Hotarari 2019

HOTARÂRILE CONSILIULUI LOCAL 2019

HOTARÂREA NR. 1

privind acoperirea deficitului bugetar al sectiunii de dezvoltare pentru bugetul anului 2018

HOTARÂREA NR. 2

privind utilizarea excedentului bugetar aferent anului 2018

HOTARÂREA NR. 3

privind alocarea sumei de 2500 de lei pentru organizarea Concursului local de sah

HOTARÂREA NR. 4

privind aprobarea Programului şi a sumelor necesare organizării şi desfăşurării Serbărilor Zăpezii 2019

HOTARÂREA NR. 5

privind modificarea HCL nr.286/29.11.2018 privind “ aprobarea contractarii unui credit in valoare de 12.700.000 in vederea cofinantarii/finantarii unor obiective de investitii de interes local”

HOTARÂREA NR. 6 privind aprobarea acordului de principiu in vederea asocierii între Municipiul Vatra Dornei, Municipiul Câmpulung Moldovenesc și Orașul Gura Humorului, județul Suceava, pentru realizarea în comun a unui program de promovare în domeniul turismului din Bucovina și dezvoltare economico-socială
HOTARÂREA NR. 7

privind aprobarea scutirii de la plata majorarilor/penalitatilor de intarziere aferente impozitelor si taxelor locale datorate bugetului local de catre persoane fizice de pe raza administrativ teritoriala a Municipiului Vatra Dornei, conform HCL nr.179/30.07.2018

HOTARÂREA NR. 8

privind aprobarea scutirii de la plata majorarilor/penalitatilor de intarziere aferente impozitelor si taxelor locale datorate bugetului local de catre persoane juridice, intreprinderi individuale, intreprinderi familiale, persoane fizice autorizate, asociatii familiale de pe de pe raza administrativ teritoriala a Municipiului Vatra Dornei, conform HCL nr.221/28.09.2018

HOTARÂREA NR. 9

privind atestarea apartenentei la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei a unor imobile şi modificarea inventarului domeniului privat prin introducearea de noi poziţii

HOTARÂREA NR. 10

privind trecerea unor suprafeţe de teren din domeniul public în domeniul privat al municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 11

privind aprobarea unui sprijin financiar pentru Asociatia Crestin Filantropica Sfintii Voievozi “Mihail si Gavril”, pentru plata cheltuielilor la energia termica pentru luna decembrie 2018

HOTARÂREA NR. 12

privind acordarea normei de hrana personalului Politiei Locale Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 13

privind acordarea normei de hrana personalului Politiei Locale Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 14

privind aprobarea vanzarii imobilului situat in Str. Parcului, nr.31,parter, ap.4, in suprafata de 54 mp, proprietatea Municipiului Vatra Dornei, domeniul privat,cu respectarea dreptului de preemţiune pentru Hojbota Vasile

HOTARÂREA NR. 15

privind aprobarea vanzarii suprafetei de 179 mp teren, proprietatea Municipiului Vatra Dornei, situat in Str.Pacii, teren aferent constructiei proprietate privata, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru SC DORNA TURISM SA

HOTARÂREA NR. 16

privind aprobarea vanzarii suprafetei de 138 mp teren situat in Str. Parcului nr.27, aferent curtii, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru Roman Vasile si Roman Elena

HOTARÂREA NR. 17

privind aprobarea indreptarii erorii materiale a art.1 al HCL nr.290/2018 „privind aprobarea vanzarii suprafetei de 97 mp teren situat in Str.Luceafarului nr.19, aferent constructiei proprietate privata, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru SC BIANCO NERO COMSERV SRL”

HOTARÂREA NR. 18

privind aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de pe raza Municipiului Vatra Dornei, pentru anul 2019-2020

HOTARÂREA NR. 19

privind aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor -PAAR pentru anul 2019

HOTARÂREA NR. 20

privind aprobarea Planului privind Asigurarea Resurselor Umane, Materiale si Financiare necesare Gestionarii Situatiilor de Urgenta pentru anul 2019

HOTARÂREA NR. 21

privind aprobarea valorii actualizate a obiectivului de investitii continuare lucrări Liceu Ion Luca internat + cantină şi schimbare destinaţie în săli de clasă + internat

HOTARÂREA NR. 22

privind retragerea dreptului de folosinta gratuită, asupra unor loturi de teren proprietatea municipiului Vatra Dornei, atribuite în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003

HOTARÂREA NR. 23

privind preluarea investiei realizate in baza contractului de lucrari „Inchiderea depozitelor urbane existente in judetul Suceava din cadrul Proiectului Sistem de management integrat al deseurilor in judetul Suceava-depozitul urban neconform Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 24

privind aprobarea sumei necesara intocmirii Studiului de Fezabilitate, actualizarea Proiectului Tehnic pentru realizarea lucrarilor de inchidere finala a depozitului de deseuri municipale neconform Buliceni din municipiul Vatra Dornei si a Cererii de finantare

HOTARÂREA NR. 25

privind respingerea proiectului de hotarare privind “ aprobarea pierderilor rezultate din prestarea serviciului public de transport, distributie si furnizare a energiei termice in sistem centralizat in Municipiul Vatra Dornei pentru anul 2018”

HOTARÂREA NR. 26

privind aprobarea preţurilor de pornire la licitaţie pentru masa lemnoasă pe picior, din partizile constituite din fondul forestier proprietatea mun. Vatra Dornei si aprobarea preţurilor de pornire la licitaţie pentru masa lemnoasă fasonată lemn rotund pentru cherestea (buştean gater) (lei/mc volum brut lei/mc coajă, lei/mc volum net) rezultată din partizile exploatate în prestări servicii de pe fondul forestier proprietatea mun. Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 27

privind stabilirea salariilor de baza pentru funcţiile din cadrul Serviciului intretinere cladiri si spatii verzi din cadrul Primariei Municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 28

privind aprobarea organizarii si a sumelor necesare evenimentului cultural “Dialogul artelor” la Vatra Dornei.

HOTARÂREA NR. 29

privind aprobarea contului de executie a bugetelor de venituri si cheltuieli precum si a volumului de masa lemnoasa exploatata in anul 2018 din fondul forestier proprietatea Municipiului Vatra Dornei, intocmit de catre O.S.Dorna Candrenilor, O.S.Iacobeni, O.S. Carlibaba

HOTARÂREA NR. 30

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli preliminat pentru anul 2019, al fondului forestier, proprietatea Municipiului Vatra Dornei, propuse de catre O.S.Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 31

privind aprobarea conform Normelor procedurale pentru achizitionarea de servicii de creditare bancara in vederea contractarii imprumutului in valoare de 12.700.000 lei destinat cofinantarii/finantarii investitiilor publice de interes local

HOTARÂREA NR. 32

privind aprobarea scutirii de la plata impozitului incepand cu data de 01.01.2019 pentru pentru CAR Pensionari Vatra Dornei, pentru cladirea si terenul aferent acesteia,din Str.Negresti nr.8

HOTARÂREA NR. 33

privind Asocierea intre Municipiul Vatra si SC LIDL ROMANIA SCS in vederea amenajarii acceselor rutiere catre imobilul proprietate privata a acestora

HOTARÂREA NR. 34

privind infiintarea Organizatiei de Management al Destinatiei „Tara Dornelor”

HOTARÂREA NR. 35

privind aprobarea pierderilor rezultate din prestarea serviciului public de transport, distributie si furnizare a energiei termice in sistem centralizat in Municipiul Vatra Dornei pentru anul 2018

HOTARÂREA NR. 36

privind completarea art.2 al HCL nr.286/2018 privind “ aprobarea contractarii unui credit in valoare de 12.700.000 in vederea cofinantarii/finantarii unor obiective de investitii de interes local”

HOTARÂREA NR. 37

privind aprobarea scutirii de la plata majorarilor/penalitatilor de intarziere aferente impozitelor si taxelor locale datorate bugetului local de catre persoane fizice de pe raza administrativ teritoriala a Municipiului Vatra Dornei, conform HCL nr.179/30.07.2018

HOTARÂREA NR. 38

privind aprobarea scutirii de la plata majorarilor/penalitatilor de intarziere aferente impozitelor si taxelor locale datorate bugetului local de catre persoane juridice, intreprinderi individuale, intreprinderi familiale, persoane fizice autorizate, asociatii familiale de pe de pe raza administrativ teritoriala a Municipiului Vatra Dornei, conform HCL nr.221/28.09.2018

HOTARÂREA NR. 39

privind atestarea apartenentei la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei a unor imobile şi modificarea inventarului domeniului privat prin introducearea de noi poziţii

HOTARÂREA NR. 40

privind aprobarea vanzarii unui apartament tip ANL, situat in Municipiul Vatra Dornei, Str.Unirii nr.67A, Sc.B, Et.1, ap.7, catre Vizitiu Dumitru Mihai si Vizitiu Andreea Simona

HOTARÂREA NR. 41

privind aprobarea vanzarii unui apartament tip ANL, situat in Municipiul Vatra Dornei, Str.Podu Verde, nr.1, Bl.1, Sc.C, Et.4, ap.11, catre Morosanu Catalin si Morosanu Petronela

HOTARÂREA NR. 42

privind aprobarea vanzarii unui apartament tip ANL, situat in Municipiul Vatra Dornei, Str.Calea Transilvaniei, nr.22, Bl.B, Sc.B, Et.1, ap.7, catre Pop Daniela Elena

HOTARÂREA NR. 43

privind aprobarea vanzarii imobilului situat in Str.Mihai Eminescu, nr.25, et.1, ap.14, in suprafata de 38,82 mp, proprietatea Municipiului Vatra Dornei, domeniul privat,cu respectarea dreptului de preemţiune pentru Lostun Fenicia

HOTARÂREA NR. 44

privind stabilirea componenței echipei mobile pentru intervenția de urgenţă în cazurile de violență domestică, constituita din membrii Directiei de Asistenta Sociala

HOTARÂREA NR. 45

privind stabilirea unor criterii proprii de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat

HOTARÂREA NR. 46

privind aprobarea vanzarii terenului aferent imobilului situat in Str.Pacii, f.n., cu respectarea dreptului de preemtiune pentru Nutu Tiberiu, proprietarul constructiei

HOTARÂREA NR. 47

privind aprobarea unui sprijin financiar pentru Asociatia Crestin Filantropica Sfintii Voievozi “Mihail si Gavril”, pentru plata cheltuielilor la energia termica pentru luna ianuarie 2019

HOTARÂREA NR. 48

privind aprobarea atribuirii unui lot de teren conform Legii nr.15/2003

HOTARÂREA NR. 49

privind aprobarea contului de execuţie bugetară pentru trimestrul IV al anului 2018

HOTARÂREA NR. 50

privind aprobarea scăderii din gestiune a masei lemnoase rezultată din partida de curăţiri constituită de O.S Dorna Candrenilor de pe suprafaţa de fond forestier proprietatea municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 51

privind aprobarea procentului pentru fondul de conservare aferent anului 2019 propus de O.S. Vatra Dornei, O.S.Iacobeni, OS Dorna Candrenilor si OS Cirlibaba, pentru fondul forestier proprietatea municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 52

privind aprobarea preţurilor de pornire la licitaţie pentru masa lemnoasă pe picior, din partida constituită pe fondul forestier proprietatea MUN. VATRA DORNEI

HOTARÂREA NR. 53

privind alocarea sumei de 4000 de lei catre scoala Gimnaziala nr.4 in vedere deplasarii unui grup de elevi in Polonia-Kozieglowy in vizita de studiu

HOTARÂREA NR. 54

privind modificarea art.2 al HCL nr.279/2018 “privind aprobarea vanzarii suprafetei de 44 mp teren situat in Str.Lumea Noua nr.39,aferent locuintei proprietate personala, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru Leonte Genoveva”

HOTARÂREA NR. 55

privind aprobarea actualizarii proiectului “Crearea unui spatiu de agreement si loisir in statiunea Balneo-Climaterica Vatra Dornei ”si a cheltuielilor legate de proiect, propus spre finantare prin POR 2014-2020,P.I.7.1

HOTARÂREA NR. 56

privind actualizarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico econimici, ai investitiei “Crearea unui spațiu de agrement și loisir în stațiunea balneo - climaterică Vatra Dornei” finantat prin POR 2014-2020,P.I.7.1”

HOTARÂREA NR. 57

privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui teren aparţinînd domeniului privat al Municipiului Vatra Dornei, in suprafata de 516 mp, teren situat in Str.Runc, f.n.

HOTARÂREA NR. 58

privind aprobarea a organigramei, a statului de funcţii şi a statului de personal a Spitalului Municipal Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 59

privind aprobarea documentatiei cu propunerea de alipire a trei suprafete de teren situat in Str.Pacii nr.1, Vatra Dornei, jud.Suceava

HOTARÂREA NR. 60

privind aprobarea documentatiei cu propunerea de alipire a trei suprafete de teren situat in Str.Parcului nr.2, Vatra Dornei, jud.Suceava

HOTARÂREA NR. 61

privind aprobarea documentatiei cu propunerea de alipire a trei suprafete de teren situat in Str.Republicii nr.1A, Vatra Dornei, jud.Suceava

HOTARÂREA NR. 62

privind aprobarea cheltuielilor aferente deplasării Ansamblului folcloric de copii „Plaiurile Dornelor” din cadrul Clubului Copiilor şi Elevilor Vatra Dornei in Boston-SUA la evenimentele cultural educative organizate in perioada 08-30.04.2019

HOTARÂREA NR. 63

privind asocierea municipiului VATRA DORNEI, cu alte unități administrativ-teritoriale, în vederea înființării Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „MOLDOVA SE DEZVOLTĂ”

HOTARÂREA NR. 64

privind aprobarea actualizarii proiectului si a cheltuielilor legate de proiectul EXTINDERE, MODERNIZARE SI DOTARE CU ECHIPAMENTE SI APARATURA MEDICALA A AMBULATORIULUI SPITALULUI MUNICIPAL VATRA DORNEI”, propus spre finantare prin POR 2014-2020, în faza de Studiu de Fezabilitate

HOTARÂREA NR. 65

privind actualizarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico econimici, ai investitiei “EXTINDERE, MODERNIZARE SI DOTARE CU ECHIPAMENTE SI APARATURA MEDICALA A AMBULATORIULUI SPITALULUI MUNICIPAL VATRA DORNEI, propus spre finantare prin POR 2014-2020, în faza de Studiu de Fezabilitate

HOTARÂREA NR. 66

privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru şedinţele consiliului local al municipiului Vatra Dornei pentru urmatoarele 3 luni

HOTARÂREA NR. 67

privind aprobarea scutirii de la plata majorarilor/penalitatilor de intarziere aferente impozitelor si taxelor locale datorate bugetului local de catre persoane fizice de pe raza administrativ teritoriala a Municipiului Vatra Dornei, conform HCL nr.179/30.07.2018

HOTARÂREA NR. 68

privind aprobarea scutirii de la plata majorarilor/penalitatilor de intarziere aferente impozitelor si taxelor locale datorate bugetului local de catre persoane juridice, intreprinderi individuale, intreprinderi familiale, persoane fizice autorizate, asociatii familiale de pe de pe raza administrativ teritoriala a Municipiului Vatra Dornei, conform HCL nr.221/28.09.2018

HOTARÂREA NR. 69

privind trecerea unor imobile din domeniul public în domeniul privat al municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 70

privind aprobarea documentatiei PUZ+RLU(REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT PUZ)-pentru - Construire spatii comercile, sediu Autogara si Imprejmuire – amplasament str.Oborului, nr.4, CF 30344, Beneficiar- SC TRANSPORT AUTO SEVERIN SA.

HOTARÂREA NR. 71

privind aprobarea vanzarii unui apartament tip ANL, situat in Municipiul Vatra Dornei, Str. Str.Calea Transilvaniei, Bl.A, Sc.B, Et.2, ap.6, catre Cojocaru Amalia Paula si Cojocaru Mihai

HOTARÂREA NR. 72

privind aprobarea vanzarii imobilului situat in Str.Calea Tranislvaniei, nr.18, in suprafata de 53,30 mp, proprietatea Municipiului Vatra Dornei, domeniul privat,cu respectarea dreptului de preemţiune pentru Tutuianu Mihaiela Simona, locatarul imobilului

HOTARÂREA NR. 73

privind aprobarea vanzarii imobilului situat in Str.Unirii nr.15, in suprafata de 28,4 mp, proprietatea Municipiului Vatra Dornei, domeniul privat,cu respectarea dreptului de preemţiune pentru Enea Ciprian, locatarul imobilului

HOTARÂREA NR. 74

privindaprobarea vanzarii suprafetei de 19 mp teren situat in Str. Parcului nr.27, aferent curtii, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru Roman Vasile si Roman Elena

HOTARÂREA NR. 75

privind aprobarea unui sprijin financiar pentru Asociatia Crestin Filantropica Sfintii Voievozi “Mihail si Gavril”, pentru plata cheltuielilor la energia termica pentru luna februarie 2019

HOTARÂREA NR. 76

privindaprobarea vanzarii suprafetei de 55 mp teren situat in Str.Pacii, teren proprietatea Municipiului Vatra Dornei, domeniul privat,cu respectarea dreptului de preemţiune pentru SC MERIDIAN TURISM SA

HOTARÂREA NR. 77

privindaprobarea vanzarii suprafetei de 127 mp teren situat in Str.Cetinei, nr.3, aferent curtii, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru Oancea Lucica

HOTARÂREA NR. 78

privind aprobarea documenatatiei cu propunerea de dezlipire a imobilului cu nr.cadastral 37164 din CF 37164 situat in Str.Poligonului f..n., apartinand domeniului privat al Municipiului Vatra Dornei,

HOTARÂREA NR. 79

privind aprobarea sumelor necesare organizării Festivalului Judeţean de poezie,, Nichita în luna lui Marte”-ediţia a XIII-a, de catre Primaria Municipiului Vatra Dornei, prin Casa de Cultura

HOTARÂREA NR. 80

privind completarea art.2 al HCL nr.254/2018 privind „aprobarea numărului de burse şcolare de care pot beneficia elevii din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Vatra Dornei”

HOTARÂREA NR. 81

privind aprobarea vanzarii suprafetei de 5287 mp teren proprietatea Municipiului Vatra Dornei, domeniul privat, teren situat in Str.22 Decembrie nr.22 C, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru SC NICIMAN SA

HOTARÂREA NR. 82

privind diminuarea capitalului social al SC Ecologica Vatra- Dornei SRL ce are ca actionar unic Municipiul Vatra Dornei, si stabilirea valorii partilor sociale

HOTARÂREA NR. 83

privind aprobarea preţurilor de pornire la licitaţie pentru masa lemnoasă fasonată lemn rotund pentru cherestea (buştean gater) (lei/mc volum brut/ lei/mc coajă, lei/mc volum net) rezultată din partizile exploatate în prestări servicii de pe fondul forestier proprietatea mun. Vatra Dornei de la O.S Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 84

privind aprobarea sumei necesara intocmirii Studiului de fezabilitate pentru intocmirea proiectul „Dezvoltarea Domeniului schiabil –in statiunea Vatra Dornei”

HOTARÂREA NR. 85

privind aprobarea sumei necesara intocmirii Studiului de fezabilitate pentru proiectul „Cresterea calitatii serviciilor turistice in Bazinul Dornelor prin amenajarea posturilor de Salvamont”

HOTARÂREA NR. 86

privind modificarea Art.3 din Contractul de administrare a fondului forestier, proprietatea Municipiului Vatra Dornei, incheiat intre Municipiul Vatra Dornei si Directia Silvica Suceava prin Ocolul Silvic Vatra Dornei, OS Dorna Candrenilor, OS Carlibaba si OS Iacobeni, privind cheltuielile pentru paza padurii

HOTARÂREA NR. 87

privind aprobarea procentului privind accesibilizarea fondului forestier naţional

HOTARÂREA NR. 88

privind aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizati in cadrul proiectului “Modernizare drum Comunal DC76 Gherghiteni-Rusca Km 0+000 – 2+000”

HOTARÂREA NR. 89

privind aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizati in cadrul proiectului “CONTINUARE LUCRARI LA GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT STR. CHILIA, NR. 9A

HOTARÂREA NR. 90

privind aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizati in cadrul proiectului REABILITARE-MODERNIZARE SCOALA GIMNAZIALA, NR.1, VATRA DORNEI

HOTARÂREA NR. 91

privind aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizati in cadrul proiectului “CONTINUARE LUCRĂRI LA LICEUL ION LUCA, INTERNAT ȘI CANTINĂ, CU SCHIMBARE DE DESTINAȚIE ÎN SĂLI DE CLASĂ ȘI INTERNAT”

HOTARÂREA NR. 92

privind aprobarea sumei necesara realizarii Parteneriatului cu Radio Romania Cultural

HOTARÂREA NR. 93

privind aprobarea scutirii de la plata majorarilor/penalitatilor de intarziere aferente impozitelor si taxelor locale datorate bugetului local de catre persoane fizice de pe raza administrativ teritoriala a Municipiului Vatra Dornei, conform HCL nr.179/30.07.2018

HOTARÂREA NR. 94

privind aprobarea scutirii de la plata majorarilor/penalitatilor de intarziere aferente impozitelor si taxelor locale datorate bugetului local de catre persoane juridice, intreprinderi individuale, intreprinderi familiale, persoane fizice autorizate, asociatii familiale de pe de pe raza administrativ teritoriala a Municipiului Vatra Dornei, conform HCL nr.221/28.09.2018

HOTARÂREA NR. 95

privind aprobarea indexării cu rata inflatiei a impozitelor şi taxelor locale care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, aplicabile în anul fiscal 2020

HOTARÂREA NR. 96

privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui teren aparţinînd domeniului privat al Municipiului Vatra Dornei, in suprafata de 1949 mp, teren situat in Str.Parcului, f.n.,,Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei,

HOTARÂREA NR. 97

privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui teren in suprafata de 420 mp aparţinînd domeniului privat al Municipiului Vatra Dornei, situat in Str.Petreni f.n.

HOTARÂREA NR. 98

privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui teren aparţinînd domeniului privat al Municipiului Vatra Dornei, in suprafata de 100 mp, teren situat in Str.Runc, nr.10 ,Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei,

HOTARÂREA NR. 99

privind aprobarea unui sprijin financiar pentru Asociatia Crestin Filantropica Sfintii Voievozi “Mihail si Gavril”, pentru plata cheltuielilor la energia termica pentru luna martie 2019

HOTARÂREA NR. 100

privind acordarea avizului consultativ pentru acordarea titlului de Colegiu national/Colegiu unitatii de invatamant preuniversitar de stat Liceul teoretic”Ion Luca”

HOTARÂREA NR. 101

privind aprobarea unui ajutor financiar pentru Duca Vasile pentru efectuarea unui tratament medical

HOTARÂREA NR. 102

privind aprobarea sumelor necesare premierii elevilor participanti la olimpiadele scolare

HOTARÂREA NR. 103

privind respingerea proiectului de hotarare privind” completarea HCL nr.81/28.03.2019, privind „aprobarea vanzarii suprafetei de 5287 mp teren concesiont, proprietatea Municipiului Vatra Dornei, domeniul privat, teren concesionat situat in Str.22 Decembrie nr.22 C, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru SC NICIMAN SA”

HOTARÂREA NR. 104

privind aprobarea vanzarii spatiului medical, situat in Str.Mihai Eminescu nr.26, mansarda, proprietatea Municipiulului Vatra Dornei, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru Cabinet Medical Individual Dr.Gnaciuc Viorica

HOTARÂREA NR. 105

privind aprobarea sumei de 2000 de lei pentru Scoala Gimnaziala Nr.4 Vatra Dornei, pentru premierea elevilor participanti la Concursul Judetean de performanta scolara

HOTARÂREA NR. 106

privind atestarea apartenentei la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei a unor imobile şi modificarea inventarului domeniului privat prin introducearea de noi poziţii

HOTARÂREA NR. 107

privind modificarea HCL nr.319/2018 respectiv HCL nr. 30/2019 privind “ aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli preliminate pentru anul 2019, al fondului forestier, proprietatea Municipiului Vatra Dornei, propuse de catre O.S Vatra Dornei, O.S.Dorna Candrenilor şi O.S. Iacobeni »

HOTARÂREA NR. 108

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici in vederea realizarii obiectivului “Modernizare str.Crinului, Scorusului, Cetinei, Alunis-tronson II si reglementarea circulatiei rutiere si pietonale: sens giratoriu piata, sens unic urcare Str.Unirii-coborare Str.22 Decembrie, banda de preselectie Calea Transilvaniei in municipiul Vatra Dornei, Judetul Suceava”

HOTARÂREA NR. 109

privind aprobarea Programului de îmbunătățire a eficienței energetice pentru municipiul Vatra Dornei, actualizat

HOTARÂREA NR. 110

privind revocarea HCL nr.69/28.03.2019 privind „trecerea unor imobile din domeniul public în domeniul privat al municipiului Vatra Dornei”

HOTARÂREA NR. 111

privind revocarea pozitiei nr.2 si 3 din Anexa la HCL nr.198/30.08.2018, revocarea art.2 din HCL nr.198/30.08.2018 precum si revocarea art.2 al HCL nr.127/30.05.2018

HOTARÂREA NR. 112

privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al municipiului Vatra Dornei pentru anul 2019 şi a Programului anual de investiţii -2019 si a bugetului institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2019

HOTARÂREA NR. 113

privind aprobarea Programului anual privind regimul finantarilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Municipiului Vatra Dornei pentru activitati nonprofit de interes general pentru anul 2019

HOTARÂREA NR. 114

privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul < municipiul verde – mobilitate urbană durabilă în VATRA DORNEI > axa prioritară 3- prioritatea de investitii 4e- obiectiv specific 3.2

HOTARÂREA NR. 115

privind aprobarea participarii Municipiului Vatra Dornei la realizarea proiectului “Via Transilvanica”

HOTARÂREA NR. 116

privind aprobarea sumelor necesare premierii elevilor Scolii gimnaziale nr.4, participanti la olimpiadele scolare

HOTARÂREA NR. 117

privind aprobarea sumelor necesare premierii elevilor Scolii gimnaziale nr.1, participanti la olimpiadele scolare

HOTARÂREA NR. 118

privind aprobarea sumelor necesare premierii elevilor Scolii gimnaziale nr.2, participanti la olimpiadele scolare

HOTARÂREA NR. 119

privind aprobarea documentatiei tehnico economice si a indicatorilor tehnico economici ai proiectului < municipiul verde – mobilitate urbană durabilă în VATRA DORNEI >axa prioritară 3 prioritatea de investitii 4e obiectiv specific 3.2

HOTARÂREA NR. 120

privind aprobarea actualizarii HCL nr.114/24.04.2019 privind aprobarea “ proiectului si a cheltuielilor legate de proiectul < municipiul verde – mobilitate urbană durabilă în Vatra Dornei > axa prioritară 3- prioritatea de investitii 4e- obiectiv specific 3.2.”

HOTARÂREA NR. 121

privind aprobarea actualizarii hcl 119/24.04.2019 privind „aprobarea documentatiei tehnico economice si a indicatorilor tehnico economici ai proiectului < municipiul verde – mobilitate urbană durabilă în VATRA DORNEI >axa prioritară 3 prioritatea de investitii 4e obiectiv specific 3.2”

HOTARÂREA NR. 122

privind aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizati in cadrul proiectului “reabilitare si modernizare infrastructura rutiera in statiunea balneo-climaterica VATRA DORNEI”

HOTARÂREA NR. 123

privind aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizati in cadrul proiectului “Asfaltare strazi in Municipiul Vatra Dornei”

HOTARÂREA NR. 124

privind apartenenta la domeniul privat a unor imobile situate in intravilanul municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 125

privind apartenenta la domeniul privat a unor imobile situate in intravilanul municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 126

privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2019, precum si a Programului anual de investiţii pentru anul 2019

HOTARÂREA NR. 127

privind stabilirea componenţei Comisiei de negociere pentru achiziţionarea de imobile de pe piaţa liberă

HOTARÂREA NR. 128

privind aprobarea scutirii de la plata majorarilor/penalitatilor de intarziere aferente impozitelor si taxelor locale datorate bugetului local de catre persoane fizice de pe raza administrativ teritoriala a Municipiului Vatra Dornei, conform HCL nr.179/30.07.2018

HOTARÂREA NR. 129

privind aprobarea scutirii de la plata majorarilor/penalitatilor de intarziere aferente impozitelor si taxelor locale datorate bugetului local de catre persoane juridice, intreprinderi individuale, intreprinderi familiale, persoane fizice autorizate, asociatii familiale de pe de pe raza administrativ teritoriala a Municipiului Vatra Dornei, conform HCL nr.221/28.09.2018

HOTARÂREA NR. 130

privind aprobarea unui sprijin financiar pentru Asociatia Crestin Filantropica Sfintii Voievozi “Mihail si Gavril”, pentru plata cheltuielilor la energia termica pentru luna aprilie 2019

HOTARÂREA NR. 131

privind aprobarea preţurilor de pornire la licitaţie pentru masa lemnoasă pe picior, din partizile constituite pe fondul forestier proprietatea mun. VATRA DORNEI

HOTARÂREA NR. 132

privind aprobarea contului de execuţie bugetară pentru trimestrul I al anului 2019

HOTARÂREA NR. 133

privind aprobarea alocării sumei de 1000 lei în vederea susţinerii financiare a editării revistei ,, Popas la Han” a Şcolii Gimnaziale nr. 4 din Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 134

privind alocarea sumei de 4000 de lei pentru Liceul Teoretic ,,Ion Luca” pentru organizarea unei excursii pentru elevii olimpici la faza nationala si judeteana ale olimpiadelor scolare

HOTARÂREA NR. 135

privind aprobarea documenatatiei cu propunerea de dezlipire a imobilului cu nr.cadastral 38414 din CF 38414 situat in Str.Unirii f.n, judetul Suceava.

HOTARÂREA NR. 136

privind aprobarearaportului de evaluare a imobilului in suprafata de 3546 mp, situat in Str.Ulita Buliceni şi aprobarea cumpărării suprafetei de 3546 mp de la Petrescu Ecaterina, Petrescu Mihai si Petrescu Macedon, in vederea inchiderii finale a depozitului de deseuri Buliceni-Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 137

privind aprobarea tarifelor pentru serviciile medicale cu plata prestate de catre Spitalul Municipal Vatra Dornei in 2019

HOTARÂREA NR. 138

privind aprobarea vanzarii cotei de 8/100, respectiv suprafata de 27,24 mp din terenul aferent locuintei, situat in Str.Mihai Eminescu nr.27, parter, ap.1b, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru Moisan Laura Cristina, proprietara apartamentului

HOTARÂREA NR. 139

privind aprobarea vanzarii unui apartament tip ANL, situat in Municipiul Vatra Dornei, Str.Calea Transilvaniei, Bl.A, Sc.A, Et.4, ap.19, catre Popescu Florin si Popescu Alina Traiana

HOTARÂREA NR. 140

privind aprobarea sumelor necesare organizării evenimentului “Jocurile copilariei”

HOTARÂREA NR. 141

privind aprobrea sumelor necesare organizării vizitei tehnice pentru atestarea “Tarii Dornelor” ca destinatie de Ecoturism

HOTARÂREA NR. 142

privind aprobarea vanzarii unui apartament tip ANL, situat in Municipiul Vatra Dornei, Str.Podu Verde, Bl.1, Sc.D,Et.2, ap.4, catre Cernucan Calin si Cernucan Ionela

HOTARÂREA NR. 143

privind acordul Consiliului Local cu privire la participarea în Programul privind închiderea depozitelor de deşeuri municipale neconforme şi contractarea finanţării pentru realizarea lucrărilor de închidere finală a depozitului neconform de deşeuri municipale Buliceni-Vatra Dornei şi contractarea finanţării

HOTARÂREA NR. 144

privind aprobarea sumelor necesare desfăşurării manifestărilor ocazionate de “Ziua Universala a Iei”-Editia a VI a

HOTARÂREA NR. 145

privind aprobarea sumelor necesare organizării celei de-a treia editii a festivalului „Bucovina Acustic Park Vatra Dornei”

HOTARÂREA NR. 146

privind aprobarea tarifelor ce vor fi practicate de catre sc ,,Ecologica Vatra Dornei” SRL, pentru desfasurarea activitatilor de salubrizare şi ecologizare pe raza municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 147

privind aprobarea indicatorilor de performanta pentru Serviciul Public de Salubrizare prestat de catre SC ECOLOGICA SRL,realizati pentru anul 2018

HOTARÂREA NR. 148

privind aprobarea indicatorilor de performanta pentru Serviciul Public de Salubrizare prestat de catre SC ECOLOGICA SRL,realizati pentru trimestrul I al anului 2019

HOTARÂREA NR. 149

privind aprobarea decontarii din bugetul local al Municipiului Vatra Dornei, catre SC ECOLOGICA SRL a contribuției pentru economia circulară, în cuantumul de 29.392,80 de lei

HOTARÂREA NR. 150
privind aprobarea unui ajutor financiar pentru Scripcaru Corneliu pentru efectuarea unui tratament medical
HOTARÂREA NR. 151 privind aprobarea sumelor necesare premierii elevilor Scolii gimnaziale nr.2, care au obtinut Locul I la concursul “Sanitarii priceputi”
HOTARÂREA NR. 152

privind trecerea unor imobile in domeniul public al municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava

HOTARÂREA NR. 153

privind clasificarea în categoria de folosinta drumuri publice de interes local a unor strazi neclasificate, din municipiului Vatra – Dornei, Județul Suceava

HOTARÂREA NR. 154

privind modificarea si completarea Inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava, înscris în Anexa la Hotărârea nr.66 din 31.08.1999, cu modificările şi completările ulterioare

HOTARÂREA NR. 155

privind completarea Inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava, înscris în Anexa la Hotărârea nr.66 din 31.08.1999, cu modificările şi completările ulterioare in vederea completarii si actualizarii Anexei nr.6 la HG nr.1357/2001, in sensul abrogarii pozitiei nr.411 si completarea cu pozitia nr.464

HOTARÂREA NR. 156

privind aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizati in cadrul proiectului “Modernizare drum Comunal DC76 Gherghiteni-Rusca Km 0+000 – 2+000”

HOTARÂREA NR. 157

privind atestarea apartenentei la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei a unor imobile şi modificarea inventarului domeniului privat prin introducearea de noi poziţii

HOTARÂREA NR. 158

privind actualizarea proiectului » complex de agrement lunca dornelor » si depunerea acestuia la FDI

HOTARÂREA NR. 159

privind aprobarea sumelor necesare deplasarii Ansamblului “Balada Dornelor “ din cadrul Clubului copiilor, in Polonia-Poznan la Festivalul International de folclor pentru copii FOLK FUN

HOTARÂREA NR. 160

privind constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local a domnului Bighiu Constantin Doru

HOTARÂREA NR. 161

privind aprobarea actualizării documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției”REABILITAREA INFRASTRUCTURII ECONOMICE SI SOCIALE IN MUNICIPIUL VATRA DORNEI”, în faza de Studiu de Fezabilitate

HOTARÂREA NR. 162
privind constituirea Comisiei de dare în plată si aprobarea Procedurilor pentru activitatea Comisiei, in vederea stingerii creantelor fiscale datorate bugetului local prin trecerea în proprietatea publică a municipiului Vatra Dornei a unor bunuri imobile proprietatea debitorilor, conform art.263 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare
HOTARÂREA NR. 163

privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico economici ai investitiei si a destinatiei de locuinte sociale pentru proiectul „Construirea a două blocuri de locuinte sociale în regim de înăltime p+3 în municipiul Vatra Dornei pe str. Mălinilor”

HOTARÂREA NR. 164

privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico economici ai investitiei pentru finanatarea din bugetul local a cheltuielilor pentru proiectul „Construirea a două blocuri de locuinte sociale în regim de înăltime p+3 în municipiul Vatra Dornei pe str. Mălinilor”

HOTARÂREA NR. 165

privind aprobarea actualizarii proiectului “Crearea unui spatiu de agreement si loisir in statiunea Balneo-Climaterica Vatra Dornei ”si a cheltuielilor legate de proiect, finantat prin POR 2014-2020,P.I.7.1

HOTARÂREA NR. 166

privind actualizarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico econimici, ai investitiei “Crearea unui spațiu de agrement și loisir în stațiunea balneo - climaterică Vatra Dornei” finantat prin POR 2014-2020,P.I.7.1”

HOTARÂREA NR. 167

privind aprobarea finantarii de la bugetul local, a obiectivului de investiții „Lucrări Neeligibile Complementare Proiectului Reabilitare Și Modernizare Infrastructură Rutieră În Stațiunea Balneo-Climaterică Vatra Dornei - reabilitarea și modernizarea trotuarelor aferente Străzii Vasile Lițu, Reabilitare Pod Foresta, Reabilitare Parcare strada Dornelor, reabilitare și modernizare racorduri între străzile incluse în proiect și strazile adiacente pentru străzile Bistriței, Bârnărel, Eroilor”

HOTARÂREA NR. 168

privind atestarea apartenentei la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei a unor imobile şi modificarea inventarului domeniului privat prin introducearea de noi poziţii

HOTARÂREA NR. 169

privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru şedinţele consiliului local al municipiului VATRA DORNEI pentru urmatoarele 3 luni

HOTARÂREA NR. 170

privind validarea mandatului de consilier local a domnului Rezus Octavian Mihai

HOTARÂREA NR. 171

privind aprobarea scutirii de la plata majorarilor/penalitatilor de intarziere aferente impozitelor si taxelor locale datorate bugetului local de catre persoane fizice de pe raza administrativ teritoriala a Municipiului Vatra Dornei, conform HCL nr.179/30.07.2018

HOTARÂREA NR. 172

privind aprobarea scutirii de la plata majorarilor/penalitatilor de intarziere aferente impozitelor si taxelor locale datorate bugetului local de catre persoane juridice, intreprinderi individuale, intreprinderi familiale, persoane fizice autorizate, asociatii familiale de pe de pe raza administrativ teritoriala a Municipiului Vatra Dornei, conform HCL nr.221/28.09.2018

HOTARÂREA NR. 173

privind aprobarea unui sprijin financiar pentru Asociatia Crestin Filantropica Sfintii Voievozi “Mihail si Gavril”, pentru plata cheltuielilor la energia termica pentru luna mai 2019

HOTARÂREA NR. 174

privind aprobarea vanzarii unui apartament tip ANL, situat in Municipiul Vatra Dornei, Str.Calea Transilvaniei, Bl.A, Sc.B, ap.2, catre Apetri Loredana

HOTARÂREA NR. 175

privindaprobarea vanzarii unui apartament tip ANL, situat in Municipiul Vatra Dornei, Str.Calea Transilvaniei, Bl.A, Sc.A, ap.3, catre Muresan Irina Liliana si Muresan Bogdan Alexandru

HOTARÂREA NR. 176

privind aprobarea vanzarii unui apartament tip ANL, situat in Municipiul Vatra Dornei, Str.Podu Verde, Bl.1, Sc.C, Et.1, ap.1, catre Marica Mariana

HOTARÂREA NR. 177

privind aprobarea vanzarii unui apartament tip ANL, situat in Municipiul Vatra Dornei, Str.Unirii, nr.67A Bl.A, Sc.B, Et.4, ap.17, catre Marian Cristian si Marian Ionela Codruta

HOTARÂREA NR. 178

privind aprobarea unui ajutor de urgenta Berari Niculai, pentru reconstruirea locuintei afectata de incendiu din strada Silvicultorului nr. 5

HOTARÂREA NR. 179

privind acordul Consiliului local privind transmiterea temporara a unor suprafete de teren proprietatea Municipiului Vatra Dornei,pe perioada executarii lucrarilor catre TRANSGAZ SA MEDIAS, pentru realizarea obiectivului de investitii”Conducta de transport gaze naturale Campulung Moldovenesc –Vatra Dornei”

HOTARÂREA NR. 180

privind aprobarea preţurilor de pornire la licitaţie pentru masa lemnoasă pe picior, din partida constituită pe fondul forestier proprietatea mun. Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 181

privind aprobarea instituirii unui drept de servitute de trecere asupra imobilului teren cu numarul cadastral 38701 ca fond aservit proprietatea privata a Municipiului Vatra Dornei in favoarea imobilului - teren cu numar cadastral 3487 ca fond dominant

HOTARÂREA NR. 182

privind acordarea unor premii pentru familiile care au împlinit 50 ani de căsătorie

HOTARÂREA NR. 183

privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2019, bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii precum si a Programului anual de investiţii pentru anul 2019

HOTARÂREA NR. 184

privind aprobarea vanzarii cotei de 200/637 in suprafata de 200 mp aferenta Hotelului Maestro situat in Str.Republicii,catre SC EUROINTER SPORT SRL

HOTARÂREA NR. 185

privind aprobarea documenatatiei cu propunerea de dezlipire a imobilului cu nr.cadastral 31730 din CF 31730 situat in Str.22 Decembrie nr.20, judetul Suceava

HOTARÂREA NR. 186

privind alocarea sumei de 2000 de lei pentru organizarea Concursului local de sah

HOTARÂREA NR. 187

privind aprobarea achizitionarii a 400 de harti turistice cu traseele de mountain bike din zona Moldovei

HOTARÂREA NR. 188

privind aprobarea sumei necesara, în vederea deplasării Ansamblului Dorna Dorului – Vatra Dornei la Botosani, la manifestarile cultural artistice dedicate Zilei Satului Tudora-Judetul Botosani

HOTARÂREA NR. 189

privind aprobarea darii in plata prin trecerea in proprietatea publica a Municipiului Vatra Dornei, a unui bun imobil proprietatea d-lui Pohoata Cezar Virgil si Pohoata Iuliana si stingerea creantelor fiscale datorate bugetului local, conform art.263 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare

HOTARÂREA NR. 190

privind aprobarea actualizarii proiectului “Crearea unui spatiu de agrement si loisir in statiunea Balneo-Climaterica Vatra Dornei ”si a cheltuielilor legate de proiect, finantat prin POR 2014-2020,P.I.7.1

HOTARÂREA NR. 191

privind actualizarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico econimici, ai investitiei “Crearea unui spațiu de agrement și loisir în stațiunea balneo - climaterică Vatra Dornei” finantat prin POR 2014-2020,P.I.7.1”

HOTARÂREA NR. 192

privind aprobarea actualizarii proiectului si a cheltuielilor legate de proiectul < Municipiul verde – mobilitate urbană durabilă în Vatra Dornei > axa prioritară 3- prioritatea de investitii 4e- obiectiv specific 3.2.”, in faza de Studiu de fezabilitate

HOTARÂREA NR. 193

privind aprobarea actualizarii documentatiei tehnico economice si a indicatorilor tehnico economici ai proiectului < municipiul verde – mobilitate urbană durabilă în Vatra Dornei >axa prioritară 3 prioritatea de investitii 4e obiectiv specific 3.2”, in faza de studiu de fezabilitate

HOTARÂREA NR. 194

privind aprobarea actualizarii proiectului si a cheltuielilor legate de proiectul < Municipiul verde – mobilitate urbană durabilă în Vatra Dornei > axa prioritară 3- prioritatea de investitii 4e- obiectiv specific 3.2.”, in faza de Studiu de fezabilitate

HOTARÂREA NR. 195

privind aprobarea actualizarii documentatiei tehnico economice si a indicatorilor tehnico economici ai proiectului < municipiul verde – mobilitate urbană durabilă în Vatra Dornei >axa prioritară 3 prioritatea de investitii 4e obiectiv specific 3.2”, in faza de studiu de fezabilitate

HOTARÂREA NR. 196

privind aprobarea scutirii de la plata majorarilor/penalitatilor de intarziere aferente impozitelor si taxelor locale datorate bugetului local de catre persoane fizice de pe raza administrativ teritoriala a Municipiului Vatra Dornei, conform HCL nr.179/30.07.2018

HOTARÂREA NR. 197

privind aprobarea scutirii de la plata majorarilor/penalitatilor de intarziere aferente impozitelor si taxelor locale datorate bugetului local de catre persoane juridice, intreprinderi individuale, intreprinderi familiale, persoane fizice autorizate, asociatii familiale de pe de pe raza administrativ teritoriala a Municipiului Vatra Dornei, conform HCL nr.221/28.09.2018

HOTARÂREA NR. 198

privind aprobarea vanzarii unui apartament tip ANL, situat in Municipiul Vatra Dornei, Str.Unirii Sc.B,et.2, ap.12, catre Popescu Liliana Mihaela si Popescu George Cristian

HOTARÂREA NR. 199
privind aprobarea vanzarii imobilului situat in Str.Pinului nr.23, in suprafata de 68 mp, proprietatea Municipiului Vatra Dornei, domeniul privat,cu respectarea dreptului de preemţiune pentru Prundean Oana Maria
HOTARÂREA NR. 200

privind aprobarea vanzarii suprafetei de 149 mp teren situat in Str.Lumea Noua nr.39, proprietatea Municipiului Vatra Dornei, aferenta curtii, catre Leonte Genoveva, proprietara locuintei situata in aceasta curte

HOTARÂREA NR. 201

privind aprobarea vanzarii cotei de 41% in suprafata de 161 mp , aferenta locuintei situata in Str.Vicilicilor, nr.19, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru Valica Sotiria prin curator Valica Mihai

HOTARÂREA NR. 202

privind atestarea apartenentei la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei a unor imobile şi modificarea inventarului domeniului privat prin introducearea de noi poziţii

HOTARÂREA NR. 203

privind aprobarea vanzarii unui apartament tip ANL, situat in Municipiul Vatra Dornei, Str.Unirii, nr.67A Sc.A,et.4, ap.20, catre Simionescu Mirela Lacramioara

HOTARÂREA NR. 204

privind aprobarea vanzarii unui apartament tip ANL, situat in Municipiul Vatra Dornei, Str.Unirii nr.67A, Sc.A,et.1, ap.7, catre Mezdrea Felicia

HOTARÂREA NR. 205

privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2019, bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii precum si a Programului anual de investiţii pentru anul 2019

HOTARÂREA NR. 206

privind aprobarea preţurilor de pornire la licitaţie pentru masa lemnoasă pe picior şi aprobarea preţurilor de pornire la licitaţie pentru masa lemnoasă fasonată lemn rotund pentru cherestea buştean gater răşinoase (lei/mc volum brut), lemn rotund celuloză răşinoase (lei/mc volum brut) şi lemn de foc (lei/mc volum brut) rezultată din partizile exploatate în prestări servicii de pe fondul forestier proprietatea mun. Vatra Dornei de la O.S Vatra Dornei şi O.S Iacobeni

HOTARÂREA NR. 207

privind aprobarea organizarea Festivalului de film de scurt metraj”Caravana Next”

HOTARÂREA NR. 208

privind stabilirea perioadei, a programului si a sumelor necesare desfasurarii “Zilelor Municipiului” Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 209

privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în cadrul Consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ din municipiul Vatra Dornei”

HOTARÂREA NR. 210
privind alocarea sumei de 2000 de lei pentru organizarea Concursului local de sah
HOTARÂREA NR. 211

privind aprobarea Notei conceptuale pentru proiectul” CREȘTEREA CALITĂȚII SERVICIILOR TURISTICE ÎN BAZINUL DORNELOR, PRIN AMENAJAREA POSTURILOR DE SALVAMONT,Municipiul Vatra Dornei”

HOTARÂREA NR. 212

privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul < revitalizarea infrastructurii economice si sociale in municipiul VATRA DORNEI >

HOTARÂREA NR. 213

privind aprobarea actualizării documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției REVITALIZAREA INFRASTRUCTURII ECONOMICE SI SOCIALE IN MUNICIPIUL VATRA DORNEI, în faza de Studiu de Fezabilitate

HOTARÂREA NR. 214

privind aprobarea sumei necesara organizarii spectacolului folcloric sustinut de IOAN BOCSA SI ANSAMBLUL FOLCLORIC ”ICOANE” în data de 16 august 2019

HOTARÂREA NR. 215

privind aprobarea participării municipiului Vatra Dornei la programul de termoficare “ Reabilitarea sistemului de alimentare centralizată cu căldură a municipiului Vatra Dornei “cu implementare în perioada 2019 – 2027, a graficului de eșalonare anuală a investiției și a contribuției anuale proprii de la bugetul local, precum și a sumelor solicitate din bugetul M.D.R.A.P.

HOTARÂREA NR. 216
privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli, bugetului instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, creditelor interne pe anul 2019, Programului anual de investiții anual, an 2019 și constituirea fondului de rezervă în bugetul local
HOTARÂREA NR. 217

privind aprobarea ajustarii pretului contractului de achizitie publicaInfiintare parcari auto – CPV – 45223300 - 9”

HOTARÂREA NR. 218

privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului Vatra Dornei, Județul Suceava

HOTARÂREA NR. 219

privind repartizarea, în vederea închirierii fără licitație publică, a unui spațiu situat în Municipiul Vatra Dornei, strada Mihai Eminescu, nr. 15, pentru organizarea și funcționarea Biroului Parlamentar, deputat Cătalin – Ioan Nechifor

HOTARÂREA NR. 220

privind aprobarea organigramei și a statului de funcții, a personalului contractual al Spitalului Municipal Vatra Dornei și a personalului din cadrul cabinetelor finanțat din bugetul de stat conform O.M.S. nr. 1029/2010, din structura Spitalului Municipal Vatra Dornei, județ Suceava

HOTARÂREA NR. 221

privind revocarea H.C.L. nr. 33 din 30.01.2019, privind privind asocierea între municipiul Vatra Dornei și S.C. Lidl România SCS, în vederea amenajării acceselor rutiere către imobilul proprietate privată a acestora

HOTARÂREA NR. 222

privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli și Programului anual de investiții, an 2019

HOTARÂREA NR. 223

privind revocarea H.C.L. nr. 34 din 30.01.2019, privind înființarea Organizației de Management ” Țara Dornelor ”

HOTARÂREA NR. 224

privind aprobarea Regulamentului de intervenție – reabilitare a fațadelor, pentru creșterea calității arhitectural – ambientale a clădirilor în municipiul Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 225

privind privind aprobarea proiectului “ Reabilitare parcare Bloc UCRUPS. și căi de acces Sală Sport și Școala Generală Nr. 2 ”

HOTARÂREA NR. 226

privind acordarea unui drept de servitute de trecere auto și cu piciorul, în favoarea S.C. Niciman S.A. proprietara imobilului teren identificat prin C.F. nr. 30.010, fond dominant peste imobilul teren identificat prin C.F. nr. 38.646, fond aservit, proprietate privată a municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 227

privind acordul de principiu al consiliului local al municipiului Vatra Dornei, pentru demararea procedurii de înființare a
Organizației de Management Țara Dornelor”

HOTARÂREA NR. 228
privind modificarea tarifelor ce vor fi practicate de catre Sc ,,Ecologica Vatra Dornei” SRL, pentru activitatea de colectare separata,transport separat si depozitare deseuri municipale, pe raza municipiului Vatra Dornei
HOTARÂREA NR. 229 privind vânzarea cu drept de preemțiune a unui imobil teren intravilan cu o suprafata de 300 mp. teren aferent construcției proprietatea sotilor Prundean Oana si Prundean Constantin
HOTARÂREA NR. 230

privind achiziționarea unui imobil – construcție, situat în municipiul Vatra Dornei, strada Florilor nr. 2, si stabilirea plafonului maxim de licitare in vederea adjudecarii bunului in cadrul licitatiei din 03.09.2019, organizată de către Lichidator Judiciar “ MUȘAT & ASOCIAȚII

HOTARÂREA NR. 231 privind ajutorarea copiilor bolnavi de cancer în vederea imbunătățirii calității vietii acestora prin alocarea sumei de 3.300 lei din fondul de rezervă bugetară, prin aderarea municipiului Vatra Dornei, la Programul “ Magic Ticket”
HOTARÂREA NR. 232

privind aprobarea preţurilor de pornire la licitaţie pentru masa lemnoasă pe picior şi aprobarea preţurilor de pornire la licitaţie pentru masa lemnoasă fasonată lemn rotund pentru cherestea buştean gater răşinoase (lei/mc volum brut), lemn rotund celuloză răşinoase (lei/mc volum brut) şi lemn de foc (lei/mc volum brut) rezultată din partizile exploatate în prestări servicii de pe fondul forestier proprietatea mun. Vatra Dornei de la O.S.Dorna Candrenilor, O.S Vatra Dornei şi O.S Iacobeni

HOTARÂREA NR. 233

privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuielipentru anul 2019, bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii , a Programului anual de investiţii pentru anul 2019 precum si bugetul creditelor interne de venituri si cheltuieli pentru anul 2019

HOTARÂREA NR. 234

privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru şedinţele consiliului local al municipiului Vatra Dornei pentru urmatoarele 3 luni

HOTARÂREA NR. 235

privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în cadrul Consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ din municipiul Vatra Dornei”

HOTARÂREA NR. 236

privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în cadrul Comisiilor pentru Evaluarea Calitatii in Educatie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 237

privind aprobarea vanzarii unui apartament tip ANL, situat in Municipiul Vatra Dornei, Str.Podu Verde, Bl.1, Sc.D,Et.2, ap.4, catre Cernucan Calin si Cernucan Ionela

HOTARÂREA NR. 238

privind aprobarea vanzarii unui apartament tip ANL, situat in Municipiul Vatra Dornei, Str.Podu Verde, Bl.1, Sc.C, Et.1, ap.1, catre Marica Mariana

HOTARÂREA NR. 239

privind aprobarea vanzarii unui apartament tip ANL, situat in Municipiul Vatra Dornei, Str.Unirii nr.67A, Sc.A, et.2, ap.10, catre Corutiu Alina Nicoleta si Corutiu Mihai

HOTARÂREA NR. 240

privind aprobarea vanzarii unui apartament tip ANL, situat in Municipiul Vatra Dornei, Str.Calea Transilvaniei Bl.A, Sc.A, et.3, ap.13, catre Vieriu Carmen Gabriela

HOTARÂREA NR. 241
privind aprobarea vanzarii imobilului situat in Str.Vicilicilor, nr.19, in suprafata de 70,28 mp, proprietatea Municipiului Vatra Dornei, domeniul privat,cu respectarea dreptului de preemţiune pentru Vilcu Roxana-Ionela
HOTARÂREA NR. 242

privind aprobarea unui ajutor financiar pentru Boboc Alesia Denisa pentru efectuarea unui tratament medical

HOTARÂREA NR. 243

privind aprobarea schimbului de terenuri între Municipiul Vatra Dornei si Morosan Aurora si Bostiog Dorina

HOTARÂREA NR. 244 privind darea în administrare catre GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT “ALBA CA ZAPADA”VATRA DORNEI, cu personalitate juridică, a bunului imobil -construcţie şi terenul aferent Gradinitei cu orar prelungit, situat in Str.Chilia nr.9A
HOTARÂREA NR. 245

privind aprobarea ajustarii pretului contractului de lucrări nr. 7371/18.03.2019 din cadrul proiectului MODERNIZARE STRĂZI DE ACCES ȘI LOCURI DE RECREERE ÎN STAȚIUNEA BALNEO - CLIMATERICĂ VATRA DORNEI

HOTARÂREA NR. 246

privind aprobarea unui ajutor financiar pentru Botusan Cornelia pentru reconstructia locuintei afectata de incendiu, situata in Str.Podu Verde nr.9

HOTARÂREA NR. 247

privind atestarea apartenentei unor imobile la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 248

privind darea în administrare a spatiului situat in Str.Mihai Eminescu nr.38, parter, ap.3, in suprafata de 34,34 mp, catre Cabinet Individual Tabarcea-Moraru Cristina Delia, in vederea infiintarii unui Cabinet de cursuri de prim-ajutor

HOTARÂREA NR. 249

privind aprobarea preţurilor de pornire la licitaţie pentru masa lemnoasă fasonată lemn rotund pentru cherestea (buştean gater) şi lemn rotund celuloză (lei/mc volum brut lei/mc coajă, lei/mc volum net) rezultată din partizile exploatate în prestări servicii de pe fondul forestier proprietatea mun. Vatra Dornei de la O.S Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 250
privind trecerea unui imobil din domeniul public în domeniul privat al municipiului Vatra Dornei
HOTARÂREA NR. 251
privind aprobarea vanzarii imobilului situat in Str.Pinului, nr.37, in suprafata de 31 mp si cladirea anexa in suprafata de 19 mp, proprietatea Municipiului Vatra Dornei, domeniul privat,cu respectarea dreptului de preemţiune pentru Rusu Ilie
HOTARÂREA NR. 252

privindaprobarea contractului de furnizare apa minerala aferenta izvorului „Sentinela” de catre SC DORNA TURISM SA

HOTARÂREA NR. 253

privind aprobarea preţurilor de pornire la licitaţie pentru masa lemnoasă pe picior şi aprobarea preţurilor de pornire la licitaţie pentru masa lemnoasă fasonată lemn rotund pentru cherestea buştean gater răşinoase (lei/mc volum brut), lemn rotund celuloză răşinoase (lei/mc volum brut) şi lemn de foc (lei/mc volum brut) rezultată din partizile exploatate în prestări servicii de pe fondul forestier proprietatea mun. Vatra Dornei de la O.S Vatra Dornei şi O.S Iacobeni

HOTARÂREA NR. 254

privind aprobarea sumelor necesare acordarii burselor scolare din unitatile de invatamant preuniversitar de stat din municipiul Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 255 privind aprobarea vanzarii imobilului situat in Str. Vulturului nr.3A, in suprafata de 41,45 mp, proprietatea Municipiului Vatra Dornei, domeniul privat,cu respectarea dreptului de preemţiune pentru Luca Floarea
HOTARÂREA NR. 256
privind aprobarea vanzarii imobilului situat in Str. Vicilicilor nr.16., in suprafata de 39,10 mp, proprietatea Municipiului Vatra Dornei, domeniul privat,cu respectarea dreptului de preemţiune pentru Rodica Anisia
HOTARÂREA NR. 257 privind aprobarea vanzarii imobilului situat in Str. Str.Mihai Eminescu nr.34, in suprafata de 53,48 mp, proprietatea Municipiului Vatra Dornei, domeniul privat,cu respectarea dreptului de preemţiune pentru Chiorescu Iant Floarea
HOTARÂREA NR. 258

privind aprobarea modificarii art.17 alin.(3 ) al HCL nr.134/2018 privind „aprobarea atribuirii calitatii de ordonator tertiar de credite Clubului Sportiv Municipal “Dorna” Vatra Dornei, persoană juridică de drept public”

HOTARÂREA NR. 259

privind aprobarea desemnarii Consiliul de Administratie a Clubului Sportiv Municipal “Dorna” Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 260

privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2019, bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii , a Programului anual de investiţii pentru anul 2019 precum si bugetul creditelor interne de venituri si cheltuieli pentru anul 2019

HOTARÂREA NR. 261

privind aprobarea Planului de deszăpezire pentru perioada 15 noiembrie 2019– 15 aprilie 2020

HOTARÂREA NR. 262

privind completarea HCL nr.234/2018 privind “aprobarea delegării gestiunii serviciului de iluminat public și a documentatiei necesare delegarii gestiunii prin concesiune a serviciului de iluminat public in municipiul Vatra Dornei, Judetul Suceava”

HOTARÂREA NR. 263

privind aprobarea organizării Concursului Interjudeţean de matematică- si informatica „Memorialul Ştefan Dîrţu”ediţia a XXI-a

HOTARÂREA NR. 264

privind aprobarea unui ajutor financiar pentru Coman Ioan Mihnea pentru efectuarea Unui tratament medical

HOTARÂREA NR. 265

privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionareal Consiliului Local al municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 266 privind acordul Consiliului local al Municipiului Vatra Dornei, pentru ocuparea temporara de către S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. MEDIAS a terenului în suprafată de 0,3325 ha, situat în fondul forestier national, proprietate publica a Municipiului Vatra Dornei, amplasat în U.P.-I Vatra Dornei, u.a.119H,119J,119K, în vederea implementării proiectului “Conductă transport gaze naturale DN250 Pojorata – Vatra Dornei”
HOTARÂREA NR. 267

privind aprobarea NOTEI CONCEPTUALE pentru proiectul “DEZVOLTAREA DOMENIULUI SCHIABIL ÎN STAȚIUNEA VATRA DORNEI”

HOTARÂREA NR. 268

privind aprobarea TEMEI DE PROIECTARE pentru proiectul “CREȘTEREA CALITÃȚII SERVICIILOR TURISTICE ÎN BAZINUL DORNELOR PRIN AMENAJAREA POSTURILOR DE SALVAMONT, MUNICIPIUL VATRA DORNEI”

HOTARÂREA NR. 269

privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției REVITALIZAREA INFRASTRUCTURII ECONOMICE SI SOCIALE IN MUNICIPIUL VATRA DORNEI, în faza de Studiu de Fezabilitate

HOTARÂREA NR. 270

privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, a chiriilor şi a tarifelor pentru anul 2020

HOTARÂREA NR. 271
privind   aprobarea   vanzarii suprafetei de teren  de 110 mp aferenta locuintei si curtii,  situata in Str. Unirii nr.59A, proprietatea Municipiului Vatra Dornei, domeniul privat,cu respectarea dreptului de preemţiune pentru Prislopan Toader Laurentiu si Prislopan Renata Mihaela, proprietarii locuintei
HOTARÂREA NR. 272
privind  acordarea unor stimulente financiare pentru unii salariati din cadrul Spitalului Municipal Vatra Dornei
HOTARÂREA NR. 273 privind modificarea art.1 al HCL nr.226/23.08.2019 privind “acordarea  unui drept de servitute de trecere auto și cu piciorul, în favoarea S.C. Niciman S.A. proprietara imobilului teren identificat prin C.F. nr. 30.010, fond dominant peste imobilul teren identificat prin C.F. nr. 38.646, fond aservit, proprietate privată a municipiului Vatra Dornei”
HOTARÂREA NR. 274

privind atestarea apartenentei  la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei a unor imobile şi modificarea inventarului domeniului privat prin introducearea de noi poziţii

HOTARÂREA NR. 275

privind  aprobarea raportului informarii si consultarii publicului si a documentatiei Plan Urbanism de Detaliu(PUD) pentru recompattimentare, modernizare si schimbare destinatie a spatiilor existente situate in  Str.Mihai  Eminescu nr.35, proprietatea SC EUROINTER-SPORT SRL

HOTARÂREA NR. 276

privind aprobarea  premierii sportivului Hinti Rares, pentru  rezultatele deosebite obtinute la Campionatul de Schi alpin

HOTARÂREA NR. 277

privind  aprobarea TEMEI DE PROIECTARE  pentru proiectul DEZVOLTAREA DOMENIULUI SCHIABIL ÎN STAȚIUNEA VATRA DORNEI”

HOTARÂREA NR. 278

privind  aprobarea  indicatorilor tehnico economici  - STUDIUL DE FEZABILITATE  pentru proiectul CREȘTEREA CALITĂȚII SERVICIILOR TURISTICE ÎN BAZINUL DORNELOR  PRIN AMENAJAREA POSTURILOR DE SALVAMONT, MUNICIPIUL VATRA DORNEI

HOTARÂREA NR. 279

privind  aprobarea preţurilor de referinta pentru anul de productie 2020 pentru masa lemnoasă pe picior care se recolteaza din fondul forestier, proprietatea municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 280

privind posibilitatea volumului de masă lemnoasă ce urmează a fi exploatat în anul 2020 conform amenajamentul silvic, din fondul forestier proprietatea municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 281

privind  aprobarea listei de partizi  constituite, care urmează a fi exploatate în cursul anului 2020 de pe fondul forestier proprietatea Mun. Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 282

privind  aprobarea preturilor de pornire la licitatie pentru masa lemnoasa pe picior, din partizile constituite pe fondul forestier proprietatea Mun. Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 283

privind aprobarea unui ajutor  financiar pentru Prundean Bianca Iuliana-nevazatoare, pentru achizitionarea unei proteze auditive

HOTARÂREA NR. 284

privind trecerea  unui imobil din domeniul public în domeniul privat al municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 285
privind   aprobarea  vanzarii prin licitatie publica a imobilului  situat in Str.Mihai Eminescu nr.31, proprietatea Municipiului Vatra Dornei, domeniul privat
HOTARÂREA NR. 286

privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2019, bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii , a Programului anual de investiţii pentru anul 2019 precum si bugetul creditelor interne de venituri si cheltuieli pentru anul 2019

HOTARÂREA NR. 287

privind aprobarea contului de execuţie bugetară pentru trimestrul II si III al anului 2019

HOTARÂREA NR. 288

privind aprobarea numărului de burse şcolare de care pot beneficia elevii din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Vatra Dornei”  

HOTARÂREA NR. 289

privind  aprobarea programului manifestarilor culturale  organizate de catre Primaria Municipiului Vatra Dornei,  care vor avea loc in luna decembrie 2019 si a cheltuielilor necesare organizarii acestora

HOTARÂREA NR. 290

privind  aprobarea propunerii  documentatiei de alipire a doua  suprafete de teren  situat in Str. Cetinei, f.n.,  Vatra Dornei, jud. Suceava

HOTARÂREA NR. 291

privind stabilirea locurilor si activităților pentru executarea obligațiilor de a presta activităti si/sau muncă neremunerată în folosul comunitătii

HOTARÂREA NR. 292

privind   aprobarea  vanzarii cotei de 83/1000 din  suprafata totala de 413 mp teren,  in suprafata de 34,28 mp  aferenta locuintei  situata in Str.Mihai Eminescu nr.30, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru Lucutari Mihai si Lucutari Maria

HOTARÂREA NR. 293

privind   aprobarea documenatatiei cu propunerea de dezlipire a imobilului cu nr.cadastral 37969 din CF 37969 situat in Str.Cetinei f..n., judetul Suceava

HOTARÂREA NR. 294

privind aprobarea  indicatorilor  tehnico-economic  ai investitiei  “Reparatii bloc social, proprietatea Municipiului Vatra Dornei, situat in Str.Florilor nr.2”

HOTARÂREA NR. 295 privind abrogarea HCL nr.225/2019 privind aprobarea “proiectului “ Reabilitare parcare Bloc UCRUPS. și căi de acces Sală Sport și  Școala Generală Nr. 2 ”
HOTARÂREA NR. 296

privind  alocarea sumei de 100o de lei pentru organizarea campaniei umanitare pentru copii nevoiasi “Shoe Box”

HOTARÂREA NR. 297 privind aprobarea modificării Contractului de Delegare al Gestiunii și mandatarea AJAC Suceava să semneze Actul Adițional nr. 5 în numele și pe seama UAT municipiul Vatra Dornei
HOTARÂREA NR. 298 privind aprobarea STUDIULUI DE FEZABILITATE și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului regional ”Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Suceava, în perioada 2014 - 2020”
HOTARÂREA NR. 299

privind aprobarea valorii investițiilor aferente UAT municipiul Vatra Dornei și a participării Consiliului Local al UAT municipiul Vatra Dornei la cofinanțarea Proiectului regional ”Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Suceava în perioada 2014 - 2020”

HOTARÂREA NR. 300

privind aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor conform rezultatelor Analizei Cost-Beneficiu pentru Proiectul regional ”Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Suceava în perioada 2014 - 2020” și mandatarea reprezentantului UAT municipiul Vatra Dornei să susțină și să voteze în Adunarea Generală a Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi Canalizare Suceava (AJAC Suceava)  aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor

HOTARÂREA NR. 301

privind punerea la dispoziția Societății ACET S.A. Suceava a terenurilor aferente investițiilor din cadrul Proiectului regional ”Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Suceava, în perioada 2014 - 2020”

HOTARÂREA NR. 302

privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2019, bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii , a Programului anual de investiţii pentru anul 2019 precum si bugetul creditelor interne de venituri si cheltuieli pentru anul 2019

HOTARÂREA NR. 303

privind aprobarea participării la Programul Termoficare şi a graficului de eşalonare anuală a plăţilor pentru proiectul „Reabilitarea sursei și a rețelei de transport și distribuție energie termică în Municipiul Vatra Dornei”

HOTARÂREA NR. 304

privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru şedinţele consiliului local al municipiului VATRA DORNEI pentru urmatoarele 3 luni

HOTARÂREA NR. 305

privind aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de pe raza Municipiului Vatra Dornei, pentru anul 2020-2021

HOTARÂREA NR. 306

privind  aprobarea scutirii de la plata impozitului pe cladiri in  anul 2020 si a terenului aferent, pentru Secoban Maria, erou al Revolutiei din Decembrie 1989

HOTARÂREA NR. 307

privind  aprobarea scutirii de la plata impozitului in  anul 2020 pentru cladirile clasate ca monumente istorice, respectiv pentru cladirea Cazinoul Bailor si Casa Vladimir precum si terenul aferent acestora, apartinand Fondului Bisericesc Ortodox Roman al Bucovinei

HOTARÂREA NR. 308

privind  aprobarea scutirii de la plata impozitului in anul 2020, pentru cladirile si pentru terenurile aferente acestora, pentru Ardelean Gheorghe erou al Revolutiei din Decembrie 1989

HOTARÂREA NR. 309 privind acordarea unui ajutor de urgenta pentru Luchian Minerva Stefana, pentru efectuarea unui tratament medical
HOTARÂREA NR. 310

privind alocarea sumei de 2200 de lei in vederea asigurarii de catre Primaria Municipiului Vatra Dornei, a deplasarii unui grup de elevi de la scoala Gimnaziala nr.4   la Festivalul National de Datini si obiceiuri de la Cluj Napoca ”Datini si obiceiuri din strabuni lasate”

HOTARÂREA NR. 311

privind reglementarea situatiei juridice  unor terenuri situate in Municipiul Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 312
privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli preliminate pentru anul 2020, al fondului forestier,  proprietatea Municipiului Vatra Dornei,  propuse de catre O.S.Dorna Candrenilor, O.S. Iacobeni , O.S. Carlibaba  si OS Vatra Dornei
HOTARÂREA NR. 313

privind respingerea proiectului de hotarare privind “  aprobarea preţului local la energia termică furnizată in sistem centralizat, de către Primăria  Municipiul Vatra Dornei”

HOTARÂREA NR. 314

privind aprobarea cofinanţării Cupei  Mondiale de Sanie pe pista naturala ce va avea loc in perioada 17-19 ianuarie 2020

HOTARÂREA NR. 315  
HOTARÂREA NR. 316  
HOTARÂREA NR. 317  
HOTARÂREA NR. 318  
HOTARÂREA NR. 319  
HOTARÂREA NR. 320  
HOTARÂREA NR.  
HOTARÂREA NR.  
HOTARÂREA NR.  
HOTARÂREA NR.  
HOTARÂREA NR.  
HOTARÂREA NR.  
HOTARÂREA NR.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parcare auto in Vatra Dornei

Șoferii din Vatra Dornei au la dispoziție două opțiuni de plată a parcării cu telefonul:


·Șoferii care doresc să plătească parcarea pentru 1 ORĂ - trimitere un SMS la numărul 7420 cu textul: 291 NRMAȘINĂ (Ex. 291 SV01ABC).
·Șoferii care doresc să plătească parcarea pentru 24 de ORE trebuie să trimită un SMS la numărul 7420 cu textul 290 NRMAȘINĂ (Ex. 290 SV01ABC).

Rețele de telefonie disponibile sunt Digi, Orange, Telekom și Vodafone.
Tarife pentru aceste opțiune se pot vizualiza accesand urmatorul link (detalii)

Conform HCL nr.103 / 28.09.2012, în Municipiul Vatra Dornei, pe străzile Mihai Eminescu, Gării, Republicii, Oborului, Dornelor si parcarea special amenajata din spatele Policlinicii municipale, se introduce sistemul de parcare cu plată ....citeste mai departe