Fluturas eliberare autorizatie de constructie

Acte necesare pentru eliberarea autorizaţiei de construire
Primăria municipiului Vatra Dornei Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni, camera 4

- cerere tip de la camera 4 – C.I.C.;
- certificatul de urbanism în copie;
- dovada, în copie legalizată, a titlului asupra imobilului, teren şi/sau construcţii, sau după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi şi extrasul de carte funciară de informare, actualizat la zi, în cazul în care legea nu dispune altfel;
- documentaţia tehnică – D.T.în dublu exemplar;
- avizele şi acordurile stabilite prin certificatul de urbanism (în copie):
                -expertize tehnice – dacă este cazul;
                -verificator tehnic – dacă este cazul;
                -M.L.P. – dacă este cazul;
                -inspecţia în construcţii – dacă este cazul;
- actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului;
- dovada privind achitarea taxelor legale.

Planul de situaţie
    - privind amplasarea obiectivelor investiţiei - planşă pe suport topografic vizată de Oficiul judeţean de cadastru, geodezie şi cartografie, întocmită la scările: 1:2.000, 1:1.000, 1:500, 1:200 sau 1:100, după caz, prin care se precizează:
    - parcela cadastrală pentru care a fost emis certificatul de urbanism, descrisă prin totalitatea elementelor topografice determinante pentru suprafaţa, lungimea laturilor, unghiuri, inclusiv poziţia şi înălţimea la coamă a calcanelor limitrofe, precum şi poziţia reperelor fixe şi mobile de trasare;
    - amplasarea tuturor construcţiilor care se vor menţine, se vor desfiinţa sau se vor construi;
    - cotele construcţiilor proiectate şi menţinute, pe cele trei dimensiuni (cotele +/- 0,00; cote de nivel; distanţe de amplasare, axe; cotele trotuarelor, aleilor, platformelor etc.);
    - denumirile şi destinaţiile fiecărui corp de construcţie;
    - sistematizarea pe verticală a terenului şi modul de scurgere a apelor pluviale;
    - accesele pietonale şi carosabile din incintă şi clădiri, plantaţiile prevăzute

Cererea tip se mai poate descarca si de aici:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parcare auto in Vatra Dornei

Șoferii din Vatra Dornei au la dispoziție două opțiuni de plată a parcării cu telefonul:


·Șoferii care doresc să plătească parcarea pentru 1 ORĂ - trimitere un SMS la numărul 7420 cu textul: 291 NRMAȘINĂ (Ex. 291 SV01ABC).
·Șoferii care doresc să plătească parcarea pentru 24 de ORE trebuie să trimită un SMS la numărul 7420 cu textul 290 NRMAȘINĂ (Ex. 290 SV01ABC).

Rețele de telefonie disponibile sunt Digi, Orange, Telekom și Vodafone.
Tarife pentru aceste opțiune se pot vizualiza accesand urmatorul link (detalii)

Conform HCL nr.103 / 28.09.2012, în Municipiul Vatra Dornei, pe străzile Mihai Eminescu, Gării, Republicii, Oborului, Dornelor si parcarea special amenajata din spatele Policlinicii municipale, se introduce sistemul de parcare cu plată ....citeste mai departe