ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea preţurilor terenurilor din domeniul privat

al municipiului Vatra Dornei

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, jud. Suceava,întrunit în şedinţă ordinară în data de 28.08.2008

 

          Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

            În conformitate cu prevederile art.125 alin.(3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” şi alin.(5) lit.”b”, precum şi art. 46 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

          Art. 1 Se însuşeşte raportul de evaluare al terenurilor întocmit de SC LUCID EXPERT SRL Suceava.

          Art. 2  Se aprobă preţurile de vânzare a terenurilor din domeniul privat al municipiului Vatra Dornei, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

         Art. 3 Preţurile se aplică pentru solicitările de cumpărare a terenurilor înregistrate începând cu 1 septembrie 2008.

          Art. 4          Primarul municipiului, prin Direcţia economică, Serviciul Cadastru şi Compartimentul Juridic, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDIMŢĂ

BUZILĂ GHEORGHE

Contrasemnează

Secretar municipiu

Jr.Petronela Vlasa

 

VATRA DORNEI

28.08.2008

NR.126

 

 

 

Anexa la HCL nr.126/2008

 

ZONA A

            Subzona A 1 – 60 euro/mp.

·         Str.Mihai Eminescu

·         Str.Luceafărului

·         Str.Gării

·         Str.Vasile Liţu

·         Str. Băii

·         Str.Aleea Dornelor

·         Str.Dornelor

·         Str. Parcului

·         Str.Republicii

·         Str.Tudor Vladimirescu până la intersecţia cu str.Păcii

·         Str.Negreşti până la intersecţia cu str.George Coşbuc

·         Str.George Coşbuc

·         Str. Păcii

·         Str. Runc până la intersecţia cu str.Popeni

·         Zona Lunca  Dornelor

            Subzona A 2 – 40 euro/mp.

·         Str.Oborului până la intersecţia cu str.Vicilicilor

·         Str.Vicilicilor

·         Str.22 Decembrie

·         Str.Unirii până la intersecţia cu str.Vicilicilor

·         Str. Lucian Blaga

·         Str. Schitului

·         Str. Podu Verde pînă la intersecţia cu pod Gara Mare

·         Str. Tudor Vladimirescu de la str.Păcii la str. Aluniş

·         Str. G-ral Gheorghe Manoliu

·         Str. Scriitor Platon Pardău

ZONA B

            Subzona B 1 – 40 euro/mp.

·         Str. Runc (de la intersecţia cu str.Popeni până la Motel, inclusiv bazin)

·         Str.Oborului (de la intersecţia cu str.Vicilicilor)

·         Str. Unirii (de la intersecţia cu str. Vicilicilor până la staţia meteo)

·         Str. Lumea Noua până la intersecţia cu str. Nicolae Titulescu

·         Str. Negreşti de la intersecţia cu str.G.Coşbuc pînă la telescaun

·         Str. Calea Transilvaniei până la S.C. Dorna S.A.(I.C.I.L.)

·         Str. M.Sadoveanu

            Subzona B 2 – 35 euro/mp.

·         Str. Gladiolelor

·         Str. Aluniş

·         Str. Scoruşului

·         Str. Baladei

·         Str. Vulturului

·         Str.Telefericului până  la Telescaun

·         Str. Ouşorului

·         Str. Diecilor până la fam Popescu Dragoş,inclusiv

·         Str. Mestecenilor

·         Str. Podu Verde – de la Gara Mare

·         Str. Azurului

·         Str. Nicolae Titulescu

·         Str. Izvorului

·         Str. Sondei

·         Str. Libertăţii

·         Str. Florilor

·         Str. Mălinilor

·         Str. Cetinei

·         Str. Ion Luca

·         Str. Liliecilor

·         Str. Independenţei până la intersecţia cu str.Aluniş

·         Str. Ghioceilor până la intersecţia cu str. Aluniş ( cimitir)

·         Str. Dealu Negru

·         Str.Vasile Deac până la fam. Vlasa Macedon şi fam. Chidovăţ Leon,exclusiv

ZONA C

            Subzona C 1 –  30 euro/mp.

·         Str. Unirii de la staţia meteo

·         Str. Bârnărel – inclusiv cartierul de blocuri,fundătura Bârnărel şi colonia

·         Str. Calea Transilvaniei de la S.C.Dorna S.A. ( I.C.I.L.)

·         Str.Petreni

·         Str. Negreşti de la Telescaun

·         Str. Tudor Vladimirescu de la intersecţia cu str. Aluniş

            Subzona C 2 – 20 euro/mp.

·         Str. Bradului

·         Str. Bucovinei

·         Str. 1 Mai

·         Str.  Călimani

·         Str. Albinelor

·         Str. Plutaşilor

·         Str. Chilia cu acces la stradă

·         Str. Eroilor

·         Str. Bistriţei

·         Str. Plopilor

·         Str. Arcaşului

·         Str. Procopeanu Procopovici

·         Str. Minelor

·         Str. N.Bălcescu

·         Str. Molidului

·         Str. Vasile Deac de la fam.Vlasa Macedon şi Chidovăţ Leon, inclusiv

·         Str. Silvicultorului până la intersecţia cu str.Petreni

·         Str. Diecilor de la Popescu Dragoş până la Ureche Toader, inclusiv

·         Str. Căprioarei până la fam.Sas

·         Str. Poligonului

·         Str. Pinului

·         Str. Zimbrului

·         Str. Piscului

·         Str. Lumea Nouă de la intersecţia cu str.N.Titulescu

·         Str. Foresta

·         Str. Independenţei de la intersecţia cu str.Aluniş

·         Str. Crinului

·         Str. Runc de la bazinul de apă

ZONA D – 18 euro/mp.

·         Str. Argestru cu front la DN 17

·         Str. Roşu cu front la DN 17

·         Str. Diecilor de la Ureche Toader

·         Str. Telefericului de la Telescaun

·         Str. Căprioarei de la fam.Sas

·         Str. Bârnărel de la fam. Leuştean Eusebiu

·         Str. Chilia – fără acces direct la stradă

·         Str. Miriştei

·         Case izolate

ZONA E – 12 euro/mp.

·         Str. Todireni

·         Str. Argestru, fără front la DN 17

·         Str. Roşu, fără front la DN 17

·         Terenuri extravilane

  Valorile nu includ TVA.