Hotarari 2006

HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL 2006

HOTĂRÂREA NR. 1 privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2006
HOTĂRÂREA NR. 2 privind aprobarea modului de utilizare a fondului de rulment
HOTĂRÂREA NR. 3 privind indexarea taxei pentru eliberarea certificatului de înregistrare a vehiculelor pentru care nu există obligativitatea înmatriculării
HOTĂRÂREA NR. 4 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr.112/2005
HOTĂRÂREA NR. 5 privind modificarea şi completarea HCL nr.79/2005 privind tarifele la serviciile de baie comunală
HOTĂRÂREA NR. 6 privind aprobarea destinaţiei volumului de masă lemnoasă ce urmează a fi exploatată în anul 2006
HOTĂRÂREA NR. 7 privind modificarea preţurilor la serviciile de furnizare apă şi canalizare
HOTĂRÂREA NR. 8 privind modificarea preţului la energia termică
HOTĂRÂREA NR. 9 privind aprobarea vânzării, fără licitaţie publică, a unei suprafeţe de 54 mp. teren, situat în Str. Parcului nr.31, către Borcan Macedon, teren ocupat de construcţia proprietate personală
HOTĂRÂREA NR. 10 privind aprobarea vânzării, fără licitaţie publică, către UCECOM, a suprafeţei de 4466 mp. teren situat în str. Republicii fn., aferent construcţiei proprietatea privată a acesteia
HOTĂRÂREA NR. 11 privind acordul Consiliului local cu privire la înfrăţirea municipiului Vatra Dornei cu localitatea Floreşti din Republica Moldova
HOTĂRÂREA NR. 12 privind acordul Consiliului local cu privire la înfrăţirea municipiului Vatra Dornei cu localitatea Kozieglowy din Polonia
HOTĂRÂREA NR. 13 privind scoaterea din evidenţele contabile, în vederea demolării a clădirii anexă din str. Luceafărului nr.1
HOTĂRÂREA NR. 14 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.149/30.11.2005
HOTĂRÂREA NR. 15 privind aprobarea cofinanţării Proiectului “Centru de informare europeană Vatra Dornei”
HOTĂRÂREA NR. 16 privind asigurarea unui spaţiu pentru funcţionarea Centrului de informare europeană Vatra Dornei
HOTĂRÂREA NR. 17 privind asigurarea personalului pentru funcţionarea Centrului de informare europeană Vatra Dornei
HOTĂRÂREA NR. 18 privind aprobarea amplasamentului pentru Centrala termică cu cogenerare
HOTĂRÂREA NR. 19 privind asigurarea accesului către terenul proprietatea familiei Chelsoi din str. Unirii
HOTĂRÂREA NR. 20 privind aprobarea amplasamentului şi punerea la dispoziţia ANL a acestui amplasament pentru construirea tronsonului E al blocului 1- Ansamblul Podu Verde
HOTĂRÂREA NR. 21 privind aprobarea amplasamentului şi punerea la dispoziţia ANL a acestui amplasament pentru construirea Blocului E din str. Unirii
HOTĂRÂREA NR. 22 privind darea în folosinţă gratuită pe durată determinată a spaţiului din str. Luceafărului nr.12, către Fundaţia “Dorna Dorului”
HOTĂRÂREA NR. 23 privind transmiterea în administrarea Direcţiei de Sănătate Publică Suceava a spaţiului medical din Policlinica Vatra Dornei în care funcţionează Centrul teritorial de sănătate publică
HOTĂRÂREA NR. 24 privind aprobarea vânzării, fără licitaţie publică, a unei suprafeţe de 9 mp. teren, situat în Str. Luceafărului nr.11, către SC YAR COM SRL, în vederea extinderii
HOTĂRÂREA NR. 25 privind acceptarea donaţiei din partea domnului Nanu Traian a unei suprafeţe de 444 mp. teren cu destinaţia de drum public
HOTĂRÂREA NR. 26 privind actualizarea unor tarife practicate de către DADP
HOTĂRÂREA NR. 27 privind actualizarea limitelor minime ale veniturilor nete obţinute din utilizarea şi valorificarea bunurilor, munci ocazionale şi activităţi agricole
HOTĂRÂREA NR. 28 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiţia “Depozit de rumeguş, cale de acces şi platformă betonată la Centrala termică pe deşeuri din lemn”
HOTĂRÂREA NR. 29 privind aprobarea unor facilităţi fiscale pentru unele persoane fizice
HOTĂRÂREA NR. 30 privind aprobarea deplasării unei delegaţii în Italia şi Germania pentru documentare şi schimb de experienţă
HOTĂRÂREA NR. 31 privind stabilirea destinaţiei de locuinţe de necesitate a spaţiilor din imobilul situat în str. Dornelor nr.20 şi repartizarea temporară cu prioritate pentru locatarii imobilului din str. Lumea Nouă nr.1 şi str. Mihai Eminescu nr.32
HOTĂRÂREA NR. 32
privind alocarea sumei de 1000 lei (RON) către Prâsneac Cristian, în vederea achiziţionării de echipament sportiv pentru participarea la competiţii sportive naţionale şi internaţionale
HOTĂRÂREA NR. 33
privind înlocuirea reprezentanţilor Municipiului Vatra Dornei în Adunările Generale ale Acţionarilor a SC “ Bucovina Ecotermgaz” SA Suceava şi a SC ACET SA Suceava
HOTĂRÂREA NR. 34
privind stabilirea criteriilor de acordare de bunuri în compensare persoanelor îndreptăţite conform Legii nr.10/2001 şi punerea la dispoziţie a unor loturi de teren în vederea acordării în compensare conform Legii nr.10/2001
HOTĂRÂREA NR. 35
privind reorganizarea Comandamentului Antiepizootic Local al municipiului Vatra Dornei
HOTĂRÂREA NR. 36
privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2006
HOTĂRÂREA NR. 37
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.91/15.07.2005
HOTĂRÂREA NR. 38
privind aprobarea contractării unui împrumut de la Banca Comercială Română S.A
HOTĂRÂREA NR. 39
privind aprobarea contractării unui împrumut de la BRD – Groupe Societe Generale S.A.
HOTĂRÂREA NR. 40
privind aprobarea Studiului de fezabilitate “Reabilitarea sistemului de colectare şi transport şi realizarea unei staţii de transfer a deşeurilor municipale în Vatra Dornei”
HOTĂRÂREA NR. 41
privind aprobarea cofinanţării Proiectului “Reabilitarea sistemului de colectare şi transport şi realizarea unei staţii de transfer a deşeurilor municipale în Vatra Dornei”
HOTĂRÂREA NR. 42
privind aprobarea sumei de 6000 lei RON pentru acordarea de ajutoare în alimente cu ocazia Sfintelor Sărbători de Paşti unor persoane singure şi familii cu venituri reduse
HOTĂRÂREA NR. 43
privind aprobarea de facilităţi fiscale unor persoane fizice
HOTĂRÂREA NR. 44
privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr.112/2005
HOTĂRÂREA NR. 45
privind stabilirea de tarife pentru asistenţa turistică şi salvamont
HOTĂRÂREA NR. 46
privind modificarea preţului la energia termică
HOTĂRÂREA NR. 47
privind ajustarea tarifelor la activitatea de colectare deşeuri menajere
HOTĂRÂREA NR. 48
privind modificarea preţurilor la serviciile de furnizare apă şi canalizare
HOTĂRÂREA NR. 49
privind aprobarea scoaterii din evidenţele contabile a clădirii serei Liceului “Ion Luca” în vederea demolării
HOTĂRÂREA NR. 50
privind desfăşurarea Zilelor municipiului în perioada 20-23 iulie 2006 şi alocarea sumei de 3500 lei RON pentru sprijinirea organizării şi desfăşurării Simpozionului naţional de poezie religioasă ”Daniil Tudor – vlădică al poeziei”
HOTĂRÂREA NR. 51
privind aprobarea vânzării, fără licitaţie publică, a unei suprafeţe de 294 mp. teren situat în str. Lumea Nouă nr.31 teren aferent casei de locuit şi curte, către Lificiu Ion şi Lificiu Macedonia
HOTĂRÂREA NR. 52
privind aprobarea vânzării, fără licitaţie publică, a cotei de teren aferentă spaţiilor comerciale din Complexul comercial situat în str. Unirii nr.32 către S.C. “DORNACOM ” S.A.
HOTĂRÂREA NR. 53
privind aprobarea vânzării, fără licitaţie publică, a cotei de teren aferentă spaţiului comercial situat la parterul blocului din str. Luceafărului nr.2 către S.C. “SILCOMAT COM ” S.R.L.
HOTĂRÂREA NR. 54
privind aprobarea vânzării, fără licitaţie publică, a suprafeţei de 318 mp. teren aferent Vilei turistice BVT situat în str. Republicii nr.5 către S.C. “Bucovina Vacance Tour ” S.R.L.
HOTĂRÂREA NR. 55
privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul “Centală termică cu cogenerare în municipiul Vatra Dornei”
HOTĂRÂREA NR. 56
privind aprobarea concesionării, fără licitaţie publică, a unei suprafeţe de 40 mp. teren situat în str. Republicii nr.5, în extindere la terenul concesionat, către SC GRUP TWO SRL
HOTĂRÂREA NR. 57
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Cartier locuinţe şi spaţii comerciale” în zona str. Oborului f.n.
HOTĂRÂREA NR. 58
privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al municipiului Vatra Dornei, a unor locuinţe sociale, în vederea vânzării conform Legii nr.112/1995.
HOTĂRÂREA NR. 59
privind aprobarea vânzării unei locuinţe situată în str. Sondei nr.4 bl.A10 către actualul chiriaş Gheorghiu Niculai
HOTĂRÂREA NR. 60
privind acordul Consiliului local cu privire la înfrăţirea municipiului Vatra Dornei cu localitatea LEFKIMI-CORFU - Grecia
HOTĂRÂREA NR. 61
privind acordarea unui sprijin financiar către Clubul Copiilor şi Elevilor, în vederea organizării Festivalului concurs de muzică uşoară pentru copii şi tineret “ MUZRITM” faza finală-interjudeţeană
HOTĂRÂREA NR. 62
privind acordarea unui sprijin financiar către Clubul Copiilor şi Elevilor, în vederea deplasării în Germania-Paderborn pentru a participa la “Festivalul de Folclor pentru Copii şi Tineret ”
HOTĂRÂREA NR. 63
privind acordarea unui sprijin financiar către localitatea Petroşivka - Ucraina
HOTĂRÂREA NR. 64
privind aprobarea plăţii contravalorii utilităţilor la cabinetele medicale şcolare ce funcţionează în spaţiile Clubului Sportiv Şcolar
HOTĂRÂREA NR. 65
privind alocarea sumei de 1000 lei RON în vederea achiziţionării a 50 de exemplare a lucrării “Vatra Dornei – plai mioritic de istorie şi legendă, leagăn de credinţă şi cultură bucovineană”
HOTĂRÂREA NR. 66
privind transmiterea în administrarea Casei Judeţene de Pensii Suceava a spaţiului medical din Policlinica Vatra Dornei în care funcţionează Cabinetul teritorial de expertiză medicală a capacităţii de muncă
HOTĂRÂREA NR. 67
privind stabilirea destinaţiei de spaţiu medical de sterilizare a unor încăperi din Policlinica Vatra Dornei
HOTĂRÂREA NR. 68
privind stabilirea destinaţiei de spaţiu medical de radiologie şi imagistică medicalăa unor încăperi din corpul anexă al Policlinicii Vatra Dornei
HOTĂRÂREA NR. 69
de modificare şi completare a HCL nr.33 din 30.03.2004 privind organizarea şi funcţionarea activităţii de taximetrie în municipiul Vatra Dornei
HOTĂRÂREA NR. 70
privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2006
HOTĂRÂREA NR. 71
privind aprobarea realizării lucrărilor de reparaţie şi modernizare la imobilul Muzeului de ştiinţe naturale
HOTĂRÂREA NR. 72
privind aprobarea extinderii reţelei de distribuţie a agentului termic de la punctele termice PT 1 şi PT 2
HOTĂRÂREA NR. 73
privind aprobarea realizării unui punct termic în zona staţiunii balneare şi extinderea reţelei de distribuţie a agentului termic în zonele str. Republicii, Tudor Vladimirescu, George Coşbuc, Păcii şi Negreşti
HOTĂRÂREA NR. 74
privind aprobarea executării studiilor de fezabilitate pentru alimentarea cu apă, canalizare şi construirea a câte un modul de epurare pentru localităţile componente Roşu, Argestru şi Todireni
HOTĂRÂREA NR. 75
privind aprobarea întocmirii studiilor de fezabilitate pentru proiectele municipiului Vatra Dornei care sunt cuprinse în Planul Operaţional Regional, în vederea finanţării din fonduri structurale
HOTĂRÂREA NR. 76
privind aprobarea construirii unui monument – Cruce Luminoasă în zona Dealul Runc
HOTĂRÂREA NR. 77
privind acordarea de ajutoare constând în 117 mc lemn subţire pentru persoanele ale căror proprietăţi au fost afectate de inundaţii şi de lucrările de pe traseul conductei de gaz metan
HOTĂRÂREA NR. 78
privind aprobarea documentaţiei tehnico-economică şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Reabilitare străzi în municipiul Vatra Dornei”
HOTĂRÂREA NR. 79
privind aprobarea contului de execuţie bugetară pentru anul 2005
HOTĂRÂREA NR. 80
privind stabilirea destinaţiei de locuinţe sociale şi aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru “Mansardare Bloc B Tronsonul A+B+C” din str. Transilvaniei
HOTĂRÂREA NR. 81
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.91/15.07.2005
HOTĂRÂREA NR. 82
privind aprobarea contractării unui împrumut de la Banca Comercială Română S.A.
HOTĂRÂREA NR. 83
privind aprobarea contractării unui împrumut de la BRD – Groupe Societe Generale S.A.
HOTĂRÂREA NR. 84 privind aprobarea asocierii cu municipiul Câmpulung Moldovenesc şi iniţierea unui parteneriat public privat în vederea realizării investiţiei “Staţie de tratare şi valorificare a deşeurilor urbane”
HOTĂRÂREA NR. 85 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Sistematizare verticală în Ansamblul de locuinţe Podu Verde”
HOTĂRÂREA NR. 86 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Sistematizare verticală în Ansamblul de locuinţe Transilvaniei”
HOTĂRÂREA NR. 87 privind acordarea de despăgubiri băneşti pentru persoanele ale căror proprietăţi au fost afectate de traseul conductei de gaz metan
HOTĂRÂREA NR. 88 Privind alocarea unor fonduri pentru achiziţia de carburanţi pentru Poliţia municipiului Vatra Dornei
HOTĂRÂREA NR. 89 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2006
HOTĂRÂREA NR. 90 privind aprobarea organizării şi desfăşurării manifestărilor “Zilele Municipiului Vatra Dornei” şi a finanţării acestor manifestări
HOTĂRÂREA NR. 91 privind acordarea unui sprijin financiar Căminului de bătrâni din Vatra Dornei, str.Chilia nr.11
HOTĂRÂREA NR. 92 privind aprobarea concesionării, fără licitaţie, a unei suprafeţe de 6 mp. teren, situat în str. Schitului nr.5, către Hopşa Mihai, în vederea extinderii locuinţei
HOTĂRÂREA NR. 93 privind aprobarea concesionării, fără licitaţie, a unei suprafeţe de 30 mp. teren, situat în str. Bârnărel nr.11, către Ivan Nicolae, în vederea extinderii locuinţei
HOTĂRÂREA NR. 94 privind aprobarea concesionării, fără licitaţie, a unei suprafeţe de 20 mp. teren, situat în str. Mihai Eminescu nr.19, către Lostun Ciprian Constantin, în vederea extinderii locuinţei
HOTĂRÂREA NR. 95 privind aprobarea achiziţionării unui număr de 12 boxe pentru lemne, confecţii metalice, pentru locatarii din zona str. Dornelor nr.10
HOTĂRÂREA NR. 96 privind aprobarea întocmirii unui raport de evaluare a terenurilor pe zone de amplasare
HOTĂRÂREA NR. 97 privind acceptarea donaţiei unei garsoniere situate în str. Gladiolelor nr.7 din partea doamnei Ţibichi Rodica
HOTĂRÂREA NR. 98 privind repartizarea locuinţelor sociale pentru tineri, realizate prin mansardarea tronsoanelor C şi D ale Blocului nr.1 Podu Verde
HOTĂRÂREA NR. 99 Privind aprobarea Planului local de acţiune pentru romi în municipiul Vatra Dornei
HOTĂRÂREA NR. 100 privind aprobarea Acordului de înfrăţire cu localitatea Kozieglowy din Polonia
HOTĂRÂREA NR. 101 privind aprobarea Acordului de înfrăţire cu localitatea Floreşti din Republica Moldova
HOTĂRÂREA NR. 102 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Canalizare în str. Gării”
HOTĂRÂREA NR. 103 privind înfiinţarea Serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă a municipiului Vatra Dornei
HOTĂRÂREA NR. 104 privind alocarea a 25 mc. lemn de construcţie din pădurea proprietatea municipiului Vatra Dornei, ajutor pentru refacerea locuinţelor din comuna Arbore
HOTĂRÂREA NR. 105 privind aprobarea lucrărilor necesare pentru amenajarea cantinelor de la cele 3 grădiniţe cu orar prelungit, cantina de ajutor social şi creşa de copii
HOTĂRÂREA NR. 106 privind aprobarea cofinanţării Proiectului “Marketing comun al resurselor turistice Vatra Dornei – Vilkovo”
HOTĂRÂREA NR. 107 privind completarea HCL nr.55/2006 privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul ”Centrală termică cu cogenerare în municipiul Vatra Dornei”
HOTĂRÂREA NR. 108 privind aprobarea listei spaţiilor cu destinaţia de cabinete medicale şi activităţi conexe actului medical ce urmează a fi vândute conform OUG nr.110/2005 aprobată prin Legea nr.236/2006
HOTĂRÂREA NR. 109 privind închirierea prin licitaţie publică a unei suprafeţe de 8 mp. teren situat în str. Republicii nr.5, în vederea înfiinţării unui punct de informare turistică
HOTĂRÂREA NR. 110 privind concesionarea, prin licitaţie publică, a două suprafeţe de teren, una în str. Podu Verde şi cealaltă în str. Unirii, în vederea construirii unor magazine tip supermarket
HOTĂRÂREA NR. 111 privind aprobarea achiziţionării unui număr de 4 boxe pentru lemne, confecţii metalice, pentru locatarii din zona str. Parcului nr.21
HOTĂRÂREA NR. 112 privind concesionarea – drept de acces, fără licitaţie publică, către SC ROMTELECOM SA, a unei suprafeţe de 2 mp. teren situat în str. Podu Verde, în vederea montării unui subrepartitor pentru reţeaua telefonică Argestru
HOTĂRÂREA NR. 113 privind transmiterea în folosinţă gratuită pe durata executării construcţiilor către Inspectoratul Şcolar al Judeţului Suceava a terenului pe care va fi amplasat obiectivul de investiţii “Grădiniţă cu program prelungit în Vatra Dornei”
HOTĂRÂREA NR. 114 privind mutarea provizorie a Grădiniţei cu program prelungit nr. 2 “Bamby” din imobilul actual în imobilul proprietatea SC DORNA SA din str. Chilia nr.7
HOTĂRÂREA NR. 115 privind transmiterea în folosinţă gratuită pe durata executării construcţiilor către Inspectoratul Şcolar al Judeţului Suceava a terenului pe care va fi amplasat obiectivul de investiţii “Internat cu cantină la Liceul Ion Luca Vatra Dornei”
HOTĂRÂREA NR. 116 privind prelungirea duratei contractului de închiriere a spaţiului de prestări servicii – frizerie din str. Luceafărului nr.1 către SC ALEXTIB SRL
HOTĂRÂREA NR. 117 privind prelungirea duratei contractului de comodat a spaţiului magazin economat din str. Mihai Eminescu nr.41 către Asociaţia Pensionarilor “Dorna 2003”
HOTĂRÂREA NR. 118 privind înfiinţarea Unităţii Municipale pentru Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilităţi Publice
HOTĂRÂREA NR. 119 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2006
HOTĂRÂREA NR. 120 privind acceptarea trecerii unor drumuri forestiere şi a terenurilor aferente acestora din domeniul public al statului şi administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - ROMSILVA în domeniul public al municipiului Vatra Dornei şi administrarea Consiliului local al municipiului Vatra Dornei
HOTĂRÂREA NR. 121 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2006
HOTĂRÂREA NR. 122 privind aprobarea modelului pentru legitimaţiile aleşilor locali
HOTĂRÂREA NR. 123 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.115/28.09.2005
HOTĂRÂREA NR. 124 privind aprobarea preţului local de facturare în municipiul Vatra Dornei la energia termică furnizată populaţiei
HOTĂRÂREA NR. 125 privind aprobarea lucrărilor de refacere a reţelei de distribuţie a agentului termic în subsolurile blocurilor de locuinţe în cadrul programului “Utilităţi şi mediu la standarde europene în judeţul Suceava”
HOTĂRÂREA NR. 126 privind stabilirea unor măsuri de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat
HOTĂRÂREA NR. 127 privind impozitul pe mijloacele de transport prevăzute la art. 263 alin. (4) şi (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aplicabil în anul fiscal 2007
HOTĂRÂREA NR. 128 privind stabilirea staţiilor publice pentru transportul public de persoane pe teritoriul municipiului Vatra Dornei
HOTĂRÂREA NR. 129 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Vatra Dornei a unor locuinţe sociale în vederea vânzării conform Legii nr.112/1995
HOTĂRÂREA NR. 130 privind scoaterea din evidenţele contabile în vederea demolării a imobilului din str. Lumea Nouă nr. 1
HOTĂRÂREA NR. 131 privind transmiterea dreptului de administrare în favoarea Agenţiei Naţionale pentru Sport pentru Clubul Sporturilor de Iarnă Vatra Dornei asupra imobilului – teren fără construcţii – proprietatea publică a municipiului Vatra Dornei, în suprafaţă de 8,4 ha. situat în Parcul staţiunii, în vederea edificării unei pârtii de bob-sanie
HOTĂRÂREA NR. 132 privind transmiterea dreptului de administrare în favoarea Agenţiei Naţionale pentru Sport pentru Clubul Sporturilor de Iarnă Vatra Dornei asupra imobilului – teren fără construcţii – proprietatea publică a municipiului Vatra Dornei, în suprafaţă de 4000 mp. situat în Parcul staţiunii, în vederea edificării unui patinoar
HOTĂRÂREA NR. 133 privind transmiterea dreptului de administrare în favoarea Agenţiei Naţionale pentru Sport pentru Clubul Sporturilor de Iarnă Vatra Dornei asupra imobilului – teren fără construcţii – proprietatea publică a municipiului Vatra Dornei, în suprafaţă de 9000 mp. situat în Platoul Runc, în vederea edificării unui poligon de biatlon
HOTĂRÂREA NR. 134 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2006
HOTĂRÂREA NR. 135 privind alocarea unor fonduri pentru unele cadre didactice şi pentru Fundaţia “Dorna Dorului”
HOTĂRÂREA NR. 136 privind aprobarea unui sprijin financiar pentru editarea volumului de versuri “Doruri” de Anica Facina
HOTĂRÂREA NR. 137 privind aprobarea unui sprijin financiar pentru Blanc Fani Elena
HOTĂRÂREA NR. 138 privind aprobarea vânzării, terenului în suprafaţă de 203 mp. situat în str. Izvorului nr.11, cu respectarea dreptului de preemţiune pentru Karpinski Tudor
HOTĂRÂREA NR. 139 privind alocarea cantităţii de 6 mc. lemn pentru refacerea unei punţi în zona Todireni
HOTĂRÂREA NR. 140 privind înfiinţarea Serviciului public de asistenţă socială
HOTĂRÂREA NR. 141 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei “Mansardare Bloc nr.1 tronson A din str. Podu Verde nr.1”
HOTĂRÂREA NR. 142 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei “Construire Bloc A din Ansamblul Transilvaniei”
HOTĂRÂREA NR. 143 privind aprobarea Planului de deszăpezire pentru perioada 15 noiembrie 2006 – 15 aprilie 2007
HOTĂRÂREA NR. 144 privind modificarea HCL nr. 47/30.05.2006
HOTĂRÂREA NR. 145 privind participarea Municipiului Vatra Dornei la Programul "Termoficare 2006 - 2009 calitate şi eficienţă"
HOTĂRÂREA NR. 146 privind modificarea HCL nr.95/22.08.2005 privind aprobarea încheierii unui act adiţional la contractul de credit în valoare de 86.300.000 EUR încheiat în data de 26.03.2004 între Deutsche Bank Luxembourg S.A., Consiliul Judeţean Suceava şi 59 de unităţi administrativ teritoriale sucevene pentru finanţarea realizării obiectivelor de investiţii cuprinse în prima fază a Programului “Utilităţi şi mediu la standarde europene în judeţul Suceava”
HOTĂRÂREA NR. 147 privind aprobarea preţurilor terenurilor din domeniul privat al municipiului Vatra Dornei
HOTĂRÂREA NR. 148 privind aprobarea vânzării directe a terenului în suprafaţă de 60 mp. situat în str. Mihail Sadoveanu nr.4, către SC Rinascente SRL, în vederea extinderii
HOTĂRÂREA NR. 149 privind aprobarea vânzării cotei de teren aferentă spaţiilor comerciale situate în Complexul din str. Mihai Eminescu nr.53, cu respectarea dreptului de preemţiune pentru SC DORNACOM SA
HOTĂRÂREA NR. 150 privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 338 mp. situat în str. Libertăţii nr.5, cu respectarea dreptului de preemţiune pentru Feraru Ionel şi Ana
HOTĂRÂREA NR. 151 privind aprobarea vânzării unor suprafeţe de teren situate în str. Ion Luca nr.3, cu respectarea dreptului de preemţiune pentru Apetrii Aparaschivei Niculina şi Borcan Macedon şi Elisabeta
HOTĂRÂREA NR. 152 privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 42 mp. situat în str. Republicii nr.23, cu respectarea dreptului de preemţiune pentru Benţan Ioan şi Rodica
HOTĂRÂREA NR. 153 privind aprobarea concesionării, fără licitaţie publică, a terenului în suprafaţă de 20 mp. situat în str. Bârnărel nr.36, către Căpraru Ana, în vederea extinderii locuinţei
HOTĂRÂREA NR. 154 privind aprobarea concesionării, fără licitaţie publică, a terenului în suprafaţă de 4 mp. situat în str. Mălinilor nr.18, către Bacer Vasile, în vederea extinderii locuinţei
HOTĂRÂREA NR. 155 privind aprobarea închirierea, prin licitaţie publică, a unor loturi de teren situate în str. Dornelor, în vederea utilizării acestora ca spaţii de prezentare
HOTĂRÂREA NR. 156 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Vatra Dornei a unor locuinţe sociale în vederea vânzării conform Legii nr.112/1995
HOTĂRÂREA NR. 157 privind repartizarea locuinţelor sociale, realizate prin mansardarea Blocului nr.B din Ansamblul Transilvaniei
HOTĂRÂREA NR. 158 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2006
HOTĂRÂREA NR. 159 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei “Realilitare Şcoală generală nr.1 şi sală de sport”
HOTĂRÂREA NR. 160 privind aprobarea sumelor necesare organizării şi desfăşurării unor acţiuni şi manifestări pe perioada sezonului de iarnă
HOTĂRÂREA NR. 161 privind alocarea unor fonduri pentru organizarea de către Liceul “Ion Luca” a Concursului interjudeţean de matematică ”Memorialul Ştefan Dârţu” Ediţia a VIII-a - 2006
HOTĂRÂREA NR. 162 privind aprobarea unui sprijin financiar pentru Drăgan Viorica
HOTĂRÂREA NR. 163 privind aprobarea subvenţionării activităţii de baie publică
HOTĂRÂREA NR. 164 privind stabilirea locaţiei punctului de colectare a deşeurilor de echipamente electrice şi electrocasnice
HOTĂRÂREA NR. 165 privind constituirea unei comisii de negociere pentru preluarea în concesiune a clădirii şi terenului aferent a Cazinoului Vatra Dornei de la Arhiepiscopia Sucevei şi Rădăuţilor
HOTĂRÂREA NR. 166 privind alocarea sumei de 1000 lei pentru deplasarea Trupei de teatru “Ion Luca” la festivalul “Zilele Teatrului Ludic” Iaşi
HOTĂRÂREA NR. 167 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, a chiriilor şi a tarifelor pentru anul 2007
HOTĂRÂREA NR. 168 privind aprobarea sumelor necesare organizării şi desfăşurării unor acţiuni şi manifestări pe perioada sezonului de iarnă
HOTĂRÂREA NR. 169 privind stabilirea punctului de îmbarcare debarcare a asagerilor pentru operatorul de transport SC ŞINCAROM TRANS SRL
HOTĂRÂREA NR. 170 privind aprobarea Strategiei locale de alimentare cu energie termică în municipiul Vatra Dornei - actualizată
HOTĂRÂREA NR. 171 privind aprobarea cofinanţării construcţiei unui nou spital în Vatra Dornei
HOTĂRÂREA NR. 172 privind aprobarea sumelor necesare organizării cursurilor ECDL pentru salariaţii Primăriei şi aleşii locali
HOTĂRÂREA NR. 173 privind stabilirea unor măsuri pentru vânzarea materialului pirotehnic artizanal
HOTĂRÂREA NR. 174 privind aprobarea vânzării unor suprafeţe de teren situate în str. Republicii nr.5, aferente imobilului proprietate, cu respectarea dreptului de premţiune pentru SC GIMIL SERV SRL
   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parcare auto in Vatra Dornei

Șoferii din Vatra Dornei au la dispoziție două opțiuni de plată a parcării cu telefonul:


·Șoferii care doresc să plătească parcarea pentru 1 ORĂ - trimitere un SMS la numărul 7420 cu textul: 291 NRMAȘINĂ (Ex. 291 SV01ABC).
·Șoferii care doresc să plătească parcarea pentru 24 de ORE trebuie să trimită un SMS la numărul 7420 cu textul 290 NRMAȘINĂ (Ex. 290 SV01ABC).

Rețele de telefonie disponibile sunt Digi, Orange, Telekom și Vodafone.
Tarife pentru aceste opțiune se pot vizualiza accesand urmatorul link (detalii)

Conform HCL nr.103 / 28.09.2012, în Municipiul Vatra Dornei, pe străzile Mihai Eminescu, Gării, Republicii, Oborului, Dornelor si parcarea special amenajata din spatele Policlinicii municipale, se introduce sistemul de parcare cu plată ....citeste mai departe