Hotarari 2014

HOTARÂRILE CONSILIULUI LOCAL 2014

HOTARÂREA NR. 1

privind acoperirea deficitului bugetar al sectiunii de dezvoltare din excedentul bugetului local al anului 2013

HOTARÂREA NR. 2

privind finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare si acoperirea golurilor temporare de casa a sectiunii de functionare

HOTARÂREA NR. 3

privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli al municipiului Vatra Dornei pentru anul 2014 si a Programului anual de investitii -2014

HOTARÂREA NR. 4

privind aprobarea drepturilorbanesti aferente personalului didactic care solicita cheltuieli de deplasare

HOTARÂREA NR. 5

privind închirierea unui spatiiu la mansarda Policlinicii Vatra Dornei, pentru amenajarea unui cabinet medical

HOTARÂREA NR. 6

privind atestarea apartenentei unor imobilela domeniul privat al municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 7

privind aprobarea statului de functii si organigramei Spitalului Municipal Vatra Dornei pentru anul 2014

HOTARÂREA NR. 8

privind aprobarea concesionarii unei suprafete de teren si a documentatiei de licitatie în vederea concesionariiprin licitatie publica deschisa a suprafetei de 390 mp teren situat in str. Eroilor, f.n., în vederea construirii unei locuinte

HOTARÂREA NR. 9

privind completarea Anexei nr.3, pct.4 si Anexa nr.9 pct.II al HCL nr.203/28.11.2013 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, a chiriilor si a tarifelor pentru anul 2014

HOTARÂREA NR. 10

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie pentru obiectivul „Centrul de zi pentru copii Vatra Dornei” in cadrul proiectului finantat de catre Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei si Guvernul Romaniei prin Ministerul Muncii, Familiei si protectiei sociale si persoanelor varstnice

HOTARÂREA NR. 11

privind completare a inventarului terenurilor disponibile, care pot fi atribuite în folosinta gratuita, în vederea constructiei de locuinte proprietate personala, în temeiul Legii nr.15/2003

HOTARÂREA NR. 12

privindaprobarea unui ajutor financiarpentru Coman Ioan Mihnea pentru efectuarea unei interventii chirurgicale

HOTARÂREA NR. 13

privindaprobarea contului de executie a bugetelor de venituri si cheltuieli pentru anul 2013 al fondului forestier proprietatea Municipiului Vatra Dornei, intocmit de catre O.S.Dorna Candrenilor, O.S.Iacobeni, O.S. Carlibaba si O.S.Vatra Dornei, pentru anul 2013

HOTARÂREA NR. 14

privind aprobarea Procedurii de acordare a scutirii de la plata majorarilor/penalitatilor de intarziere aferente impozitelor si taxelor locale, chiriilor, redeventelor si altor obligatii de plata datorate bugetului local de catre persoanele fizice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, intreprinderi familiale de pe raza municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 15

privind aprobarea unei Scheme de ajutor de minimis, reprezentand scutirea de la plata majorarilor/penalitatilor de intarziere aferente impozitelor si taxelor locale, chiriilor, redeventelor si altor obligatii de plata datorate bugetului local de catre persoanele juridice de pe raza municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 16

privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli preliminate pentru anul 2014, al fondului forestier, proprietatea Municipiului Vatra Dornei, propuse de catre O.S.Dorna Candrenilor, O.S.Iacobeni, O.S. Carlibaba si O.S.Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 17

privind aprobarea Programului si a sumelor necesare organizarii si desfasurarii Serbarilor Zapezii 2014

HOTARÂREA NR. 18

privind infiintarea sectiei sportive de tenis de masa in cadrul Clubului Sportiv Municipal “Dorna“ Vatra Dornei”

HOTARÂREA NR. 19

privind modificarea HCL nr.217/2013 privind “aprobarea infiintarii “SC ECADOG Vatra Dornei SRL”

HOTARÂREA NR. 20

privind aprobarea unui ajutor de urgenta pentru Ciuhlau Valeriu, pentru efectuarea unui tratament medical

HOTARÂREA NR. 21

privind aprobarea platii penalitatilor de intarziere catre SC EURATO SA

HOTARÂREA NR. 22

privind aprobarea contului de executie bugetara pentru trimestrul III si IV al anului 2013

HOTARÂREA NR. 23

Hotarâre privind aprobarea drepturilor banesti aferente personalului didactic care solicita cheltuieli de deplasare.

HOTARÂREA NR. 24

Hotarareprivind atestarea apartenentei unor imobile la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei.

HOTARÂREA NR. 25

Hotarareprivind aprobarea unui sprijin financiar d-nei Gherman Violeta in vederea editarii unei carti.

HOTARÂREA NR. 26

Hotarareprivindaprobarea Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor -PAAR pentru anul 2014 precum si a Planului privind Asigurarea Resurselor Umane, Materiale si Financiare necesare Gestionarii Situatiilor de Urgenta pentru anul 2014.

HOTARÂREA NR. 27

Hotarare privind aprobarea vanzarii suprafetei de 214 mp teren situat in Str.Tudor Vladimirescu nr.2,aferent curtii si caii de acces cu respectarea dreptului de preemtiune pentru Ortoanu Catalin.

HOTARÂREA NR. 28

Hotarare privind stabilirea unor criterii proprii de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare.

HOTARÂREA NR. 29

Hotarare privind aprobareaînchirierii prin licitatie publica a pasunii situata in Str.Runc si a documentatiei de licitatie.

HOTARÂREA NR. 30

Hotarare privind aprobarea vanzarii fara licitatie publica acotei indivize a imobilului teren aferent spatiului comercial in suprafata de 55,51 mp teren, cu respectarea dreptului de preemptiune pentru SCANYCOMTEX SRL,teren situat în Str.Luceafarului nr.2.

HOTARÂREA NR. 31

Hotarare privind aprobarea concesionarii in extindere,a unei suprafete de 28 mp. teren situat în str.Sondei, nr.3, bloc I6, sc.A, ap.3, catre Bujoreanu Neculai, proprietarul constructiei.

HOTARÂREA NR. 32

Hotarareprivind aprobarea vânzarii prin licitatie publica a unui teren in suprafata de 169 mp, situat in Str.Mihai Eminescu, f.n., teren proprietatea Municipiului Vatra Dornei, domeniul privat.

HOTARÂREA NR. 33

Hotarareprivind aprobarea scutirii de la platamajorarilor/penalitatilor de intarziere aferente impozitelor si taxelor locale, chiriilor, redeventelor si altor obligatii de plata datorate bugetului local de catre persoanele fizice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, intreprinderi familiale si persoane juridice de pe raza municipiului Vatra Dornei, conform HCL nr.14/2014 si HCL nr.15/2014.

HOTARÂREA NR. 34

Hotarareprivind aprobarea sumelor necesare organizarii Festivalului Judetean de poezie,, Nichita în luna lui Marte”-editia a VIII-a.

HOTARÂREA NR. 35

Hotarareprivind aprobarea sumelor necesare organizariide catre CSM “Dorna”Vatra Dornei, a editiei a II a “Cupei Primaverii” la tenis de masa.

HOTARÂREA NR. 36

Hotarareprivind aprobarea unui sprijin financiar pentru Scoala cu clasele nr.I-VIII nr.2 Vatra Dornei, in vederea editarii revistei „Pe firul vremii”.

HOTARÂREA NR. 37

Hotarareprivind aprobarea vanzarii suprafetei de 355 mp teren situat in Str.Republicii nr.5A,aferent constructiei si caii de acces, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru SC COS-RAM SRL.

HOTARÂREA NR. 38

Hotarare privindaprobarea vânzarii prin licitatie publica a unui teren in suprafata de 538 mp, situat in Str.Republicii, nr.5A, teren proprietatea Municipiului Vatra Dornei, domeniul privat.

HOTARÂREA NR. 39

Hotarare privind aprobarea platii sumelor cu titlu de cheltuieli de executare silita catre biroul executorului judecatoresc Campulungeanu MG Sarmis

HOTARÂREA NR. 40

privind aprobarea unui ajutor de urgenta pentru Gika Teodora, pentru efectuarea unei interventii chirurgicale.

HOTARÂREA NR. 41

privind atestarea apartenentei unor imobile la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei.

HOTARÂREA NR. 42

privind aprobarea vanzarii imobilului situat in Str.Podu Verde nr.39,proprietatea Municipiului Vatra Dornei, cu respectarea dreptului de preemtiune catre Dranca Laura.

HOTARÂREA NR. 43

reprivind acordareaavizuluide principiu, pentru aprobarea documentatiei PUZ, in vederea Construirii imobil cu destinatia restaurant si spatii de cazare- beneficiar: Apetrii Bogdan Alexandru

HOTARÂREA NR. 44

privindaprobarea concesionarii unei suprafete de teren si a documentatiei de licitatie în vedereaconcesionarii prin licitatie publica deschisaa suprafetei de300 mp teren situat in str.Unirii, f.n., în vederea construirii unei locuinte.

HOTARÂREA NR. 45

privind solicitarea adresata Guvernului României pentru trecerea, cu titlu gratuit, a unor drumuri forestiere si a terenurilor aferente acestora, din proprietatea publica a statului si din administrarea Regiei Nationale a Padurilor – ROMSILVA, în proprietatea publica a Municipiului Vatra Dornei si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Vatra Dornei.

HOTARÂREA NR. 46

privind aprobarea drepturilor banesti aferente personalului didactic care solicita cheltuieli de deplasare.

HOTARÂREA NR. 47

privind aprobarea scutirii de la platamajorarilor/penalitatilor de intarziere aferente impozitelor si taxelor locale, chiriilor, redeventelor si altor obligatii de plata datorate bugetului local de catre persoanele fizice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, intreprinderi familiale si persoane juridice de pe raza municipiului Vatra Dornei, conform HCL nr.14/2014 si HCL nr.15/2014.

HOTARÂREA NR. 48

privind aprobarea unui ajutor de urgenta pentru Pintilie Caliopia, pentru efectuarea unui tratament medical.

HOTARÂREA NR. 49

privind aprobarea unui ajutor de urgenta pentru Neculoiu Romeo, pentru efectuarea unui tratament medical.

HOTARÂREA NR. 50

privind aprobarea unui ajutor de urgenta pentru Onofreciuc Nastasie Ovidiu Claudiu, pentru efectuarea unui tratament medical.

HOTARÂREA NR. 51

reprivind aprobarea unui ajutor de urgenta pentru Felicia Mezdrea, pentru efectuarea unor tratamente medicale.

HOTARÂREA NR. 52

privind privind aprobarea sprijinului financiar pentru unitatile de cult apartinând cultelor religioase din România

HOTARÂREA NR. 53

privind completarea HCL nr.37/2014 privind ” aprobarea vanzarii suprafetei de 355 mp teren situat in Str.Republicii nr.5A,aferent constructiei si caii de acces, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru SC COS-RAM SRL”. .

HOTARÂREA NR. 54

privind aprobarea sumelor necesare premierii elevilor dorneni premiati laOlimpiadele scolare- faza judeteana si faza nationala.

HOTARÂREA NR. 55

privind privind aprobarea atribuirii unorloturi de teren conform Legii nr.15/2003.

HOTARÂREA NR. 56

privind acordarea de ajutoare în alimente cu ocazia Sfintelor Sarbatori de Paste unor persoane singure si familii cu venituri reduse

HOTARÂREA NR. 57

privind atestarea apartenentei unor imobile la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 58

privind aprobarea drepturilor banesti aferente personalului didactic care solicita cheltuieli de deplasare

HOTARÂREA NR. 59

privind aprobarea vanzarii, fara licitatie publica a terenului în suprafata de 226 mp, situat în Str.Negresti, nr.32B, cu respectarea dreptului de preemptiune pentru Grumazescu Marius Mirel si Grumazescu Elena Gabriela, proprietarii constructiei

HOTARÂREA NR. 60

privind aprobarea numarului de burse scolare pentru elevii din unitatile de învatamânt preuniversitar de stat din municipiul Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 61

privind infiintarea sectiei sportive de tenis de camp in cadrul Clubului Sportiv Municipal “Dorna“ Vatra Dornei”

HOTARÂREA NR. 62

privind aprobarea scutirii de la plata majorarilor/penalitatilor de intarziere aferente impozitelor si taxelor locale, chiriilor, redeventelor si altor obligatii de plata datorate bugetului local de catre persoanele fizice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, intreprinderi familiale si persoane juridice de pe raza municipiului Vatra Dornei, conform HCL nr.14/2014 si HCL nr.15/2014

HOTARÂREA NR. 63

privind aprobarea aderarii Municipiului Vatra Dornei la Asociatia Nationala a Statiunilor Balneare si Balneoclimaterice din Romania

HOTARÂREA NR. 64

privind aprobarea unui sprijin financiar pentru Liceul teoretic „Ion Luca”, in vederea editarii revistei „Altfel”

HOTARÂREA NR. 65

privind aprobarea cofinantarii Campionatului National de Alergare Montana

HOTARÂREA NR. 66

privind alocarea sumei de 1500 lei pentru Asociatia ,, Parinti, adolescenti si prieteni la Vatra Dornei”- din cadrul Liceului Teoretic ,,Ion Luca”

HOTARÂREA NR. 67

privind aprobarea “Regulamentul pentru stabilirea programului de functionare al unitatilor de alimentatie publica precum si al celor destinate recreerii si divertismentului"

HOTARÂREA NR. 68

Privind aprobarea organizarii evenimentului „MIX MUSIC EVO”, care va avea loc in Vatra Dornei in perioada 6-8 iunie 2014 in baza unui acord de colaborare incheiat intre Municipiul Vatra Dornei si S.C. „Compania Artistica Mix Music Show” S.R.L.

HOTARÂREA NR. 69

privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2014

HOTARÂREA NR. 70

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, a documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie si a contributiei propriii pentru obiectivul „Centrul de zi pentru copii Vatra Dornei” in cadrul proiectului finantat de catre Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei si Guvernul Romaniei prin Ministerul Muncii, Familiei si protectiei sociale si persoanelor varstnice

HOTARÂREA NR. 71

privind aprobarea platii cheltuielilor de executare catre birou individual executor judecatoresc Cimpulungeanu M.G. Sarmis

HOTARÂREA NR. 72

privind atestarea apartenentei unor imobile la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 73

privind aprobarea drepturilor banesti aferente personalului didactic care solicita cheltuieli de deplasare

HOTARÂREA NR. 74

privind aprobarea infiintarii “Serviciului de educare si ingrijire pentru copii 0-3 ani Vatra Dornei ” in cadrul imobilului din Str.Sondei nr.1A in vederea completarii cererii de finantare privind “Serviciul de educare si ingirjire pentru copii 0-3 ani Vatra Dornei” ce va fi depusa la Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, Bucuresti in cadrul Programului “Promovarea egalitatii de gen si a echilibrului intre viata profesionala si cea personala” Mecanismul Financiar SEE si Mecanismul Financiar Norvegian

HOTARÂREA NR. 75

privind aprobarea vanzarii fara licitatie publica, a suprafetei de 15 mp teren situat in Str.Unirii,nr.39, in vederea intregirii proprietatii personale, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru Seiciuc Catalin si Seiciuc Mariana, proprietarii constructiei si a terenului limitrof

HOTARÂREA NR. 76

privind aprobarea vanzarii fara licitatie publica, a suprafetei de 18 mp teren situat in Str.Unirii,nr.39, in vederea intregiriii proprietatii personale, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru Lucescu Corneliu Mihai si Lucescu Maria, proprietarii constructiei si a terenului limitrof

HOTARÂREA NR. 77

privind aprobarea listei de prioritati în repartizarea locuintelor pentru tineri realizate prin programul ANL

HOTARÂREA NR. 78

privind modificarea si completarea HCL nr.170/2013 privind “aprobarea vânzarii prin licitatie publica a unui teren in suprafata de 124 mp, teren proprietatea Municipiului Vatra Dornei, domeniul privat”

HOTARÂREA NR. 79

privind modificarea si completarea HCL nr.171/2013 privind “aprobarea vânzarii prin licitatie publica a unui in suprafata de 492 mp, teren proprietatea Municipiului Vatra Dornei, domeniul privat”

HOTARÂREA NR. 80

privind “stabilirea amplasamentelor de pe domeniul public si privat al Municipiului Vatra Dornei, pentru constructiile usoare cu destinatia de activitate comerciala sezoniera »

HOTARÂREA NR. 81

privind retragerea dreptului de folosinta gratuita, asupra unor loturi de teren proprietatea municipiului Vatra Dornei, atribuite în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003

HOTARÂREA NR. 82

privind constituirea unui drept de superficie, cu titlu oneros, in favoarea domnului Axinia Dumitru Dorin, in baza contractului de concesiune nr.7952/01.04.2014, pentru suprafata de 390 mp teren situat in Str.Eroilor, in vederea construirii unei locuinte

HOTARÂREA NR. 83

Privind aprobarea vânzarii prin licitatie publica a unui teren in suprafata de 519 mp, teren proprietatea Municipiului Vatra Dornei, situat in Str.Republicii, nr.5B, domeniul privat”

HOTARÂREA NR. 84

Privind aprobarea vânzarii prin licitatie publica a unui teren in suprafata de 22 mp, teren proprietatea Municipiului Vatra Dornei, situat in Str.Mihai Eminescu,nr.30, domeniul privat”

HOTARÂREA NR. 85

privind aprobarea vanzarii, fara licitatie publica a suprafetei de 86 mp teren, aferent constructiei proprietate privata, cu respectarea dreptului de preemptiune pentru Benchea Macsim Sinziana-Cabinet Medical individual de psihiatrie teren situat în Str. Mihai Eminescu nr.30

HOTARÂREA NR. 86

privind aprobarea Regulamentului referitor la organizarea, autorizarea si amplasarea mijloacelor de publicitate pe raza administrativ-teritoriala a Municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 87

privind aprobarea cofinantarii actiunilor cultural- artistice organizate de Clubul Copiilor si Elevilor

HOTARÂREA NR. 88

privind aprobarea cheltuielilor aferente deplasarii Ansamblului folcloric de copii „Plaiurile Dornelor” din cadrul Clubului Copiilor si Elevilor Vatra Dornei in Boston-SUA la evenimentele cultural educative organizate cu ocazia zilei de 1 Decembrie, Ziua Nationala a Romaniei

HOTARÂREA NR. 89

privind aprobarea cofinantarii Campionatului Balcanic de Alergare Montana

HOTARÂREA NR. 90

Privind aprobarea contractelor de administrare a fondului forestier, proprietatea Municipiului Vatra Dornei, intre Municipiul Vatra Dornei si Directia Silvica Suceava prin Ocolul Silvic Vatra Dornei, O.S.Dorna Candrenilor, O.S.Carlibaba si O.S.Iacobeni

HOTARÂREA NR. 91

Privind modificarea preturilor de pornire la licitatie pentru masa lemnoasa pe picior din partizile create, proprietatea municipiului Vatra Dornei”

HOTARÂREA NR. 92

privind aprobarea unui sprijin d-nei Anica Facina, in vederea editarii volumului de proza”Personalul de noapte”

HOTARÂREA NR. 93

privind atestarea apartenentei unor imobile la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 94

privind aprobarea drepturilor banesti aferente personalului didactic care solicita cheltuieli de deplasare

HOTARÂREA NR. 95

privind modificarea si completarea alin. 5.1 si 5.2 din anexa 1 la HCL nr. 79/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, privind aprobarea actului constitutiv al SC Ecologica Vatra Dornei SRL

HOTARÂREA NR. 96

privind retragerea dreptului de folosinta gratuita, asupra unor loturi de teren proprietatea municipiului Vatra Dornei, atribuite în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003

HOTARÂREA NR. 97

privind aprobarea unui ajutor de urgenta pentru Morosan Mihaela Gabriela, pentru efectuarea unui tratament medical pentru fiul acesteia Bacrau Adelin Constantin

HOTARÂREA NR. 98

privind aprobarea vanzarii imobilului situat in Str.Galdiolelor nr.7, Bl.Ucrups,Sc.A, et.4, ap.28, proprietatea Municipiulului Vatra Dornei, cu respectarea dreptului de preemtiune catre Ruscanu Mihai Filaret

HOTARÂREA NR. 99

privind aprobarea vânzarii prin licitatie publica a unui teren in suprafata de 647 mp, teren proprietatea Municipiului Vatra Dornei, domeniul privat”

HOTARÂREA NR. 100

privind aprobarea contului de executie bugetarapentru trimestrul I al anului 2014

HOTARÂREA NR. 101

privind stabilirea modalitatii de finantare a activitatilor finantate integral sau partial din bugetul local

HOTARÂREA NR. 102

privind stabilirea perioadei, a locatiei, a sumelor necesare si a programului desfasurarii “Zilelor Municipiului” Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 103

privind acordarea unor premii, pentru familiile care au împlinit 50 ani de casatorie

HOTARÂREA NR. 104

privind aprobarea unui sprijin d-lui Brascan M.Paul, in vederea editarii volumului de proza”Naluci pe apa-Plutasii”

HOTARÂREA NR. 105

privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2014

HOTARÂREA NR. 106

privind aprobarea eratei la hcl nr.3/2013 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, a chiriilor si a tarifelor pentru anul 2013

HOTARÂREA NR. 107

privind aprobarea cheltuielilor aferente deplasarii Ansamblului folcloric “Dorna Dorului” la Festivalul International de Floclor din Bitburg-Germania

HOTARÂREA NR. 108

privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2014

HOTARÂREA NR. 109

privind aprobarea documentatiei puz, in vederea construirii imobil cu destinatia restaurant si spatii de cazare- beneficiar: Apetrii Bogdan Alexandru

HOTARÂREA NR. 110

privind atestarea apartenentei unor imobile la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 111

privind aprobarea drepturilor banesti aferente personalului didactic care solicita cheltuieli de deplasare

HOTARÂREA NR. 112

privind aprobarea vânzarii fara licitatie publica a unui teren in suprafata de 117 mp teren situat in Str.Mihai Eminescu nr.36, catre SC LORDINU SRL, reprezentand calea de acces la constructia proprietate a acesteia

HOTARÂREA NR. 113

privind aprobarea vanzarii imobilului situat in Str.Luceafarului, nr.9, ap.3 parter, proprietatea Municipiului Vatra Dornei, cu respectarea dreptului de preemtiune catre Melinceanu Petru Pavel

HOTARÂREA NR. 114

privind aprobarea documentatiei de dezlipire a imobilului situat in Str.Mihai Eminescu nr.30, etaj 1, ap.11

HOTARÂREA NR. 115

privind aprobarea unui ajutor de urgenta pentru Paval Calin, pentru efectuarea unei interventii chirurgicale in Germania

HOTARÂREA NR. 116

privind aprobarea Regulamentului de ordine interna a Cresei Municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 117

privind aprobarea unui sprijin financiar pentru Asociatia Crestin Filantropica Sfintii Voievozi “Mihail si Gavril”

HOTARÂREA NR. 118

privind aprobarea vanzarii unei suprafete de 5 mp teren situat in Str.Calea Transilvaniei , Bl.7,Sc.b, ap.2, parter, in vederea construirii unii balcon catre Capra Ana, proprietara apartamentului nr.2

HOTARÂREA NR. 119

privind modificarea inventarului domeniului public prevazut în anexa nr.6 la HG nr.1357/2001

HOTARÂREA NR. 120

privind aprobarea alocarii sumei de 7000 lei pentru organizarea si desfasurarea taberei de pictura “Dor de Dorna ”

HOTARÂREA NR. 121

privind aprobarea suplimentarii cofinantarii actiunilor cultural- artistice organizate de Clubul Copiilor si Elevilor

HOTARÂREA NR. 122

privind aprobarea cofinantarii Cupei Statiunii Vatra Dornei la Table

HOTARÂREA NR. 123

privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2014

HOTARÂREA NR. 124

privind aprobarea vanzarii imobilului situat in Str.Runc, nr.3,parter, ap.2, in suprafata de 49,98 mp si a terenului aferent acestuia in suprafata de 70 mp, proprietatea Municipiului Vatra Dornei, cu respectarea dreptului de preemtiune catre Benchea Macsim Sinziana

HOTARÂREA NR. 125

privind aprobarea vanzarii, fara licitatie publica a terenului situat in Str.Mihai Eminescu, nr.30, in suprafata de 49 mp proprietatea Municipiului Vatra Dornei,cu respectarea dreptului de preemtiune catre Scripcaru Corneliu, proprietarul constructiei

HOTARÂREA NR. 126

privind aprobarea vanzarii, fara licitatie publica a terenului situat in Str.Mihai Eminescu, nr.30, in suprafata de 54 mp proprietatea Municipiului Vatra Dornei, cu respectarea dreptului de preemtiune catre SC ABANOS SRL, proprietara constructiei

HOTARÂREA NR. 127

privind aprobarea documentatiei de dezlipire a imobilului situat in Str.Mihai Eminescu nr.43

HOTARÂREA NR. 128

privind aprobarea documentatiei de dezlipire a imobilului situat in Str.Mihai Eminescu nr.32, ap.5

HOTARÂREA NR. 129

privind completarea anexei nr.1, capitolul x- alte taxe locale, pct.1 si anexa 10 pct.1 – nivelul taxelor privind acordul de functionare si desfasurare a unor activitati comerciale al hcl nr.203/28.11.2013 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, a chiriilor si a tarifelor pentru anul 2014

HOTARÂREA NR. 130

privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2014

HOTARÂREA NR. 131

privind aprobarea proiectului centru national de informare si promovare turistica Vatra Dornei si a cheltuielilor legate de proiect

HOTARÂREA NR. 132

privind aprobarea vânzarii fara licitatie publica a unui teren in suprafata de 15 mp teren situat in Str.Republicii nr.27 catre Serdenciuc Necoreta proprietara constructiei, in vederea construirii unui hol

HOTARÂREA NR. 133

privind aprobarea vânzarii prin licitatie publica a unui teren in suprafata de 186 mp, teren proprietatea Municipiului Vatra Dornei, domeniul privat”

HOTARÂREA NR. 134

privind aprobarea unui ajutor financiar pentru Racolta Paul Iulian, în vederea efectuarii unui tratament medical

HOTARÂREA NR. 135

privind aprobarea indicatorilor de performanta pentru Serviciul Public de Salubrizare delegat catre SC ECOLOGICA VATRA DORNEI SRL

HOTARÂREA NR. 136

privind atestarea apartenentei unor imobile la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 137

privind aprobarea premierii elevei Ioana Denisa Iordache pentru rezultatele deosebite obtinute la invatatura

HOTARÂREA NR. 138

privind aprobarea categoriilor de documente produse si/sau gestionate de catre Consiliul local Municipal Vatra Dornei si Primaria Municipiului Vatra Dornei care constituie informatii de interes public

HOTARÂREA NR. 139

privind prelungirea perioadei de închiriere a spatiului din incinta Casei de cultura Universitatii Babes - Bolyai – Cluj extensia Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 140

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii “Lucrari de pavare si asfaltare Str.Mihail Sadoveanu”

HOTARÂREA NR. 141

privind aprobarea cofinantarii Campionatului National de Alergare Montana

HOTARÂREA NR. 142

privind alocarea a 50 mc lemn lucru rasinoase, din padurea proprietatea municipiului Vatra Dornei, pentru reconstruirea locuintelor persoanelor afectate de calamitatile naturale produse in data de 21.08.2014 pe raza localitatii Targu Frumos

HOTARÂREA NR. 143

privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2014

HOTARÂREA NR. 144

privind aprobarea sumelor necesare organizarii de catre CSM “DORNA”VATRA DORNEI, a competitiei “Cupa Dornei” la tenis de masa

HOTARÂREA NR. 145

privind modificarea art.2, alin.1 al HCL nr.132/2013 privind “aprobarea pretului local la energia termica furnizata in sistem centraliat, de catre Primaria Municipiul Vatra Dornei “

HOTARÂREA NR. 146

privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2014

HOTARÂREA NR. 147

privind aprobarea vanzarii imobilului situat in Str.Mihai Eminescu nr.30, ap.nr.11B, proprietatea Municipiului Vatra Dornei, cu respectarea dreptului de preemtiune catre Vornicu Dragos Mihail

HOTARÂREA NR. 148

privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a Serviciilor sociale in Municipiul Vatra Dornei si a Planului local de actiune 2014-2020

HOTARÂREA NR. 149

privind aprobarea unui ajutor de urgenta pentru Bacrau Magdalena pentru efectuarea unui tratament medical
HOTARÂREA NR. 150 privind aprobarea inchirierii si a documentatiei pentru inchirierea prin licitatie publica deschisa cu strigare, aunei suprafete de 300 de mp teren situat in Str.Unirii, f.n
HOTARÂREA NR. 151 privind aprobarea vanzarii imobilului situat in Str.Mihai Eminescu nr.32, parter, ap.5a, proprietatea Municipiului Vatra Dornei, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru SC Petrescu Olimpiada SRL
HOTARÂREA NR. 152

privind atestarea apartenentei unor imobile la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 153

privind aprobarea contului de executie bugetarapentru trimestrul II al anului 2014

HOTARÂREA NR. 154

privind respingerea proiectului de hotarare privind „aprobarea vanzarii, fara licitatie publica a terenului în suprafata de 209 mp, situat în Str.Parcului, nr.45, cu respectarea dreptului de preemptiune pentru Scutaru Dumitru si Aurora, proprietarii constructiei”

HOTARÂREA NR. 155 privind aprobarea vanzarii, fara licitatie publica a terenului în suprafata de 248 mp, situat în Str.Pinului nr.18, cu respectarea dreptului de preemptiune pentruNistor Mioara, proprietara constructiei
HOTARÂREA NR. 156

privind aprobarea organigramei si statelor de functii pentru aparatul de specialitate al primarului si serviciile publice locale subordonate

HOTARÂREA NR. 157

privind majorarea capitalului social al SC ECOLOGICA SRL VATRA DORNEI avand ca unic actionar Municipiul Vatra Dornei, prin aportul în natura al unor bunuri

HOTARÂREA NR. 158

privind aprobarea scutirii de la plata majorarilor/penalitatilor de intarziere aferente impozitelor si taxelor locale, chiriilor, redeventelor si altor obligatii de plata datorate bugetului local de catre persoanele fizice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, intreprinderi familiale de pe raza municipiului Vatra Dornei, conform HCL nr.14/2014

HOTARÂREA NR. 159

privind aprobarea suplimentarii sumei pentru organizarea si desfasurarea taberei de pictura “Dor de Dorna ”

HOTARÂREA NR. 160

privind aprobarea alocarii sumei de 500 lei ca premiu în cadrul Galei Premiilor Asociatiei Scriitorilor si Artistilor din Tara Dornelor

HOTARÂREA NR. 161

privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local în cadrul Comisiilor pentru Evaluarea Calitatii in Educatie ale unitatilor de învatamânt preuniversitar de stat din municipiul Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 162

privind aprobarea modelului legitimatiei pentru alesii locali si a modelului semnului distinctiv al calitatii acestora

HOTARÂREA NR. 163

privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local în cadrul Consiliilor de administratie ale unitatilor de învatamânt din municipiul Vatra Dornei”

HOTARÂREA NR. 164

privind aprobarea statutului municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 165

regulamentul de organizare si func?ionare al cresei Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 166

privind aprobarea vanzarii imobilului situat in Str.22Decembrie nr.7, ap.6, proprietatea Municipiului Vatra Dornei, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru Sovan Catalin Florin

HOTARÂREA NR. 167

privind aprobarea sumelor necesare organizarii spectacolului “Ma mut la tata!”

HOTARÂREA NR. 168

privind aprobarea unui sprijin financiar pentru Caminul de batrani din cadrul Manastirii “Sfantul Dumitru Izvoratorul de Mir”

HOTARÂREA NR. 169

privind aprobarea instituirii sensului unic pe Str.Mihai Sadoveanu din Municipiul Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 170

privind aprobarea unui ajutor de urgenta pentru Ciuhlau Valeriu, pentru efectuarea unui tratament medical

HOTARÂREA NR. 171

privind aprobarea scutirii de la plata a majorarilor de intarziere aferente impozitelor si taxelor locale pe cladiri in cuantum de 20.057 de lei, pentru Compania Nationala a Uraniului SA- Bucuresti- Sucursala Suceava

HOTARÂREA NR. 172

privind atribuirea în folosinta gratuita a unui spatiu cu destinatia de sediu Asociatiei Locatarilor ANL Vatra Dornei, in imobilul situat in Str.Mihai Eminescu nr.15, etaj 2

HOTARÂREA NR. 173

privind aprobarea cofinantarii proiectului “Captare apa pentru tunuri de zapada partia de schi si partia de sanie pe pista naturala”

HOTARÂREA NR. 174

privind aprobarea indicatorilor tehnico economici in cadrul proiectului “Captare apa pentru tunuri de zapada partia de schi si partia de sanie pe pista naturala”

HOTARÂREA NR. 175

privind aprobarea indicatorilor tehnico economici in cadrul proiectului “Construire Scoala cu clasele I-VIII nr.4 in Vatra Dornei, judetul Suceava ”

HOTARÂREA NR. 176

privind aprobarea indicatorilor tehnico economici in cadrul proiectului “Modernizare drum Comunal DC76 Ghiorghiteni-Rusca Km 0+000 – 2+000”

HOTARÂREA NR. 177

privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2014

HOTARÂREA NR. 178

privind angajarea unui cabinet de avocatura care sa formuleze contestatia impotriva Deciziilor Camerei de Conturi Suceava 28/29 si 29/30/2014 la Tribunalul Suceava-Sectia Contencios Administrativ si Fiscal si sa reprezinte interesele Municipiului Vatra Dornei in fata tuturor instantelor de judecata

HOTARÂREA NR. 179

privind aprobarea drepturilor banesti aferente personalului didactic care solicita cheltuieli de deplasare

HOTARÂREA NR. 180

privind atestarea apartenentei unor imobile la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 181
privind aprobarea unei Scheme de ajutor de minimis, reprezentand scutirea de la plata majorarilor/penalitatilor de intarziere aferente impozitelor si taxelor locale, chiriilor, redeventelor si altor obligatii de plata datorate bugetului local de catre persoanele juridice de pe raza municipiului Vatra Dornei, conform HCL nr.15/2014
HOTARÂREA NR. 182

privind modificarea HCL nr.163/2014 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local în cadrul Consiliilor de administratie ale unitatilor de învatamânt din municipiul Vatra Dornei”

HOTARÂREA NR. 183

privind alocarea sumei de 2500 de lei pentru Liceului Teoretic ,,Ion Luca” pentru derularea proiectului cultural educativ “Ion Luca 120 de ani de la nastere”

HOTARÂREA NR. 184

privind completarea Anexei nr.4, pct.15 al HCL nr.203/28.11.2013 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, a chiriilor si a tarifelor pentru anul 2014

HOTARÂREA NR. 185

privind aprobarea cofinantarii Concursului Interjudetean de matematica- Memorialul Stefan Dîrtu”editia a XVI-a si a Concursului Judetean de informatica-editia a IX-a

HOTARÂREA NR. 186

privind acordarea unui ajutor de urgenta pentru Rosu Elena pentru efectuarea unui tratament medical

HOTARÂREA NR. 187

Privind stabilirea costului mediu lunar pentru întretinerea persoanelor vârstnice de la Centrul social Rosu precum si a criteriilor de primire in centru

HOTARÂREA NR. 188

privind aprobarea Planului de deszapezire pentru perioada 15 noiembrie 2014 – 15 aprilie 2015

HOTARÂREA NR. 189

privind acordarea unui ajutor de urgenta pentru Balla Liviu pentru efectuarea unui tratament medical

HOTARÂREA NR. 190

privind acordarea unei diplôme si a unui prmeiu cu ocazia implinirii varstei de 100 de ani doamnei Stratula Lucretia

HOTARÂREA NR. 191

privind retragerea dreptului de folosinta gratuita, asupra unor loturi de teren proprietatea municipiului Vatra Dornei, atribuite în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003

HOTARÂREA NR. 192

privind prelungirea termenului de începere a lucrarilor de constructie pentru lotul atribuit conform Legii nr.15/2003 din str. Poligonului

HOTARÂREA NR. 193

privind completarea inventarului terenurilor disponibile, care pot fi atribuite în folosinta gratuita, în vederea constructiei de locuinte proprietate personala, în temeiul Legii nr.15/2003

HOTARÂREA NR. 194

privind aprobarea atribuirii unor loturi de teren conform Legii nr.15/2003

HOTARÂREA NR. 195

privind aprobarea închirierii suprafetei de 2000 mp, teren situat în Str.Chilia, proprietatea domnului Maxim Gheorghe Dorel si Ungureanu Dorina, în vederea functionarii adapostului pentru câini

HOTARÂREA NR. 196

privind aprobarea vanzarii imobilului situat in Str.22Decembrie nr.7, ap.6, proprietatea Municipiului Vatra Dornei, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru Sovan Catalin Florin

HOTARÂREA NR. 197

privind aprobarea sumei de 2500 de lei catre „Clubul Sportiv de Arte Martiale Museido Vatra Dornei” pentru suportarea cheltuielilor de transport, cazare si masa cu ocazia participarii la Campionatul National de Kendo

HOTARÂREA NR. 198

privind aprobarea sumei necesara angajarii cabinetului de avocatura care sa formuleze contestatia impotriva Deciziilor Camerei de Conturi Suceava 28/29 si 29/30/2014 la Tribunalul Suceava-Sectia Contencios Administrativ si Fiscal si sa reprezinte interesele Municipiului Vatra Dornei in fata tuturor instantelor de judecata

HOTARÂREA NR. 199

privind aprobarea sumei de 2500 de lei pentru Avram Gabriel Andrei pentru organizarea unei expozitii de carte Romaneasca Veche, Expozitie Filatelica si Expozitie de arta

HOTARÂREA NR. 200

privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2014

HOTARÂREA NR. 201  
HOTARÂREA NR. 202 Privind acordarea drepturilor banesti aferente personalului didactic care solicita cheltuieli de deplasare
HOTARÂREA NR. 203

Privind acordarea de ajutoare în alimente cu ocazia Sarbatorilor de Craciun unor persoane singure si familiilor cu venituri reduse

HOTARÂREA NR. 204

Privind aprobarea Programului si a sumelor necesare organizarii manifestarilor culturale aferente lunii decembrie 2014

HOTARÂREA NR. 205

privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, a chiriilor si a tarifelor pentru anul 2015

HOTARÂREA NR. 206

Privind majorarea capitalului social al SC ECOLOGICA VATRA DORNEI SRL ce are ca unic actionar Municipiul Vatra Dornei, prin aportul în natura al unor bunuri

HOTARÂREA NR. 207

privind aprobarea vânzarii suprafetei de 356 mp teren aferent constructiei proprietate situat în str. Petreni, nr. 30, cu respectarea dreptului de preemptiune pentru Avasilcai Mihai si Maria.

HOTARÂREA NR. 208 privind aprobarea organigramei si a statului de functii la aparatul de specialitate al primarului municipiului Vatra Dornei si a institutiilor subordonate
HOTARÂREA NR. 209

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici în vederea efectuarii reparatiilor la Casa de Cultura „Platon Pardau”

HOTARÂREA NR. 210 privind aprobarea vânzarii, fara licitatie publica a terenului în suprafata de 172 mp, situat în str. Parcului, nr.45, cu respectarea dreptului de preemptiune pentru Scutariu Dumitru si Aurora, proprietarii constructiei
HOTARÂREA NR. 211

privind aprobarea vânzarii, fara licitatie publica a terenului în suprafata de 37 mp, situat în str. parcului, nr.45, cu respectarea dreptului de preemptiune pentru sotii Scutariu Dumitru si Aurora si sotii Scutelnici Aurel si Danuta, proprietarii constructiei

HOTARÂREA NR. 212

privind aprobarea sumei de 2340 lei catre „CSM DORNA” Vatra Dornei”sectiunea fotbal, pentru suportarea cheltuielilor de cazare si masa cu ocazia participarii juniorilor la „CUPA MOS CRACIUN” ce se va desfasura la Suceava

HOTARÂREA NR. 213

privind aprobarea sumei de 1000 lei catre „CSM DORNA” Vatra Dornei” – sectia tenis de masa pentru suportarea cheltuielilor de desfasurare si premiere a concursului „CUPA MOS CRACIUN”

HOTARÂREA NR. 214

privind aprobarea sumei de 2.000 lei catre un grup de elevi de la Scoala Gimnaziala nr.4 pentru suportarea cheltuielilor de deplasare si masa la festivalul de „DATINI SI OBICEIURI DIN STRABUNI LASATE” la Cluj-Napoca

HOTARÂREA NR. 215

privind repartizarea a unei locuinte pentru tineri, realizata prin Programul ANL, situata în str. Unirii, nr. 67A, sc. A, ap.6

HOTARÂREA NR. 216

privind repartizarea în administrare a unui spatiu, proprietatea municipiului Vatra Dornei, din str. Mihai Eminescu - cladirea TBC, pentru SERVICIUL DE AMBULANTA SUCEAVA

HOTARÂREA NR. 217

Privind acordarea unui sprijin financiar în suma de 3.000 lei de la bugetul local, pentru PAROHIA NASTEREA MAICII DOMNULUI din Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 218

privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2014

HOTARÂREA NR. 219

privind aprobarea modificarii si completarii HCL nr.147/06.12.2010 privind „aprobarea contractarii si garantarii unei finantari rambursabile interne”

HOTARÂREA NR. 220

privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2014

HOTARÂREA NR. 221

privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2014

HOTARÂREA NR. 222

privind aprobarea parteneriatului cu Primăria BAIA SPRIE şi cu SC ROGEPA SRL, a Proiectului MINER – Măsuri INovative de Educare şi Recalificare în zonele foste industrializate, cu finanţare din fonduri europene, conform Planului Operaţional Sectorial de Dezvoltare a Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 5, Domeniul Major de Intervenţie 5.1. şi aprobarea cofinanţării de 2 % din bugetul local

HOTARÂREA NR. 223

privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2014

HOTARÂREA NR. 224

privind aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului didactic care solicită cheltuieli de deplasare

HOTARÂREA NR. 225

privind atestarea apartenentei unor imobile la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 226

privind aprobarea contului de execuţie bugetară pentru trimestrul III al anului 2014

HOTARÂREA NR. 227

privind aprobarea Regulamentului, pentru acordarea sprijinului financiar, de la bugetul Consiliului local al Municipiului Vatra Dornei, pentru unităţile de cult, aparţinând cultelor religioase recunoscute din România

HOTARÂREA NR. 228

privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui teren aparţinînddomeniului privat al Municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 229

privind aprobarea atribuirii unor loturi de teren conform Legii nr.15/2003

HOTARÂREA NR. 230

privind acordarea normei de hrana personalului Politiei locale Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 231

privind aprobarea deschiderii unui cont curent in lei, la UNICREDIT TIRIAC BANK S.A.,in vederea derularii operatiunilor bancare din creditul- linie de finanţare în cuantum de 7.000.000 lei

   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parcare auto in Vatra Dornei

Șoferii din Vatra Dornei au la dispoziție două opțiuni de plată a parcării cu telefonul:


·Șoferii care doresc să plătească parcarea pentru 1 ORĂ - trimitere un SMS la numărul 7420 cu textul: 291 NRMAȘINĂ (Ex. 291 SV01ABC).
·Șoferii care doresc să plătească parcarea pentru 24 de ORE trebuie să trimită un SMS la numărul 7420 cu textul 290 NRMAȘINĂ (Ex. 290 SV01ABC).

Rețele de telefonie disponibile sunt Digi, Orange, Telekom și Vodafone.
Tarife pentru aceste opțiune se pot vizualiza accesand urmatorul link (detalii)

Conform HCL nr.103 / 28.09.2012, în Municipiul Vatra Dornei, pe străzile Mihai Eminescu, Gării, Republicii, Oborului, Dornelor si parcarea special amenajata din spatele Policlinicii municipale, se introduce sistemul de parcare cu plată ....citeste mai departe