Hotarari 2011

HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL 2011

HOTĂRÂREA NR. 1 privind reorganizarea serviciului Poliţiei Comunitare în serviciul Poliţia locală din municipiul Vatra Dornei
HOTĂRÂREA NR. 2 privind modificarea statului de funcţii din cadrul Direcţiei Cultură, Sport, Turism
HOTĂRÂREA NR. 3 privind modificarea H.C.L. nr. 134/2010 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, a chiriilor şi a tarifelor pentru anul 2011 anexa nr. 1 Cap. IV- art. 263, pct.4 şi 5
HOTĂRÂREA NR. 4 privind stabilirea tarifelor pentru patinoarul Parc şi pârtia Veveriţa
HOTĂRÂREA NR. 5 privind aprobarea Programului şi a sumelor necesare organizării şi desfăşurării Serbărilor Zăpezii 2010
HOTĂRÂREA NR. 6 privind aprobarea repartizării excedentului bugetar al bugetului local pe anul 2010
HOTĂRÂREA NR. 7 privind aprobarea repartizării spaţiilor proprietatea municipiului din strada Mihai Eminescu nr. 15 – aripa vestică
HOTĂRÂREA NR. 8 privind aprobarea unui ajutor de urgenţă către Melinte Victor, strada Chilia nr. 77, în vederea refacerii locuinţei afectate de incendiu
HOTĂRÂREA NR. 9 privind acordarea unui ajutor financiar pentru Danalache Andreea şi Stănescu Sabina în vederea editării unui volum de poezie şi fotografie
HOTĂRÂREA NR. 10 privind stabilirea modelului tip pentru construcţiile uşoare cu destinaţia de activitate comercială sezonieră
HOTĂRÂREA NR. 11 privind aprobarea vânzării suprafeţei de 53,81 mp teren situat în strada Republicii nr. 23, aferent locuinţei proprietatea lui Rad Grigore
HOTĂRÂREA NR. 12 privind aprobarea preţului de închiriere a utilajelor proprietatea municipiului Vatra Dornei
HOTĂRÂREA NR. 13 privind aprobarea schimbului de terenuri între Municipiul Vatra Dornei si SC BUCURA COM SRL
HOTĂRÂREA NR. 14 privind constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local a domnului Romanică Tirel
HOTĂRÂREA NR. 15 privind validarea mandatului de consilier municipal al domnului Albei Mihai
HOTĂRÂREA NR. 16 privind constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local a doamnei Abutnăriţei Paraschiva
HOTĂRÂREA NR. 17 privind validarea mandatului de consilier municipal a domnului Apetrii Gheorghe
HOTĂRÂREA NR. 18 privind constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local a domnului Apetrii Toader
HOTĂRÂREA NR. 19 privind validarea mandatului de consilier municipal a domnului Mateiciuc Ilie
HOTĂRÂREA NR. 20 privind modificarea şi completarea HCL nr. 189/18.12.2008 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în cadrul Consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ din municipiul Vatra Dornei
HOTĂRÂREA NR. 21 privind aprobarea unui ajutor de urgenţă pentru Rotundu Maria Cristina
HOTĂRÂREA NR. 22 privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici aferente proiectului “Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Suceava”
HOTĂRÂREA NR. 23 privind aprobarea cofinanţării proiectului “Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Suceava”
HOTĂRÂREA NR. 24 privind aprobarea acordului de parteneriat dintre Consiliul local al municipiului Vatra Dornei şi Societatea Română de Radiodifuziune-Postul Radio România Cultural
HOTĂRÂREA NR. 25 privind acordul, de principiu, pentru înfiinţarea unei societăţii comerciale cu răspundere limitată, cu obiect de activitate ecarisaj
HOTĂRÂREA NR. 26 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Vatra Dornei pentru anul 2011 şi a Programului anual de investiţii -2011
HOTĂRÂREA NR. 27 privind aprobarea închirierii unui spaţiu din incinta Casei de Cultură Universităţii Babeş - Bolyai - Cluj
HOTĂRÂREA NR. 28 privind aprobarea organigramei si statului de functii al societatii comerciale “ ecologica vatra dornei” s.r.l.
HOTĂRÂREA NR. 29 privind constituirea Comisiei locale de ordine publică a municipiului Vatra Dornei
HOTĂRÂREA NR. 30 privind aprobarea Planului de măsuri în vederea bunei gospodăriri a municipiului Vatra Dornei
HOTĂRÂREA NR. 31 privind stabilirea unor măsuri de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare
HOTĂRÂREA NR. 32 privind completarea HCL nr. 105/30.09.2010 pentru aprobarea listei beneficiarilor de ajutoare de urgenţă, persoane fizice şi juridice, afectate de inundaţiile produse în municipiul Vatra Dornei
HOTĂRÂREA NR. 33 privind alocarea sumelor necesare reabilitării unor spaţii din cadrul Spitalului municipal Vatra Dornei- secţia de boli infecţioase
HOTĂRÂREA NR. 34 Privind modificarea şi completarea HCL nr.42/2008 privind aprobarea Regulamentului de Transport în regim de taxi şi în regim de închiriere pe raza municipiului Vatra – Dornei
HOTĂRÂREA NR. 35 privind completarea HCL nr. 7/20.01.2011 privind aprobarea repartizării spaţiilor proprietatea municipiului din strada Mihai Eminescu nr. 15- aripa vestică
HOTĂRÂREA NR. 36 privind aprobarea strategiei municipale cu privire la accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice, actualizată pentru anul 2011
HOTĂRÂREA NR. 37 privind stabilirea preţului de pornire la licitaţie publică pentru închirierea trupului de păşune Măgura Mică– proprietatea municipiului Vatra Dornei
HOTĂRÂREA NR. 38 privind instituirea taxei speciale pentru solutionarea cererilor de divort pe cale administrativa
HOTĂRÂREA NR. 39 privind modificarea HCL nr. 131/2008 privind aprobarea Proiectului » Complex de agrement Lunca Dornelor » şi a cheltuielilor legate de proiect
HOTĂRÂREA NR. 40 privind acordarea de ajutoare în alimente cu ocazia Sfintelor Sărbători de Paşte unor persoane singure şi familii cu venituri reduse
HOTĂRÂREA NR. 41 privind aprobarea sumelor necesare organizării Festivalului Judeţean de poezie,, Nichita în luna lui Marte”-ediţia a V-a
HOTĂRÂREA NR. 42 privind acordarea unui ajutor financiar către echipa de dansuri a Liceului Teoretic ,,Ion Luca” în vederea participării la Concursul naţional ,, Cupa liceelor la street-dance”- Bucureşti şi sportivei Holca Raluca pentru deplasarea în Franţa la Concursul internaţional de schi alpin
HOTĂRÂREA NR. 43 privind aprobarea inventarului parţial al terenurilor aparţinând domeniului privat al municipiului Vatra Dornei
HOTĂRÂREA NR. 44 privind retragerea dreptului de folosinta gratuită, asupra unor loturi de teren proprietatea municipiului Vatra Dornei, atribuite în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003
HOTĂRÂREA NR. 45 privind modificarea şi completarea art. 6 din HCL nr. 79/13.08.2010 privind aprobarea actului constitutiv al Societăţii comerciale ,,Ecologica Vatra Dornei” SRL
HOTĂRÂREA NR. 46 privind modificarea şi completarea HCL nr. 103/30.09.2010 privind constituirea Consiliului Comunitar Consultativ la nivelul municipiului Vatra Dornei
HOTĂRÂREA NR. 47 Privind modificarea şi completarea HCL nr. 61/2010 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local în cadrul Consiliului de administraţie a Spitalului Municipal Vatra Dornei
HOTĂRÂREA NR. 48 privind modificarea şi completarea art. 1 din HCL nr. 33/30.03.2006 şi înlocuirea reprezentantului Municipiului Vatra Dornei în Adunarea Generală a Acţionarilor la SC “ Bucovina Ecotermgaz” SA Suceava
HOTĂRÂREA NR. 49 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava în Adunarea Generală a Asociaţiei Intercomunitare de gestionare a deşeurilor în judeţul Suceava
HOTĂRÂREA NR. 50 privind aprobarea compensării din bugetul local a diferenţei dintre preţul de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice livrată populaţiei şi preţul local de facturare, pentru anul 2010
HOTĂRÂREA NR. 51 Privind aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului didactic care solicită cheltuieli de deplasare
HOTĂRÂREA NR. 52 privind integrarea contractului de salubrizare existent în municipiul Vatra Dornei, judeţul Suceava în proiectul,, Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Suceava”
HOTĂRÂREA NR. 53 privind Asocierea Municipiului Vatra Dornei cu SC ECOLOGICA VATRA DORNEI SRL, in scopul infiintarii Societatii Comerciale “SC Ecarisaj 2011 Vatra Dornei SRL”
HOTĂRÂREA NR. 54 privind aprobarea vânzării suprafeţei de 263 mp teren situat în stradaDiecilor nr.29A, aferent construcţiei proprietatea lui Scutar Viorica
HOTĂRÂREA NR. 55 privind modificarea HCL nr. 53/17.06.2010 privind aprobarea Proiectului ,, Promovarea produsului turistic Ţara Dornelor şi a cheltuielilor legate de proiect
HOTĂRÂREA NR. 56 privind aprobarea studiului de fezabilitate şi indicatorilor tehnico- economici pentru proiectul ,, Reabilitare şi reparaţii la pavilion central şi la secţia de obstetrică – ginecologie la spitalul municipal Vatra Dornei ”
HOTĂRÂREA NR. 57 privind stabilirea amplasamentelor de pe domeniul public si privat al Municipiului Vatra Dornei, pentru construcţiile uşoare cu destinaţia de activitate comercială sezonieră
HOTĂRÂREA NR. 58 privind aprobarea realizării lucrărilor de canalizare menajeră şi apă pluvială pe strada Parcului şi parţial Unirii în cadrul proiectului Refacere şi dezvoltare infrastructura de turism in parcul balnear Vatra Dornei
HOTĂRÂREA NR. 59 privind aprobarea Proiectului ,, Modernizare şi extindere clădire Centru de primire, îngrijire şi asistare a persoanelor vârstnice Vatra Dornei » şi a cheltuielilor legate de proiect
HOTĂRÂREA NR. 60 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru Proiectul ,, Modernizare şi extindere clădire Centru de primire, îngrijire şi asistare a persoanelor vârstnice Vatra Dornei
HOTĂRÂREA NR. 61 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2011
HOTĂRÂREA NR. 62 privind aprobarea contului de execuţie bugetară pentru anul 2010
HOTĂRÂREA NR. 63 privind aprobarea contului de execuţie bugetară pentru trimestrul I al anului 2011
HOTĂRÂREA NR. 64 privind aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului didactic care solicită cheltuieli de deplasare
HOTĂRÂREA NR. 65 privind modificarea şi completarea HCL nr. 7/20.01.2011 privind aprobarea repartizării spaţiilor proprietatea municipiului din strada Mihai Eminescu nr. 15- aripa vestică
HOTĂRÂREA NR. 66 privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică deschisă cu strigare a spaţiului comercial situat în str. Dornelor nr. 12
HOTĂRÂREA NR. 67 privind aprobarea preţurilor de pornire la licitaţie pentru masa lemnoasă pe picior din partizile create, proprietatea municipiului Vatra Dornei
HOTĂRÂREA NR. 68 privind aprobarea amplasării pe stâlpii sistemului de iluminat public a reţelelor telefonice, reţelelor de televiziune prin cablu, panouri publicitare, alte cabluri, plăcuţe şi benere şi a tarifelor de închiriere aferente
HOTĂRÂREA NR. 69 privind modificarea HCL nr. 53/31.03.2011 privind Asocierea Municipiului Vatra Dornei – prin primar cu SC ECOLOGICA VATRA DORNEI SRL, în scopul înfiinţării Societatii Comerciale “ Ecarisaj 2011 Vatra Dornei SRL”
HOTĂRÂREA NR. 70 privind aprobarea documentaţiei de licitaţie pentru închirierea terenurilor libere de sarcini destinate amplasării unor chioşcuri de difuzare presă, carte, comercializare produse alimentare ambalate, îngheţată, flori, produse artizanale, pe raza municipiului Vatra Dornei
HOTĂRÂREA NR. 71 privind aprobarea Convenţiei de colaborare dintre Consiliul local al municipiului Vatra Dornei cu Consiliul Judeţean Suceava, Direcţia de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Suceava
HOTĂRÂREA NR. 72 privind aprobarea alocării unor fonduri în vederea desfăşurării Conferinţei Naţionale ,,Turismul rural românesc în contextul dezvoltării durabile. Actualitate şi perspective”
HOTĂRÂREA NR. 73 privind retragerea dreptului de folosinta gratuită, asupra unor loturi de teren proprietatea municipiului Vatra Dornei, atribuite în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003
HOTĂRÂREA NR. 74 privind aprobarea cofinanţării acţiunilor cultural- artistice organizate de Clubul Copiilor şi Elevilor
HOTĂRÂREA NR. 75 privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare a Spitalului Municipal Vatra Dornei
HOTĂRÂREA NR. 76 privind aprobarea întocmirii unui PUZ pe Str.Sondei, în vederea amenajării unui spatiu de joaca pentru copii si a unor unor spatii de parcare
HOTĂRÂREA NR. 77 privind acordul Consiliului local al Municipiului Vatra Dornei, privind punerea la dispozitie , în favoarea S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. MEDIAS a suprafetei de 4070 mp teren, proprietatea Municipiului Vatra Dornei, pozitionata in U.A.119, ce urmeaza a fi afectata cu montarea conductei de transport gaze naturale Campulung Moldovenesc- Vatra Dornei
HOTĂRÂREA NR. 78 privind aprobarea realizării lucrărilor de reabilitare a soclului bustului poetului Mihai Eminescu şi a zonei aferente, de către Asociaţia Culturală Pro Basarabia şi Bucovina- Filiala Arboroasa
HOTĂRÂREA NR. 79 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2011
HOTĂRÂREA NR. 80 privind alocarea disponibilităţilor din Fondul de rezervă al Bugetului local al municipiului Vatra Dornei pentru anul 2011
HOTĂRÂREA NR. 81 privind aprobarea tarifelor la activitatea de colectare, transport şi depozitare deşeuri menajere
HOTĂRÂREA NR. 82 privind aprobarea sumelor necesare în vederea deplasării delegaţiei municipiului Vatra Dornei la sărbătoarea anuală a oraşului Kozieglowy –Polonia
HOTĂRÂREA NR. 83 privind aprobarea alocării sumei de 1100 lei pentru organizarea şi desfăşurarea taberei de pictură “Prisma”
HOTĂRÂREA NR. 84 privind aprobarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea activitatilor de comert in zonele publice, pe raza municipiului Vatra Dornei
HOTĂRÂREA NR. 85 privind aprobarea vânzării suprafeţei de 70 mp teren situat în strada Transilvaniei nr.18, aferent construcţiei proprietatea privata a lui Panzaru Gheorghe
HOTĂRÂREA NR. 86 privind aprobarea unui ajutor financiar pentru Racolta Paul Iulian, în vederea efectuarii unei interventii chirurgicale la ochi
HOTĂRÂREA NR. 87 privind aprobarea cofinantarii proiectului cultural initiat de catre Editura Dacia XXI Cluj Napoca “Scriitori la ei acasa”, in vederea editarii unei publicatii a scriitoarei Cornelia Maria Savu
HOTĂRÂREA NR. 88 privind aprobarea unui ajutor financiar pentru Panaite Mirela, în vederea efectuarii unui tratament medical
HOTĂRÂREA NR. 89 privind aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului didactic care solicită cheltuieli de deplasare
HOTĂRÂREA NR. 90 privind aprobarea acordării dreptului de uz asupra terenurilor proprietatea privată a municipiului Vatra Dornei şi a dreptului de servitute de trecere subterană, de suprafaţă sau aeriană pentru executarea lucrărilor de construire a reţelelor tehnico – edilitare şi pe durata funcţionării acestora
HOTĂRÂREA NR. 91 privind alocarea sumei de 500 lei pentru Timu George în vederea editării cărţii, „Cu Blocnotesul printre Bucovineni”
HOTĂRÂREA NR. 92 privind modificarea HCL nr. 131/2008 privind aprobarea Proiectului » Complex de agrement Lunca Dornelor » şi a cheltuielilor legate de proiect
HOTĂRÂREA NR. 93 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a listei de investiţii pentru anul 2011
HOTĂRÂREA NR. 94 privind aprobarea cofinanţării Campionatului Naţional de Alergare Montană
HOTĂRÂREA NR. 95 privind aprobarea scutirii la plată a impozitului pe clădiri, datorat bugetului local al municipiului Vatra Dornei, de către proprietarii apartamentelor, persoane fizice, din blocurile de locuinte si ai imobilelor, care au executat lucrări de reabilitare termică
HOTĂRÂREA NR. 96 privind aprobarea cofinanţării Festivalului Naţional al Sporturilor Extreme „Dorna X-Fest”
HOTĂRÂREA NR. 97 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a listei de investiţii pentru anul 2011
HOTĂRÂREA NR. 98 privind aprobarea studiului de fezabilitate şi indicatorilor tehnico- economici pentru proiectul ,, Reabilitare instalaţii termice şi instalaţii sanitare la spitalul municipal Vatra Dornei ”
HOTĂRÂREA NR. 99 privind aprobarea contului de execuţie bugetară pentru trimestrul II al anului 2011
HOTĂRÂREA NR. 100 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a listei de investiţii pentru anul 2011
HOTĂRÂREA NR. 101 privind aprobarea deplasării delegaţiei municipiului Vatra Dornei la Conferinţa internaţională de la Rzeszow –Polonia în perioada 29-30.09.2011
HOTĂRÂREA NR. 102 privind aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului didactic care solicită cheltuieli de deplasare
HOTĂRÂREA NR. 103 privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică deschisă cu strigare, a spaţiului comercial situat în str. Luceafarului, nr.3, cu destinatia de prestari servicii – frizerie-coafura
HOTĂRÂREA NR. 104 privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr.24495/21.10.2009, a centralei termice de la SC Regnafor SA în vederea furnizării agentului termic pentru locuitorii din strada Schitului
HOTĂRÂREA NR. 105 privind acordarea unor premii, pentru familiile care au împlinit 50 ani de căsătorie
HOTĂRÂREA NR. 106 privind modificarea hcl nr.119/2010 privind aprobarea tarifelor ce vor fi practicate de catre sc ,,ecologica vatra dornei” srl, pentru desfasurarea activitatilor de salubrizare şi ecologizare pe raza municipiului vatra dornei
HOTĂRÂREA NR. 107 privind modificarea HCL nr.12/20.01.2011 privind aprobarea preţului de închiriere a utilajelor proprietatea municipiului Vatra Dornei
HOTĂRÂREA NR. 108 privind modificarea HCL nr.28/10.02.2011 privind aprobarea organigramei si statului de functii al societatii comerciale “ Ecologica Vatra Dornei” S.R.L
HOTĂRÂREA NR. 109 privind reglementarea circulatiei pe Str.Republicii din Municipiului Vatra Dornei (de la hotel Intus- pana la Policlinica Veche)
HOTĂRÂREA NR. 110 privind aprobarea inventarului parţial al terenurilor aparţinând domeniului privat al municipiului Vatra Dornei
HOTĂRÂREA NR. 111 privind stabilirea perioadei, a locatiei si a programului desfasurarii “Zilelor Municipiului” Vatra Dornei
HOTĂRÂREA NR. 112 privind aprobarea închirierii suprafeţei de 381 mp teren proprietatea privata a municipiului Vatra Dornei, teren situat în str. Cetinii, catre SC MERIDIAN TURISM SA, în vederea realizării unei parcari pentru functionarea Hotelului Alpin
HOTĂRÂREA NR. 113 privind repartizarea a doua locuinţe pentru tineri, realizate prin Programul ANL, situate în Str.Podu Verde, nr.1
HOTĂRÂREA NR. 114 privind modificarea art.6 din HCL nr.70/30.06.2011 privind aprobarea documentaţiei de licitaţie pentru închirierea terenurilor libere de sarcini destinate amplasării unor chioşcuri de difuzare presă, carte, comercializare produse alimentare ambalate, îngheţată, flori, produse artizanale, pe raza municipiului Vatra Dornei
HOTĂRÂREA NR. 115 privind modificarea art.2 din HCL nr.68/30.06.2011 privind aprobarea amplasării pe stâlpii sistemului de iluminat public a reţelelor telefonice, reţelelor de televiziune prin cablu, panouri publicitare, alte cabluri, plăcuţe şi benere şi a tarifelor de închiriere aferente
HOTĂRÂREA NR. 116 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2011
HOTĂRÂREA NR. 117  
HOTĂRÂREA NR. 118 privind aprobarea vanzarii unei suprafete de 87 mp teren, catre SC CONSACT COMSERV SRL situat in Str.Republicii, in vederea amenajarii unei miniparcari
HOTĂRÂREA NR. 119 privind constituirea unei comisii de negociere a contractelor de administrare a terenurilor cu vegetatie forestiera, proprietatea Municipiului Vatra Dornei, cu Ocoalele Silvice de Stat
HOTĂRÂREA NR. 120 privind darea in folosinta gratuita a doua camere si acces la grup sanitar, in imobilul Scolii generale nr.3, situat in Str.Chilia, catre Asociatia Culturala Transilvania –Cluj Napoca, deschiderii unui centru de zi pentru copii proveniti din familii cu probleme sociale
HOTĂRÂREA NR. 121 privind modificarea si completarea HCL nr.57/2011 privind stabilirea amplasamentelor de pe domeniul public si privat al Municipiului Vatra Dornei, pentru construcţiile uşoare cu destinaţia de activitate comercială sezonieră
HOTĂRÂREA NR. 122 privind modificarea si completarea HCL nr.70/2011 privind aprobarea documentaţiei de licitaţie pentru închirierea terenurilor libere de sarcini destinate amplasării unor chioşcuri de difuzare presă, carte, comercializare produse alimentare ambalate, îngheţată, flori, produse artizanale, pe raza municipiului Vatra Dornei
HOTĂRÂREA NR. 123 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2011
HOTĂRÂREA NR. 124  
HOTĂRÂREA NR. 125 privind aprobarea modificării şi completării organigramei şi statelor de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului şi serviciile publice locale
HOTĂRÂREA NR. 126 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Poliţiei locale a Municipiului Vatra Dornei
HOTĂRÂREA NR. 127 privind aprobarea întocmirii unui studiu de prefezabilitate pentru utilizarea deşeurilor din lemn la producerea de energie termică şi electrică
HOTĂRÂREA NR. 128 privind modificarea si completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului privat al municipiului Vatra Dornei cu investiţiile realizate prin programul “Utilităţi şi Mediu la standarde Europene în judeţul Suceava”
HOTĂRÂREA NR. 129 privind aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului didactic care solicită cheltuieli de deplasare
HOTĂRÂREA NR. 130 privind aprobarea cofinanţării Concursului Interjudeţean de matematică- Memorialul Ştefan Dîrţu”ediţia aXIII-a şi a Concursului Judeţean de informatică-ediţia a VI-a
HOTĂRÂREA NR. 131 privind acordul Consiliului local pentru amplasarea unui semnal ,,Piatra Drumeţului” în Parcul municipiului Vatra Dornei
HOTĂRÂREA NR. 132 privind privind participarea municipiului Vatra Dornei la Proiectul Cultural Judeţean “Crăciun în Bucovina”
HOTĂRÂREA NR. 133 privind aprobarea Programului şi a sumelor necesare organizării şi desfăşurării unor acţiuni şi manifestări pe perioada 1 decembrie 2011-8 ianuarie 2012
HOTĂRÂREA NR. 134 privind acordarea de ajutoare în alimente cu ocazia Sărbătorilor de Crăciun unor persoane singure şi familii cu venituri reduse
HOTĂRÂREA NR. 135 privind modificarea şi completarea HCL nr.105/11.10.2011 privind acordarea unor premii pentru familiile care au împlinit 50 ani de căsătorie
HOTĂRÂREA NR. 136 privind acceptul Consiliului Local privind donaţia pentru suprafaţa de 34 mp teren situat în strada Lucian Blaga nr. 2, din partea proprietarului Prutnal Maria
HOTĂRÂREA NR. 137 privind acceptul Consiliului Local privind modificarea HCL nr. 102/2009 privind aprobarea vânzării suprafeţei de 304 mp teren situat în strada Podu Verde, nr. 8 aferent căii de acces şi construcţiilor proprietate personală a domnului Cărăuş Neculai
HOTĂRÂREA NR. 138 privind aprobarea unui ajutor de urgenţă cătreDrumen Evelina, strada Bărnărel nr. 2, în vederea efectuării unei intervenţii chirurgicale
HOTĂRÂREA NR. 139 privind acceptul Consiliului Local privind privind închirierea imobilului proprietatea doamnei Rotaru Dorina situat în strada Parcului, nr. 10
HOTĂRÂREA NR. 140 privind aprobarea deplasării şi cheltuielilor aferente deplasării în oraşul Ostiglia - Italia a grupului folcloric de copii „Plaiurile dornelor” din cadrul Clubului Copiilor şi Elevilor Vatra Dornei
HOTĂRÂREA NR. 141 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2011
HOTĂRÂREA NR. 142 modificarea si completarea HCL nr.118/11.10.2011 privind aprobarea vanzarii unei suprafete de 87 mp teren, catre SC CONSACT COMSERV SRL situat in Str.Republicii, in vederea amenajarii unei miniparcari
HOTĂRÂREA NR. 143 privind revocarea HCL nr.112/2011 privind « aprobarea închirierii suprafeţei de 381 mp teren proprietatea privata a municipiului Vatra Dornei, teren situat în str. Cetinii, catre SC MERIDIAN TURISM SA, în vederea realizării unei parcari pentru functionarea Hotelului Alpin »
HOTĂRÂREA NR. 144 privind aprobarea închirierii prin licitatie publica a suprafeţei de 500 mp teren proprietatea privata a municipiului Vatra Dornei, teren situat în str. Cetinii
HOTĂRÂREA NR. 145 privind aprobarea acordării unui drept de servitute de trecere asupra parcelei 1F si 2F teren înscris în CF nr. I, în favoarea d-lui Apachitei Mugurel
HOTĂRÂREA NR. 146 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2011
HOTĂRÂREA NR. 147 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2011
HOTĂRÂREA NR. 148 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, a chiriilor şi a tarifelor pentru anul 2012
HOTĂRÂREA NR. 149 privind aprobarea contului de execuţie bugetară pentru trimestrul III al anului 2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parcare auto in Vatra Dornei

Șoferii din Vatra Dornei au la dispoziție două opțiuni de plată a parcării cu telefonul:


·Șoferii care doresc să plătească parcarea pentru 1 ORĂ - trimitere un SMS la numărul 7420 cu textul: 291 NRMAȘINĂ (Ex. 291 SV01ABC).
·Șoferii care doresc să plătească parcarea pentru 24 de ORE trebuie să trimită un SMS la numărul 7420 cu textul 290 NRMAȘINĂ (Ex. 290 SV01ABC).

Rețele de telefonie disponibile sunt Digi, Orange, Telekom și Vodafone.
Tarife pentru aceste opțiune se pot vizualiza accesand urmatorul link (detalii)

Conform HCL nr.103 / 28.09.2012, în Municipiul Vatra Dornei, pe străzile Mihai Eminescu, Gării, Republicii, Oborului, Dornelor si parcarea special amenajata din spatele Policlinicii municipale, se introduce sistemul de parcare cu plată ....citeste mai departe