Stare Civila

Anunturi Stare Civila

Acte necesare la Serviciul de Stare Civila din cadrul Primariei Municipiului Vatra Dornei

Actele necesare pentru înregistrarea naşterii

Actele necesare pentru încheierea căsătoriei

Acte necesare pentru înregistrarea decesului

 


Actele necesare pentru înregistrarea naşterii

Înregistrarea naşterii copilului se face în baza declaraţiei verbale, prezentându-se următoarele documente:

- certificatul medical constatator al naşterii întocmit pe formular tip, care va trebui să poarte număr de înregistrare, dată certă, sigiliul unităţii sanitare, semnătura şi parafa medicului

- certificatul de naştere şi actul de identitate al mamei şi al declarantului, dacă naşterea nu este declarată de mamă (în original şi copie)

- certificatul de căsătorie al părinţilor copilului, dacă sunt căsătoriţi (în original şi copie)

- actul de identitate al mameişi actul de identitate al tatălui - în original şi copie

 

 

Actele necesare pentru încheierea căsătoriei

A. Actele de identitate

- Buletin de identitate sau cărţi de identitate pentru cetăţenii români domiciliaţi în România.

- Paşapoartele pentru cetăţenii români domiciliaţi în străinătate şi cetăţenii străini

- Carnetele de identitate pentru persoanele fără cetăţenie

- Se prezintă actul de identitate în original, însoţit de o copie nelegalizată.

B. Certificate de naştere

- Se prezintă certificatele în original însoţite de câte o copie nelegalizată + timbre fiscale în valoare de 0,5 RON pentru fiecare copie.

- Cetăţenii străini care nu sunt născuţi în România, vor prezenta certificate de naştere în original însoţite de câte o copie tradusă în limba română, autentificată de un notar publicşicu respectarea formalităţilor de apostilare sau supralegalizare, după caz.

C. Dovada desfacerii sau încetării căsătoriei anterioare

- Hotărârea judecătorească de divorţ, definitivă şi irevocabilă

- Certificatul de deces în original şi copie nelegalizată

D. Certificatele medicale prenupţiale

- Se obţin de la o autoritate sanitară din România. Certificatele medicale prenupţiale au o valabilitate de 14 zile, interval de timp în care căsătoria trebuie să fie încheiată. Certificatele medicale prenupţiale vor purta menţiunea"SE POATE CĂSĂTORI".

E.  Certificat de cutumă (pentru cetăţenii străini)

- Dovada eliberată de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale ţărilor ai căror cetăţeni sunt, din care să rezulte că sunt îndeplinite condiţiile de fond, cerute de legea lor naţională, pentru încheierea căsătoriei.

- Cetăţenii statelor cu care România a încheiat tratate, convenţii sau acorduri de asistenţă juridică în materie civilă sau de drept al familiei  (Albania, Austria, Belgia, Bosnia şi Herţegovina, Bulgaria, Cehia, China, R.P.D. Coreană, Croaţia, R. Cuba, Franţa, R.P. Mongolă, Polonia, Federaţia Rusă, Republica Serbia, Slovacia, Slovenia, Ungaria), precum şi cetăţenii statelor care nu au misiune diplomatică acreditată în România, fac dovada îndeplinirii condiţiilor de fond cerute de legea lor naţională pentru încheierea căsătoriei, cu documente justificative eliberate de autorităţile competente ale statului de cetăţenie.

DECLARAŢIA NOTARIALĂ a cetăţeanului străin, din care să rezulte că îndeplineşte condiţiile necesare încheierii căsătoriei în România.

 

 

Acte necesare pentru înregistrarea decesului

Când decesul se datorează unei sinucideri, unui accident sau altor cauze violente precum şi în cazul găsirii unui cadavru, declaraţia se face în termen de 48 de ore, socotit din momentul decesului sau al găsirii cadavrului.

În astfel de cazuri, înregistrarea se face pe baza certificatului medical constatator al decesului şi a dovezii eliberate de poliţie sau de parchet.

În cazul în care decesul nu a fost declarat în termen, întocmirea actului de deces se face cu aprobarea parchetului.

O dată cu declaraţia de deces, declarantul va depune următoarele acte:

- certificatul medical constatator al decesului, întocmit şi semnat de medicul sau cadrul mediu sanitar care a făcut constatarea în care trebuie consemnată cauza decesului

- actul de identitate al celui decedat(în original şi copie)

- livretul militar sau adeverinţa de recrutare, după caz, pentru persoanele supuse obligaţiilor militare

- certificatul de naştere, căsătorieal decedatului(în original şi copie)

- actul de identitate al declarantului(în original şi copie)

Întocmirea actului de deces, în baza unei hotărâri judecătoreşti definitive de moarte,se face din oficiu sau la cererea persoanei interesate, după caz, la autoritatea administraţiei locale de la:

- locul de naştere al celui declarat mort

- domiciliul celui declarat mort, în cazul când actul de naştere a fost întocmit la autorităţile locale din străinătate

- domiciliul persoanei care a solicitat declararea judecătorească a morţii, în situaţia în care locul naşterii şi domiciliul decedatului nu sunt cunoscute

 

 

Ofiter Stare Civila: Tolos Aurora

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parcare auto in Vatra Dornei

Șoferii din Vatra Dornei au la dispoziție două opțiuni de plată a parcării cu telefonul:


·Șoferii care doresc să plătească parcarea pentru 1 ORĂ - trimitere un SMS la numărul 7420 cu textul: 291 NRMAȘINĂ (Ex. 291 SV01ABC).
·Șoferii care doresc să plătească parcarea pentru 24 de ORE trebuie să trimită un SMS la numărul 7420 cu textul 290 NRMAȘINĂ (Ex. 290 SV01ABC).

Rețele de telefonie disponibile sunt Digi, Orange, Telekom și Vodafone.
Tarife pentru aceste opțiune se pot vizualiza accesand urmatorul link (detalii)

Conform HCL nr.103 / 28.09.2012, în Municipiul Vatra Dornei, pe străzile Mihai Eminescu, Gării, Republicii, Oborului, Dornelor si parcarea special amenajata din spatele Policlinicii municipale, se introduce sistemul de parcare cu plată ....citeste mai departe