ROMĀNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA - DORNEI

CONSILIUL LOCAL

 

 

H O T Ă R Ā R E

privind constituirea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate

 

 

Consiliul local al  municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava

 

            Īn baza dispoziţiilor art.54 şi art.45 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,  ale art.15 şi 30 din Anexa nr. 1 la  Ordonanţa Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 673/2002,

 

 

                                                H O T Ă R Ă Ş T E :

 

            Art.1    Īn cadrul Consiliului local al municipiului Vatra Dornei se  reorganizează un număr de  4  comisii de specialitate, după cum urmează :

            a. Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe, administrarea domeniului public şi privat al municipiului Vatra Dornei, servicii, comerţ şi agricultură-silvicultură;

            b. Comisia pentru  amenajarea teritoriului şi urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului, protecţia monumentelor istorice şi de arhitectură.

            c. Comisia pentru  administraţie publică locală, apărarea ordinii publice, juridică şi de disciplină, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor.

          d. Comisia pentru   pentru īnvăţămānt, sănătate şi familie, cultură şi culte,  muncă şi protecţie sociala, protecţie copii, activităţi sportive, de agrement şi turism.

            Art.2. Stabileşte un număr de 11 (impar) consilieri pentru comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe, administrarea domeniului public şi privat al municipiului Vatra Dornei, servicii, comerţ şi agricultură-silvicultură, avānd următoarea componenţă:

1.Chiruţă Vasile – PNL-PRESEDINTE

2.Bighiu Constantin Doru-PNL

3.Rīpan Marius Vasile-PNL

4.Vasiluţ Daniela-PNL

5.Obreja Mariana –PNL - SECRETAR

6.Rusu Cristian-PNL

7.Voloşeniuc Mihai Sorin-PMP

8.PIntilii Mircea Cristian- UNPR

9.Mateiciuc Ilie-PSD

10.Ioja Cezar-PSD

11.Candrea Maxim-PSD

            Art.3. Stabileşte un număr de 9 (impar) consilieri pentru comisia pentru  amenajarea teritoriului şi urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului, protecţia monumentelor istorice şi de arhitectură., avānd următoarea componenţă:

         1.Grohinschi Dorin-PNL-PREŞEDINTE

         2.Chiruţă Vasile-PNL

         3.Scripcaru Corneliu-PNL- SECRETAR

        4.Candrea Dumitru-PNL

        5.Obreja Mariana-PNL

       6.Mateiciuc Ilie – PSD

       7.Ioja Cezar- PSD

      8.Candrea Maxim-PSD

      9.Benchea Macsim Sīnziana-PMP

            Art.4. Stabileşte un număr de 7 (impar) consilieri pentru comisia pentru administraţie publică locală, apărarea ordinii publice, juridică şi de disciplină, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, avānd următoarea componenţă:

         1.Scripcaru Corneliu-PNL-PREŞEDINTE

        2.Grohinschi Dorin-PNL

      3.Rusu Cristian-PNL

     4.Rīpan Marius Vasile-PNL

     5.Marinca Mihaiela-PNL- SECRETAR

    6.Păştinaru Andreia Iuliana-PSD

   7.Voloşeniuc Mihai Sorin-PMP

        Art.5. Stabileşte un număr de 7(impar) consilieri pentru comisia pentru īnvăţămānt, sănătate şi familie, cultură şi culte,  muncă şi protecţie sociala, protecţie copii, activităţi sportive, de agrement şi turism. , avānd următoarea componenţă:

     1. Benchea Macsim Sīnziana- PMP-PREŞEDINTE

     2. Vasiluţ Daniela – PNL-SECRETAR

    3. Bighiu Constantin Doru-PNL

    4. Candrea Dumitru- PNL

    5.Păştinaru Andreia Iuliana-PSD

    6. Marinca Mihaiela-PSD

   7.Pintilii Mircea Cristian-UNPR

           Art. 6.Secretarul unităţii administrativ teritoriale va asigura comunicarea prezentei hotărāri.

       Preşedinte de vārstă ,                                                                        Asistenţi ,

       OBREJA MARIANA                                                              Păştinaru Andreia Iuliana

         Bighiu Constantin Doru

                                                                                              

 

          Contrasemnează,

                                                                                                                           Pt.Secretar

                                                                                                                 Luminita Luminosu

 

 

 

Vatra Dornei

23.06.2016

Nr.136