA NR. 168 privind modificarea şi completarea HCL nr. 24/14.02.2008
HOTĂRÂREA NR. 169 privind aprobarea întocmirii unui raport de evaluare în vederea achiziţionării parterului blocului din Str. Florilor nr. 2, cu destinaţia locuinţe sociale
HOTĂRÂREA NR. 170 privind aprobarea repartizării loturilor de teren, din str. Petreni nr. 41 conform Legii nr.15/2003
HOTĂRÂREA NR. 171 privind aprobarea Planului de deszăpezire pentru perioada 15 decembrie 2008 – 15 aprilie 2009
HOTĂRÂREA NR. 172 privind aprobarea sumelor necesare în vederea achiziţionării de ornamente luminoase
HOTĂRÂREA NR. 173 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului public de alimentare cu energie termică în municipiul Vatra Dornei
HOTĂRÂREA NR. 174 privind aprobarea Metodologiei de repartizare şi facturare a consumurilor individuale de energie termică în imobile tip condominiu în municipiul Vatra Dornei
HOTĂRÂREA NR. 175 privind aprobarea trecerii locuinţelor pentru tineri din imobilului situat în str. Podu Verde , bloc 1 tronson C+D-24 unităţi locative din proprietatea publică al Municipiului Vatra Dornei în proprietatea publică al Statului şi administrarea Consiliului local al municipiului Vatra Dornei
HOTĂRÂREA NR. 176 privind completarea HCL nr. 78/30.05.2006 privindaprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Reabilitare străzi în municipiul Vatra Dornei”
HOTĂRÂREA NR. 177 privind scoaterea din evidenţele contabile, în vederea demolării a construcţiilor din Lunca Dornelor
HOTĂRÂREA NR. 178 privind aprobarea efectuării unui studiu topografic în zona schiabilă a municipiului Vatra Dornei
HOTĂRÂREA NR. 179 privind aprobarea întocmirii unui PUZ pe Str.Mălinilor, în zona centralei termice de cogenerare în vederea amenajării unui parc zonal
HOTĂRÂREA NR. 180 privind aprobarea transferului sumei aferente municipiului Vatra Dornei din creditul extern contractat de la Deutsche Bank AG Luxemburg pentru realizarea Programului ,, Utilităţi şi mediu la standarde europene în judeţul Suceava”
HOTĂRÂREA NR. 181 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2008 şi modificarea Programului anual de investiţii pentru anul 2008
HOTĂRÂREA NR. 182 privind modificarea şi completarea HCL nr. 21/2008 privind aprobarea modului de utilizare a fondului de rulment
HOTĂRÂREA NR. 183 privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei a unor imobile
HOTĂRÂREA NR. 184 privind modificarea şi completarea HCL nr.136/2008 privind acordarea unor premii pentru familiile care au împlinit 50 ani de căsătorie
HOTĂRÂREA NR. 185 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2008
HOTĂRÂREA NR. 186 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2008
HOTĂRÂREA NR. 187 privind aprobarea Programului şi a sumelor necesare organizării şi desfăşurării unor acţiuni şi manifestări pe perioada sezonului de iarnă
HOTĂRÂREA NR. 188 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local în cadrul Adunării Generale ale Acţionarilor a SC ACET SA Suceava
HOTĂRÂREA NR. 189 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local în cadrul Consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ din municipiul Vatra Dornei
HOTĂRÂREA NR. 190 privind aprobarea sumelor necesare în vederea premierii cadrelor didactice cu rezultate deosebite din municipiul Vatra Dornei
HOTĂRÂREA NR. 191 Privind alocarea sumei de 1500 lei pentru Făcînă Anica în vederea editării unui volum de proză
HOTĂRÂREA NR. 192 Privind alocarea sumei de 3000 lei pentru David Croitor în vederea realizării unei expoziţii de pictură
HOTĂRÂREA NR. 193 privind aprobarea întocmirii documentaţiei tehnice şi economice necesare finanţării din fonduri structurale a obiectivului ,,Regenerare urbană a Centrului istoric al municipiului Vatra Dornei”.
HOTĂRÂREA NR. 194 Privind acordul de principiu în vederea schimbului de imobile între municipiul Vatra Dornei şi Cocoreanu Marilena Carmen
HOTĂRÂREA NR. 195 privind alocarea sumei de 1500 lei pentru Asociaţia ,, Părinţi, adolescenţi şi prieteni la Vatra Dornei”
HOTĂRÂREA NR. 196 privind aprobarea inventarului parţial al terenurilor aparţinând domeniului privat al municipiului Vatra Dornei
HOTĂRÂREA NR. 197 privind revocarea HCL nr. 158/2008 privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 505 mp situat în str. Republicii nr.5, aferent imobilului proprietate a SC GIMIL SERV SRL
HOTĂRÂREA NR. 198 privind modificarea HCL nr.98/2008 privind “acordul în vederea înfiinţării , construirii şi finanţării unui adăpost pentru animale în zona Buliceni”
HOTĂRÂREA NR. 199 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parcare auto in Vatra Dornei

Șoferii din Vatra Dornei au la dispoziție două opțiuni de plată a parcării cu telefonul:


·Șoferii care doresc să plătească parcarea pentru 1 ORĂ - trimitere un SMS la numărul 7420 cu textul: 291 NRMAȘINĂ (Ex. 291 SV01ABC).
·Șoferii care doresc să plătească parcarea pentru 24 de ORE trebuie să trimită un SMS la numărul 7420 cu textul 290 NRMAȘINĂ (Ex. 290 SV01ABC).

Rețele de telefonie disponibile sunt Digi, Orange, Telekom și Vodafone.
Tarife pentru aceste opțiune se pot vizualiza accesand urmatorul link (detalii)

Conform HCL nr.103 / 28.09.2012, în Municipiul Vatra Dornei, pe străzile Mihai Eminescu, Gării, Republicii, Oborului, Dornelor si parcarea special amenajata din spatele Policlinicii municipale, se introduce sistemul de parcare cu plată ....citeste mai departe