Hotarari 2013

HOTARÂRILE CONSILIULUI LOCAL 2013

HOTARÂREA NR. 1

privind acoperirea deficitului bugetar a sectiunii de dezvoltare din excedentul bugetului local al anului 2012

HOTARÂREA NR. 2

privind finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare si acoperirea golurilor temporare de casa a sectiunii de functionare

HOTARÂREA NR. 3

privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, a chiriilor şi a tarifelor pentru anul 2013

HOTARÂREA NR. 4

privind revocarea HCL nr.82/2012 privind “aprobarea acordării unui drept de servitute de trecere, asupra parcelei 199/1 teren înscris în CF nr. 2345, în favoarea d-nei Zlotaru Forfota Ionela

HOTARÂREA NR. 5

privind modificarea si completarea art.1 din HCL nr.148/2012 privind “constituirea Comisiei locale de ordine publică a municipiului Vatra Dornei” modificat prin HCL nr.78/2012

HOTARÂREA NR. 6

privind aprobarea proiectului privind reorganizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de pe raza Municipiului Vatra Dornei, pentru anul 2013-2014

HOTARÂREA NR. 7 privind alocarea sumei de 1188,17 lei pentru Clubul copiilor si elevilor Vatra Dornei, pentru realizarea cupelor pentru premierea elevilor participanti la Concursul National de Schi”Bucuriile Zapezii”
HOTARÂREA NR. 8 privind aprobarea statului de funcţii şi organigramei Spitalului Municipal Vatra Dornei pentru anul 2013
HOTARÂREA NR. 9 privind aprobarea Programului şi a sumelor necesare organizării şi desfăşurării Serbărilor Zăpezii 2013
HOTARÂREA NR. 10 privind prelungirea termenului de locatiune a unor contracte avand ca obiect locuinte construite de catre ANL
HOTARÂREA NR. 11 privind stabilirea unor criterii proprii de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare
HOTARÂREA NR. 12 privind aprobarea atribuirii de noi denumiri unităţilor de învăţământ preuniversitar particular propuse să funcţioneze în anul şcolar 2013-2014 în Municipiul Vatra Dornei
HOTARÂREA NR. 13 privind aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului didactic care solicită cheltuieli de deplasare

HOTARÂREA NR. 14

privind aprobarea unui ajutor de urgenţă pentru Tarca Vasile , pentru efectuarea unei interventii chirurgicale

HOTARÂREA NR. 15

privind retragerea dreptului de folosinta gratuită, asupra unor loturi de teren proprietatea municipiului Vatra Dornei, atribuite în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003

HOTARÂREA NR. 16

privind aprobarea atribuirii unor loturi de teren disponibil în strada Poligonului conform Legii nr.15/2003

HOTARÂREA NR. 17

privind aprobarea completarii criteriilor de atribuire a terenurilor pentru construirea de locuinte proprietate persoanal conform Legii nr.15/2003

HOTARÂREA NR. 18

privind aprobarea inventarului parţial al terenurilor aparţinând domeniului privat al municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 19

privind aprobarea vanzarii, fără licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 92 mp, situat în Str.Birnarel, Bl.4, ap.1 cu respectarea dreptului de preempţiune pentru Pata Toader Narcis, proprietarul constructiei

HOTARÂREA NR. 20

Privind aprobarea contului de executie a bugetelor de venituri si cheltuieli pentru anul 2012 al fondului forestier proprietatea Municipiului Vatra Dornei, intocmit de catre O.S.Dorna Candrenilor, O.S.Iacobeni, O.S. Carlibaba si O.S.Vatra Dornei, pentru anul 2012

HOTARÂREA NR. 21

Privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli preliminate pentru anul 2013, al fondului forestier, proprietatea Municipiului Vatra Dornei, propuse de catre O.S.Dorna Candrenilor, O.S.Iacobeni, O.S. Carlibaba si O.S.Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 22

Privind modificarea HCl nr.105/2012 privind “aprobarea preţurilor de pornire la licitaţie pentru masa lemnoasă pe picior din partizile create, proprietatea municipiului Vatra Dornei”

HOTARÂREA NR. 23

privind aprobarea alocării sumei de 1500 lei în vederea susţinerii financiare a editării revistei ,, Popas la Han” a Şcolii cu clasele I-VIII nr. 4 din Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 24

privind aprobarea unui sprijin financiar pentru domnul Ungurian Gruia in vederea editarii revistei „Floare de colt

HOTARÂREA NR. 25

privind aprobarea unui ajutor de urgenţă către Sas Alexandru, pentru suportarea cheltuielilor de inmormantare ale fiului sau Sas Claudiu Andrei

HOTARÂREA NR. 26

privind modificarea HCL nr.7/2011 privind aprobarea repartizării spaţiilor proprietatea municipiului din strada Mihai Eminescu nr. 15 – aripa vestică

HOTARÂREA NR. 27

privind aprobarea achizitionarii in regim de urgenta a 80.000 litri combustibil lichid usor pentru functionarea Centralei termice pe deseuri din lemn

HOTARÂREA NR. 28

Privind aprobarea contractelor de administrare a fondului forestier, proprietatea Municipiului Vatra Dornei, intre Municipiul Vatra Dornei si Directia Silvica Suceava prin Ocolul Silvic Vatra Dornei, O.S.Dorna Candrenilor, O.S.Carlibaba si O.S.Iacobeni

HOTARÂREA NR. 29

privind aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului didactic care solicită cheltuieli de deplasare

HOTARÂREA NR. 30

privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a pietei agroalimentare din Municipiul Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 31

privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de maximum
2.455.931 lei, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2013 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte măsuri financiare, precum şi modificarea unor acte normative

HOTARÂREA NR. 32

privind aprobarea achizitionarii a 200 de carti semnate de actorul Dan Puric pentru Biblioteca G.T.Kirileanu

HOTARÂREA NR. 33

privind alocarea sumei de 300 de lei pentru Clubul copiilor si elevilor Vatra Dornei, pentru organizarea concursului zonal de sah „Cupa Dornelor”

HOTARÂREA NR. 34

Privind modificarea HCL nr.69/2010 privind” aprobarea trecerii locuinţelor pentru tineri din Ansamblul Transilvaniei , bloc B tronson A+B+C 48 unităţi locative din proprietatea publică al Municipiului Vatra Dornei în proprietatea publică al Statului şi administrarea Consiliului local al municipiului Vatra Dornei „

HOTARÂREA NR. 35

privind aprobarea sumelor necesare organizării Festivalului Judeţean de poezie,, Nichita în luna lui Marte”-ediţia a VII-a

HOTARÂREA NR. 36

privind aprobarea contului de execuţie bugetară

pentru trimestrul IV al anului 2012

HOTARÂREA NR. 37

privind aprobarea atribuirii in folosinta gratuita a unui spatiu situat in Str.Schitului nr.17, catre Asociatia Pensionarilor Dorna 2003, cu destinatia sediu social

HOTARÂREA NR. 38

privind aprobarea documentatiei pentru inchirierea prin licitaţie publică deschisă cu strigare, a spaţiului comercial situat în incinta pietei agroalimentare, cu destinatia – activitate comerciala

HOTARÂREA NR. 39

privind retragerea dreptului de folosinta gratuită, asupra unor loturi de teren proprietatea municipiului Vatra Dornei, atribuite în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003

HOTARÂREA NR. 40

privind aprobarea atribuirii unor loturi de teren disponibil în strada Poligonului conform Legii nr.15/2003

HOTARÂREA NR. 41

privind aprobarea inventarului parţial al terenurilor aparţinând domeniului privat al municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 42

privind aprobarea vanzarii, fără licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 28 mp, situat în Str.Unirii, nr.59C, cu respectarea dreptului de preempţiune pentru Întreprindere familiala- Jitarasu V.Angela, proprietara constructiei

HOTARÂREA NR. 43

privind aprobarea vanzarii , unei suprafeţe de 353 mp teren situat in Str.Podu Verde, proprietatea privata a Municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 44

privind aprobarea închirierii unui spatiu din cadrul

imobilului situat in Str.Mihai Eminescu nr.15, etajul 2, în suprafaţă de 36 mp, pentru Biroul parlamentar - Deputat Dumitru Pardău pe perioada exercitării mandatului

HOTARÂREA NR. 45

privind aprobarea vanzarii, fără licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 171,15 mp, situat în Str.Unirii, nr.39, cu respectarea dreptului de preempţiune pentru Seiciuc Mariana proprietara constructiei

HOTARÂREA NR. 46

privind stabilirea taxei speciale pentru accesul si utilizarea strazilor pietruite si a ulitelor proprietatea publica a municipiului vatra dornei, pentru persoane fizice si juridice care exploateaza si transporta material lemnos

HOTARÂREA NR. 47

privind atestarea apartenentei imobilului situat in Str.Runc nr.3, la

domeniul privat al municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 48

privind constituirea pe perioada determinata a unei comisii de analiza si verificare in conformitate cu prevederile art. 54 alin. (7) din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala, republicata, cu modificari si completari ulterioare

HOTARÂREA NR. 49

privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de maximum 2.614.975 lei, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2013 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte măsuri financiare, precum şi modificarea unor acte normative

HOTARÂREA NR. 50

Privind aprobarea Bugetului imprumutului intern al Municipiului Vatra Dornei pe anul 2013, imprumut contractat conform OUG nr.3/2013 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte măsuri financiare, precum şi modificarea unor acte normative

HOTARÂREA NR. 51

privind aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului didactic care solicită cheltuieli de deplasare

HOTARÂREA NR. 52

privind aprobarea Regulamentului de vânzare a locuinţelor proprietate privată a Municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 53

privind alocarea sumei de 2000 lei pentru Asociaţia ,, Părinţi, adolescenţi şi prieteni la Vatra Dornei”- din cadrul Liceului Teoretic ,,Ion Luca” pentru derularea proiectului „Daruind vei dobandi”

HOTARÂREA NR. 54

privind aprobarea inventarului parţial al terenurilor aparţinând domeniului privat al municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 55

privind aprobarea vanzarii, fără licitaţie publică a cotelor de teren aferente locuintelor proprietate privata si curte, cu respectarea dreptului de preempţiune pentru Cinpoesu Vasile si Vasilica si Branzei Eugen si Viorica, teren situat în Str. Libertatii nr.1

HOTARÂREA NR. 56

privind modificarea Anexei nr.4 la HCL nr.3/2013 privind „stabilirea impozitelor şi taxelor locale, a chiriilor şi a tarifelor pentru anul 2013”

HOTARÂREA NR. 57

privind modificarea si completarea anexei nr.1 la HCL nr.108/29.11.2002 privind nominalizarea spaţiilor comerciale ce vor fi scoase la vînzare conform Legii nr.550/2002, aflate în administrarea Consiliului local al municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 58

privind însuşirea raportului de evaluare a imobilului in suprafata de 254 mp teren, situat în strada Dealu Negru nr.14

HOTARÂREA NR. 59

privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui teren aparţinînd domeniului privat al Municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 60

privind aprobarea unui ajutor de urgenţă pentru Ciuhlau Valeriu, pentru efectuarea unui tratament medical

HOTARÂREA NR. 61

privind revocarea hcl nr.47/2013

HOTARÂREA NR. 62

privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al municipiului Vatra Dornei pentru anul 2013 şi a Programului anual de investiţii -2013

HOTARÂREA NR. 63

privind acordarea de ajutoare în alimente cu ocazia Sfintelor Sărbători de Paşte unor persoane singure şi familii cu venituri reduse

HOTARÂREA NR. 64

privind aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului didactic care solicită cheltuieli de deplasare

HOTARÂREA NR. 65

privind aprobarea vanzarii, fără licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 265 mp, situat în Str.Lumea Noua, nr.32, cu respectarea dreptului de preempţiune pentru Olteanu Ileanaproprietara constructiei

HOTARÂREA NR. 66

privind aprobarea unui sprijin financiar pentru Scoala cu clasele nr.I-VIII nr.2 Vatra Dornei, in vederea editarii revistei „Pe firul vremii”

HOTARÂREA NR. 67

privind aprobarea unui ajutor de urgenţă pentru Racolta Paul Iulian pentru efectuarea unui tratament medical

HOTARÂREA NR. 68

privind aprobarea unui ajutor de urgenţă pentru Racolta Neculae pentru efectuarea unui tratament medical

HOTARÂREA NR. 69

privind aprobarea unui ajutor de urgenţă pentru Mrejeru Maria pentru efectuarea unei interventii chirurgicale

HOTARÂREA NR. 70

privind alocarea sumei de 500 de lei pentru Clubul copiilor si elevilor Vatra Dornei, pentru organizarea Concursului judetean de sah

HOTARÂREA NR. 71

privind aprobarea unui ajutor de urgenţă pentru Morosan Mihaela Gabriela pentru efectuarea unei interventii chirurgicale pentru fiul acesteia Bacrau Adelin Constantin

HOTARÂREA NR. 72

privind atestarea apartenentei unor immobile la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 73

privind aprobarea vanzarii, fără licitaţie publică a cotei indivize a imobilului teren aferent spatiului comercial in suprafata de 34 mp teren, cu respectarea dreptului de preempţiune pentru SC PRACTIC MITRIC SRL, teren situat în Str.Luceafarului nr.2

HOTARÂREA NR. 74

privind aprobarea concesionării, fara licitatie publica a suprafetei de 158 mp teren situat în Str.Unirii, nr.58, Bloc D, ap.3, parter, în vederea extinderii construcţiei proprietate privata a familiei Andronic Mircea si Felicia

HOTARÂREA NR. 75

privind aprobarea sumelor necesare premierii sportivilor si antrenorilor dorneni premiati la Campionatele Nationale si Internationale de Cros

HOTARÂREA NR. 76

privind completarea HCL nr.57/2011 privind “stabilirea amplasamentelor de pe domeniul public si privat al Municipiului Vatra Dornei, pentru construcţiile uşoare cu destinaţia de activitate comercială sezonieră »

HOTARÂREA NR. 77

privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea si desfasurarea examenului de atestare a persoanelor fizice in vederea indeplinirii functiei de administrator de imobile si autorizarea persoaenelor juridice autorizate pentru activitatea de administrare a imobilelor

HOTARÂREA NR. 78

privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2013

HOTARÂREA NR. 79

privind aprobarea vanzarii, fără licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 695 mp, situat în Str.Cetinii,f.n., cu respectarea dreptului de preempţiune pentru SC BUCURA COM SRL, proprietara constructiei

HOTARÂREA NR. 80

privind aprobarea sumei de 2000 de lei catre „Clubul Sportiv Fudo Vatra Dornei” pentru suportarea cheltuielilor de cazare si masa cu ocazia participarii la Campionatul European de Karate Traditional de la Citta di Caorle, Venetia Italia

HOTARÂREA NR. 81

Privind incheierea unui acord de parteneriat intre Consiliul local al Municipiului Vatra Dornei cu Asociatia “Sa imbatranim frumos Bucovina”, in vederea implementarii proiectului “Un crampei de viata verde la Vatra Dornei- Dumbrava Minunata”

HOTARÂREA NR. 82

Privind imputernicirea Primarului Municipiului Vatra Dornei, pentru recuperarea contravalorii amenzii aplicate de catre ANRMAP, in cuantum de 80.000 de lei

HOTARÂREA NR. 83

Privind rectificarea Bugetului local al Municipiului Vatra Dornei pe anul 2013, respectiv a imprumutului intern, imprumut contractat conform OUG nr.3/2013 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte măsuri financiare, precum şi modificarea unor acte normative

HOTARÂREA NR. 84

privind aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului didactic care solicită cheltuieli de deplasare

HOTARÂREA NR. 85

privind aprobarea unui sprijin financiar pentru Liceul teoretic „Ion Luca”, in vederea editarii revistei „Altfel”

HOTARÂREA NR. 86

privind atestarea apartenentei unor immobile la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 87

privind aprobarea contului de execuţie bugetară pentru trimestrul I al anului 2013

HOTARÂREA NR. 88

privind aprobarea numărului de burse şcolare de care pot beneficia elevii din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 89

privind aprobarea vanzarii , fără licitaţie publică, a suprafetei de 41 mp teren aferent constructiei, teren situat in Str.Dornelor nr.10, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru SC ALNICO SRL

HOTARÂREA NR. 90

privind aprobarea sprijinului financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase din România

HOTARÂREA NR. 91

privind alocarea unui ajutor financiar si alocarea a 2 mc cherestea rasinoase, pentru reconstruirea grajdului afectat de incendiu, proprietatea lui Anghel Elena

HOTARÂREA NR. 92

Privind primirea de noi membri in Asociatia de dezvoltare intercomunitara “Asociatia Judeteana pentru apa si Canalizare Suceava” si imputernicirea reprezentantului Consiliului local AL Municipiului Vatra Dornei in Adunarea Generala a “Asociatiei Judetene pentru apa si Canalizare Suceava”, sa voteze pentru primirea de noi membri in AJAC Suceava

HOTARÂREA NR. 93

privind aprobarea privind aprobarea închirierii a unui spaţiu proprietatea municipiului Vatra Dornei, din strada Mihai Eminescu, nr. 15, catre PP-DD Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 94

Privind desemnarea domnului Catalin Boiarinof- Consilier protectia mediului, ca persoana responsabila cu coordonarea si evidenta activitatii de neutralizare a deseurilor de origine animala pe raza municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 95

privind modificarea Anexei nr.4 la HCL nr.3/2013 privind „stabilirea impozitelor şi taxelor locale, a chiriilor şi a tarifelor pentru anul 2013”

HOTARÂREA NR. 96

privind aprobarea unui ajutor de urgenţă pentru Ivasca Violeta pentru efectuarea unui tratament medical

HOTARÂREA NR. 97

privind aprobarea studiului de oportunitate în vederea concesionării prin licitatie publica a imobilului “Baie Publica” situat in Vatra Dornei, Str.Baii nr.1

HOTARÂREA NR. 98

privind aprobarea unui sprijin financiar pentru Scoala gimnaziala nr.4 in vederea implementarii proiectului „Educatia pentru valori- Centrul Zonal de Performanta pentru elevii claselor III-IV de la scolile din Zona Dornelor”

HOTARÂREA NR. 99

privind modificarea art.12 si art.20 din anexa 1 la HCL nr.77/2013 privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea si desfasurarea examenului de atestare a persoanelor fizice in vederea indeplinirii functiei de administrator de imobile si autorizarea persoaenelor juridice autorizate pentru activitatea de administrare a imobilelor

HOTARÂREA NR. 100

privind prelungirea termenului de locatiune a unor contracte avand ca obiect locuinte construite de catre ANL

HOTARÂREA NR. 101

privind aprobarea privind aprobarea închirierii a unui spaţiu proprietatea municipiului Vatra Dornei, din strada Mihai Eminescu, nr. 15, catre UNPR Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 102

privind aprobarea platii penalitatilor de intarziere,cheltuieli de judecata, dobanzi, majorari si onorariile avocatului din faza de executare in cuantum de 700.000 de lei, catre SC ROMIB SA

HOTARÂREA NR. 103

privind aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului didactic care solicită cheltuieli de deplasare

HOTARÂREA NR. 104

privind atestarea apartenentei unor imobile la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 105

privind aprobarea organigramei si statului de functii al societatii comerciale “ Ecologica Vatra Dornei” S.R.L.

HOTARÂREA NR. 106

privind modificareaanexei nr.3 a HCL nr.94/2004 privind aprobarea Regulamentului Intern al secţiei de fotbal din cadrul Clubului Sportiv Municipal “Dorna” Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 107

privind aprobarea vanzarii fără licitaţie publică, a suprafetei de 25 mp teren aferent constructiei,teren situat in Str.Malinilor nr.30, Bl.T16, ap.2, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru Mosnegutu Ancuta

HOTARÂREA NR. 108

privind stabilirea perioadei, a locatiei si a programului desfasurarii “Zilelor Municipiului” Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 109

privind aprobarea vanzarii imobilului situat in Str.Luceafarului nr.6, etaj 2, ap.9, impreuna cu cota parte indiviza ideala din terenul aferent imobilului, proprietatea Municipiului Vatra Dornei, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru Marolicaru Gheorghe

HOTARÂREA NR. 110

alocarea unui sprijin financiar si 3 mc de cherestea, pentru reconstruirea locuintei afectata de incendiu, proprietatea lui Nichiteanu Valentin

HOTARÂREA NR. 111

Privind aprobarea concesionarii in extindere a suprafetei de 55 de mp teren, situat in Str.22 Decembrie nr.22, catre Dulgheru Petrea, proprietarul constructiei

HOTARÂREA NR. 112

privind solicitarea avizului conform alMinistrului Educatiei Nationale in vederea schimbarii destinatiei imobilului Gradinita din Str.Chiliei nr.11, inspatiucu destinatia invatamant particular

HOTARÂREA NR. 113

privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui teren aparţinînddomeniului privat al Municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 114

Privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 187/2007 privind aprobarea normelor de utilizare a ATV-urilor şi Snowmobilelor în Staţiunea Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 115

Privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 104/2012 de aprobare a normelor privind buna convieţuire, ordinea şi liniştea publică, practicarea unui comerţ civilizat, respectarea normelor de igienă, gospodărirea municipiului şi protecţia mediului

HOTARÂREA NR. 116

privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2013

HOTARÂREA NR. 117

privind modificarea art.7 lit.B din Regulamentul de organizare si functionare a sistemului de parcare cu plata in municipiul Vatra Dornei, aprobat prin HCL nr.103/2012

HOTARÂREA NR. 118

privind aprobarea unui ajutor de urgenţă către BarbutaElena, pentru suportarea cheltuielilor de inmormantare ale fiicei saleProstire Gabriela

HOTARÂREA NR. 119

privind acordarea unor premii, pentru familiile care au împlinit 50 ani de căsătorie

HOTARÂREA NR. 120

privind aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor -PAAR pentru anul 2013

HOTARÂREA NR. 121

privind revocarea HCL nr.89/2013 privind « aprobarea vanzarii , fără licitaţie publică, a suprafetei de 41 mp teren aferent constructiei, teren situat in Str.Dornelor nr.10, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru SC ALNICO SRL”

HOTARÂREA NR. 122

privind aprobarea vânzării beciului în suprafaţă totală de 37,76 mp, aflat la subsolul imobilului situat pe str.Mihai emiescu nr.18A, catre Draghici Ana proprietara locuintei.

HOTARÂREA NR. 123

privind atestarea apartenentei unor imobile

la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 124

privind aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului didactic care solicită cheltuieli de deplasare

HOTARÂREA NR. 125

privind aprobarea cofinanţării Campionatului Naţional de Alergare Montană

HOTARÂREA NR. 126

privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui teren proprietatea Municipiului Vatra Dornei, domeniul privat

HOTARÂREA NR. 127

privind aprobarea vanzarii imobilului situat in Str.Mihai Eminescu nr.34, parter, impreuna cu cota parte indiviza ideala din terenul aferent imobilului, proprietatea Municipiului Vatra Dornei, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru Chiorescu Iant Floarea

HOTARÂREA NR. 128

privind completarea HCL nr.57/2011 privind “stabilirea amplasamentelor de pe domeniul public si privat al Municipiului Vatra Dornei, pentru construcţiile uşoare cu destinaţia de activitate comercială sezonieră »

HOTARÂREA NR. 129

privind aprobarea unor masuri în vederea întocmirii listei de priorităţi pentru locuinţele sociale, destinate familiilor evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuinţele retrocedate în natură foştilor proprietari, din fondul special construit conform OUG NR.74/2007

HOTARÂREA NR. 130

privind modificarea Anexei nr.3 la HCL nr.3/2013 privind „stabilirea impozitelor şi taxelor locale, a chiriilor şi a tarifelor pentru anul 2013”

HOTARÂREA NR. 131

privind aprobarea Regulamentului de atribuire a locurilor de parcare de reşedinţă din Municipiul Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 132

privind aprobarea preţului local la energia termică furnizată in sistem centraliat, de către Primăria Municipiul Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 133

privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a chesoanelor de apa situate in zona Moara Dracului - Secu

HOTARÂREA NR. 134

privind aprobarea organigramei şi statelor de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului şi serviciile publice locale subordonate

HOTARÂREA NR. 135

privind acordarea avizului de principiu, pentru aprobarea documentatiei puz, in vederea construirii centru hipermagazin, parcare, functii tehnice aferente, solutie trafic, totem/panouri publicitare, stand imbiss, organizare santier, imprejmuire, in intravilanul municipiului vatra dornei, str.22 decembrie beneficiar: SC REGNAFOR SA

HOTARÂREA NR. 136

privind aprobarea cheltuielilor aferente organizarii Stagiunii de Vara cu Fanfara Forumului German din Bistrita Nasaud

HOTARÂREA NR. 137

privind reglementarea incheierii contractelor de colectare, transport si depozitare a deseurilor menajere pe raza Municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 138

privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2013

HOTARÂREA NR. 139

privind aprobarea documentaţiei de atestare a Municipiului Vatra Dornei ca statiune balneara si balneoclimaterica

HOTARÂREA NR. 140

privind atestarea apartenentei unor imobile la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 141

privind aprobarea vanzarii beciului aferent imobilului situat în Municipiul Vatra Dornei, Str.Lucian Blaga, nr.14, în suprafaţă totală de 17,44 mp, către Buzila Ovidiu Adrian

HOTARÂREA NR. 142

Privind modificarea anexei la HCL nr.104/2010 privind “ închirierea cabinetelor medicale din incinta creşei, având destinaţia de cabinete medicale de medicină de familie”

HOTARÂREA NR. 143

privind aprobarea sumelor necesare premierii sportivilor si antrenorilor dorneni premiati la Campionatele Nationale si Internationale de Cros

HOTARÂREA NR. 144

privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui teren in suprafata de 402 mp, teren situat in Str.Mihai Eminescu nr.8, proprietatea Municipiului Vatra Dornei, domeniul privat

HOTARÂREA NR. 145

 

HOTARÂREA NR. 146

privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui in suprafata de 362 mp, teren proprietatea Municipiului Vatra Dornei, domeniul privat

HOTARÂREA NR. 147

privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui in suprafata de 518 mp, teren proprietatea Municipiului Vatra Dornei, domeniul privat

HOTARÂREA NR. 148

privindmodificarea si completarea HCL nr.34/2010 privind “înfiinţarea,funcţionarea şi organizarea comisiei speciale şi a colectivului de specialisti pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Vatra Dornei”

HOTARÂREA NR. 149

Privind imputernicirea persoanelor sa semneze in numele Municipiului Vatra Dornei contractul de ipoteca mobiliara asupra conturilor deschise la BRD GSG Agentia Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 150

privindaprobarea Planului Urbanistic de Detaliu –PUD Str.Unirii nr.58

HOTARÂREA NR. 151

privind aprobarea documentatiei pentru inchirierea prin licitaţie publică deschisă cu strigare, a chesoanelor de apa situate in zona Moara Dracului – Secu

HOTARÂREA NR. 152

privind aprobarea sumelor necesare deplasarii unui grup de copii de la sectia tenis de masa din cadrul Clubului Municipal “Dorna” la Competitia Nationala de Tenis- juniori, trofeul memorial “Cornel Macovei” Iasi

HOTARÂREA NR. 153

privind aprobarea vanzarii, fără licitaţie publică a suprafetei de 505 mp teren, aferentconstructiei proprietate privata, cu respectarea dreptului de preempţiune pentru SC GIMIL SERV SRL,teren situat în Str. Republicii, nr.3

HOTARÂREA NR. 154

privindprelungirea contractului de comodatpentru spatiul situat in str. Luceafărului nr.12, proprietatea Municipiului Vatra Dornei,către Fundaţia Cultural Artistica “Dorna Dorului”Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 155

privind completarea art.5 alin.1 al hcl nr.129/2013 privind« aprobarea unor masuri în vederea întocmirii listei de priorităţi pentru locuinţele sociale, destinate familiilor evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuinţele retrocedate în natură foştilor proprietari, din fondul special construit conform oug nr.74/2007”

HOTARÂREA NR. 156

privind modificarea HCL nr.136/2013, privind “aprobarea cheltuielilor aferente organizarii Stagiunii de Vara cu Fanfara Forumului German din Bistrita Nasaud

HOTARÂREA NR. 157

privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui in suprafata de 700 mp, situat in Str.Unirii, f.n., teren proprietatea Municipiului Vatra Dornei, domeniul privat

HOTARÂREA NR. 158

privind aprobarea vanzarii , fără licitaţie publică, a suprafetei de 41 mp teren aferent constructiei,teren situat in Str.Dornelor nr.10, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru SC ALNICO SRL

HOTARÂREA NR. 159

privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2013

HOTARÂREA NR. 160

privind aprobarea unui ajutor de urgenţă pentru Racolta Paul Iulian pentru efectuarea unui tratament medical

HOTARÂREA NR. 161

privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2013

HOTARÂREA NR. 162

privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2013

HOTARÂREA NR. 163

privind atestarea apartenentei unor imobile la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 164

privind aprobarea vanzarii fără licitaţie publică a suprafetei de 443 mp teren, aferent constructiilor, curtii si cale de acces, cu respectarea dreptului de preempţiune pentru Stefanescu Constantin, teren situat in Str.Molidului, nr.16

HOTARÂREA NR. 165

privind aprobarea concesionarii suprafetei de 5 mp catre Protiuc Cristian, teren situat in Str.Unirii(Malinilor, Bloc, T15, parter) in vederea construirii unui balcon

HOTARÂREA NR. 166

privind completarea HCL nr.144/2012 privind “desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în cadrul Consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ din municipiul Vatra Dornei”

HOTARÂREA NR. 167

privind aprobarea documentatiei puz+rlu(regulament local de urbanism aferent puz), in vederea construirii centru hipermagazin, parcare, functii tehnice aferente, solutie trafic, totem/panouri publicitare, stand imbiss, organizare santier, imprejmuire, in intravilanul municipiului vatra dornei, str.22 decembrie beneficiar: SC REGNAFOR SA

HOTARÂREA NR. 168

privind aprobarea deplasării şi a cheltuielilor aferente deplasării la Chisinau a grupului folcloric de copii „Plaiurile Dornelor” din cadrul Clubului Copiilor şi Elevilor Vatra Dornei, pentru a participa la Festivalul international de dans pentru copii

HOTARÂREA NR. 169

privind acordul de parteneriat pentru infiintarea unui Pact Teritorial pentru Investitii Integrate in arealul desemnat din judetul SUCEAVA pentru perioada 2014-2020, intre Municipiul Vatra Dornei si partenerii teritoriului desemnat

HOTARÂREA NR. 170

privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui in suprafata de 124 mp, teren proprietatea Municipiului Vatra Dornei, domeniul privat

HOTARÂREA NR. 171

privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui in suprafata de 492 mp, teren proprietatea Municipiului Vatra Dornei, domeniul privat

HOTARÂREA NR. 172

privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui in suprafata de 80 mp, teren proprietatea Municipiului Vatra Dornei, domeniul privat

HOTARÂREA NR. 173

privind aprobarea cheltuielilor aferente deplasării Asociatiei Studentilor Europeni din Iasi prin Grigoriu Florin, la seminarul International din Dloni Lozen-Bulgaria

HOTARÂREA NR. 174

privind aprobarea concesionarii suprafetei de 5 mp catre Popovici Doina Lenuta , teren situat in Str. Calea Transilvaniei, nr.53, bloc nr.3, tipZ1K2, Sc.A, ap.1 parter, in vederea construirii unui balcon

HOTARÂREA NR. 175

privind aprobarea atribuirii in folosinta gratuita a unui spatiu situat in Str.Mihai Eminescu, nr.15, catre Asociatia Pensionarilor Dorna 2003, cu destinatia sediu social

HOTARÂREA NR. 176

privind aprobarea vanzarii fără licitaţie publică a suprafetei de 62 mp teren, aferent constructiei, si curte, cu respectarea dreptului de preempţiune pentru Ciuban Puiu si Cecilia, teren situat in Str.Republicii, nr.38

HOTARÂREA NR. 177

privind modificarea si completarea HCL nr.144/2013 privind „aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui teren in suprafata de 402 mp, teren situat in Str.Mihai Eminescu nr.8, proprietatea Municipiului Vatra Dornei, domeniul privat”

HOTARÂREA NR. 178

privind aprobarea vanzarii fără licitaţie publică a suprafetei de 62 mp teren, aferent constructiei, si curte, cu respectarea dreptului de preempţiune pentru Ciuban Puiu si Cecilia, teren situat in Str.Republicii, nr.38

HOTARÂREA NR. 179

privind completarea HCL nr.152/2013 privind”aprobarea sumelor necesare deplasarii unui grup de copii de la sectia tenis de masa din cadrul Clubului Municipal “Dorna” la Competitia Nationala de Tenis- juniori, trofeul memorial “Cornel Macovei” Iasi”

HOTARÂREA NR. 180

privind aprobarea atribuirii in folosinta gratuita a unui spatiu situat in Str.Luceafarului nr.12, catre Fundaţia Cultural Artistica “Dorna Dorului”Vatra Dornei,cu destinatia de sediu social

HOTARÂREA NR. 181

privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2013

HOTARÂREA NR. 182

privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2013

HOTARÂREA NR. 183

privind aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului didactic care solicită cheltuieli de deplasare

HOTARÂREA NR. 184

privind aprobarea cofinanţării Concursului Interjudeţean de matematică- Memorialul Ştefan Dîrţu”ediţia a XV-a şi a Concursului Judeţean de informatică-ediţia a VIII-a

HOTARÂREA NR. 185

Privind aprobarea concesionarii suprafetei de 20 mp catre Samoila Melania, teren situat in Str.Barnarel, Bl.15, ap.1, in vederea extinderii locuintei proprietate persoanala

HOTARÂREA NR. 186

privind aprobarea schimbului de terenuri între Municipiul Vatra Dornei si SC DORNA ECO HOUSE SRL VATRA DORNEI

HOTARÂREA NR. 187

privind aprobarea sumei de 2000 de lei catreClubul Sportiv Fudo Vatra Dorneipentru suportarea cheltuielilor de cazare si masa cu ocazia participarii la Campionatul Mondial de Karate Traditional de la PragaCehia

HOTARÂREA NR. 188

privind retragerea dreptului de folosinta gratuită, asupra unor loturi de teren proprietatea municipiului Vatra Dornei, atribuite în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003

HOTARÂREA NR. 189

privind aprobarea vanzarii imobilului situat in Str.Mihai Eminescu nr.30, ap.6, impreuna cu cota parte indiviza ideala din terenul aferentimobilului, proprietatea Municipiulului Vatra Dornei, cu respectarea dreptului de preemtiune catre Rusu Simona-Minodora

HOTARÂREA NR. 190

privindaprobarea repartizarii locuinţelor sociale, destinate familiilor evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuinţele retrocedate în natură foştilor proprietari, din fondul special construit conform OUG NR.74/2007

HOTARÂREA NR. 191

privind aprobarea Contractului colectiv de munca al angajaţilor din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Vatra Dornei si al serviciilor publice subordonate

HOTARÂREA NR. 192

privindaprobarea Planului Urbanistic de Detaliu –PUD Str.22 Decembrie nr.22

HOTARÂREA NR. 193

privind aprobarea Planului de deszăpezire pentru perioada 15 noiembrie 2013 – 15 aprilie 2014

HOTARÂREA NR. 194

privindrespingerea revocarii HCL nr.153/2013 privind „aprobarea vanzarii, fără licitaţie publică a suprafetei de 505 mp teren, aferentconstructiei proprietate privata, cu respectarea dreptului de preempţiune pentru SC GIMIL SERV SRL,teren situat în Str. Republicii, nr.3”

HOTARÂREA NR. 195

privind atestarea apartenentei unor imobile la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 196

privind aprobarea unui ajutorfinanciarpentru Vasile Turcu, pentru compensarea cheltuielilor ocazionate de decesul unui membru al familiei sale

HOTARÂREA NR. 197

privind aprobarea unui ajutor financiar pentru Deac Dumitru Cristinel, în vederea efectuării unor tratamente medicale necesare sotiei acestuia bolnava de cancer

HOTARÂREA NR. 198

privind aprobarea unui sprijin financiar pentru domnul Ungurian Gruia in vederea editarii revistei „Floare de colt

HOTARÂREA NR. 199

 

HOTARÂREA NR. 200

 

HOTARÂREA NR. 201

 

HOTARÂREA NR. 202

 

HOTARÂREA NR. 203

 

HOTARÂREA NR. 204

 

HOTARÂREA NR. 205

 

HOTARÂREA NR. 206

 

HOTARÂREA NR. 207

 

HOTARÂREA NR. 208

 

HOTARÂREA NR. 209

 

HOTARÂREA NR. 210

 

HOTARÂREA NR. 211

 

HOTARÂREA NR. 212

 

HOTARÂREA NR. 213

 

HOTARÂREA NR. 214

 

HOTARÂREA NR. 215

 

HOTARÂREA NR. 216

 

HOTARÂREA NR. 217

 

HOTARÂREA NR. 218

 

HOTARÂREA NR. 219

 

HOTARÂREA NR. 220

 

HOTARÂREA NR. 221

 

HOTARÂREA NR. 222

privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2013

HOTARÂREA NR. 223

privind aprobarea cofinantarii proiectului  “Reabilitare strazi in Municipiul Vatra Dornei, Judetul Suceava”

HOTARÂREA NR. 224

privind aprobarea indicatorilor tehnico economici in cadrul proiectului  “Reabilitare strazi in Municipiul Vatra Dornei, Judetul Suceava”

HOTARÂREA NR. 225

privind aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului didactic care solicită cheltuieli de deplasare

HOTARÂREA NR. 226

privind primirea de noi membri în Asociaţia de dezvoltare intercomunitară ,,Asociaţia Judeţeană pentru Apă şi Canalizare Suceava”, retragerea unor membri din AJAC Suceava, şi împuternicirea reprezentantului Consiliului Local Vatra Dornei în Adunarea Generală a AJAC Suceava, să voteze pentru primirea de noi membri în AJAC Suceava, retragerea unor membri din AJAC Suceava, precum şi pentru semnarea Actelor adiţionale de modificare a Actului constitutiv şi a Statutului AJAC Suceava

HOTARÂREA NR. 227

privind atestarea apartenentei unor imobile la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 228

privind aprobarea închirierii suprafeţei de 100 mp, teren situat în Str. Republicii nr.48, de laBiserica Penticostala Vatra Dornei, în vederea accesului pentru intervenţii la conductele de utilităţi

HOTARÂREA NR. 229

privind completarea Anexei nr.3, pct.3 al HCL nr.203/28.11.2013 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, a chiriilor si a tarifelor pentru anul 2014

HOTARÂREA NR. 230

privind atestarea apartenentei la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei a unor suprafete de teren pasune, situate in extravilan, pe raza comunei Carlibaba respectiv pe raza Municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 231

privind darea în folosinţă gratuităa imobilului Băii publice către Asociatia Pensionarilor „Dorna 2003”

HOTARÂREA NR. 232

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie pentru obiectivul „Centrul de zi pentru copii Vatra Dornei” in cadrul proiectului finantat de catre Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei si Guvernul Romaniei prin Ministerul Muncii, Familiei si protectiei sociale si persoanelor varstnice

HOTARÂREA NR. 233

Privind revocarea HCL nr.186/2013 privind “ aprobarea schimbului de terenuri între Municipiul Vatra Dornei si SC DORNA ECO HOUSE SRL VATRA DORNEI”

HOTARÂREA NR. 234

privind revocarea HCL nr.191/2013 privind “ aprobarea Contractului colectiv de munca al angajaţilor din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Vatra Dornei si al serviciilor publice subordonate”

HOTARÂREA NR. 235

privind aprobarea platii penalitatilor de intarziere referitoare la obligatiile de plata accesorii la Fondul pentru mediu

   
   
   
   

 

privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli

pentru anul 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parcare auto in Vatra Dornei

Șoferii din Vatra Dornei au la dispoziție două opțiuni de plată a parcării cu telefonul:


·Șoferii care doresc să plătească parcarea pentru 1 ORĂ - trimitere un SMS la numărul 7420 cu textul: 291 NRMAȘINĂ (Ex. 291 SV01ABC).
·Șoferii care doresc să plătească parcarea pentru 24 de ORE trebuie să trimită un SMS la numărul 7420 cu textul 290 NRMAȘINĂ (Ex. 290 SV01ABC).

Rețele de telefonie disponibile sunt Digi, Orange, Telekom și Vodafone.
Tarife pentru aceste opțiune se pot vizualiza accesand urmatorul link (detalii)

Conform HCL nr.103 / 28.09.2012, în Municipiul Vatra Dornei, pe străzile Mihai Eminescu, Gării, Republicii, Oborului, Dornelor si parcarea special amenajata din spatele Policlinicii municipale, se introduce sistemul de parcare cu plată ....citeste mai departe