Hotarari 2022

HOTARÂRILE CONSILIULUI LOCAL 2022

HOTARÂREA NR. 1

privind utilizarea excedentului bugetar aferent anului 2021

HOTARÂREA NR. 2

privind aprobarea participării Municipiului Vatra Dornei la
„Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi,prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutiernepoluantdin punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în localități”a documentației tehnico-economiceși aindicatorilor tehnico-economici ai proiectului „Dotarea Municipiului Vatra Dornei cu stații de încărcare rapidă pentru vehicule electrice”

 

HOTARÂREA NR. 3

privind aprobarea unui ajutor de urgenta pentru Moisa Iulian, pentru efectuarea unei interventii chirurgicale

HOTARÂREA NR. 4

privind aprobarea pierderilor tehnologice rezultate din prestarea serviciului public de transport, distributie si furnizare a energiei termice in sistem centralizat in Municipiul Vatra Dornei pentru anul 2021

HOTARÂREA NR. 5

privind aprobarea nivelului alocaţiei zilnice de hrană pentru persoanele vârstnice din Centrul social de Primire, Asistare si Ingrijire Centrul Social de Primire , Asistare si Ingrijire Rosu, nr.103

HOTARÂREA NR. 6

privind aprobarea preţurilor de pornire la licitaţie pentru masa lemnoasă pe picior, din partizile constituite din fondul forestier proprietatea mun. Vatra Dornei, de la O.S Dorna Candrenilor

HOTARÂREA NR. 7 privind completarea hcl nr.185/2021 privind”aprobarea documentației tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul EFICIENTIZAREA ENERGETICĂ A CLĂDIRII „LICEUL TEORETIC ION LUCA” DIN MUNICIPIUL VATRA DORNEI”
HOTARÂREA NR. 8

privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru şedinţele consiliului local al municipiului Vatra Dornei pentru urmatoarele 3 luni

HOTARÂREA NR. 9

privind aprobarea vanzarii unui apartament tip ANL, Str.Unirii, nr.67A, Sc.A, etaj 2, ap.12, catre Ordinschi Isidor si Ordinschi Loreta-Ionela

HOTARÂREA NR. 10

privind aprobarea vanzarii unui apartament tip ANL, Str.Unirii, nr.67A, Sc.B, et.2, ap.12, catre Popescu George –Cristian si Popescu Liliana-Mihaela

HOTARÂREA NR. 11

privind aprobarea vanzarii unui apartament tip ANL, Str.Unirii, nr.67A, Sc.B, parter, ap.2, catre Cojocariu-Tetea Cristi-Iliuta si Cojocariu-Tetea Margareta –Victoria

HOTARÂREA NR. 12

privind aprobarea vanzarii unui apartament tip ANL, Str.Unirii, nr.67A, Sc.B, et.2, ap.10, catre Vieriu Marius-Gabriel si Vieriu Mariana -Cristina

HOTARÂREA NR. 13

privind aprobarea vanzarii unui apartament tip ANL, Str.Calea Transilvaniei, Bl.A, Sc.B, ap.2, catre Apetrii Loredana

HOTARÂREA NR. 14

privind aprobarea vanzarii unui apartament tip ANL, Str.Calea Transilvaniei, nr.22, Bl.B, Sc.A, Et.2, ap.7, catre Olariu Mugurel si Olariu si Olariu Lenuta

HOTARÂREA NR. 15

privind aprobarea vanzarii unui apartament tip ANL, Str.Calea Transilvaniei, Bl.B, Sc.A, Et.2, ap.9, catre Cruceanu Constantin si Cruceanu Rodica

HOTARÂREA NR. 16

privind aprobarea vanzarii unui apartament tip ANL, Str.Podu Verde, Sc.C, Et.2, ap.6, catre Vrinceanu Ciprian –Tudor si Vranceanu si Vrinceanu Laura-Elena

HOTARÂREA NR. 17

privind aprobarea vanzarii unui apartament tip ANL, Str.Unirii, nr.67A, Sc.A, etaj 2, ap.9, catre Melniciuc Mihaela

HOTARÂREA NR. 18

privind aprobarea Regulamentului intern si a Regulamentului de organizare si functionare al Spitalului Municipal Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 19

privind aprobarea statului de personal si a statului de functii al personalului contractual al Spitalului Municipal Vatra Dornei, județ Suceava

HOTARÂREA NR. 20

privind aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor -PAAR pentru anul 2022

HOTARÂREA NR. 21

privind aprobarea Planului privind Asigurarea Resurselor Umane, Materiale si Financiare necesare Gestionarii Situatiilor de Urgenta pentru anul 2022

HOTARÂREA NR. 22

privind aprobarea unui sprijin financiar pentru Asociatia Crestin Filantropica Sfintii Voievozi “Mihail si Gavril”, pentru plata cheltuielilor la energia termica pentru luna decembrie 2021

HOTARÂREA NR. 23

privind Planul cu principalele activităţi ce se desfăşoară de Poliţia Locală Vatra Dornei în anul 2022 şi criteriile specifice de evaluare

HOTARÂREA NR. 24

privind aprobarea vanzarii cotei de teren 1/2 aferenta constructiei proprietate privata, din suprafata de 69 de mp teren, situata in Str. Calea Transilvaniei, f.n., cu respectarea dreptului de preemtiune pentru Zaharia Adina Speranta si vanzarea cotei de ½ aferenta constructiei proprietate privata, din suprafata de 69 de mp teren, situata in Str. Calea Transilvaniei, f.n., cu respectarea dreptului de preemtiune pentru Cozac Nicolas, proprietarii constructiei

HOTARÂREA NR. 25

privind atestarea apartenentei la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei a unor imobile şi modificarea inventarului domeniului privat prin introducerea de noi poziţii

HOTARÂREA NR. 26

privind trecerea unor imobile in domeniul public al municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava

HOTARÂREA NR. 27

privind stabilirea unor criterii proprii de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat

HOTARÂREA NR. 28

privind aprobarea unui ajutor de urgenta pentru Mazga Niculina, pentru refacerea locuintei afectata de incendiu

HOTARÂREA NR. 29

privind aprobarea contului de executie a bugetelor de venituri si cheltuieli si a volumului de masa lemnoasa exploatat pentru anul 2021 din fondul forestier proprietatea Municipiului Vatra Dornei, intocmit de catre O.S. Vatra Dornei, O.S.Dorna Candrenilor, O.S.Iacobeni, O.S. Carlibaba

HOTARÂREA NR. 30

privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al municipiului Vatra Dornei pentru anul 2022, a bugetului institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2022 si a fondurilor nerambursabile pe anul 2022 şi a Programului anual de investiţii -2022

HOTARÂREA NR. 31

privind stabilirea costului lunar pentru întreţinerea persoanelor vârstnice de la Centrul Social de Primire , Asistare si Ingrijire Rosu, nr.103

HOTARÂREA NR. 32

privind aprobarea contractarii unor servicii de consultanță, asistență și reprezentare juridica, pentru anul 2022

HOTARÂREA NR. 33

privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente proiectului “Management performant și proceduri simplificate pentru competențele exclusive la nivelul Municipiului Vatra Dornei”

HOTARÂREA NR. 34

privind aprobarea preţurilor de pornire la licitaţie pentru masa lemnoasă pe picior, din partizile constituite din fondul forestier proprietatea mun. Vatra Dornei, de la O.S Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 35

privind alocarea sumei de 15.000 de lei pentru organizarea de catre Primaria Vatra Dornei a Concursului National de Schi”Bucuriile Zapezii”

HOTARÂREA NR. 36

privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2022

HOTARÂREA NR. 37

privind aprobarea efectuării de teste gratuite în cadrul Spitalului Municipal Vatra Dornei pentru cetatenii refugiati din Ucraina, care ajung in municipiul Vatra Dornei si solicita efectuarea unui test rapid sau test PCR

HOTARÂREA NR. 38

privind actualizarea indicatorilor tehnico economici pentru proiectul „MUNICIPIUL VERDE – MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ IN VATRA DORNEI”

HOTARÂREA NR. 39

privind nominalizarea consilierilor locali care vor face parte din comisia de concurs pentru ocuparea functiilor de director si director adjunct, din unitatile de intatamant aflate pe raza Municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 40

privind aprobarea Programului anual privind regimul finantarilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Municipiului Vatra Dornei pentru activitati nonprofit de interes general pentru anul 2022

HOTARÂREA NR. 41

privind aprobarea contului de execuţie bugetară pentru trimestrul IV al anului 2021

HOTARÂREA NR. 42

privind darea în administrare catre GRADINITA CU PROGRAM Normal “Casuta povestilor ”VATRA DORNEI, cu personalitate juridică, a bunului imobil -construcţie şi terenul aferent al imobilului Cresa situat in Str. Sondei

HOTARÂREA NR. 43

privind indreptarea erorii materiale a preambulului HCL nr.211/2021 privindstabilirea impozitelor și taxelor locale aplicabile în anul fiscal 2022”

HOTARÂREA NR. 44

privind aprobarea preţurilor de pornire la licitaţie pentru masa lemnoasă pe picior, din partizile constituite din fondul forestier proprietatea mun. Vatra Dornei, de la O.S Vatra Dornei si O.S.Dorna candrenilor

HOTARÂREA NR. 45

privind aprobarea unui sprijin financiar pentru Asociatia Crestin Filantropica Sfintii Voievozi “Mihail si Gavril”, pentru plata cheltuielilor la energia termica pentru luna ianuarie si februarie 2022

HOTARÂREA NR. 46

privind aprobarea vanzarii unui apartament tip ANL, Str.Calea Transilvaniei, Bl.B, Sc.B, etaj.1, ap.7, catre Pop Daniela- Elena

HOTARÂREA NR. 47

privind aprobarea vanzarii unui apartament tip ANL, Str.Calea Transilvaniei, Bl.B, Sc.A,etaj.2, ap.11, catre Obreja Lucian-Florin si Obreja Irina - Claudia

HOTARÂREA NR. 48

privind aprobarea vanzarii unui apartament tip ANL, Str.Calea Transilvaniei, Bl.B, Sc.B,etaj.3, ap.13, catre Petrencic Ilie-Irinel

HOTARÂREA NR. 49

privind aprobarea vanzarii unui apartament tip ANL, Str. Podu Verde, nr.1, Bl.ANL, Sc.C,etaj.3, ap.8, catre Preda Marius Iulian si Preda Ecaterina

HOTARÂREA NR. 50

privind aprobarea vanzarii unui apartament tip ANL, Str.Calea Transilvaniei, Bl.A, Sc.A,etaj.2, ap.9, catre Alupei Daniela

HOTARÂREA NR. 51

privind aprobarea vanzarii unui apartament tip ANL, Str.Calea Transilvaniei,nr.22, Bl.B, Sc.B,etaj.1, ap.5, catre Urs Danut si Urs Marilena

HOTARÂREA NR. 52

privind aprobarea vanzarii unui apartament tip ANL, Str.Podu Verde, nr.1, Bl.1, Sc.C,etaj.1, ap.2, catre Lesanu Doru-Petrica si Lesanu Florinela

HOTARÂREA NR. 53

privind aprobarea vanzarii unui apartament tip ANL, Str.Calea Transilvaniei, nr.22, Bl.B, Sc.B, ap.1, parter, catre Botezatu Viorel si Botezatu Mihaela

HOTARÂREA NR. 54

privind aprobarea vanzarii unui apartament tip ANL, Str.Podu Verde, nr.1, Bl.1, Sc.D,etaj.1, ap.1, catre Virlan Vasile si Virlan Adriana

HOTARÂREA NR. 55

privind aprobarea vanzarii unui apartament tip ANL, Str. Unirii, nr.67A, Sc.A,etaj.3, ap.16, catre Juravle Costel si Juravle Angela Mariana

HOTARÂREA NR. 56

privind aprobarea numărului de burse şcolare, tipul si cuantumul burselor scolare, de care pot beneficia elevii din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Vatra Dornei” , pentru semestrul al II-lea al anului scolar 2021-2022

HOTARÂREA NR. 57

privind aprobarea vanzarii fara licitatie publica, a unei suprafete de 300 mp teren, proprietatea privata a Municipiului VCatra Dornei, situat in Str.Miristei nr.2C, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru Afloarei Nicolae si Afloarei Daniela Viorica, proprietarii constructiei

HOTARÂREA NR. 58

privind completarea art.1 al HCL nr.103/2012 privind “ aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a sistemului de parcare cu plata in municipiul Vatra Dornei”

HOTARÂREA NR. 59

privind aprobarea unui ajutor de urgenta, d-nei Cercel Liliana, pentru achizitionarea unui scaun rulant electric

HOTARÂREA NR. 60

privind aprobarea achizitionarii suprafetei de 2000 mp teren intravilan , identic cu nr.cadastral 40172 din CF 40172 , situat in Str.Chiliei nr.56A, de la Maxim Gheorghe Dorel si de la Ungureanu Dorina

HOTARÂREA NR. 61

privind acordul în vederea ocupării temporare din fondul forestier naţional a suprafeţei de 0,2158 ha de teren, proprietatea Municipiului Vatra Dornei, cu defrişarea vegetaţiei forestiere în scopul realizării obiectivului Amplasare cămine pentru înfiinţare reţea aducţiune apă Dorna Candrenilor - Vatra Dornei de către S.C MASPEX ROMANIA SRL din jud. Prahova

HOTARÂREA NR. 62

privind aprobarea statului de personal si a statului de functii al personalului contractual al Spitalului Municipal Vatra Dornei, județ Suceava

HOTARÂREA NR. 63

privind trecerea unui imobil in domeniul public al municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava

HOTARÂREA NR. 64

privind modificarea art.1 al HCL nr.1/06.01.2022 privind “utilizarea excedentului bugetar aferent anului 2021

HOTARÂREA NR. 65

privind respingerea contestaţiei administrative nr.5611/23.03.2022, depusa de SC SIND ROMANIA SRL

HOTARÂREA NR. 66

Privind aprobarea aprobarea cererii de finanțare și a devizului general pentru proiectul „Extindere sistem distibuție cu rețele inteligente de distribuție a gazelor naturale în Mun. Vatra Dornei din județul Suceava”, în cadrul Programului Național de Investiții Anghel Saligny a obiectivelor de investiții din categoria prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 5/2021, respectiv sisteme de distribuție a gazelor naturale, inclusiv branșamente și racordul la sistemul de transport al gazelor naturale

HOTARÂREA NR. 67

privind aprobarea sumei necesare pentru achiziţionarea de pachete de Pasti, pentru beneficiarii de ajutor social și pensionarii cu venituri modeste

HOTARÂREA NR. 68

privind aprobarea depunerii proiectului " RENOVAREA ENERGETICĂ A UNUI NUMĂR DE 20 DE CLĂDIRI REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE DIN MUNICIPIUL VATRA DORNEI"în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență – Componenta C5 – Valul Renovării, Axa 1 - Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri rezidențiale multifamiliale, Operațiunea A.3: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale

HOTARÂREA NR. 69

privind aprobarea preţurilor de pornire la licitaţie pentru exploatarea masei lemnoase la platforma primară (drum auto) şi modul de valorificare a acesteia din partizile constituite pe fondul forestier proprietatea mun. Vatra Dornei, de la O.S Iacobeni

HOTARÂREA NR. 70

privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru şedinţele consiliului local al municipiului Vatra Dornei pentru urmatoarele 3 luni

HOTARÂREA NR. 71

privind aprobarea sumelor necesare pentru participarea unor elevi de la Liceul „Ion Luca” la olimpiadele scolare, Faza Nationala

HOTARÂREA NR. 72

privind indreptarea erorii materiale a art.2 al anexei nr.6 al HCL nr.211/2021 privind „aprobarea taxelor si impozitelor locale pentru anul 2022”

HOTARÂREA NR. 73

privind aprobarea unui sprijin financiar pentru Asociatia Crestin Filantropica Sfintii Voievozi “Mihail si Gavril”, pentru plata cheltuielilor la energia termica pentru luna martie 2022

HOTARÂREA NR. 74

privind aprobarea unui ajutor de urgenta, d-nei Suster Ioana Georgeta, pentru efectuarea unei interventii chirurgicale

HOTARÂREA NR. 75

privind aprobarea vanzarii unui apartament tip ANL, Str.Calea Transilvaniei, Bl.B, Sc.C, etaj.1, ap.7, catre Vacariuc Radu si Vacariuc Viorica

HOTARÂREA NR. 76

privind aprobarea vanzarii unui apartament tip ANL, Str.Calea Transilvaniei, Bl.B, Sc.C,etaj.3, ap.16, catre Chiriac Mihaela

HOTARÂREA NR. 77

privind aprobarea vanzarii unui apartament tip ANL, Str. Podu Verde, nr.1, Bl.ANL, Sc.D,etaj.2, ap.6, catre Irimiea Ionut si Irimiea Anca -Cerasela

HOTARÂREA NR. 78

privind aprobarea vanzarii unui apartament tip ANL, Str.Calea Transilvaniei, Bl.A, Sc.A,etaj.2, ap.11, catre Lostun Daniel Vasilica si Lostun Maria

HOTARÂREA NR. 79

privind aprobarea vanzarii unui apartament tip ANL, Str.Calea Transilvaniei, Bl.A, Sc.B,etaj.1, ap.4, catre Ghervan Mihaela si Ghervan Marius-Florin

HOTARÂREA NR. 80

privind aprobarea prețului de închiriere a autoutilitarei –Mercedes BENZ SV-78-PVD, din proprietatea primariei Municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 81

privind aprobarea unui ajutor de urgenta, d-nei Risciuc Georgeta, pentru efectuarea unui tratament medical

HOTARÂREA NR. 82

privind aprobarea sumelor necesare desfăşurării manifestărilor ocazionate de “Ziua Universala a Iei”-Editia a VII a

HOTARÂREA NR. 83

privind aprobarea sumelor necesare organizării evenimentului “Jocurile copilariei”

HOTARÂREA NR. 84

aprobarea documenatatiei cu propunerea de dezlipire a imobilului cu nr.Cadastral 31338 situat in Str.Lucian Blaga nr.10

HOTARÂREA NR. 85

privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 202, bugetul institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii pentru anul 2022 precum si programul anual de investitii pentru anul 2022

HOTARÂREA NR. 86

privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului Vatra Dornei, Județul Suceava

HOTARÂREA NR. 87

privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul “SISTEM INTELIGENT DE MANAGEMENT URBAN IN MUNICIPIUL VATRA DORNEI”

HOTARÂREA NR. 88

privind aprobarea aprobarea depunerii proiectului “RENOVAREA ENERGETICĂ MODERATĂ A CLĂDIRII REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE SITUATĂ PE STR. LUCEAFĂRULUI, NR.2, ÎN MUNICIPIUL VATRA DORNEI"

HOTARÂREA NR. 89

privind aprobarea aprobarea depunerii proiectului“RENOVAREA ENERGETICĂ MODERATĂ A CLĂDIRILOR PUBLICE – BIBLIOTECA MUNICIPALĂ G.T. KIRILEANU, RESPECTIV MUZEUL DE ȘTIINȚE ALE NATURII ȘI CINEGETICĂ - DIN MUNICIPIUL VATRA DORNEI"

HOTARÂREA NR. 90

privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici și a devizului general întocmit la faza dtac pentru proiectul „CONSTRUCTIA SI ECHIPAREA INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE A UNUI CORP DE CLADIRE NOU AL LICEULUI TEHNOLOGIC VASILE DEAC DIN VATRA DORNEI, JUDETUL SUCEAVA”

HOTARÂREA NR. 91

privind aprobarea Strategiei integrata de dezvoltare urbana a Municipiului Vatra Dornei 2021-2027

HOTARÂREA NR. 92

privind aprobarea indexării cu rata inflatiei a impozitelor şi taxelor locale care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, aplicabile în anul fiscal 2023

HOTARÂREA NR. 93

privind aprobarea acordului de colaborare întremunicipiul VATRA DORNEI și Asociația XS MOTORSPORT în vederea organizării evenimentului „RALIUL BUCOVINEI 2022”

HOTARÂREA NR. 94

privind atestarea apartenentei la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei a unor imobile şi modificarea inventarului domeniului privat prin introducerea de noi poziţii

HOTARÂREA NR. 95

privind aprobarea actualizării valorii proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul „EXTINDERE, MODERNIZARE ȘI DOTARE CU ECHIPAMENTE ȘI APARATURĂ MEDICALĂ A AMBULATORIULUI SPITALULUI MUNICIPAL VATRA DORNEI”

HOTARÂREA NR. 96

privind aprobarea actualizării valorii proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul „REVITALIZAREA INFRASTRUCTURII ECONOMICE ȘI SOCIALE ÎN MUNICIPIUL VATRA DORNEI”

HOTARÂREA NR. 97

privind aprobarea  proiectului și a cheltuielilor legate  de proiectul “Elaborarea în format digital a documentației de amenajarea teritoriului și de urbanism – Plan Urbanistic General pentru municipiul Vatra Dornei, județul Suceava"

HOTARÂREA NR. 98

privind aprobarea aprobarea depunerii proiectului "RENOVAREA ENERGETICĂ MODERATĂ A CLĂDIRII PUBLICE MUZEUL DE ȘTIINȚE ALE NATURII ȘI CINEGETICĂ - DIN MUNICIPIUL VATRA DORNEI, JUDETUL SUCEAVA"

HOTARÂREA NR. 99

privind aprobarea aprobarea depunerii proiectului "RENOVAREA ENERGETICĂ MODERATĂ A CLĂDIRII PUBLICE – BIBLIOTECA MUNICIPALĂ G.T. KIRILEANU, MUNICIPIUL VATRA DORNEI, JUDEȚUL SUCEAVA”

HOTARÂREA NR. 100

privind aprobarea proiectului “CREȘTEREA SIGURANȚEI PACIENȚILOR SPITALULUI MUNICIPAL VATRA DORNEI", a valorii totale a proiectului, a documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, faza DALI

HOTARÂREA NR. 101

privind aprobarea contului de execuţie bugetară pentru trimestrul I al anului 2022

HOTARÂREA NR. 102

privind aprobarea  vanzarii unui apartament tip ANL,  Str.Calea Transilvaniei,  Bl.B, Sc.B, parter , ap.4, catre  Urs Ionel si Urs Adina Maria

HOTARÂREA NR. 103

privind aprobarea  vanzarii unui apartament tip ANL,  Str.Calea Transilvaniei,  Bl.A, Sc.A, parter,  ap.3, catre Muresan Bogdan-Alexandru si Muresan Irina- Liliana

HOTARÂREA NR. 104

privind   aprobarea vanzarii fara licitatie publica, a  suprafetei de 275 mp teren aferent constructiei proprietate privata a Municipiului Vatra Dornei, situata in Str.Runc,f.n.,  cu respectarea dreptului de preemtiune pentru Bucsa Marius-Cosmin si Bucsa Ramona-Iolanda, proprietarii constructiei

HOTARÂREA NR. 105

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investitia „EXTINDERE RETEA DE CANALIZARE ȘI DISTRIBUTIE APA PE STR.NICOLAE TITULESCU, MUNICIPIUL VATRA DORNEI, JUDETUL SUCEAVA

HOTARÂREA NR. 106

privind  atestarea apartenentei  la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei a unor imobile şi modificarea inventarului domeniului privat prin introducerea de noi poziţii

HOTARÂREA NR. 107

privind alocarea unui sprijin financiar pentru  Liceul Teoretic ,,Ion Luca” pentru  participarea a 2 elevi si 2 profesori  la Milset Expo Science Africa 2022-Monastir-Tunisia in perioada 24-30 iulie 2022

HOTARÂREA NR. 108

privind  aprobarea schimbării   destinaţiei   imobilului in care a functionat  fosta Grădiniţa cu program normal nr. 8 din Municipiul Vatra Dornei,Str.Bârnărel, nr.13, ap.1,  din imobil cu destinaţia unităţi de învăţământ  în imobil cu destinația de  locuinţă

HOTARÂREA NR. 109

privind  respingerea proiectului de hotarare privind “ completarea art.9 al HCL nr.103/2012 privind “ aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a sistemului de parcare cu plata in municipiul Vatra Dornei”

HOTARÂREA NR. 110

privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2022, bugetul institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii pentru anul 2022  precum si programul anual de investitii pentru anul 2022

HOTARÂREA NR. 111

privind aprobarea organizarii  Proiectiei de Gala a Filmului „R.M.N.” in regia lui Cristian Mungiu

HOTARÂREA NR. 112

 privind aprobarea sumelor necesare organizarii de catre Primaria Municipiului Vatra Dornei, a  manifestărilor ocazionate de “Ziua Universala a Iei”-Editia a VII  a”

HOTARÂREA NR. 113

privind  aprobarea preţurilor de pornire la licitaţie pentru exploatarea masei lemnoase la platforma primară (drum auto) şi modul de valorificare a acesteia din partizile constituite pe fondul forestier proprietatea mun. Vatra Dornei, , de la O.S  Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 114

privind  acordul în vederea ocupării temporare din fondul forestier naţional a suprafeţei de 0,2127 ha de teren, proprietatea Municipiului Vatra Dornei, cu defrişarea vegetaţiei forestiere în scopul realizării obiectivului “Lucrari pentru punerea in siguranta a obiectivului de pe DN 17, Km 153+200-153+500 dr”,  de către  C.N.A.I.R SA, D.R.D.P IASI, S.D.N. Campulung Moldovenesc

HOTARÂREA NR. 115

privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a  terenului situat in Str. Republicii f.n,  in suprafata de 78 mp precum si si aprobarea documentatiei de licitatie

HOTARÂREA NR. 116

privind aprobarea modificării art. 4, alin.(2) al HCL nr.105/27.04.2017 privind  aprobarea „ REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL CENTRULUI SOCIAL DE PRIMIRE, ASISTARE ȘI ÎNGRIJIRE A PERSOANELOR VÂRSTNICE

HOTARÂREA NR. 117

 

HOTARÂREA NR. 118

 

HOTARÂREA NR. 119

 

HOTARÂREA NR. 120

 

HOTARÂREA NR. 121

 

HOTARÂREA NR. 122

 

HOTARÂREA NR. 123

 

HOTARÂREA NR. 124

 

HOTARÂREA NR. 125

 

HOTARÂREA NR. 126

 

HOTARÂREA NR. 127

 

HOTARÂREA NR. 128

 

HOTARÂREA NR. 129

 

HOTARÂREA NR. 130

 

HOTARÂREA NR. 131

 

HOTARÂREA NR. 132

 

HOTARÂREA NR. 133

 

HOTARÂREA NR. 134

 

HOTARÂREA NR. 135

 

HOTARÂREA NR. 136

 

HOTARÂREA NR. 137

 

HOTARÂREA NR. 138

 

HOTARÂREA NR. 139

 

HOTARÂREA NR. 140

 

HOTARÂREA NR. 141

 

HOTARÂREA NR. 142

 

HOTARÂREA NR. 143

 

HOTARÂREA NR. 144

 

HOTARÂREA NR. 145

 

HOTARÂREA NR. 146

 

HOTARÂREA NR. 147

 

HOTARÂREA NR. 148

 

HOTARÂREA NR. 149

 
HOTARÂREA NR. 150  
HOTARÂREA NR. 151  
HOTARÂREA NR. 152  
HOTARÂREA NR. 153  
HOTARÂREA NR. 154  
HOTARÂREA NR. 155  
HOTARÂREA NR. 156  
HOTARÂREA NR. 157  
HOTARÂREA NR. 158  
HOTARÂREA NR. 159  
HOTARÂREA NR. 160  
HOTARÂREA NR. 161  
HOTARÂREA NR. 162  
HOTARÂREA NR. 163  
HOTARÂREA NR. 164  
HOTARÂREA NR. 165  
HOTARÂREA NR. 166  
HOTARÂREA NR. 167  
HOTARÂREA NR. 168  
HOTARÂREA NR. 169  
HOTARÂREA NR. 170  
HOTARÂREA NR. 171  
HOTARÂREA NR. 172  
HOTARÂREA NR. 173  
HOTARÂREA NR. 174  
HOTARÂREA NR. 175  
HOTARÂREA NR. 176  
HOTARÂREA NR. 177  
HOTARÂREA NR. 178  
HOTARÂREA NR. 179  
HOTARÂREA NR. 180  
HOTARÂREA NR. 181  
HOTARÂREA NR. 182  
HOTARÂREA NR. 183  
HOTARÂREA NR. 184  
HOTARÂREA NR. 185  
HOTARÂREA NR. 186  
HOTARÂREA NR. 187  
HOTARÂREA NR. 188  
HOTARÂREA NR. 189  
HOTARÂREA NR. 190  
HOTARÂREA NR. 191  
HOTARÂREA NR. 192  
HOTARÂREA NR. 193  
HOTARÂREA NR. 194  
HOTARÂREA NR. 195  
HOTARÂREA NR. 196  
HOTARÂREA NR. 197  
HOTARÂREA NR. 198  
HOTARÂREA NR. 199  
HOTARÂREA NR. 200  
HOTARÂREA NR. 201  
HOTARÂREA NR. 202  
HOTARÂREA NR. 203  
HOTARÂREA NR. 204  
HOTARÂREA NR. 205  
HOTARÂREA NR. 206  
HOTARÂREA NR. 207  
HOTARÂREA NR. 208  
HOTARÂREA NR. 209  
HOTARÂREA NR. 210  
HOTARÂREA NR. 211  
HOTARÂREA NR. 212  
HOTARÂREA NR. 213  
HOTARÂREA NR. 214  
HOTARÂREA NR. 215  
HOTARÂREA NR. 216  
HOTARÂREA NR. 217  
HOTARÂREA NR. 218  
HOTARÂREA NR. 219  
HOTARÂREA NR. 220  
HOTARÂREA NR. 221  
HOTARÂREA NR. 222  
HOTARÂREA NR. 223  
HOTARÂREA NR. 224  
HOTARÂREA NR. 225  
HOTARÂREA NR. 226  
HOTARÂREA NR. 227  
HOTARÂREA NR. 228  
HOTARÂREA NR. 229  
HOTARÂREA NR. 230  
HOTARÂREA NR. 231  
HOTARÂREA NR. 232  
HOTARÂREA NR. 233  
HOTARÂREA NR. 234  
HOTARÂREA NR. 235  
HOTARÂREA NR. 236  
HOTARÂREA NR. 237  
HOTARÂREA NR. 238  
HOTARÂREA NR. 239  
HOTARÂREA NR. 240  
HOTARÂREA NR. 241  
HOTARÂREA NR. 242  
HOTARÂREA NR. 243  
HOTARÂREA NR. 244  
HOTARÂREA NR. 245  
HOTARÂREA NR. 246  
HOTARÂREA NR. 247  
HOTARÂREA NR. 248  
HOTARÂREA NR. 249  
HOTARÂREA NR. 250  
HOTARÂREA NR. 251  
HOTARÂREA NR. 252  
HOTARÂREA NR. 253  
HOTARÂREA NR. 254  
HOTARÂREA NR. 255  
HOTARÂREA NR. 256  
HOTARÂREA NR. 257  
HOTARÂREA NR. 258  
HOTARÂREA NR. 259  
HOTARÂREA NR. 260  
HOTARÂREA NR. 261  
HOTARÂREA NR. 262  
HOTARÂREA NR. 263  
HOTARÂREA NR. 264  
HOTARÂREA NR. 265  
HOTARÂREA NR. 266  
HOTARÂREA NR. 267  
HOTARÂREA NR. 268  
HOTARÂREA NR. 269  
HOTARÂREA NR. 270  
HOTARÂREA NR. 271  
HOTARÂREA NR. 272  
HOTARÂREA NR. 273  
HOTARÂREA NR. 274  
HOTARÂREA NR. 275  
HOTARÂREA NR. 276  
HOTARÂREA NR. 277  
HOTARÂREA NR. 278  
HOTARÂREA NR. 279  
HOTARÂREA NR. 280  
HOTARÂREA NR. 281  
HOTARÂREA NR. 282  
HOTARÂREA NR. 283  
HOTARÂREA NR. 284  
HOTARÂREA NR. 285  
HOTARÂREA NR. 286  
HOTARÂREA NR. 287  
HOTARÂREA NR. 288  
HOTARÂREA NR. 289  
HOTARÂREA NR. 290  
HOTARÂREA NR. 291  
HOTARÂREA NR. 292  
HOTARÂREA NR. 293  
HOTARÂREA NR. 294  
HOTARÂREA NR. 295  
HOTARÂREA NR. 296  
HOTARÂREA NR. 297  
HOTARÂREA NR. 298  
HOTARÂREA NR. 299  
HOTARÂREA NR. 300  
HOTARÂREA NR. 301  
HOTARÂREA NR. 302  
HOTARÂREA NR. 303  
HOTARÂREA NR. 304  
HOTARÂREA NR. 305  
HOTARÂREA NR. 306  
HOTARÂREA NR. 307  
HOTARÂREA NR. 308  
HOTARÂREA NR. 309  
HOTARÂREA NR. 310  
HOTARÂREA NR. 311  
HOTARÂREA NR. 312  
HOTARÂREA NR. 313  
HOTARÂREA NR. 314  
HOTARÂREA NR. 315  
HOTARÂREA NR. 316  
HOTARÂREA NR. 317  
HOTARÂREA NR. 318  
HOTARÂREA NR. 319  
HOTARÂREA NR. 320  
HOTARÂREA NR.  
HOTARÂREA NR.  
HOTARÂREA NR.  
HOTARÂREA NR.  
HOTARÂREA NR.  
HOTARÂREA NR.  
HOTARÂREA NR.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parcare auto in Vatra Dornei

Șoferii din Vatra Dornei au la dispoziție două opțiuni de plată a parcării cu telefonul:


·Șoferii care doresc să plătească parcarea pentru 1 ORĂ - trimitere un SMS la numărul 7420 cu textul: 291 NRMAȘINĂ (Ex. 291 SV01ABC).
·Șoferii care doresc să plătească parcarea pentru 24 de ORE trebuie să trimită un SMS la numărul 7420 cu textul 290 NRMAȘINĂ (Ex. 290 SV01ABC).

Rețele de telefonie disponibile sunt Digi, Orange, Telekom și Vodafone.
Tarife pentru aceste opțiune se pot vizualiza accesand urmatorul link (detalii)

Conform HCL nr.103 / 28.09.2012, în Municipiul Vatra Dornei, pe străzile Mihai Eminescu, Gării, Republicii, Oborului, Dornelor si parcarea special amenajata din spatele Policlinicii municipale, se introduce sistemul de parcare cu plată ....citeste mai departe