Asistenta Sociala

Serviciul de Asistenta sociala este situat in cadrul Primariei municipiului Vatra Dornei camera 6

 

Cerere ajutor incalzire 2021 - pdf inteligent

 

Oportunitate VOUCHER - Tehnologie Asistiva

In atentia persoanelor cu dizabilitati, care sunt in cautarea unui loc de munca si au nevoie de tehnologie asistiva.

 

PERSOANE CU DIZABILITATI

CENTRUL DE ZI PENTRU COPII

 

 

Cantina Sociala

 

Centrul Social de Primire, Asistare si Ingrijire a Persoanelor Varstnice

 

SERVICIUL DE EDUCARE ȘI ÎNGRIJIRE PENTRU COPII 0-3 ANI VATRA DORNEI
Proiect finantat din Mecanismul Financiar SEE 2009-2014

  

 

09.03.2018 - Anunt referitor la utilizarea biletelor de calatorie gratuita 

--------------------------------------

ANUNT acordare ajutor de incalzire in sistem centralizat 2016

Acte necesare depunerii dosarului de ajutor social

Acte necesare depunerii dosarului pentru alocaţia familială complementară şi  alocaţia de susţinere pentru familia monoparentală

Acte necesare pentru completarea dosarului pentru ajutorul de încălzire

 

Cerere şi declaraţie tip, precum si alte informatii sunt la camera 4 din cadrul Primariei Municipiului Vatra Dornei

 

I. Acte necesare depunerii dosarului de ajutor social

 1. Cartea de identitate al titularului /cartea de identitate provizorie/legitimaţia provizorie pentru cetăţenii străini sau apatrizi care au reşedinţa în România); Toţi membrii familiei trebuie să aibă acelaşi domiciliu sau reşedinţa prevăzut în actul de identitate;
 2. Certificatele de naştere ale membrilor de familie;
 3. Certificatul de căsătorie, sentinţa de divorţ sau certificatul de deces;
 4. Livret de familie ; cupon alocaţie de stat
 5. Adeverinţe, de elev sau student, eliberate în luna curentă sau în luna anterioară depunerii cererii pentru acordarea ajutorului social  în care să se menţioneze dacă beneficiază de bursă, tipul şi cuantumul acesteia;
 6. Hotărâre definitivă de încuviinţare a adopţiei, de plasament familial al minorului, potrivit legii;
 7. Actul din care să rezulte calitatea titularului de tutore sau curator,dacă este cazul - copie legalizată sau copie xerox, însoţită de original, care să restituie după certificarea conformităţii;
 8. Adeverinţă de la Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă, pentru persoanele apte de muncă, cu excepţiile stabilite de lege, eliberate în luna depunerii cererii sau în luna anterioară;
 9. Persoanele care beneficiază de ajutor de şomaj, de ajutor de integrare profesională sau alocaţie de sprijin, vor prezenta talonul de plată din luna curentă sau din luna anterioară, după caz;
 10. Adeverinţe din care să rezulte ultimul venit brut şi net (salarii, sporuri, premii şi orice alte drepturi băneşti sau în natură) realizate de persoanele încadrate în muncă;
 11. Adeverinţă de salariu net , din luna curentă, după caz, din luna anterioară depunerii cererii, eliberată de Inspectoratul de Stat Teritorial pentru Handicapaţi, pentru persoana care are în îngrijire permanentă o persoană handicapată;
 12. Taloane sau adeverinţă de pensie, de ajutor social în condiţiile legii pensiilor şi asigurărilor sociale, precum şi pentru alte indemnizaţii şi sporuri, din ultima lună plătită; se iau în calculul veniturilor şi pensiile suplimentare;
 13. Adeverinţă din care să rezulte bunurile impozabile cu care membrii familiei figurează în evidenţa  primăriei (extras de la ghişeul de impozite şi taxe);
 14. Adeverinţă din care să rezulte terenul agricol cu care membrii familiei figurează în proprietate;
 15. Alte acte doveditoare privind veniturile realizate.
 16. Certificat medical (sau adeverinţă medicală) în care să se menţioneze dacă persoana este sau nu aptă pentru a efectua munci fizice.
 17. Adeverinţă de la Administraţia Financiară pentru persoanele fără venit.

 

 

 

II. Acte necesare depunerii dosarului pentru alocaţia familială complementară şi  alocaţia de susţinere pentru familia monoparentală

 1. Cerere tip
 2. Livret de familie (original şi copie)
 3. Actul de identitate pentru membrii familiei care au împlinit vârsta de 14 ani (original şi copie)
 4. Certificate de naştere pentru toţi membrii familiei (original şi copie)
 5. Certificat de căsătorie/ Certificat de deces/Sentinţă de divorţ - după caz original şi copie
 6. Pentru elevi - adeverinţe de la şcoală cu specificaţia dacă a avut sau nu bursa în luna anterioară depunerii cererii şi cuantumul bursei
 7. Hotărâre judecătorească de încredinţare, adopţie şi orice obligaţie legată de întreţinere (original şi copie)
 8. Hotărâre privind plasamentul copilului (original şi copie)
 9. Actul din care să rezulte calitatea titularului de tutore sau curator, dacă este cazul (original şi copie)
 10. Taloane de plată sau adeverinţe pentru alocaţia de stat
 11. Adeverinţă din care să rezulte venitul brut şi net realizat de persoanele încadrate în muncă în luna precedentă
 12. Cupoane de pensie din luna precedentă
 13. Pentru persoanele care realizează venituri din surse proprii sau din prestarea unor activităţi autorizate în condiţiile prevăzute de lege - adeverinţe eliberate de Administraţia Financiară din care să rezulte veniturile sau pentru persoanele fără venit.
 14. Alte acte doveditoare privind veniturile realizate

 

III. Acte necesare pentru completarea dosarului pentru ajutorul de încălzire:

Copii xerox acte identitate:

-buletine/cărţi identitate;

-certificate de naştere;

-certificat de căsătorie

Acte doveditoare venituri:

-adeverinţe salarizare;

-cupoane de pensie;

-cupoane alocaţii de stat/stimulent;

-adeverinţă că nu realizează venit (de la trezorerie);

-adeverinţă stare materială;

-adeverinţă şcolară pentru elevi şi studenţi în care să se specifice dacă primesc bursă.

Acte doveditoare spaţiu de locuit:

-copie xerox după contractul locuinţei;

-certificat fiscal (camera 1 a primariei);

 

Persoanele care sunt înscrise la asociaţiile de proprietari, vor aduce adeverinţă din care să rezulte că nu au încălzire centralizată.

Pentru alte informatii va rugam sa ne contactati

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parcare auto in Vatra Dornei

Șoferii din Vatra Dornei au la dispoziție două opțiuni de plată a parcării cu telefonul:


·Șoferii care doresc să plătească parcarea pentru 1 ORĂ - trimitere un SMS la numărul 7420 cu textul: 291 NRMAȘINĂ (Ex. 291 SV01ABC).
·Șoferii care doresc să plătească parcarea pentru 24 de ORE trebuie să trimită un SMS la numărul 7420 cu textul 290 NRMAȘINĂ (Ex. 290 SV01ABC).

Rețele de telefonie disponibile sunt Digi, Orange, Telekom și Vodafone.
Tarife pentru aceste opțiune se pot vizualiza accesand urmatorul link (detalii)

Conform HCL nr.103 / 28.09.2012, în Municipiul Vatra Dornei, pe străzile Mihai Eminescu, Gării, Republicii, Oborului, Dornelor si parcarea special amenajata din spatele Policlinicii municipale, se introduce sistemul de parcare cu plată ....citeste mai departe