ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

 

HOTĂRÂRE

privind  aprobarea documentatiei de dezlipire a imobilului cu nr.cadastral 32816-C1 –din CF 32816, situat in Str.Calea Transilvaniei Bl.B ANL,  sc.A+B+C, jud.Suceava

 

                                                   Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

                                               intrunit in sedinta    ordinara in data de  20 decembrie   2016

            Având în vedere expunerea de motive nr.38327/15.12.2016 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr.38328/15.12.2016 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;
          În baza prevederile art. 24 din Legea nr. 7/1996, republicată şi actualizată, a cadastrului şi a publicităţii imobiliare şi ale art. 879 alin. (2), art. 880 şi art.888 din Codul Civil.
           În temeiul prevederilor art. 36 alin.(2) lit.c) coroborat cu alin (5) lit . c), ale art. 45 alin. (3), ale art. 115 alin.(1) lit. b)  din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată  si actualizata;

                                                                        HOTĂRÂRE: 

    Art.1. Se aprobă dezlipirea imobilului, cu nr.cadastral 32816-C1 –din CF 32816-C1, situat in Str.Calea Transilvaniei,Bl.B, sc.A+B+C, jud.Suceava astfel:

-          imobilul cu nr.cadastral 32816-C1-U1  situat in Str.Calea Transilvaniei,bl.B, Sc.A, parter,ap.1,  avand suprafata utila de 37,29 mp va fi inscris in cartea funciara in favoarea Statului roman, domeniul privat.

-          imobilul cu nr.cadastral 32816-C1-U2  situat in Str.Calea Transilvaniei,bl.B, Sc.A, parter,ap.2,  avand suprafata utila de 37,24 mp va fi inscris in cartea funciara in favoarea Statului roman, domeniul privat.

-          imobilul cu nr.cadastral 32816-C1-U3  situat in Str.Calea Transilvaniei,bl.B, Sc.A, parter,ap.3,  avand suprafata utila de 40,90 mp va fi inscris in cartea funciara in favoarea Statului roman, domeniul privat.

-          imobilul cu nr.cadastral 32816-C1-U4  situat in Str.Calea Transilvaniei,bl.B, Sc.A, parter,ap.4,  avand suprafata utila de 37,24 mp va fi inscris in cartea funciara in favoarea Statului roman, domeniul privat.

-          imobilul cu nr.cadastral 32816-C1-U5  situat in Str.Calea Transilvaniei,bl.B, Sc.A, etaj 1,ap.5,  avand suprafata utila de 40,89 mp va fi inscris in cartea funciara in favoarea Statului roman, domeniul privat.

-          imobilul cu nr.cadastral 32816-C1-U6  situat in Str.Calea Transilvaniei,bl.B, Sc.A, etaj 1,ap.6,  avand suprafata utila de 55,79 mp va fi inscris in cartea funciara in favoarea Statului roman, domeniul privat.

-          imobilul cu nr.cadastral 32816-C1-U7  situat in Str.Calea Transilvaniei,bl.B, Sc.A, etaj 1,ap.7,  avand suprafata utila de 40,38 mp va fi inscris in cartea funciara in favoarea Statului roman, domeniul privat.

-          imobilul cu nr.cadastral 32816-C1-U8  situat in Str.Calea Transilvaniei,bl.B, Sc.A, etaj 1,ap.8,  avand suprafata utila de 36,69 mp va fi inscris in cartea funciara in favoarea Statului roman, domeniul privat.

-          imobilul cu nr.cadastral 32816-C1-U9  situat in Str.Calea Transilvaniei,bl.B, Sc.A, etaj 2,ap.9,  avand suprafata utila de 40,34 mp va fi inscris in cartea funciara in favoarea Statului roman, domeniul privat.

-          imobilul cu nr.cadastral 32816-C1-U10  situat in Str.Calea Transilvaniei,bl.B, Sc.A, etaj 2,ap.10,  avand suprafata utila de 55,90 mp va fi inscris in cartea funciara in favoarea Statului roman, domeniul privat.

-          imobilul cu nr.cadastral 32816-C1-U11  situat in Str.Calea Transilvaniei,bl.B, Sc.A, etaj 2,ap.11,  avand suprafata utila de 40,94 mp va fi inscris in cartea funciara in favoarea Statului roman, domeniul privat.

-          imobilul cu nr.cadastral 32816-C1-U12  situat in Str.Calea Transilvaniei,bl.B, Sc.A, etaj 2,ap.12,  avand suprafata utila de 36,99 mp va fi inscris in cartea funciara in favoarea Statului roman, domeniul privat.

-          imobilul cu nr.cadastral 32816-C1-U13  situat in Str.Calea Transilvaniei,bl.B, Sc.A, etaj 3,ap.13,  avand suprafata utila de 40,51 mp va fi inscris in cartea funciara in favoarea Statului roman, domeniul privat.

-          imobilul cu nr.cadastral 32816-C1-U14  situat in Str.Calea Transilvaniei,bl.B, Sc.A, etaj 3,ap.14,  avand suprafata utila de 56,00 mp va fi inscris in cartea funciara in favoarea Statului roman, domeniul privat.

-          imobilul cu nr.cadastral 32816-C1-U15  situat in Str.Calea Transilvaniei,bl.B, Sc.A, etaj 3,ap.15,  avand suprafata utila de 40,56 mp va fi inscris in cartea funciara in favoarea Statului roman, domeniul privat.

-          imobilul cu nr.cadastral 32816-C1-U16  situat in Str.Calea Transilvaniei,bl.B, Sc.A, etaj 3,ap.16,  avand suprafata utila de 36,90 mp va fi inscris in cartea funciara in favoarea Statului roman, domeniul privat.

-          imobilul cu nr.cadastral 32816-C1-U17  situat in Str.Calea Transilvaniei,bl.B, Sc.A, mansarda,ap.17,  avand suprafata utila de 39,96 mp va fi inscris in cartea funciara in favoarea Statului roman, domeniul privat.

-          imobilul cu nr.cadastral 32816-C1-U18  situat in Str.Calea Transilvaniei,bl.B, Sc.A, mansarda,ap.18,  avand suprafata utila de 57,59 mp va fi inscris in cartea funciara in favoarea Statului roman, domeniul privat.

-          imobilul cu nr.cadastral 32816-C1-U19  situat in Str.Calea Transilvaniei,bl.B, Sc.A, mansarda,ap.19,  avand suprafata utila de 43,09 mp va fi inscris in cartea funciara in favoarea Statului roman, domeniul privat.

-          imobilul cu nr.cadastral 32816-C1-U20  situat in Str.Calea Transilvaniei,bl.B, Sc.A, mansarda,ap.20,  avand suprafata utila de 39,87 mp va fi inscris in cartea funciara in favoarea Statului roman, domeniul privat.

-          imobilul cu nr.cadastral 32816-C1-U21  situat in Str.Calea Transilvaniei,bl.B, Sc.B, parter,ap.1,  avand suprafata utila de 36,94 mp va fi inscris in cartea funciara in favoarea Statului roman, domeniul privat.

-          imobilul cu nr.cadastral 32816-C1-U22  situat in Str.Calea Transilvaniei,bl.B, Sc.B, parter,ap.2,  avand suprafata utila de 37,09 mp va fi inscris in cartea funciara in favoarea Statului roman, domeniul privat.

-          imobilul cu nr.cadastral 32816-C1-U23  situat in Str.Calea Transilvaniei,bl.B, Sc.B, parter,ap.3,  avand suprafata utila de 40,55 mp va fi inscris in cartea funciara in favoarea Statului roman, domeniul privat.

-          imobilul cu nr.cadastral 32816-C1-U24  situat in Str.Calea Transilvaniei,bl.B, Sc.B, parter,ap.4,  avand suprafata utila de 36,99 mp va fi inscris in cartea funciara in favoarea Statului roman, domeniul privat.

-          imobilul cu nr.cadastral 32816-C1-U25  situat in Str.Calea Transilvaniei,bl.B, Sc.B, etaj 1,ap.5,  avand suprafata utila de 40,89 mp va fi inscris in cartea funciara in favoarea Statului roman, domeniul privat.

-          imobilul cu nr.cadastral 32816-C1-U26  situat in Str.Calea Transilvaniei,bl.B, Sc.B, etaj 1,ap.6,  avand suprafata utila de 54,91 mp va fi inscris in cartea funciara in favoarea Statului roman, domeniul privat.

-          imobilul cu nr.cadastral 32816-C1-U27  situat in Str.Calea Transilvaniei,bl.B, Sc.B, etaj 1,ap.7,  avand suprafata utila de 39,92 mp va fi inscris in cartea funciara in favoarea Statului roman, domeniul privat.

-          imobilul cu nr.cadastral 32816-C1-U28  situat in Str.Calea Transilvaniei,bl.B, Sc.B, etaj 1,ap.8,  avand suprafata utila de 37,23 mp va fi inscris in cartea funciara in favoarea Statului roman, domeniul privat.

-          imobilul cu nr.cadastral 32816-C1-U29  situat in Str.Calea Transilvaniei,bl.B, Sc.B, etaj 1,ap.9,  avand suprafata utila de 40,98 mp va fi inscris in cartea funciara in favoarea Statului roman, domeniul privat.

-          imobilul cu nr.cadastral 32816-C1-U30  situat in Str.Calea Transilvaniei,bl.B, Sc.B, etaj 2,ap.10,  avand suprafata utila de 54,77 mp va fi inscris in cartea funciara in favoarea Statului roman, domeniul privat.

-          imobilul cu nr.cadastral 32816-C1-U31  situat in Str.Calea Transilvaniei,bl.B, Sc.B, etaj 2,ap.11,  avand suprafata utila de 40,09 mp va fi inscris in cartea funciara in favoarea Statului roman, domeniul privat.

-          imobilul cu nr.cadastral 32816-C1-U32  situat in Str.Calea Transilvaniei,bl.B, Sc.B, etaj 2,ap.12,  avand suprafata utila de 37,11 mp va fi inscris in cartea funciara in favoarea Statului roman, domeniul privat.

-          imobilul cu nr.cadastral 32816-C1-U33  situat in Str.Calea Transilvaniei,bl.B, Sc.B, etaj 3,ap.13,  avand suprafata utila de 40,92 mp va fi inscris in cartea funciara in favoarea Statului roman, domeniul privat.

-          imobilul cu nr.cadastral 32816-C1-U34  situat in Str.Calea Transilvaniei,bl.B, Sc.B, etaj 3,ap.14,  avand suprafata utila de 54,74 mp va fi inscris in cartea funciara in favoarea Statului roman, domeniul privat.

-          imobilul cu nr.cadastral 32816-C1-U35  situat in Str.Calea Transilvaniei,bl.B, Sc.B, etaj 3,ap.15,  avand suprafata utila de 39,81 mp va fi inscris in cartea funciara in favoarea Statului roman, domeniul privat.

-          imobilul cu nr.cadastral 32816-C1-U36  situat in Str.Calea Transilvaniei,bl.B, Sc.B, etaj 3,ap.16,  avand suprafata utila de 37,24 mp va fi inscris in cartea funciara in favoarea Statului roman, domeniul privat.

-          imobilul cu nr.cadastral 32816-C1-U37  situat in Str.Calea Transilvaniei,bl.B, Sc.B, mansarda,ap.17,  avand suprafata utila de 39,75 mp va fi inscris in cartea funciara in favoarea Statului roman, domeniul privat.

-          imobilul cu nr.cadastral 32816-C1-U38  situat in Str.Calea Transilvaniei,bl.B, Sc.B, mansarda,ap.18,  avand suprafata utila de 56,47 mp va fi inscris in cartea funciara in favoarea Statului roman, domeniul privat.

-          imobilul cu nr.cadastral 32816-C1-U39  situat in Str.Calea Transilvaniei,bl.B, Sc.B, mansarda ,ap.19,  avand suprafata utila de 42,64 mp va fi inscris in cartea funciara in favoarea Statului roman, domeniul privat.

-          imobilul cu nr.cadastral 32816-C1-U40  situat in Str.Calea Transilvaniei,bl.B, Sc.B, mansarda,ap.20,  avand suprafata utila de 40,57 mp va fi inscris in cartea funciara in favoarea Statului roman, domeniul privat.

-          imobilul cu nr.cadastral 32816-C1-U41  situat in Str.Calea Transilvaniei,bl.B, Sc.C, parter,ap.1,  avand suprafata utila de 37,14 mp va fi inscris in cartea funciara in favoarea Statului roman, domeniul privat.

-          imobilul cu nr.cadastral 32816-C1-U42  situat in Str.Calea Transilvaniei,bl.B, Sc.C, parter,ap.2,  avand suprafata utila de 37,06 mp va fi inscris in cartea funciara in favoarea Statului roman, domeniul privat.

-          imobilul cu nr.cadastral 32816-C1-U43  situat in Str.Calea Transilvaniei,bl.B, Sc.C, parter,ap.3,  avand suprafata utila de 40,57 mp va fi inscris in cartea funciara in favoarea Statului roman, domeniul privat.

-          imobilul cu nr.cadastral 32816-C1-U44  situat in Str.Calea Transilvaniei,bl.B, Sc.C, parter,ap.4,  avand suprafata utila de 37,18 mp va fi inscris in cartea funciara in favoarea Statului roman, domeniul privat.

-          imobilul cu nr.cadastral 32816-C1-U45  situat in Str.Calea Transilvaniei,bl.B, Sc.C, etaj 1,ap.5,  avand suprafata utila de 41,15 mp va fi inscris in cartea funciara in favoarea Statului roman, domeniul privat.

-          imobilul cu nr.cadastral 32816-C1-U46  situat in Str.Calea Transilvaniei,bl.B, Sc.C, etaj 1,ap.6,  avand suprafata utila de 55,69 mp va fi inscris in cartea funciara in favoarea Statului roman, domeniul privat.

-          imobilul cu nr.cadastral 32816-C1-U47  situat in Str.Calea Transilvaniei,bl.B, Sc.C, etaj 1,ap.7,  avand suprafata utila de 40,14 mp va fi inscris in cartea funciara in favoarea Statului roman, domeniul privat.

-          imobilul cu nr.cadastral 32816-C1-U48  situat in Str.Calea Transilvaniei,bl.B, Sc.C, etaj 1,ap.8,  avand suprafata utila de 36,91 mp va fi inscris in cartea funciara in favoarea Statului roman, domeniul privat.

-          imobilul cu nr.cadastral 32816-C1-U49  situat in Str.Calea Transilvaniei,bl.B, Sc.C, etaj 2,ap.9,  avand suprafata utila de 41,22 mp va fi inscris in cartea funciara in favoarea Statului roman, domeniul privat.

-          imobilul cu nr.cadastral 32816-C1-U50  situat in Str.Calea Transilvaniei,bl.B, Sc.C, etaj 2,ap.10,  avand suprafata utila de 55,71 mp va fi inscris in cartea funciara in favoarea Statului roman, domeniul privat.

-          imobilul cu nr.cadastral 32816-C1-U51  situat in Str.Calea Transilvaniei,bl.B, Sc.C, etaj 2,ap.11,  avand suprafata utila de 40,20 mp va fi inscris in cartea funciara in favoarea Statului roman, domeniul privat.

-          imobilul cu nr.cadastral 32816-C1-U52  situat in Str.Calea Transilvaniei,bl.B, Sc.C, etaj 2,ap.12,  avand suprafata utila de 37,49 mp va fi inscris in cartea funciara in favoarea Statului roman, domeniul privat.

-          imobilul cu nr.cadastral 32816-C1-U53  situat in Str.Calea Transilvaniei,bl.B, Sc.C, etaj 3,ap.13,  avand suprafata utila de 41,20 mp va fi inscris in cartea funciara in favoarea Statului roman, domeniul privat.

-          imobilul cu nr.cadastral 32816-C1-U54  situat in Str.Calea Transilvaniei,bl.B, Sc.C, etaj 3,ap.14,  avand suprafata utila de 55,44 mp va fi inscris in cartea funciara in favoarea Statului roman, domeniul privat.

-          imobilul cu nr.cadastral 32816-C1-U55  situat in Str.Calea Transilvaniei,bl.B, Sc.C, etaj 3,ap.15,  avand suprafata utila de 40,15 mp va fi inscris in cartea funciara in favoarea Statului roman, domeniul privat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

-          imobilul cu nr.cadastral 32816-C1-U56  situat in Str.Calea Transilvaniei,bl.B, Sc.C, etaj 3,ap.16,  avand suprafata utila de 37,38 mp va fi inscris in cartea funciara in favoarea Statului roman, domeniul privat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

-          imobilul cu nr.cadastral 32816-C1-U57  situat in Str.Calea Transilvaniei,bl.B, Sc.C, mansarda,ap.17,  avand suprafata utila de 39,66 mp va fi inscris in cartea funciara in favoarea Statului roman, domeniul privat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

-          imobilul cu nr.cadastral 32816-C1-U58  situat in Str.Calea Transilvaniei,bl.B, Sc.C, mansarda,ap.18,  avand suprafata utila de 56,27 mp va fi inscris in cartea funciara in favoarea Statului roman, domeniul privat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

-          imobilul cu nr.cadastral 32816-C1-U59  situat in Str.Calea Transilvaniei,bl.B, Sc.C, mansarda,ap.19,  avand suprafata utila de 42,62 mp va fi inscris in cartea funciara in favoarea Statului roman, domeniul privat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

-          imobilul cu nr.cadastral 32816-C1-U60  situat in Str.Calea Transilvaniei,bl.B, Sc.C, mansarda,ap.20,  avand suprafata utila de 39,38 mp va fi inscris in cartea funciara in favoarea Statului roman, domeniul privat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

    Art.2 Se insuseste documentatia tehnica pentru dezlipirea imobilului situat in municipiul Vatra Dornei, Str. Calea Transilvaniei, Bl.B, Sc.A+B+C, conform anexei la prezenta hotarare.

   Art. 3. Se mandatează Primarul municipiului Vatra Dornei să semneze actul autentic de dezlipire.        

   Art. 4. Imobilele rezultate in urma dezlipirii imobilului cu numar cadastral 32816C1 din CF 32816 C1, situate in Str. Calea Transilvaniei, Bl.B, Sc.A+B+C, vor fi inscrise in evidentele de Carte funciară  de catre OCPI Suceava.

   Art. 5. Primarul municipiului, prin Compartimentul Cadastru şi Compartimentul Juridic, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

    CHIRUTA VASILE

                               Contrasemneaza,

                      Secretarul municipiului     

                            Turcu Vasile

Vatra Dornei

20.12.2016

Nr.250